Рішення № 82649439, 26.06.2019, Рівненський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
26.06.2019
Номер справи
460/893/19
Номер документу
82649439
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

РІВНЕНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

і м е н е м У к р а ї н и

26 червня 2019 року м. Рівне №460/893/19

Рівненський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Недашківської К.М., розглянув в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом Державної установи «Городоцький виправний центр (№131)» до Головного управління ДФС у Рівненській області про визнання протиправними та скасування рішення та вимоги.

У провадженні Рівненського окружного адміністративного суду перебуває адміністративна справа за позовом Державної установи «Городоцький виправний центр (№131)» (далі іменується – позивач, платник податків) до Головного управління ДФС у Рівненській області (далі іменується – відповідач, фіскальний орган), в якому позивач просить суд визнати протиправними та скасувати рішення №0000051305 від 16.01.2019 про застосування штрафних санкцій за донарахування відповідним органом доходів і зборів або платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску, відповідно до якого донараховано 1910381 грн. 28 коп. єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та застосовано штрафні санкції в розмірі 921445 грн. 39 коп., та вимогу про сплату боргу від 16.01.2019 №Ю-02 щодо сплати єдиного внеску в розмірі 1910381 грн. 28 коп.

Заяви по суті справи.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оскаржувані рішення та вимога прийняті з порушенням вимог чинного законодавства, а висновки контролюючого органу, викладені в акті перевірки, не відповідають дійсності та фактичному характеру правовідносин. Вважає, що в ході перевірки контролюючим органом неправильно визначено податкового агента - роботодавця відносно засуджених, який і повинен сплачувати ЄСВ. Зазначає, що позивач не є роботодавцем для засуджених, не укладає строкові трудові договори, а лише створює умови для залучення засуджених відповідно до вимог Кримінально виконавчого кодексу України до суспільно корисної оплачуваної праці. Відповідно до умов договору про виконання господарських робіт та враховуючи той факт, що дані підприємства, установи та організації (контрагенти) є власниками виконаних робіт, дані підприємства є роботодавцями відповідно до законодавства стосовно засуджених, а тому і податковими агентами. Відтак, у відповідача були відсутні підстави для вжиття заходів до притягнення позивача до відповідальності за не нарахування ЄСВ. Вважає, що оскаржувані рішення та вимога прийняті з порушенням норм чинного законодавства України та підлягають скасуванню. Просив позов задовольнити повністю.

Відповідачем подано до суду відзив на позовну заяву, у якому він заперечив проти заявлених позовних вимог. Зокрема, зазначив, що засуджені до позбавлення волі, залучені до суспільно корисної оплачуваної праці за строковим трудовим договором, підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню. Праця засуджених оплачується відповідно до її кількості і якості. Нарахування заробітку засудженим здійснюється у відповідних регістрах обліку підприємства (особових картках засуджених та/або розрахункових відомостях). ДУ «Городоцький виправний центр (№131)» у період з 01.10.2016 по 30.09.2018 залучено до роботи 2757 засуджених. В ході проведення перевірки ДУ «Городоцький виправний центр (№131)» посадовими особами підприємства надано відповідачу строкові трудові договори укладені між ДУ «Городоцький виправний центр (№131)»)» та засудженими. Таким чином, у період з 01.10.2016 по 30.09.2018 ДУ «Городоцький виправний центр (№131)» занизило базу нарахування єдиного внеску на суму 8846592,06 грн. за рахунок не включення до бази нарахування єдиного внеску заробітної плати засуджених із врахуванням додаткової бази нарахування єдиного внеску. Вважає, що оспорювані рішення та вимога прийняті на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Просив у задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

У відповіді на відзив позивач повністю підтримав позицію, викладену в адміністративному позові зазначаючи, що заробітна плата осіб, засуджених до позбавлення та обмеження волі, не відповідає визначенню заробітної плати в розумінні Податкового кодексу, і зазначені особи не є найманими працівниками відповідно до чинного трудового законодавства, тому підстави до застосування податкової соціальної пільги до їхніх доходів відсутні. Отже, відносини між засудженими особами до позбавлення та обмеження волі та установою не є трудовими, перші не є найманими працівниками, а другі не є роботодавцями в розумінні КЗпП України, оскільки суспільно – корисна праця засуджених є їх обов`язком, невиконання якого розцінюється як порушення режиму відбування покарання. Щодо тверджень відповідача, що посадовими особами підприємства було надано строкові трудові договори укладені між установою та засудженими зазначив, що підприємство є окремою юридичною особою та не має доступу до внутрішньої документації установи, зокрема і строкових трудових договорі. У період 01.10.2016 по 30.09.2018 установою було укладено 18 строкових трудових договорів з засудженими, які залучались до роботи з господарського обслуговування виключно на території установи. Як вбачається з відомостей по нарахуванню заробітної плати засуджених, додаткова база нарахування єдиного соціального внеску по даних засуджених дорівнює нулю, тобто ЄСВ по даних договорах сплачувався в повному обсязі, що і підтверджується платіжними дорученнями та звітами про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів. У даному спорі позивач виступає, як бюджетна неприбуткова установа, не забезпечена коштами на своєчасну оплату праці засуджених. Крім того, твердження відповідача про те, що у період з 01.10.2016 по 30.09.2018 залучено 2757 засуджених, до робіт з господарського обслуговування установи, є необґрунтованими, оскільки штатна чисельність посад господарської обслуги установи складає 13,0 ставки. Тобто дана цифра передбачає не кількість засуджених, які залучались до оплачуваної праці, а кількість разів виходу засуджених на оплачувану роботу у вказаний період не тільки з метою здійснення господарського обслуговування установи, а й для надання господарських робіт на інших підприємствах згідно з договорами надання послуг.

Ухвалою суду від 17.04.2019 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження в адміністративній справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 16.05.2019.

У підготовчому засіданні 16.05.2019 оголошено перерву до 30.05.2019.

Ухвалою суду від 30.05.2019, постановленою без виходу до нарадчої кімнати, закрито підготовче провадження призначено справу до судового розгляду по суті на 18.06.2019.

Ухвалою суду від 18.06.2019 постановлено провадити розгляд справи в порядку письмового провадження.

Відповідно до частини першої статті 77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Суд при вирішенні справи керується принципами верховенства права, законності, рівності усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом, змагальності сторін, диспозитивності та офіційного з`ясування всіх обставин, гласності і відкритості адміністративного процесу.

Розглянувши матеріали та з`ясувавши всі обставини адміністративної справи, які мають юридичне значення для розгляду та вирішення спору по суті, дослідивши наявні у справі докази у їх сукупності, суд

В С Т А Н О В И В:

Ревізорами-інспекторами Головного управління ДФС у Рівненській області проведено позапланову виїзну перевірку Державної установи «Городоцький виправний центр (№131)», за результатами якої складено Акт «Про результати позапланової виїзної перевірки Державної установи «Городоцький виправний центр (№131)», код ЄДРПОУ 08575616, з питань дотримання законодавства щодо правильності обчислення, повноти та своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору з 01.10.2015 по 30.09.2018, та правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з 01.01.2011 по 30.09.2018» від 27.12.2018 №2799/17-00-13-01/08575616 (далі іменується – Акт перевірки) (а.с. 9 том 1).

На підставі Акта перевірки фіскальним органом прийнято Рішення про застосування штрафних санкцій за донарахування відповідним органом доходів і зборів або платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску від 16.01.2019 №0000051305 (далі іменується – Рішення №0000051305), яким донараховано єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму у розмірі 1910381 грн. 28 коп., та застосовано штрафні санкції у розмірі 921445 грн. 39 коп. (а.с. 58 том 1).

Також, фіскальним органом сформовано Вимогу про сплату боргу (недоїмки) від 16.01.2019 №Ю-02 (далі іменується – Вимога №Ю-02), якою визначено до сплати суму недоїмки зі сплати єдиного внеску у розмірі 1910381 грн. 28 коп. (а.с. 59 том 1).

Перевіривши правову та фактичну обґрунтованість мотивів, покладених суб`єктом владних повноважень в основу оскаржуваних рішень – Рішення №0000051305 та Вимоги №Ю-02, на відповідність вимогам частини другої статті 2 КАС України, яка визначає, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку; суд зазначає наступне.

Актом перевірки встановлено порушення платником податків:

1) п. 51.1 ст. 51 глави 2, пп. «б» п. 176.2 ст. 176 розділу IV Податкового кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 (далі іменується – ПК України), розділу III «Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку», чинного у 2014 році, затвердженого в новій редакції Наказом Міністерства доходів і зборів України від 21.01.2014 №49, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2014 №228/25005 (далі іменується – Порядок №49), та чинного у 2015, 2016, 1 кв. 2017, затвердженого в новій редакції Наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 №4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.01.2015 №111/26556, а саме: подання податкових розрахунків за формою 1 ДФ за 1-4 кв. 2016, 1-4 кв. 2017, 1-3 кв. 2018, не в повному обсязі, з недостовірними відомостями та з помилками, що призвели, зокрема, до зміни платника податку;

2) пп. 14.1.180, пп. 14.1.156, пп. 14.1.175, п. 14.1 ст. 14, п. 31,1 ст. 31, п. 54.2 ст. 54, абз. 2 п. 57.1 ст. 57, п. 168.1 ст. 168, п. 171.1 ст. 171 та пп. «а» п. 176.2 ст. 176 ПК України, за якими встановлено:

несплата (неперерахування) до бюджету податковим агентом – ДУ «Городоцький виправний центр №131», сум належного до сплати податку на доходи фізичних осіб до або під час виплати доходу, у випадках коли виплата доходу на користь платників податків передувала сплаті податку;

неподання платіжних доручень на сплату податку на доходи фізичних осіб податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків, а саме: у жовтні 2015 року в сумі 21639,37 грн., у листопаді 2015 року в сумі 26074,17 грн., у грудні 2015 року в сумі 20512,71 гри., у січні 2016 року в сумі 20347,34 грн., у лютому 2016 року в сумі 16037,95 грн., у березні 2016 року в сумі 222317,24 грн., у квітні 2016 року в сумі 26551,59 грн., у травні 2016 року в сумі 21883,65 грн., у червні 2016 року в сумі 19814,04 грн., у липні 2016 року в сумі 23202,65 грн., у серпні 2016 року в сумі 26860,04 грн., у вересні 2016 року в сумі 28875,92 грн., у жовтні 2016 року в сумі 25309,45 грн., у листопаді 2016 року в сумі 24800,22 грн., у грудні 2016 року в сумі 23191,04 грн., у січні 2017 року в сумі 24613,81 грн., у лютому 2017 року в сумі 24051,31 грн., у березні 2017 року в сумі 26205,97 грн., у квітні 2017 року в сумі 39363,25 грн., у травні 2017 року в сумі 23179,63 грн., у червні 2017 року в сумі 20984,32 грн., у липні 2017 року в сумі 23102,50 грн., у серпні 2017 року в сумі 30514,66 грн., у вересні 2017 року в сумі 31285,40 грн., у жовтні 2017 року в сумі 34110,25 грн., у листопаді 2017 року в сумі 32320,64 грн., у грудні 2017 року в сумі 36412,55 грн., у січні 2018 року в сумі 32909,41 грн., у лютому 2018 року в сумі 36927,97 грн., у березні 2018 року в сумі 37129,09 грн., у квітні 2018 року в сумі 37902,61 грн., у травні 2018 року в сумі 46285,98 грн., у червні 2018 року в сумі 44713,24 грн., у липні 2018 року в сумі 42248,17 грн., у серпні 2018 року в сумі 49180,22 грн., у вересні 2018 року в сумі 47103,40 грн.;

3) пп. 1.1, пп. 1.2, пп. 1.3, пп. 1.4, пп. 1.5, пп. 1.6, п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX ПК України, за якими встановлено:

несплата (неперерахування) до бюджету податковим агентом - ДУ «Городоцький виправний центр №131», сум належного до сплати військового збору до або під час виплати доходу, у випадках коли виплата доходу на користь платників податків передувала сплаті податку;

неподання платіжних доручень на сплату військового збору податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків, в тому числі: за вересень 2015 року в сумі 2006,23 грн., за жовтень 2015 року в сумі 3287,52 грн., за грудень 2015 року в сумі 764,15 грн., за січень 2016 року в сумі 1226,98 грн., за квітень 2016 року в сумі 1279,79 грн., за червень 2016 року в сумі 256,54 грн., за липень 2016 року в сумі 2494,98 грн., за жовтень 2016 року в сумі 416,12 грн., за грудень 2016 року в сумі 293,75 грн., за січень 2017 року в сумі 2297,97 грн., за березень 2017 року в сумі 1388,16 грн., за квітень 2017 року в сумі 3319,83 грн., за травень 2017 року в сумі 2284,51 грн., за червень 2017 року в сумі 4209,72 грн., за липень 2017 року в сумі 6752,55грн., за вересень 2017 року в сумі 2842,45 грн., за жовтень 2017 року в сумі 4545,95 грн., за листопад 2017 року в сумі 4326,13 грн., за грудень 2017 року в сумі 6543,49 грн., за січень 2018 року в сумі 8420,81 грн., за лютий 2018 року в сумі 9665,38 грн., за березень 2018 року в сумі 12823,90 грн., за квітень 2018 року в сумі 1436,61 грн., за травень 2018 року в сумі 16081,20 грн., за липень 2018 року в сумі 3648,57 грн., за серпень 2018 року в сумі 4545,65 грн.;

4) п. 2 ст. 6, ст. 8, п. 2 ст. 9, ч. 5 ст. 8 Закону України від 08 липня 2010 року №2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» (далі іменується – Закон України №2464-VІ) у період з 01.10.2016 по 30.09.2018 ДУ «Городоцький виправний центр №131» занижено суму нарахованого єдиного внеску на суму 1910381,28 грн. за рахунок не включення до бази нарахування єдиного внеску заробітної плати засуджених.

Судом встановлено, що між Державною установою «Городоцький виправний центр №131» (код ЄДРПОУ 08575616) «Виконавцем» та підприємствами «Замовниками» укладено договори про надання в розпорядження Замовнику осіб шляхом комплектації бригад з числі засуджених, а саме:

№Г-63 від 13.03.2018 з ПП «Дубаї» код ЄДРПОУ 39459551 – умови договору: Виконавець зобов`язується комплектувати бригади осіб з числі засуджених відповідно до спеціальностей, практичних навичок; Замовник зобов`язується щомісячно проводити закриття нарядів-завдань до 3 числа місяця, наступного за звітний період з наступною передачею в планово-виробничий відділ Виконавця; веде табелі на робітників за фактично відпрацьований час на виробничому об`єкті; оплата виконаних робіт проводиться на основі підписаних Замовником нарядів-завдань у формі 100% попередньої оплати або актів виконаних робіт, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або внесення готівки в касу Установи;

№1452 від 02.07.2018 з ТОВ «Адена-Агро» код ЄДРПОУ 39183505 – умови договору: Виконавець зобов`язується комплектувати бригади осіб з числі засуджених відповідно до спеціальностей, практичних навичок; Замовник зобов`язується щомісячно проводити закриття нарядів-завдань до 3 числа місяця, наступного за звітний період з наступною передачею в планово-виробничий відділ Виконавця; веде табелі на робітників за фактично відпрацьований час на виробничому об`єкті; оплата виконаних робіт проводиться на основі підписаних Замовником нарядів-завдань у формі 100% попередньої оплати або актів виконаних робіт, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або внесення готівки в касу Установи;

№Г-92 від 25.03.2015 з ТОВ НВП «Укргіпс» код ЄДРПОУ 34566702 – умови договору: Виконавець зобов`язується комплектувати бригади осіб з числі засуджених відповідно до спеціальностей, практичних навичок; Замовник зобов`язується щомісячно проводити закриття нарядів-завдань до 3 числа місяця, наступного за звітний період з наступною передачею в планово-виробничий відділ Виконавця; веде табелі на робітників за фактично відпрацьований час на виробничому об`єкті; оплата виконаних робіт проводиться на основі підписаних Замовником нарядів-завдань та актів виконаних робіт шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або внесення готівки в касу установи, оплата проводиться у формі попередньої оплати або не пізніше 5-ти робочих днів після підписання актів виконаних робіт;

№Г-76 від 29.03.2018 з Городоцькою сільською радою код ЄДРПОУ 04387185 – умови договору: Виконавець зобов`язується комплектувати бригади осіб з числі засуджених відповідно до спеціальностей, практичних навичок; Замовник зобов`язується щомісячно проводити закриття нарядів-завдань до 3 числа місяця, наступного за звітний період з наступною передачею в планово-виробничий відділ Виконавця; веде табелі на робітників за фактично відпрацьований час на виробничому об`єкті; оплата виконаних робіт проводиться на основі підписаних Замовником нарядів-завдань у формі 100% попередньої оплати або актів виконаних робіт, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або внесення готівки в касу Установи;

№Г-54 від 01.03.2017 з ТОВ «Ассет» код ЄДРПОУ 31478996 – умови договору: Виконавець зобов`язується комплектувати бригади осіб з числі засуджених відповідно до спеціальностей, практичних навичок; Замовник зобов`язується щомісячно проводити закриття нарядів-завдань до 3 числа місяця, наступного за звітний період з наступною передачею в планово-виробничий відділ Виконавця; веде табелі на робітників за фактично відпрацьований час на виробничому об`єкті; оплата виконаних робіт проводиться на основі підписаних Замовником нарядів-завдань у формі 100% попередньої оплати або актів виконаних робіт, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або внесення готівки в касу Установи;

№Г-08 від 03.01.2017 з ТОВ «Адена» код ЄДРПОУ 32171300 – умови договору: Виконавець зобов`язується комплектувати бригади осіб з числі засуджених відповідно до спеціальностей, практичних навичок; Замовник зобов`язується щомісячно проводити закриття нарядів-завдань до 3 числа місяця, наступного за звітний період з наступною передачею в планово-виробничий відділ Виконавця; веде табелі на робітників за фактично відпрацьований час на виробничому об`єкті; оплата виконаних робіт проводиться на основі підписаних Замовником нарядів-завдань у формі 100% попередньої оплати або актів виконаних робіт, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або внесення готівки в касу Установи;

№Г-199 від 12.10.2017 з ТОВ «Одек Україна» код ЄДРПОУ 25322516 – умови договору: Виконавець зобов`язується комплектувати бригади осіб з числі засуджених відповідно до спеціальностей, практичних навичок; Замовник зобов`язується щомісячно проводити закриття нарядів-завдань до 3 числа місяця, наступного за звітний період з наступною передачею в планово-виробничий відділ Виконавця; веде табелі на робітників за фактично відпрацьований час на виробничому об`єкті; оплата виконаних робіт проводиться на основі підписаних Замовником нарядів-завдань у формі 100% попередньої оплати або актів виконаних робіт, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця;

№49/Г-78 від 30.03.2018 з ДП «Клеванське лісове господарство» код ЄДРПОУ 00992852 – умови договору: Виконавець зобов`язується комплектувати бригади осіб з числі засуджених відповідно до спеціальностей, практичних навичок; Замовник зобов`язується щомісячно проводити закриття нарядів-завдань до 3 числа місяця, наступного за звітний період з наступною передачею в планово-виробничий відділ Виконавця; веде табелі на робітників за фактично відпрацьований час на виробничому об`єкті; оплата виконаних робіт проводиться на підставі підписаних Замовником актів виконаних робіт, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або внесення готівки в касу Установи протягом 10 банківських днів з моменту підписання актів приймання-передачі виконаних робіт;

№Г-284 від 01.01.2017 з ПАТ «Рівне Азот» код ЄДРПОУ 05607824 – умови договору: Виконавець зобов`язується комплектувати бригади осіб з числі засуджених відповідно до спеціальностей, практичних навичок; Замовник зобов`язується щомісячно проводити закриття нарядів-завдань за звітний період до 3 числа місяця, наступного за звітним, вести табель обліку робочого часу робітників з числа засуджених за фактично відпрацьований час на виробничому об`єкті; оплата праці здійснюється на підставі підписаних представником Замовника нарядів-завдань та табелів обліку використаного робочого часу згідно графіку, оплата виконаних робіт проводиться виходячи з діючої мінімальної заробітної плати, та нарахування 50% до заробітної плати;

№Г-104 від 07.06.2017 з ФОП ОСОБА_1 РНОКПП НОМЕР_1 – умови договору: Виконавець зобов`язується комплектувати бригади осіб з числі засуджених відповідно до спеціальностей, практичних навичок; Замовник щомісячно проводить закриття нарядів-завдань до 3 числа місяця, наступного за звітний період з наступною передачею в планово-економічний відділ Виконавця, веде табелі на робітників за фактично відпрацьований час на виробничому об`єкті; оплата виконаних робіт проводиться на основі підписаних Замовником нарядів-завдань у формі 100% попередньої оплати або актів виконаних робіт, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця;

№Г-45 від 01.03.2017 з ДП «Клеванське лісове господарство» код ЄДРПОУ 00992852 – умови договору; Виконавець зобов`язується комплектувати бригади осіб з числі засуджених відповідно до спеціальностей, практичних навичок; Замовник щомісячно проводить закриття нарядів-завдань до 3 числа місяця, наступного за звітний період з наступною передачею в планово-економічний відділ Виконавця, веде табелі на робітників за фактично відпрацьований час на виробничому об`єкті; оплата виконаних робіт проводиться на основі підписаних Замовником нарядів-завдань у формі 100% попередньої оплати або актів виконаних робіт, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або внесення готівки в касу Установи;

№Г-144 від 01.05.2018 з ФОП ОСОБА_2 РНОКПП НОМЕР_2 – умови договору: Виконавець зобов`язується комплектувати бригади осіб з числі засуджених відповідно до спеціальностей, практичних навичок; Замовник щомісячно проводить закриття нарядів-завдань до 3 числа місяця, наступного за звітний період з наступною передачею в планово-економічний відділ Виконавця, веде табелі на робітників за фактично відпрацьований час на виробничому об`єкті; оплата виконаних робіт проводиться на основі підписаних Замовником нарядів-завдань у формі 100% попередньої оплати або актів виконаних робіт, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або внесення готівки в касу Установи;

№73 від 18.04.2017 з Городоцькою сільською радою код ЄДРПОУ 04387185; – умови договору: Виконавець зобов`язується комплектувати бригади осіб з числі засуджених відповідно до спеціальностей, практичних навичок; загальна вартість Договору на дату укладання становить 9080,10 грн., розрахунок здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця на протязі 7-ми днів по факту підписання акта про надані послуги;

№80 від 29.05.2018 з Городоцькою сільською радою код ЄДРПОУ 04387185 – умови договору: Виконавець зобов`язується комплектувати бригади осіб з числі засуджених відповідно до спеціальностей, практичних навичок; загальна вартість Договору на дату укладання становить 14326,38 грн., розрахунок здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця на протязі 7-ми днів по факту підписання акта про надані послуги;

№92 від 13.07.2018 з Городоцькою сільською радою код ЄДРПОУ 04387185 – умови договору: Виконавець зобов`язується комплектувати бригади осіб з числі засуджених відповідно до спеціальностей, практичних навичок; загальна вартість Договору на дату укладання становить 1614,24 грн., розрахунок здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця на протязі 7-ми днів по факту підписання акта про надані послуги;

№Г-5 від 23.01.2014 з ТзОВ «Фірма Декос» код ЄДРПОУ 36887490 – умови договору: Виконавець зобов`язується комплектувати бригади осіб з числі засуджених відповідно до спеціальностей, практичних навичок; Замовник щомісячно проводить закриття нарядів-завдань до 3 числа місяця, наступного за звітний період з наступною передачею в планово-економічний відділ Виконавця, веде табелі на робітників за фактично відпрацьований час на виробничому об`єкті; оплата виконаних робіт проводиться на основі підписаних Замовником нарядів-завдань у формі 100% попередньої оплати або актів виконаних робіт, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або внесення готівки в касу Установи;

№943 від 08.07.2011 з ПАТ «Рівне Азот» код ЄДРПОУ 05607824 – умови договору: Виконавець зобов`язується комплектувати бригади осіб з числі засуджених відповідно до спеціальностей, практичних навичок; Замовник щомісячно проводить закриття нарядів-завдань до 3 числа місяця, наступного за звітний період з наступною передачею в планово-економічний відділ Виконавця, веде табелі на робітників за фактично відпрацьований час на виробничому об`єкті; оплата праці осіб з числі спецконтингенту здійснюється на підставі наданих представником Госпоргану нарядів-завдань та табелів обліку робочого часу шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ГВЦ (№131), спецконтингенту по 2-му розряду згідно з обсягом виконаних робіт та нарахуванням 50% заробітної плати;

№Г-1205/Г-95 від 12.05.2016 з ПАТ Клеванський лісозавод «Промінь» код ЄДРПОУ 08575616 – умови договору: Виконавець зобов`язується комплектувати бригади осіб з числі засуджених відповідно до спеціальностей, практичних навичок; Замовник щомісячно проводить закриття нарядів-завдань до 3 числа місяця, наступного за звітний період з наступною передачею в планово-економічний відділ Виконавця, веде табелі на робітників за фактично відпрацьований час на виробничому об`єкті; оплата виконаних робіт проводиться на основі підписаних Замовником нарядів-завдань у формі 100% попередньої оплати або актів виконаних робіт, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або внесення готівки в касу Установи;

№Г-05 від 02.01.2015 з ФОП ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_3 – умови договору: Виконавець зобов`язується комплектувати бригади осіб з числі засуджених відповідно до спеціальностей, практичних навичок; Замовник щомісячно проводить закриття нарядів-завдань до 3 числа місяця, наступного за звітний період з наступною передачею в планово-економічний відділ Виконавця, веде табелі на робітників за фактично відпрацьований час на виробничому об`єкті; оплата виконаних робіт проводиться на основі підписаних Замовником нарядів-завдань у формі 100% попередньої оплати або актів виконаних робіт, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або внесення готівки в касу Установи;

№Г-178 від 19.08.2016 з ФОП ОСОБА_4 Л. – умови договору: Виконавець зобов`язується комплектувати бригади осіб з числі засуджених відповідно до спеціальностей, практичних навичок; Замовник щомісячно проводить закриття нарядів-завдань до 3 числа місяця, наступного за звітний період з наступною передачею в планово-економічний відділ Виконавця, веде табелі на робітників за фактично відпрацьований час на виробничому об`єкті; оплата виконаних робіт проводиться на основі підписаних Замовником нарядів-завдань у формі 100% попередньої оплати або актів виконаних робіт, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або внесення готівки в касу Установи;

№Г-171 від 25.08.2016 з ТзОВ «Інвесттрасбуд-М» код ЄДРПОУ 38371101 – умови договору: Виконавець зобов`язується комплектувати бригади осіб з числі засуджених відповідно до спеціальностей, практичних навичок; Замовник щомісячно проводить закриття нарядів-завдань до 3 числа місяця, наступного за звітний період з наступною передачею в планово-економічний відділ Виконавця, веде табелі на робітників за фактично відпрацьований час на виробничому об`єкті; оплата виконаних робіт проводиться на основі підписаних Замовником нарядів-завдань у формі 100% попередньої оплати або актів виконаних робіт, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або внесення готівки в касу Установи (а.с. 67-114 том 1).

Суд зазначає, що фіскальним органом описано умови вказаний вище договорів в Акті перевірки із загальним формулюванням умов «оплата виконаних робіт проводиться на основі підписаних Замовником нарядів-завдань у формі 100% попередньої оплати або актів виконаних робіт, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або внесення готівки в касу Установи», проте як вбачається зі змісту договорів, умови оплати різнилися щодо розмірів та порядку розрахунку.

За надані послуги Державною установою «Городоцький виправний центр (№131)» з суб`єктами господарювання підписано акти виконаних робіт за період з 01.10.2016 по 30.09.2018: за жовтень 2016 року в сумі 147756,61 грн., за листопад 2016 року в сумі 165969,34 грн., за січень 2017 року в сумі 166181,20 грн., за лютий 2017 року в сумі 181640,01 грн., за березень 2017 року в сумі 276535,15 грн., за квітень 2017 року в сумі 159396,82 грн., за травень 2017 року в сумі 151214,22 грн., за червень 2017 року в сумі 160136,90 грн., за липень 2017 року в сумі 199672,38 грн., за серпень 2017 року в сумі 197525,52 грн., за вересень 2017 року в сумі 225580,91 грн., за жовтень 2017 року в сумі 203703,56 грн., за листопад 2017 року в сумі 234446,79 грн., за грудень 2017 року в сумі 226031,38 грн., за січень 2018 року в сумі 238127,59 грн., за лютий 2018 року в сумі 246304,63 грн., за березень 2018 року в сумі 255656,47 грн., за квітень 2018 року в сумі 301588,65 грн., за травень 2018 року в сумі 290727,51 грн., за червень 2018 року в сумі 272880,61 грн., за липень 2018 року в сумі 313846,79 грн., за серпень 2018 року в сумі 301209,62 грн., за вересень 2018 року в сумі 268014,67 грн.

Перелік засуджених, які протягом періоду з 01.10.2016 по 30.09.2018 залучалися до праці на підприємствах та у підприємців наведено в додатку до Акта перевірки.

Актом перевірки зафіксовано, що розрахунки між Державною установою «Городоцький виправний центр (№131)» та суб`єктами господарювання проводилися у безготівковій формі.

Фіскальним органом зазначено, що на виконання умов вказаних вище договорів Державною установою «Городоцький виправний центр (№131)» велись відомості нарахування заробітної плати з числа спецконтингенту за кожний місяць (додатки 5-28 Акта перевірки).

Акт перевірки також містить посилання на те, що Державною установою «Городоцький виправний центр (№131)» було здійснено нарахування, утримання та перерахування до відповідних бюджетів податку на доходи з фізичних осіб (пункт 3.1 Акта перевірки) та військового збору (пункт 3.2 Акта перевірки).

Зі змісту Рішення №0000051305 вбачається, що спірні донарахування стосуються питання правильності нарахування, обчислення та сплати саме єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування. Оскаржуваним Рішенням №0000051305 донараховано 1910381,28 грн. єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та в порядку пункту 3 частини 11 статті 25 Закону України №2464-VI застосовано штрафні санкції у розмірі 921445,39 грн.

Фіскальний орган в Акті перевірки зазначив, що в порушення статей 6 та 7 України №2464-VI Державною установою «Городоцький виправний центр (№131)» у період з 01.10.2016 по 30.09.2018 занижено базу нарахування єдиного внеску на суму 8846592,06 грн. за рахунок не включення до бази нарахування єдиного внеску заробітної плати засуджених із врахуванням додаткової бази нарахування єдиного внеску.

Відповідно до пункту 1.1 ПК України, Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Положеннями статті 162 Податкового кодексу України визначено, що платниками податку на доходи фізичних осіб є, зокрема податковий агент.

Об`єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід (підпункт 163.1.1 пункту 163.1 статті 163 ПК України).

Відповідно до пункту 167.1 статті 167 ПК України, ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.5 цієї статті) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв`язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Положеннями підпункту 14.1.48 пункту 14.1 статті 14 ПК України визначено, що заробітна плата для цілей розділу IV цього Кодексу – основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв`язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

З матеріалів справи вбачається, що Державна установа «Городоцький виправний центр (№131)» є державною установою, яка входить до складу Державної кримінально-виконавчої служби України.

Відповідно до підпункту 6 частини другої статті 13 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу в Україні» №2713-IV від 23.06.2005 (далі іменується – Закон України №2713-IV) підприємства установ виконання покарань проводять свою діяльність відповідно до законодавства з урахуванням таких особливостей: трудові відносини засуджених регулюються законодавством про працю з урахуванням вимог кримінально-виконавчого законодавства.

Положеннями частини першої статті 118 Кримінально-виконавчого кодексу України визначено, що засуджені до позбавлення волі мають право працювати та залучаються до суспільно корисної праці у місцях і на роботах, визначених адміністрацією колонії, з урахуванням наявних виробничих потужностей, зважаючи при цьому на стать, вік, працездатність, стан здоров`я і спеціальність. Засуджені залучаються до оплачуваної праці, як правило, на підприємствах, у майстернях колоній, а також на державних або інших форм власності підприємствах за строковим трудовим договором, що укладається між засудженим і виправною колонією (слідчим ізолятором), за умови забезпечення їх належної охорони та ізоляції.

Суд звертає увагу на те, що у спірному періоді між Державною установою «Городоцький виправний центр (№131)» та засудженими також укладалися Строкові трудові договори, зокрема: від 26.06.2017 №16/9 із засудженим ОСОБА_5 (днювальний відділення); від 26.06.2017 №16/6 із засудженим ОСОБА_6 (кухар їдальні); від 26.06.2017 №16/5 із засудженим ОСОБА_7 (вантажник магазину); від 26.06.2017 №16/8 із засудженим ОСОБА_8 (робітник їдальні); від 26.06.2017 №16/2 із засудженим ОСОБА_9 (різальник хліба); від 26.06.2017 №16/4 із засудженим ОСОБА_10 (машиніст з прання та ремонту спецобладнання); від 26.06.2017 №16/10 із засудженим ОСОБА_11 (днювальний відділення) (а.с. 134-142 том 1).

Актом перевірки встановлено, що за період з 01.10.2016 по 30.09.2018 між Державною установою «Городоцький виправний центр (№131)» та засудженими було укладено 18 (вісімнадцять) Строковий трудових договорів, що не заперечується сторонами.

Як вбачається з відомостей по нарахуванню заробітної плати засуджених (додатки 5-28 до Акта перевірки) додаткова база нарахування єдиного соціального внеску по даних засуджених дорівнює нулю, тобто ЄСВ по даних Строкових трудових договорах сплачувався у повному обсязі, що підтверджується платіжними дорученнями та звітами про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Водночас відповідно до вимог статті 118 Кримінально-виконавчого кодексу України строкові трудові договори повинні укладатися саме між Державною установою «Городоцький виправний центр (№131)» та засудженими, що мало місце.

Законодавством не передбачено можливості укладення строкових трудових договорів з державними або іншими форми власності підприємствами.

Згідно з частиною першою статті 120 Кримінально-виконавчого кодексу України праця осіб, засуджених до позбавлення волі, оплачується відповідно до її кількості і якості. Форми і системи оплати праці, норми праці та розцінки встановлюються нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України.

Положеннями пункту 1.2 Інструкції про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 07.03.2013 № 396/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.03.2013 за № 387/22919, передбачено, що засуджені залучаються до праці: у центрах трудової адаптації; у майстернях, підсобних господарствах установ та слідчих ізоляторів; на підприємствах установ виконання покарань; на підприємствах державної або інших форм власності за умови забезпечення їх належної охорони та ізоляції відповідно до укладених угод між установою, де відбуває покарання засуджений, та замовником; на роботах з господарського обслуговування установ та слідчих ізоляторів.

Згідно з пунктом 5.1 указаної Інструкції праця засуджених оплачується відповідно до її кількості і якості.

Підприємства установ розраховують тарифні ставки, посадові оклади для диференціації оплати праці залежно від професії і кваліфікації засуджених, складності й умов виконуваних ними робіт.

Заробітна плата, нарахована засудженим, за умови виконання ними норми виробітку (денної, тижневої, місячної) або тривалості робочого часу (у тому числі при залученні до робіт на підприємствах державної або інших форм власності) не може бути менше законодавчо встановленого мінімального розміру заробітної плати.

При цьому, між Державною установою «Городоцький виправний центр (№131)» та іншими суб`єктами господарювання укладалися договори на виконання робіт шляхом комплектації бригад з числа засуджених, описані вище.

Пунктом 168.1 статті 168 Податкового кодексу України визначено порядок оподаткування доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику податку податковим агентом.

Так, податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов`язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в статті 167 цього Кодексу (підпункт 168.1.1 пункту 168.1 статті 168 Податкового кодексу України).

Положеннями підпункту 14.1.180 пункту 14.1 статті 14 ПК України визначено, що податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента - юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов`язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV цього Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому статтею 18 та розділом IV цього Кодексу.

Згідно зі статтею 18 ПК України податковим агентом визнається особа, на яку цим Кодексом покладається обов`язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків.

Податкові агенти прирівнюються до платників податку і мають права та виконують обов`язки, встановлені цим Кодексом для платників податків.

Відповідно до положень статті 171 ПК України особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з доходів у вигляді заробітної плати, є роботодавець, який виплачує такі доходи на користь платника податку.

Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з інших доходів, є: а) податковий агент – для оподатковуваних доходів з джерела їх походження в Україні; б) платник податку – для іноземних доходів та доходів, джерело виплати яких належить особам, звільненим від обов`язків нарахування, утримання або сплати (перерахування) податку до бюджету.

Суд зазначає, що чинним податковим законодавством не визначено порядок оподаткування доходів фізичних осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі.

Водночас з аналізу податкового законодавства вбачається, що особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з доходів у вигляді заробітної плати, є роботодавець, який виплачує такі доходи на користь платника податку; на податкового агента покладається обов`язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків.

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку визначено Законом України №2464-VI.

Відповідно до частини першої статті 4 Закону України №2464-VI платниками єдиного внеску є, зокрема роботодавці: підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

Положеннями пункту 1 частини першої статті 7 Закону України №2464-VI передбачено, що єдиний внесок нараховується для платників, зазначених у пунктах 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 цього Закону, - на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Розмір єдиного внеску для кожної категорії платників, визначених цим Законом, та пропорції його розподілу за видами загальнообов`язкового державного соціального страхування встановлюються з урахуванням того, що вони повинні забезпечувати застрахованим особам страхові виплати і соціальні послуги, передбачені законодавством про загальнообов`язкове державне соціальне страхування; фінансування заходів, спрямованих на профілактику страхових випадків; створення резерву коштів для забезпечення страхових виплат та надання соціальних послуг застрахованим особам; покриття адміністративних витрат із забезпечення функціонування системи загальнообов`язкового державного соціального страхування (частина перша статті 8 Закону України №2464-VI).

Статтею 60 Кримінально-виконавчого кодексу України передбачено, що засуджені до обмеження волі залучаються до суспільно корисної оплачуваної праці за строковим трудовим договором, як правило, на виробництві виправних центрів, а також на договірній основі на підприємствах, в установах чи організаціях усіх форм власності за умови забезпечення належного нагляду за їхньою поведінкою.

Статтею 118 Кримінально-виконавчого кодексу України передбачено, що засуджені до позбавлення волі мають право працювати та залучаються до суспільно корисної праці у місцях і на роботах, визначених адміністрацією колонії, з урахуванням наявних виробничих потужностей, зважаючи при цьому на стать, вік, працездатність, стан здоров`я і спеціальність. Засуджені залучаються до оплачуваної праці, як правило, на підприємствах, у майстернях колоній, а також на державних або інших форм власності підприємствах за строковим трудовим договором, що укладається між засудженим і виправною колонією (слідчим ізолятором), за умови забезпечення їх належної охорони та ізоляції.

Адміністрація зобов`язана створювати умови, що дають змогу засудженим займатися суспільно корисною оплачуваною працею.

Праця засуджених до позбавлення волі регулюється законодавством про працю з особливостями, визначеними цим Кодексом.

У даному випадку, в частині виконання умов договорів, укладених між Державною установою «Городоцький виправний центр (№131)» та іншими суб`єктами господарювання про виконання робіт, позивач не є роботодавцем для засуджених, оскільки не укладав строкових трудових договорів саме щодо праці засуджених на інших підприємствах.

Установа створює умови для залучення засуджених відповідно до вимог Кримінально-виконавчого кодексу України до суспільно корисної оплачуваної праці, у зв`язку з чим у відповідача були відсутні підстави для вжиття заходів до притягнення позивача до відповідальності за не нарахування ЄСВ.

У відповідності до п.1.2 Інструкції «Про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі» затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 07.03.2013 № 396/5 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 р. за № 387/22919, Засуджені залучаються до праці: 1) у центрах трудової адаптації; 2) у майстернях, підсобних господарствах установ та слідчих ізоляторів; 3) на підприємствах установ виконання покарань; 4) на підприємствах державної або інших форм власності за умови забезпечення їх належної охорони та ізоляції відповідно до укладених угод між установою, де відбуває покарання засуджений, та замовником.

В Установі відбувають покарання також засуджені до позбавлення волі, а відповідно до п. 6.3. «Інструкції про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі», яка затверджена наказом Мін`юсту №396/5 від 07.03.2013 і зареєстрована в Мін`юсті 11.03.2013 за №387/22919, якою регулюється відрахування та відшкодування із заробітної плати засуджених до позбавлення волі, встановлено: відрахування та відшкодування із заробітної плати засуджених здійснюються відповідно до законодавства з дотриманням такої черговості: податок з доходів фізичних осіб; аліменти; вартість одягу, взуття, білизни (крім вартості спецодягу); вартість харчування, комунально-побутових та інших наданих послуг (крім вартості спецхарчування); за виконавчими листами на користь громадян; за виконавчими листами на користь юридичних осіб; відшкодування матеріальних збитків, заподіяних засудженими державі під час відбування покарання.

Суд також бере до уваги Роз`яснення Державної фіскальної служби України щодо справляння єдиного внеску та укладання договору на добровільну участь у системі загальнообов`язкового державного соціального страхування (а.с. 115 том 1) де вказано: єдиний внесок – це консолідований страховий внесок, збір якого провадиться до системи загальнообов`язкового державного соціального страхування в обов`язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на одержання страхових виплат (послуг) за чинними видами загальнообов`язкового державного соціального страхування (пункт 2 частини 1 статті 1 Закону України №2464-VI).

Базою для нарахування єдиного внеску для цих платників відповідно до пункту 1 частини 1 статті 7 Закону України №2464-VI є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну і додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, в тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», та сума винагороди фізичній особі за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Застрахована особа - це фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався в установленому законом порядку єдиний внесок.

Оплату праці засуджених до позбавлення волі врегульовано статтею 120 Кримінально-виконавчого кодексу України, згідно з якою форми і системи оплати праці, норми та розцінки праці таких осіб установлюються нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України.

Ураховуючи викладене, суми виплат, одержані фізичною особою під час відбування покарання в місцях позбавлення волі, не є базою для нарахування єдиного внеску, а отже, період засудження не зараховується до страхового стажу такої особи, оскільки відповідно до статті 9 «Основ законодавства України про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» страховий стаж - це період (строк), упродовж якого особа підлягає загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню та за який сплачуються внески (нею, роботодавцем) на страхування, якщо інше не передбачене законодавством.

Щодо того, як засуджені до позбавлення волі можуть отримати потрібний страховий стаж для призначення пенсії, то відповідно до частини 1 статті 10 Закону України №2464-VI особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, визначеними п. 1 ч. 1 ст. 4, і не належать до платників єдиного внеску, визначених п. 4 і 5 ч. 1 ст. 4 цього Закону, в тому числі іноземці й особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають поза межами України, якщо інше не встановлене міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, мають право на добровільну сплату єдиного внеску, зокрема на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування (далі - добровільне страхування).

Суд зазначає, що законодавство містить неточне визначення та формулювання суті понять «заробітна плата засуджених» та «заробітна плата» у загальному її значенні.

При цьому положеннями підпункту 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 ПК України визначено, що податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах, як презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов`язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу.

Відсутність у податковому законодавстві належно закріпленого порядку здійснення сплати податків та єдиних внесків за працівників - фізичних осіб, які відбувають покарання, дає можливість застосовувати презумпцію правомірності рішення платника податку відповідно до підпункту 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 ПК України.

Відповідно до статті 6 Закону України № 2713-ІV Державна кримінально-виконавча служба України відповідно до закону здійснює правозастосовні та правоохоронні функції і складається з центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, його територіальних органів управління, кримінально-виконавчої інспекції, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, навчальних закладів, закладів охорони здоров`я, підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України.

Положеннями частини четвертої статті 25 Закону України №2464-VI визначено, що орган доходів і зборів у порядку, за формою та у строки, встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, надсилає платникам єдиного внеску, які мають недоїмку, вимогу про її сплату.

Відповідно до пункту 3 частини одинадцятої статті 25 Закону України №2464-VI орган доходів і зборів застосовує до платника єдиного внеску такі штрафні санкції за донарахування органом доходів і зборів або платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску накладається штраф у розмірі 10 відсотків зазначеної суми за кожний повний або неповний звітний період, за який донараховано таку суму, але не більш як 50 відсотків суми донарахованого єдиного внеску.

Оскільки за результатами розгляду справи судом встановлено відсутність обов`язку у позивача щодо сплати єдиного внеску за договорами, тому застосування штрафу у розмірі 921445,39 грн. також є безпідставним.

Щодо позовної вимоги про визнання протиправною та скасування Вимоги №Ю-02, суд зазначає, що встановлення відсутності у позивача обов`язку зі сплати єдиного внеску у розмірі 1910381,28 грн. має беззаперечні наслідки скасування такої Вимоги №Ю-02, оскільки остання сформована саме на суму єдиного внеску у розмірі 1910381,28 грн.

Відповідачем не доведено правомірності оскаржуваних рішень в порядку статті 77 КАС України, а відтак заявлені позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

За правилами частини першої статті 139 КАС України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

На користь позивача підлягає стягненню сума судового збору у розмірі 19210 грн. 00 коп., сплачена відповідно до платіжного доручення від 11.04.2019 №215, оригінал якого знаходиться в матеріалах справи.

Керуючись статтями 241-246, 255, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

В И Р І Ш И В :

Адміністративний позов Державної установи «Городоцький виправний центр (№131)» (35331, Рівненська область, Рівненський район, село Городок, вулиця барона Штейнгеля, 92 А; код ЄДРПОУ 08575616) до Головного управління ДФС у Рівненській області (33023, місто Рівне, вулиця Відінська, 12; код ЄДРПОУ 39394217) про визнання протиправними і скасування рішення та вимоги – задовольнити повністю.

Визнати протиправним та скасувати Рішення Головного управління ДФС у Рівненській області про застосування штрафних санкцій за донарахування відповідним органом доходів і зборів або платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску від 16 січня 2019 року №0000051305.

Визнати протиправною та скасувати Вимогу Головного управління ДФС у Рівненській області про сплату боргу (недоїмки) від 16 січня 2019 року №Ю-02.

Стягнути на користь Державної установи «Городоцький виправний центр (№131)» суму судового збору у розмірі 19210 (дев`ятнадцять тисяч двісті десять) грн. 00 (нуль) коп. за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень – Головного управління ДФС у Рівненській області (код ЄДРПОУ 39394217).

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Апеляційна скарга подається до Восьмого апеляційного адміністративного суду через Рівненський окружний адміністративний суд.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складений 26 червня 2019 року.

Суддя Недашківська К.М.

Попередній документ : 82649438
Наступний документ : 82649444