Ухвала суду № 82473888, 18.06.2019, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
18.06.2019
Номер справи
203/3978/18
Номер документу
82473888
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 203/3978/18

1-кс/0203/453/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2019 року Кіровськийрайонний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене в рамках кримінального провадження №32017040650000006,-

ВСТАНОВИВ:

Другим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017040650000006, відомості за яким внесені до ЄРДР 24.01.2017 року за ч.1 ст.212 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

В наданому до суду клопотанні, погодженому прокурором, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м.Кам?янське, смт.Карнаухівка, вул.Медова,64, з метою виявлення та вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія «Преторія», ТОВ «Авантаж Сервіс Груп», ТОВ «Телівей» та ТОВ «Слег-Строй».

Перевіривши викладені в клопотанні доводи, дослідивши надані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 13 КПК України встановлено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.ч.1,2 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч.ч.1-3 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У разінеобхідності провестиобшук слідчийза погодженнямз прокуроромабо прокурорзвертається дослідчого суддіз відповіднимклопотанням,яке повинномістити відомостіпро: 1)найменування кримінальногопровадження тайого реєстраційнийномер; 2)короткий викладобставин кримінальногоправопорушення,у зв`язкуз розслідуваннямякого подаєтьсяклопотання; 3)правову кваліфікаціюкримінального правопорушенняз зазначеннямстатті (частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; 4)підстави дляобшуку; 5)житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,де плануєтьсяпроведення обшуку; 6)особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; 7)індивідуальні абородові ознакиречей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5ст.234КПК Українивстановлено,що слідчий суддявідмовляє узадоволенні клопотанняпро обшук,якщо прокурор,слідчий недоведе наявністьдостатніх підставвважати,що: 1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що 24.01.2017 року до ЄРДР було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України службовими особами ТОВ «Студена гора», які в період з 15.08.2016 року по 30.11.2016 року в порушення вимог ПК України, ухилились від сплати податків на суму більше 689000 грн., чим спричинили фактичне ненадходження до державного бюджету у значних розмірах.

Відповідно до матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України, 30.11.2016року зрахунку ТОВ«СтуденаГора» уПАТ«АКБ«Конкорд» (МФО 307350) було здійснено спробу зняття готівкових коштів на загальну суму 198000 грн.

Спроба зняття готівки за підробленими документами особи, відбувалась в Дніпропетровському відділенні №7 ПАТ «АКБ«Конкорд», розташованого за адресою: 49069, м.Дніпро, вул.Січових стрільців,94.

Водночас, встановлено, що відповідно до інформації ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), надання підроблених документів особою, яка діє від імені клієнта згідно довіреності, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представляв з підробленим паспортом клієнт, який раніше надав до банку документи, як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який раніше діяв від імені клієнта ТОВ«Компанія «Преторія» (ЄДРПОУ 39133318).

Отже, фінансова операція з видачі коштів готівкою з рахунку ТОВ «Студена Гора» (ЄДРПОУ 33808535) у ПАТ «АКБ «Конкорд» - зупинена, внаслідок виникнення в даній банківській установі мотивованих ознак «шахрайства».

Крім того, на рахунок ТОВ«Студена Гора» у ПАТ«АКБ«Конкорд»,30.11.2016року булозараховано безготівковікошти відТОВ «СувонТрейд» (ЄДРПОУ40693479)на суму0,50млн.грн.в якостіоплати заметалобрухт та перераховано кошти у той же день на рахунок ТОВ «Авантаж Сервіс Груп»(ЄДРПОУ 40217144) на суму 0,297 млн. грн. в якості оплати за металобрухт.

Джерелом походження коштів на рахунках ТОВ«Студена Гора», ТОВ«Компанія «Преторія» (ЄДРПОУ 39133318), ТОВ «Авантаж Сервіс Груп» (ЄДРПОУ40217144), ТОВ «Телівей» (ЄДРПОУ 40681657) та ТОВ «Слег-Строй» (ЄДРПОУ 40533030), відкритиху банківськихустановах,були безготівковікошти,зараховані відгрупи підприємств в якості оплати за металобрухт, метал та пшеницю.

За період з серпня по листопад 2016 з рахунків ТОВ «Компанія «Преторія», ТОВ «Авантаж Сервіс Груп», ТОВ «Телівей» та ТОВ «Слег-Строй», які відкриті у банківських установах, на підставі грошових чеків, виписаних на фізичну особу - ОСОБА_6 за підробленим паспортом (дійсний як ОСОБА_5 ), знято готівкові кошти на загальну суму 28,68млн.грн., чим вчинено дії, які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, під час досудового розслідування, допитано гр. ОСОБА_6 , який пояснив, що не має відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія «Преторія», ТОВ «Авантаж Сервіс Груп», ТОВ «Телівей», ТОВ «Слег-Строй»та незнімав загрошовими чекамикошти готівкою з рахунків вказаних підприємств. А також, пояснив, що у жовтні 2015 року втратив паспорт на ім`я ОСОБА_6 , про що звернувся із заявою до правоохоронних органів.

Допитано засновника та директора ТОВ «Студена гора» (код ЄДРПОУ 33808535) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який показав, що до реєстрацій вказаного підприємства та ведення фінансово-господарської діяльності даного підприємства відношення не має, зареєстрував вказане підприємство на своє ім`я без мети ведення господарської діяльності а за грошову винагороду на прохання невстановлених осіб.

Під час допиту директора ТОВ «Компанія «Преторія» - ОСОБА_8 , встановлено, що до ведення фінансово-господарської діяльності даного підприємства відношення не має та службовою особою ТОВ «Компанія «Преторія» не являється.

Також,відносно засновниката директора ТОВ «Авантаж Сервіс Груп» - ОСОБА_9 08.06.2018 року Кіровським районним судом м. Дніпропетровська винесено ухвалу, якою на підставі п.1 ч.1ст.49КК України ОСОБА_9 звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України.

Відносно засновника та директора ТОВ «Слег-Строй» (код ЄДРПОУ 40533030) ОСОБА_10 , 25.04.2019 року Індустріальним районним судом м. Дніпропетровська у справі №202/2256/19, №1-кп/202/293/2019 винесено вирок, яким ОСОБА_10 визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28,ч.1ст.205КК України.

Відносно засновника та директора ТОВ «Телівей» (ЄДРПОУ 40681657) ОСОБА_11 , 07.05.2019 Кіровським районним судом м. Дніпропетровська по справі №203/1574/19, провадження №1-кп/0203/573/2019 винесено вирок, яким ОСОБА_11 , визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 205-1 КК України.

Так, відповідно до інформації Новокодацького РВ у м.Дніпро Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області, особа, яка отримувала кошти у банківських установах за грошовими чеками відповідно до копії паспорту громадянина України, є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до інформації з УІТ, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 неодноразово притягувався за здійснення кримінальних злочинів та мав судимість за ст.192, 367 КК України.

З метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для проведення допиту було направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України до ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

На виконання доручення слідчого, оперативними працівниками було встановлено згідно показань свідка ОСОБА_12 , що ОСОБА_5 не проживає за місцем реєстрації, за адресою: АДРЕСА_1 , фактично ОСОБА_5 мешкає зі своєю дружиною та донькою у смт.Карнаухівка.

Під час допиту свідка ОСОБА_13 , яка займає посаду Вуличкома (Квартальної) АДРЕСА_2 , встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 , мешкає родина з трьох осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає але не зареєстрований, його дружина ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за вказаною адресою разом з донькою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Фактичним власником будинку за адресою: АДРЕСА_3 , є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Даний факт підтверджено довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості про право власності на будинок, який розташовано за адресою: АДРЕСА_3 право власності належить ОСОБА_14 .

В ході досудового розслідування, неодноразово, здійснювався виїзд за вказаною адресою, для вручення повістки про виклик до слідчого, але перебуваючи вдома ОСОБА_5 , двері для вручення повісток про виклик не відчинив. Повістки про виклик до слідчого неодноразово залишались сусідам та донці ОСОБА_15 для передачі ОСОБА_5 , але останній на допит не з`явився, про причини неявки не повідомляв.

Таким чином, згідно наявних у матеріалах кримінального провадження доказів, є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи і предмети, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія «Преторія» (ЄДРПОУ 39133318), ТОВ «Авантаж Сервіс Груп» (ЄДРПОУ40217144), ТОВ «Телівей» (ЄДРПОУ 40681657) та ТОВ «Слег-Строй» (ЄДРПОУ 40533030) та інших суб`єктів господарської діяльності за період з 01.01.2016 року, мають значення для розслідування даного кримінального провадження, можуть бути доказами в ході судового розгляду та перебувати в приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , що використовується для проживання ОСОБА_5 , який має відношення до діяльності зазначених підприємств.

З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України, є обґрунтованим, а цілі, за яких планується проведення обшуку, відповідають меті його проведення, визначеної ч.1 ст.234 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.13,233,234,235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене в рамках кримінального провадження №32017040650000006 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , право власності на яке належить ОСОБА_14 та в якому мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення і вилучення документів і предметів, а саме: оригіналів первинних фінансово-господарських документів - договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, чорнових записів, що відображають постачання та свідчать про фінансово-господарські операції ТОВ «Компанія «Преторія» (ЄДРПОУ 39133318), ТОВ «Авантаж Сервіс Груп» (ЄДРПОУ40217144), ТОВ «Телівей» (ЄДРПОУ 40681657) та ТОВ «Слег-Строй» (ЄДРПОУ 40533030), та інших суб`єктів господарської діяльності (в тому числі по взаємовідносинам з «фіктивними» суб`єктами господарської діяльності) за період з 01.01.2016 до дати винесення ухвали суду, печаток, факсиміле та штампів підконтрольних підприємств, які використовувались в схемах ухилення від оподаткування; кредитних карток банківських установ; системних блоків, паперових, магнітних і змінних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, серверів, флеш-накопичувачів, на яких можуть готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи та які свідчать про злочинну діяльність; грошових коштів, предметів та цінностей, які на час обшуку не мають підтверджувальних документів про їх наявність; мобільних телефонів, сім-карт, що містять свідчення про телефонні розмови службових осіб підприємств, а також інших предметів та документів, вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_5 , що мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду.

Право проведення обшуку надати заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32017040650000006, співробітникам податкової міліції ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, визначених відповідним дорученням згідно ст.ст.40,41 КПК України.

Строк дії ухвали про проведення обшуку встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 82473888 ?

Документ № 82473888 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82473888 ?

Дата ухвалення - 18.06.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82473888 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 82473888 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 82473888, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Судове рішення № 82473888, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська було прийнято 18.06.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 82473888 відноситься до справи № 203/3978/18

Це рішення відноситься до справи № 203/3978/18. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 82473871
Наступний документ : 82473892