Рішення № 82498593, 12.06.2019, Господарський суд Хмельницької області

Дата ухвалення
12.06.2019
Номер справи
924/206/19
Номер документу
82498593
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"12" червня 2019 р. Справа № 924/206/19

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Мухи М.Є., за участю секретаря судового засідання Попика О.В. розглянувши матеріали

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Альбіон" м. Дніпро

до Фермерського господарства "Адамкар" Хмельницька область Старокостянтинівський район с. Красносілка

про стягнення 5145649,19грн. заборгованості

Представники сторін:

позивача: Гладка В.О. адвокат за ордером № 2263/021 від 04.03.19р.

відповідача: не з`явився

В судовому засіданні відповідно до ст.240 ГПК України проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Процесуальні дії по справі.

Ухвалою суду від 15.03.19р. відкрито провадження у справі №924/206/19, постановлено розглядати справу за правилами загального позовного провадження із стадії підготовчого провадження. Ухвалою суду від 03.04.19р. підготовче засідання відкладено на 23.04.19р. Ухвалою від 23.04.19р. підготовче засідання відкладено на 13.05.19р.

Ухвалою від 13.05.19р. закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 28.05.19р.

Ухвалою від 28.05.19р. судове засідання відкладено на 12.06.19р.

Виклад позицій учасників судового процесу, заяви, клопотання.

Позивач звернувся із позовом до суду про стягнення із Фермерського господарства "Адамкар" 5145649,19грн. заборгованості в т.ч. 4232847,83грн. боргу, 497660,86грн. пені та 415140,50грн. 30% річних відповідно до умов договору купівлі-продажу №2709 АЛ від 18.06.2018р.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує, що 18.06.2018 р. між сторонами укладено договір купівлі - продажу №2709АЛ у відповідності до п.1.1 якого позивач зобов`язується продати, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити зернозбиральний комбайн Deutz Fahr, модель 6065НТS, жниварку Deutz Fahr, жатку Deutz Fahr, візок Deutz Fahr та тележку.

Згідно п. 3.2 Договору Ціна Договору складає 5 263 275,18 гривень, в тому числі ПДВ в еквіваленті за курсом продажу Євро, встановленому у міжбанківській інформаційній системі "УкрДілінг", сформованим на 16:00 за Київським часом на дату, що передує даті укладання цього Договору, становить - 172084,00 Євро. Відповідно до п. 3.1 Договору Ціна Товару являє собою гривневий еквівалент вартості товару в Євро та вказується в Додатку №1 до Договору, що є невід`ємною частиною Договору. Сума оплати за Товар в гривнях дорівнює сумі оплати за Товар у валюті, наведеної у п. 3.2 Договору, помноженої на Міжбанківський курс на дату, що передує даті фактичної сплати покупцем коштів за товар У відповідності до п. 5.1 Договору оплата Товару здійснюються згідно графіку оплати товару (Додаток № 1 до Договору), відповідно до вимог розділу 3 Договору.

Вказує, що 13.08.18р. між сторонами підписано акт приймання - передачі до договору, згідно якого позивач передав відповідачу товар, що є предметом договору. Позивач повідомляє, що відповідачем частково сплачено вартість товару. Станом на 26.02.19р. заборгованість становить137 768,28 Євро, що в перерахунку на гривні становить 5 232 847,83грн.

Позивачем також нараховані та заявлені до стягнення 497 660,86грн. пені та 415 140,50грн. 30% річних відповідно до п.6.2 договору та ст.625 ЦК України.

Представник позивача в судовому засіданні 12.06.19р. позовні вимоги підтримав у повному розмірі та просив задовольнити.

Представник відповідача в судове засідання не з`явився, відзиву на позов не подав, хоча про час, дату та місце судового засідання повідомлений належним чином, про що свідчить повідомлення про вручення судової повістки. Крім того, судом береться до уваги, що за клопотанням відповідача судове засідання 28.05.19р. було відкладено на 12.06.19р.

Фактичні обставини, встановлені судом, та зміст спірних правовідносин.

18.06.18р. між товариством з обмеженою відповідальністю "Альбіон" (продавець) та Фермерським господарством "Адамкар" (покупець) укладено договір купівлі - продажу № 2709АЛ відповідно до п.1.1 якого продавець зобов`язується продати, а покупець прийняти та оплатити зернозбиральний комбайн Deutz Fahr, модель 6065НТS, жниварку Deutz Fahr, модель Жатка Deutz-Fahr, візок Deutz Fahr модель Тележка. Комплектація товару та строк його оплати обговорені в Додатку №1 до договору, що є його невід`ємною частиною.

Поставка Товару Покупцю здійснюється Продавцем на умовах - EXW (Франко-склад Продавця, за адресою: м. Хмельницький, пул. Проспект Миру 42/1), згідно правил Інкотермс в редакції 2010 року. Строк поставки Товару - протягом 3-х робочих днів після 10% оплати Товару, але не раніше 22.06.2018 р. Товар буде переданий покупцю після проведення останнім 10% оплати за Товар на розрахунковий рахунок Продавця, у відповідності до п. 3.1., п. 3.2., п. 5.1. та Графіку оплати Товару, вказаному в Додатку №1 до Договору, з наданням видаткових накладних на Товар. (п.2.1 договору).

Відповідно до п.3 договору ціна на Товар формується виходячи з вартості Товару в Евро (в еквіваленті, по курсу, передбаченому цим Договором) і встановлюється в українських гривнях, та вказується в Додатку №1 до Договору. При цьому оплата Товару здійснюється в національній валюті України у відповідності до нижченаведеної формули за відрахуванням раніше здійснених платежів: S=Z x A гривень, де S - ціна Товару на момент оплати, (грн.); Z - узгоджена Сторонами ціна Товару у валюті, зазначена у п. 3.2 цього Договору; А - міжбанківський курс продажу Євро, встановлений у міжбанківській інформаційній системі "УкрДілінг", сформований на 16:00 за Київським часом (надалі іменується "міжбанківський курс") на дату, що передує даті фактичної сплати Покупцем коштів за Товар.

Загальна вартість Товару (ціна Договору) становить 5 263 275,18грн., в тому числі ПДВ 20% у розмірі 877 212,53 грн., що в еквіваленті за Міжбанківським курсом на дату, що передує даті укладання цього Договору, становить 172184,00 Євро. Розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України згідно з п. 3.1 цього договору та Додатку №1 до Договору.

Враховуючи валютну складову вартості Товару, що є предметом Договору, Сторони погодили, що всі сплачені Покупцем грошові кошти за Товар в гривні зараховуються Продавцем в рахунок оплати Товару в Євро виходячи з Міжбанківського курсу, встановленого на відповідний (мінімально дозволений) банківський день (встановлений чинною Постановою НБУ щодо строків здійснення банками купівлі іноземної валюти за дорученням юридичних осіб). При цьому, якщо сплачених Покупцем грошових коштів в гривні не достатньо для виконання ним зобов`язань з оплати Товару в Євро згідно умов Договору, Покупець зобов`язаний впродовж 10 календарних днів з дня відповідної сплати коштів за Товар здійснити відповідну доплату; якщо сплачених Покупцем грошових коштів в гривні виявиться більше, ніж необхідно для виконання ним зобов`язань з оплати Товару в Євро згідно умов Договору, Продавець зобов`язаний впродовж 10 календарних днів з дня відповідної сплати коштів за Товар повернути Покупцю надлишково сплачені ним грошові кошти або зарахувати їх в рахунок майбутніх платежів по Договору.

Сторони домовились, що при зміні курсу валют на дату зарахування грошових коштів, по відношенню до курсу, встановленого п. 3.2 Договору, пропорційно автоматично змінюється і Загальна вартість Товару (ціна Договору), і в даному випадку, не має потреби в підписанні додаткової угоди про зміну Загальної вартості Товару (Ціни Договору).

Згідно п.5 договору платежі за Товар здійснюються Покупцем па користь Продавця за банківськими реквізитами, вказаними в Договорі, в 3 - и етапи: 1-й етап - перший платіж; 2-й етап - другий платіж; 3-й етап - оплата ціни договору, яка залишилася. Платежі здійснюються у відповідності з Графіком оплати Товару, вказаним в Додатку №1 до цього Договору, з обов`язковим врахуванням вимог розділу 3 цього Договору.

Про збільшення розміру загальної вартості Товару Продавець повідомляє Покупця рекомендованим листом за адресою, зазначеною у Договорі, з наданням, у разі необхідності, документів, що підтверджують зміни чи введення додаткових обов`язкових платежів, зборів, податків, мита тощо. При настанні обставин, визначених п. 3.3 Договору, підписання додаткової угоди про зміну ціни Договору не є обов`язковим, але Сторони мають право укласти додаткову угоду до цього Договору про зміну ціни Договору.

У разі порушення Продавцем термінів поставки Товару, передбачених цим Договором, він виплачує Покупцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми першого платежу, за кожен день прострочення поставки. У разі порушення Покупцем строків оплати, передбачених Договором, він сплачує Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченою платежу, за кожен день прострочення платежу за весь період прострочення та 30% річних від суми простроченого платежу. Перший платіж є попередньою оплатою Покупця за Договором. У разі невиконання Покупцем своїх зобов`язань за даним Договором (в тому числі, якщо прострочення оплати складає більше 15 (п`ятнадцяти) календарних днів), а також у випадку відмови від цього Договору, Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. (п.7 договору).

Відповідно до п.п.10.1 Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 18.06.19р., але у будь-якому випадку, до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов`язань.

Договір підписано представниками сторін та скріплено печатками.

Додатком №1 до договору сторони узгодили специфікацію товару, специфікацію вартості товару та графік оплати товару відповідно до якого перший платіж 526327,52грн. строк оплати до 16.07.18р., другий платіж - 1052655,04грн. строк оплати до 31.08.2018р., третій платіж - 3684292,63грн. строк оплати до 30.11.18р.

Відповідно акту приймання - передачі (додаток №2 до Договору) позивачем передано, а відповідачем прийнято зернозбиральний комбайн Deutz Fahr, модель 6065НТS, жниварку Deutz Fahr, модель Жатка Deutz-Fahr, візок Deutz Fahr модель Тележка. Відповідачем вартість отриманого товару сплачена частково у сумі 1084005,49грн. Станом на 26.02.19р. заборгованість відповідача становить 4232847,83грн.

Поряд із цим позивачем відповідно до умов договору нараховані та заявлені до стягнення 497660,86грн. пені та 415140,50грн. 30% річних.

Досліджуючи надані докази, аналізуючи міркування та заперечення сторін, оцінюючи їх в сукупності, судом враховується наступне.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 175 Господарського кодексу України майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

Відповідно до ст. 11 ЦК України та ст. 174 ГК України господарські зобов`язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

В силу зобов`язання боржник зобов`язаний вчинити на користь кредитора певну дію, в тому числі сплатити борг, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку (ч. 1 ст. 509 ЦК України, ч. 1 ст. 173 ГК України).

Як встановлено матеріалами справи між сторонами 18.06.18р. укладено договір купівлі-продажу №2709 АА за умовами якого позивач зобов`язався продати, а покупець прийняти та оплатити зернозбиральний комбайн Deutz Fahr, модель 6065НТS, жниварку Deutz Fahr, модель Жатка Deutz-Fahr, візок Deutz Fahr модель Тележка.

Згідно ст. 655 ЦК України за договором купівлі продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до п. 1 ст. 692 ЦК України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Приписами ст. 629 ЦК України встановлено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Положеннями ст. ст. 525, 526 ЦК України, ст. 193 ГК України встановлено, що зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться, одностороння відмова від виконання зобов`язання і одностороння зміна умов договору не допускається.

Згідно з ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Судом береться до уваги, що Додатком №1 до договору сторони узгодили специфікацію товару, специфікацію вартості товару та графік оплати товару відповідно до якого перший платіж 526327,52грн. строк оплати до 16.07.18р., другий платіж - 1052655,04грн. строк оплати до 31.08.2018р., третій платіж - 3684292,63грн. строк оплати до 30.11.18р.

Невиконання зобов`язання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання) стаття 610 ЦК України визначає, як порушення зобов`язання.

Частиною 1 ст. 612 ЦК України встановлено, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Як свідчать матеріали справи, відповідно акту приймання - передачі (додаток №2 до Договору) позивачем передано, а відповідачем прийнято зернозбиральний комбайн Deutz Fahr, модель 6065НТS, жниварку Deutz Fahr, модель Жатка Deutz-Fahr, візок Deutz Fahr модель Тележка загальною вартістю 172084 Євро, що в еквіваленті до гривні становить 5263275,18грн.

Відповідачем вартість отриманого товару сплачена частково у сумі 1084005,49грн.

При цьому судом зважається на те, що згідно п.3 договору ціна на Товар формується виходячи з вартості Товару в Евро (в еквіваленті, по курсу, передбаченому цим Договором) і встановлюється в українських гривнях, та вказується в Додатку №1 до Договору. При цьому оплата Товару здійснюється в національній валюті України у відповідності до нижченаведеної формули за відрахуванням раніше здійснених платежів: S=Z x A гривень, де S - ціна Товару на момент оплати, (грн.); Z - узгоджена Сторонами ціна Товару у валюті, зазначена у п. 3.2 цього Договору; А - міжбанківський курс продажу Євро, встановлений у міжбанківській інформаційній системі "УкрДілінг", сформований на 16:00 за Київським часом (надалі іменується "міжбанківський курс") на дату, що передує даті фактичної сплати Покупцем коштів за Товар.

Зважаючи на викладене станом на 26.02.19р. заборгованість відповідача становить 137 768,28 Євро, що за міжбанківським курсом на дату, що передує даті складання позовної заяви (26.02.19р.) відповідає сумі 4 232 847,83грн.

Відповідачем наявність боргу не спростована, доказів його погашення суду не надано. З огляду за вказане, позовні вимоги в частині стягнення 4 232 847,83грн. боргу за отриманий товар є обґрунтованими, підтвердженими матеріалами справи та підлягають задоволенню.

Враховуючи несвоєчасні розрахунки відповідача щодо оплати отриманого товару, відповідно до умов договору позивачем нараховані та заявлені до стягнення 497660,86грн. пені та 415140,50грн. 30% річних відповідно до доданого до позовних матеріалів розрахунку.

Відповідно до ст.625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Пунктом 7 договору сторони передбачили, що у разі порушення Покупцем строків оплати, передбачених Договором, він сплачує Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченою платежу, за кожен день прострочення платежу за весь період прострочення та 30% річних від суми простроченого платежу.

Судом перевірено розрахунок заявлених до стягнення 30% річних та встановлено, що нарахування здійсненні відповідно графіку платежів (додаток №1 до договору), із врахуванням часткових проплат, в межах строків визначених законодавством, є обґрунтованими, підтвердженими матеріалами та такими, що підлягають стягненню у заявленому розмірі - 415 140,50грн.

Статтею 549 Цивільного кодексу України передбачено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Частиною 1 ст. 551 Цивільного кодексу України встановлено, що предметом неустойки є грошова сума, рухоме і нерухоме майно, а частина 2 - якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Стаття 230 Господарського кодексу України передбачає, що штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Відповідно до ч.6 ст.232 Господарського кодексу України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано

Позивачем заявлено до стягнення 497 660,86 грн. пені згідно наданого розрахунку. Суд, перевіривши правильність нарахування пені прийшов до висновку, про її обґрунтованість та стягнення у повному розмірі.

Відповідно ст.13 Господарського процесуального кодексу України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій.

Відповідно до ст.ст. 76,77,78,79 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Приписами ч.1 ст. 237 ГПК України визначено, що при ухваленні рішення суд вирішує, чи мали місце обставини (факти), якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження.

Враховуючи вищенаведене, позов підлягає задоволенню у повному розмірі.

Позивач крім іншого просить стягнути із відповідача 13 150грн. витрат на правничу допомогу.

Згідно зі ст. 123 ГПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати, зокрема на професійну правничу допомогу.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 3 ст. 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат. Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Згідно з ч. ч. 4, 5, 6 ст. 126 ГПК України розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами. Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

У матеріалах справи наявний договір №01/02-19 про надання правничої (правової) допомоги від 27.02.19р. укладений між Адвокатським бюро "Талоконова Кирила" та ТОВ "Компанія Альбіон" (позивач у справі), додаткова угода №1 до договору від 27.02.19р. №01/02-19 якою визначено порядок оплати правничої допомоги та вартість послуг (гонорару), платіжне доручення №6808 від 04.03.19р. про сплату позивачем 13150грн. за надання правової допомоги.

Пунктом 8 ст. 129 ГПК України передбачено, що розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

Беручи до уваги надані позивачем докази в обґрунтування факту надання та розміру правової допомоги, відсутність клопотання відповідача про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами, заявлені позивачем до стягнення 13150грн. витрат за надання правової допомоги підлягають стягненню із відповідача.

При цьому відповідно до ст.129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на відповідача у зв`язку із задоволенням позову.

Керуючись ст.ст. 2, 20, 24, 73, 74, 129, 232, 237, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Альбіон" м. Дніпро до Фермерського господарства "Адамкар" Хмельницька область Старокостянтинівський район с. Красносілка про стягнення 5145649,19грн. заборгованості задовольнити.

Стягнути з Фермерського господарства "Адамкар" (Хмельницька область Старокостянтинівський район с. Красносілка, вул. Набережна, 1, код ЄДРПОУ 34342227) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Альбіон" (м. Дніпро, пр. Слобожанський, 31 Д, код ЄДРПОУ 35396734) - 4 232 847,83грн. (чотири мільйони двісті тридцять дві тисячі вісімсот сорок сім гривень 83коп.) боргу, 497 660,86грн. (чотирста дев`яносто сім тисяч шістсот шістдесят гривень 86коп.) пені, 415 140,50грн. (чотириста п`ятнадцять тисяч сто сорок гривень 50коп.) 30% річних, 77 184,74грн. (сімдсят сім тисяч сто вісімдесят чотри гривні 74коп.) відшкодування судового збору та 13 150грн. (тринадцять тисяч сто п`ятдесят гривень) витрат на професійну правничу допомогу.

Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч. ч. 1, 2 ст. 241 ГПК України).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (ч. 1 ст. 256 ГПК України).

Апеляційна скарга подається в порядку, передбаченому ст. 257 ГПК України, з урахуванням пп. 17.5 Розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України.

Повний текст рішення складено 20.06.19р.

Суддя М.Є. Муха

Віддруковано 3 прим: 1 - до справи, 2 - позивачу (49083, м. Дніпро, пр. Слобожанський, 31 Д), 3 - відповідачу (31134, Хмельницька область, Старокостянтинівський район, с. Красносілка, вул. Набережна, 1). Всім з повідомленням про вручення.

Попередній документ : 82498591
Наступний документ : 82498596