Ухвала суду № 82497062, 19.06.2019, Господарський суд Вінницької області

Дата ухвалення
19.06.2019
Номер справи
902/195/19
Номер документу
82497062
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 ел.пошта : inbox@vn.arbitr.gov.ua

_______________

УХВАЛА

про відкладення розгляду справи

"19" червня 2019 р. Cправа № 902/195/19

Господарський суд Вінницької області у складі: головуючого судді - Маслія І.В., суддів: Нешик О.С., Тварковського А.А., при секретарі судового засідання Матущак О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом:Калинівської міської ради (вул. В.Нестерчука, 47, м. Калинівка, Вінницька область, 22400)

до:Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрхімресурс" (вул. В.Нестерчука, 1, м. Калинівка, Вінницька область, 22400)

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "Біохімінвест" (вул. Вадима Нестерчука, 1, м. Калинівка, Калинівкий район, Вінницька область, 22400)

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "Глікохім" (вул. Хмельницьке шосе, буд. 122, офіс 301, м. Вінниця, 21021)

про стягнення 569305,52 грн. збитків

Представники сторін:

позивача Мичківський І.П., довіреність № 02-1-1379 від 28.08.2018;

відповідача Дробаха С.В., ордер про надання правової допомоги ВН № 060841 від 04.12.2018;

третьої особи (ТОВ "Біохімінвест") не з`явився;

третьої особи (ТОВ "Глікохім") не з`явився.

В С Т А Н О В И В :

07.03.2019 до Господарського суду Вінницької області надійшла позовна заява № 02-1-256 від 27.02.2019 Калинівської міської ради про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрхімресурс" 569305,52 грн. збитків за користування земельною ділянкою без правовстановлюючих документів.

Ухвалою від 11.03.2019 відкрито провадження у справі №902/195/19 за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 03.04.2019.

01.04.2019 до суду надійшов відзив на позовну заяву в якому відповідач заперечує щодо задоволення позову з підстав викладених у ньому.

В судовому засіданні 03.04.2019 оголошено перерву в підготовчому засіданні на 17.04.2019 (Протокольна Ухвала).

17.04.2019 від позивача надійшла відповідь на відзив.

Ухвалою від 17.04.2019 продовжено строк підготовчого провадження по справі №902/195/19 на 30 днів, залучено до участі в розгляді справи в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "Біохімінвест", Товариство з обмеженою відповідальністю "Глікохім" та відкладено підготовче засідання на 22.05.2019.

22.05.2019 від відповідача до суду надійшли заперечення.

Від третіх осіб 22.05.2019 надійшли клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату в зв`язку з тим що позовна заява з додатками надійшла до третіх осіб 17.05.2019 і їм не вистачило часу ознайомитись з матеріалами справи та підготовки письмових пояснень по суті справи.

Ухвалою від 22.05.2019 відкладено підготовче засідання на 04.06.2019 та витребувано у позивача докази про наявність нерухомого майна, що належить на праві власності відповідачу, на земельній ділянці (кадастровий номер 0521610100:01:045:0034).

Ухвалою від 04.06.2019 відкладено підготовче засідання на 18.06.2019 в зв`язку з не повідомленням третіх осіб про дату та час розгляду справи та невиконанням третіми особами вимог ухвали суду від 17.04.2019.

Ухвалою суду від 06.06.2019, в зв`язку із складністю справи, призначено колегіальний склад суду для розгляду справи №902/195/19.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів, визначено колегію для розгляду справи № 902/195/19 в наступному складі: головуючий суддя Маслій І.В. судді: Нешик О.С. та Тварковський А.А..

Ухвалою 07.06.2019 колегією прийнято справу №902/195/19 до свого провадження. Розгляд справи почато спочатку та призначено підготовче засідання на 19.06.2019 року.

В судове засідання на визначену дату з`явились представники позивача та відповідача, треті особи правом участі свого представника в судовому засіданні не скористались, про дату, місце і час були повідомлений належним чином, що стверджується наявними в матеріалах справи доказами.

Згідно з положеннями ч.1-3 ст.177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Положеннями п.7 ч.2 ст. 182 ГПК України передбачено, що суд у підготовчому засіданні, зокрема з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання.

В судовому засіданні судом з`ясовано, що матеріали справи не містять достатніх доказів для закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.183 ГПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Вимогами ч.2 ст.202 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку.

Про відкладення розгляду справи постановляється ухвала (ч.8 ч. 202 ГПК України).

При здійсненні правосуддя суд має виходити з необхідності дотримання основних засад господарського судочинства, зазначених в ст.ст. 2, 4 Господарського процесуального кодексу України стосовно забезпечення права сторін на розгляд справ у господарському суді після їх звернення до нього у встановленому порядку, гарантованому чинним законодавством та всебічно забезпечити дотримання справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

З огляду на вищезазначене, у зв`язку з необхідністю забезпечення реалізації всіма учасниками процесу своїх процесуальних прав і обов`язків, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання на іншу дату.

Керуючись ст.ст. 177, 182, 183, 202, 232, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

1. Відкласти підготовче засідання на 30.07.19 о 14:30 год., в приміщенні Господарського суду Вінницької області, за адресою: вул. Пирогова, буд. 29, м. Вінниця (4-й поверх).

2. Запропонувати третім особам надати пояснення щодо позову та докази на підтвердження обставин, викладених у поясненнях.

3. Повідомити учасників справи про можливість реалізації прав визначених положеннями Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» №2147-VIII від 03.10.2017р.

4. Встановити учасникам справи строк для вчинення процесуальних дій до 27.07.2019.

5. Учасникам справи направити у судове засідання уповноважених представників, останнім мати при собі, відповідно до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України, документи, що підтверджують їх повноваження.

6. Попередити учасників про те, що відповідно до ч.3 ст.42, ст. 135 ГПК України суд у випадку невиконання учасником справи його обов`язків застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом, зокрема може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у випадку невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

7. Копію ухвали надіслати сторонам рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

8. Ухвала набрала законної сили з моменту підписання та оскарженню не підлягає.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://vn.arbitr.gov.ua

Ухвала підписана 20.06.2019.

Головуючий суддя Маслій І.В.

Судді Нешик О.С.

Тварковський А.А.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу (вул. В.Нестерчука, 47, м. Калинівка, Вінницька область, 22400)

3 - відповідачу (вул. В.Нестерчука, 1, м. Калинівка, Вінницька область, 22400)

4 - ТОВ "Біохімінвест" (вул. Вадима Нестерчука, 1, м. Калинівка, Калинівкий район, Вінницька область, 22400)

5 - ТОВ "Глікохім" (вул. Хмельницьке шосе, буд. 122, офіс 301, м. Вінниця, 21021)

Попередній документ : 82459554
Наступний документ : 82497066