Ухвала суду № 82624761, 24.06.2019, Петрівський районний суд Кіровоградської області

Дата ухвалення
24.06.2019
Номер справи
400/805/19
Номер документу
82624761
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа №: 400/805/19

Провадження № 6/400/39/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2019 року

Петрівський районний суд Кіровоградської області

в складі: головуючого судді - Колесник С. І.,

при секретарі - Романенко С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Петрове подання начальника Петрівського районного відділу ДВС Головного територіального управління юстиції Кіровоградської області Антоненко І.Ф. про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України без вилучення паспортного документу ОСОБА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Начальник Петрівського районного відділу ДВС Головного територіального управління юстиції Кіровоградської області Антоненко І.Ф. звернулася до суду з поданням про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України без вилучення паспортного документу ОСОБА_1 в зв`язку з тим, що на виконанні в відділі ДВС знаходиться виконавче провадження № 58245713 з виконання вимоги про сплату боргу (недоїмки) № Ф-96143-53, виданої 07.11.2018 року ГУ ДФС у Кіровоградській області про стягнення з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , єдиного соціального внеску в сумі 15819,54 грн. на користь Олександрійської ОДПІ. Боржником виконавчий документ не виконується, за місцем проживання та реєстрації боржник відсутній, що свідчить про її ухилення від виконання судового рішення та є підставою для обмеження у праві виїзду за межі України з метою уникнення невиконання рішення суду.

В судове засідання начальник Петрівського районного відділу ДВС Головного територіального управління юстиції Кіровоградської області Антоненко І.Ф. не з`явилась, однак письмовою заявою просила суд розглядати справу без її участі.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає, що в задоволенні подання необхідно відмовити, виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що на виконанні Петрівського районного відділу ДВС Головного територіального управління юстиції Кіровоградської області знаходиться виконавче провадження № 58245713 з виконання вимоги про сплату боргу (недоїмки) № Ф-96143-53, виданої 07.11.2018 року ГУ ДФС у Кіровоградській області про стягнення з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , єдиного соціального внеску в сумі 15819,54 грн. на користь Олександрійської ОДПІ.

На її виконання 01.02.2019 року старшим державним виконавцем Петрівського районного відділу ДВС Головного територіального управління юстиції Кіровоградської області Петриченко С.В. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

Відповідно до ст. 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Підстави для тимчасових обмежень у праві виїзду громадян України за кордон передбачені Законом України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України».

Так, відповідно до п.2 ч.1 ст.6 цього Закону, громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у видачі паспорта, якщо діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов`язання - до виконання зобов`язань, або розв`язання спору за погодженням сторін у

передбачених законом випадках, або забезпечення зобов`язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

Частиною другою ст.6 цього Закону передбачено, що громадянинові України, який має паспорт, може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон у випадках, передбачених пунктами 1-9 частини першої цієї статті.

Згідно зі ст. 2 Протоколу № 4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який гарантує деякі права і свободи, не передбачені в Конвенції та у Першому протоколі до неї, кожен є вільним залишати будь-яку країну, включно зі своєю власною. На здійснення цих прав не може бути встановлено жодних обмежень, крім тих, що передбачені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної чи громадської безпеки, для підтримання публічного порядку, запобігання злочину, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Статтею 12 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права передбачено, що кожна людина має право покидати будь-яку країну, включаючи свою власну. Згадані вище права не можуть бути об`єктом ніяких обмежень, крім тих, які передбачені законом, які є необхідними для охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров`я чи моральності населення або прав і свобод інших і є сумісними з іншими правами, визначеними у цьому Пакті.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 441 ЦПК України тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як захід забезпечення виконання судового рішення. Тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України застосовується в порядку, визначеному цим Кодексом для забезпечення позову, із особливостями, визначеними цією статтею.

Статтею ст.6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» визначені підстави для тимчасових обмежень у праві виїзду громадян України за кордон.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон, зокрема, у випадку, якщо він ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на нього судовим рішенням, - до виконання зобов`язань.

Згідно п.18 ч.3 ст.11 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець у процесі здійснення виконавчого провадження має право, у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи за межі України - до виконання зобов`язань за рішенням.

При цьому, з погляду значення словосполучення "ухилення від виконання зобов`язань, покладених судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи)", вжите у п.5 ч.1 ст.6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України" та у п.18 ч.3 ст.11 Закону України «Про виконавче провадження», означає з об`єктивної сторони такі діяння (дії чи бездіяльність) особи боржника, які полягають у навмисному чи іншому свідомому невиконанні нею зазначених обов`язків. У зв`язку з цим і здійснюється примусове виконання. Це також є підставою для звернення з поданням до суду щодо вирішення питання про застосування до такої особи тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України.

Законом передбачено юридичні санкції у вигляді тимчасового обмеження у праві виїзду не за наявність факту невиконання зобов`язань, а за ухилення від їх виконання.

Ухилення боржника від виконання своїх зобов`язань є оціночним поняттям. Теоретично їх невиконання може бути зумовлене об`єктивними причинами, наприклад, внаслідок відсутності майна, роботи, незадовільного фінансового стану, тривалого відрядження тощо. Однак воно може мати й принципово інше походження, суб`єктивне, коли боржник свідомо ухиляється від виконання - має змогу виконати зобов`язання у повному обсязі або частково, але не робить цього без поважних причин.

Таким чином, поняття «ухилення від виконання зобов`язань, покладених на боржника рішенням» варто розуміти як будь-які свідомі діяння (дії або бездіяльність) боржника, спрямовані на невиконання відповідного обов`язку у виконавчому провадженні, коли виконати цей обов`язок у нього є всі реальні можливості (наприклад, наявність майна, грошових коштів тощо) і цьому не заважають будь-які незалежні від нього об`єктивні обставини (непереборної сили, події тощо).

Отже, особа, яка має невиконані зобов`язання, не може вважатися винною в ухиленні, поки не буде доведено протилежне, то відповідно до положень ч.2 ст. 12 ЦПК України, наявність умислу та обставини, які є предметом посилання державного виконавця, як на підставу вимог подання про тимчасове обмеження особи у праві виїзду, підлягають доведенню.

З аналізу вказаної статті вбачається, що тимчасове обмеження особи у праві виїзду за межі України - це певний вид санкції, який може мати місце через наявність факту невиконання зобов`язань у зв`язку з ухиленням від них та застосовується лише після виконання державним виконавцем всіх інших способів спонукання до їх виконання.

За змістом п.19 ч.3 ст.18 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов`язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів.

Як вбачається з матеріалів справи при звернення до суду з поданням про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України ОСОБА_1 начальникПетрівського районного відділу ДВС посилалась на те, що боржник ухиляється від виконання виконавчого документу, не вживає жодних заходів щодо його виконання.

Однак, належних доказів на підтвердження того, що ОСОБА_1 взагалі направлялася постанова про відкриття виконавчого провадження суду надано не було.

Так дійсно в матеріалах справинаявний супровідний лист №903 від 01 лютого 2019 року, за яким копію постанови про відкриття виконавчого провадження було направлено на адресу ОСОБА_1 , однак доказів отримання (чи не отримання) останньою вищевказаної постанови матеріали справи не містять, так як відсутня копія рекомендованого повідомлення про вручення або ж не вручення їй поштового відправлення.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, суд вважає, що в задоволенні подання начальника Петрівського районного відділу ДВС Головного територіального управління юстиції Кіровоградської області Антоненко І.Ф. про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України без вилучення паспортного документу ОСОБА_1 необхідно відмовити.

На підставі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 33 Конституції України, Закону України «Про порядок виїзду з України і виїзду в Україну громадян України», керуючись Законом України «Про виконавче провадження», ст. 441 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні подання начальника Петрівського районного відділу ДВС Головного територіального управління юстиції Кіровоградської області Антоненко І.Ф. про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України без вилучення паспортного документу ОСОБА_1 - відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається до Кропивницького апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження якщо апеляційна скарга буде подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду, або в разі пропуску строку на апеляційне оскарження з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другій статті 358 ЦПК України.

Суддя (підпис)

З оригіналом згідно

Суддя Петрівського районного суду С. Колесник

Часті запитання

Який тип судового документу № 82624761 ?

Документ № 82624761 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82624761 ?

Дата ухвалення - 24.06.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82624761 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 82624761 ?

В Петрівський районний суд Кіровоградської області
Попередній документ : 82574939
Наступний документ : 82624764