Ухвала суду № 82418841, 13.06.2019, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
13.06.2019
Номер справи
759/10507/19
Номер документу
82418841
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

пр. № 1-кс/759/3573/19

ун. № 759/10507/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2019 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Горбенко Н.О., перевіривши матеріали клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції Зінченко Ксенії Валеріївни про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні № 12019110000000182, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2019 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10 червня 2019 року на розгляд слідчого судді передано клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції Зінченко Ксенії Валеріївни про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні № 12019110000000182, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу прокуратури Київської області молодшим радником юстиції Дядюк Ю.О., в якому просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління з метою відповідального зберігання на підставах, у порядку та на умовах, визначних ст.ст. 1, 9, 19, 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", майно, на яке ухвалою Святошинського районним судом м. Києва від 27.05.2019 № 759/9472/19 накладено арешт у кримінальному провадженні № 12019110000000182 від 26.03.2019. Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечити реєстрацію прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу Національному агентству в управління майна, на яке накладено арешт, а саме:- мотоцикл «Yamaha FJR 1300», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , тип - загальний, код типу кузова - НОМЕР_11, рік випуску - 2007 року, VIN - НОМЕР_2 , номер шасі (рами) - НОМЕР_2 .

Вказане клопотання обґрунтовано тим, що 31.10.2013 між КОДА в особі заступника голови Бориспільської РДА ОСОБА_1 та ТОВ «ТВФ «Г.Арт»» в особі директора ОСОБА_3 , було укладено договір оренди, згідно якого ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) зареєстроване, за адресою: АДРЕСА_1 , отримало в строкове, платне володіння і користування земельну ділянку, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, 3 км . на південь від м. Бориспіль в межах Глибоцької сільської ради, Бориспільського району Київської області (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_12 ) для організації кар`єру яружного піску строком на 49 років, та тим самим КОДА ввірило ТОВ «ТВФ «Г.Арт»» (код ЄДРПОУ 31722996) вказану земельну ділянку для розробки піщаного кар`єру.

Згідно п. 2.4. вказаного договору:

В разі припинення або розірвання договору оренди зобов`язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому у порівнянні з тим, у якому він одержав її в оренду.

Поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем за згодою з орендодавцем землі, відшкодуванню не підлягають.

У тому разі, коли з вини орендаря земельна ділянка буде деградована, виснажена або її родючість знижена, а також з інших дій орендаря, що призвели до погіршення її якості, у тому числі техногенного забруднення, орендар у встановленому порядку відшкодовує орендодавцеві збитки у повному обсязі.

У п.3.2. договору права та обов`язки орендаря:

Державні органи управління та органи місцевого самоврядування, включаючи санітарні, протипожежні, землевпорядні органи, а також органи охорони природи та архітектури не будуть обмежуватись стосовно доступу до орендованої земельної ділянки для виконання їх обов`язків з метою їх повноважень;

Відповідно до статуту ТОВ «ТВФ «Г.Арт»» (код ЄДРПОУ 31722996) є юридичною особою з моменту його державної реєстрації за законодавством України, має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні рахунки в національній та іноземній валюті, круглу печатку зі своїм найменуванням та емблемою або знаком для товарів та послуг, кутовий штамп та інші штампи, фірмові бланки, емблему та товарний знак, інші реквізити, встановлені для юридичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ТВФ «Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) зареєстроване як юридична особа 25.06.2002 та відповідно до Конвенції Ради Європи про корупцію в контексті кримінального права (ETS173) від 27.01.1999 є юридичною особою приватного права.

Згідно наказу №16-ОК від 01.10.2010 ОСОБА_4 згідно протоколу зборів засновників ТОВ «ТВФ «Г.Арт» №2 від 01.10.2010 призначено на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельно-виробнича фірма Г .Арт» (далі ТОВ «ТВФ «Г.Арт»»).

Згідно статуту ТОВ «ТВФ «Г.Арт»» на директора товариства покладені наступні обов`язки та повноваження:

8.10. директор товариства (далі Директор) є виконавчим органом Товариства. Він керує поточною роботою Товариства та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань, виходячи з нижчеподаного обсягу повноважень, який не є вичерпним, але не може включити повноважень, що винесені до компетенції Загальних зборів учасників, закріпленого протоколом, про передачу таких повноважень.

Директор:

8.10.1. Забезпечує реалізацію рішень Загальних зборів учасників.

8.10.2. Встановлює ціни на продукцію (послуги) Товариства.

8.10.3. Укладає правочини (договори, контракти), здійснює облік та внутрішній контроль за господарською діяльністю Товариства, подає Голові товариства звіт про свою роботу для внесення його на розгляд Загальних учасників.

8.10.4. Затверджує положення про оплату працівників Товариства та надбавок до посадових окладів встановлення показників, розмірів та строків преміювання працівників.

8.10.5. Вирішує питання поточної роботи філій представництв.

8.10.6. Видає накази та розпорядження з питань, які входять в його компетенцію.

8.10.7. Розпоряджається майном та коштами Товариства, має право першого підпису на банківських документах, представляє Товариство у відносинах з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, укладає в країні та за кордоном договори та інші правочини від імені Товариства та видає доручення на укладення здійснення таких правочинів.

8.10.8. Представляє для погодження Загальним зборам учасників штатний розклад, проекти кошторису адміністративно-господарських витрат, річний баланс та затверджує їх після цього.

8.10.9. Погоджує з Головою товариства підписання правочинів, в яких сума перевищує розмір, встановленими загальними Зборами учасників.

8.10.10. Призначає своїх заступників, керівників філії та представництв Товариства в Україні та за кордоном, інших посадових осіб Товариства, укладає трудові договори (контракти) з працівниками товариства, звільняє їх, заохочує працівників, що відзначилися, накладає дисциплінарні стягнення.

8.10.11. Надає Голові товариства пропозиції по порядку формування та розподілу резервного (страхового) та інших фондів.

8.11. Трудові відносини Директора з Товариством регулюються контрактом, який від імені Товариства регулюються контрактом, який від імені Товариства підписує Голова товариства.

8.12. Директор не може бути одночасно Головою товариства.

8.13. Директор діє від імені Товариства без доручення чи довіреності.

8.14. Підпис директора не будь-яких документах, що стосуються товариства, підтверджуються відбитком круглої печатки Товариства, за використання та збереження якої директор несе персональну відповідальність.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «ТВФ «Г.Арт»», був наділений адміністративно - господарськими та організаційно - розпорядчими функціями і відповідно до ст. 18 КК України був службовою особою юридичної особи приватного права.

Відповідно до статуту ТОВ «ТВФ «Г.Арт», предметом діяльності Товариства є:

- Добування гравію та піску;

- Виробництво та реалізація товарів народного споживання, громадського харчування, товарів виробничо-технічного призначення, будівельних матеріалів та сировини.

ТОВ «ТВФ «Г.Арт»» здійснює свою господарську діяльність на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 3275 наданий Наказом Державної служби геології та надр України від 16.05.2013 № 235 на видобування піску, придатного для застосування в якості матеріалу для благоустрою, рекультивації та планування площадок Гартівського родовища площею 27,3 га.

Відповідно ст. 13 Конституції України, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об`єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Відповідно до ст. 4 ЗУ «Про надра», надра є виключною власністю Українського народу і надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності Українського народу на надра, є недійсними. Український народ здійснює право власності на надра через Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим і місцеві ради.

Окремі повноваження щодо розпорядження надрами законодавством України можуть надаватися відповідним органам виконавчої влади.

Згідно ст. 23 того ж Закону, видобування корисних копалин місцевого значення і торфу з застосуванням спеціальних технічних засобів, які можуть призвести до небажаних змін навколишнього природного середовища, погоджується з місцевими радами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

У жовтні 2015 року була проведена планова перевірка ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996), під час якої було встановлено ряд порушень, у тому числі, відсутність гірничого відводу.

Наказом Державної служби геології та надр України від 02.12.2015 року № 404 дію спецдозволу № 3275 від 30.10.2003 зупинено і по сьогоднішній день не відновлено.

Після зупинення вказаного спеціального дозволу на видобування корисних копалин з Гартівського родовища яружного піску, що розташоване в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області у ОСОБА_6 , дізнавшись про припинення діяльності товариства, що полягає у розробці Гартівського родовища яружного піску, з корисливих мотивів, всупереч встановленому законодавством порядку видобування корисних копалин, виник умисел на схилення ОСОБА_4 , як директора ТОВ «ТВФ «Г.Арт» - службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, до незаконного видобування корисних копалин на Гартівському родовищі без відповідних документів, реалізації піску та подальшої легалізації отриманого прибутку від вказаної реалізації.

Реалізуючи свій злочинний намір спрямований на систематичне, незаконне видобування яружного піску з Гартівського родовища, що розташоване в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим слідством день, час та місці схилив ОСОБА_4 до незаконного видобування корисних копалин на орендованому ТОВ «ТВФ Г.Арт» Гартівському родовищі. В свою чергу, ОСОБА_4 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, розуміючи протиправний характер своїх дій, те, що дія спеціального дозволу зупинена та продовження діяльності на родовищі по видобуванню піску є кримінально караним діянням та що його дії суперечать інтересам ТОВ «ТВФ «Г.Арт», з метою заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою юридичної особи приватного права своїм службовим становищем, від незаконного видобування яружного піску, вчинене за попередньою групою осіб в особливо великих розмірах, погодився на пропозицію ОСОБА_6

Так, ОСОБА_6 організував та очолили стійку організовану групу, до складу якої залучили дружину ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

Вказані особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке злочинне угрупування, метою діяльності якого було вчинення тяжких, особливо тяжких та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику, з розподілом їх функцій, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_6 , який здійснював координацію дій учасників під час вчинення злочинів для реалізації спільного плану.

Вказану діяльність учасники організованої групи планували та проводили поетапно, при цьому всі їх дії були скеровані на особисте збагачення, шляхом незаконного видобування корисної копалини з Гартівського родовища яружного піску та в подальшому реалізації вказаного піску реальному сектору економіки. На кожному етапі вчинення злочинів, кожен учасник організованої групи мав виконати свою роль, шляхом вчинення певних дій. Одночасно із цим, без активної умисної участі кожного учасника вказаної групи, визначеної ОСОБА_6 , не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу.

Створена ОСОБА_6 організована група характеризувалась наступним чином:

- попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора, прикриття своєї діяльності;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування фінансових та технічних можливостей, а також згуртованості, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у організації для досягнення єдиного злочинного результату;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у незаконному видобуванні корисних копалин з Гартівського родовища яружного піску та в подальшому реалізації вказаного піску реальному сектору економіки;

- ретельною, довготривалою підготовкою до вчинення злочинів, яка полягала у досягненні між учасниками організованої групи домовленості щодо вчинення злочинів, штучним створенням умов для перемоги під час проведення тендерних закупівель;

- стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їхніх дій, тобто до припинення її діяльності правоохоронними органами;

- тривалістю існування створеної ОСОБА_6 організованої групи.

Створивши таким чином організовану злочинну групу для вчинення злочинів щодо незаконного видобування корисної копалини з Гартівського родовища яружного піску та в подальшому реалізації вказаного піску реальному сектору економіки, ОСОБА_6 здійснено розподіл ролей та обов`язків учасників, зокрема:

- ОСОБА_6 , як керівник організованої групи, шляхом віддання наказів, розпоряджень, надання доручень, проведення інструктажів, застосування заходів впливу до учасників угрупування здійснював загальне керівництво групою, координував її діяльність, забезпечував високий рівень організованості, дотримання певних правил поведінки, дисципліни та чіткої субординації, приймав рішення щодо залучення нових учасників, визначав особу, яка координує дії учасників групи у разі його відсутності чи на певних етапах, визначав, особисто або опосередковано через інших учасників організованої злочинної групи здійснював їх планування, визначав конкретну роль цих учасників у вчиненні злочинів, контролював їх здійснення, розподіляв отримані від злочинної діяльності кошти між іншими співучасниками.

- всі члени організованої групи ієрархічно об`єднані, дотримувалися єдиних для всіх правил поведінки, діяли згідно розробленого злочинного плану з чітким розподілом функцій, підпорядковувалися керівництву організованої злочинної групи, здійснювали свої злочинні дії виключно з його відома, беззаперечно виконували всі його вказівки (виконавча функція);

При цьому учасники вказаної організованої злочинної групи для досягнення злочинної мети діяли згідно заздалегідь розробленого організатором такого стійкого злочинного об`єднання та відомого всім іншим його учасникам єдиного загального плану, суть якого полягала у вчиненні ряду тяжких, особливо тяжких та інших видів злочинів, кінцевим результатом яких було незаконне збагачення всіх учасників стійкого злочинного об`єднання за рахунок реалізації піску реальному сектору економіки видобутого на Гартівському родовищі. При цьому, кожен з них робив свій внесок у вчинення злочинів, згідно з покладеною функцією, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими учасниками відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.

Таким чином, для вказаної організованої злочинної групи були характерні наступні ознаки: об`єднання декількох осіб (три і більше) для спільної діяльності; стійкість та ієрархічність такого об`єднання; метою діяльності такого об`єднання було, зокрема, безпосереднє вчинення його учасниками тяжких та особливо тяжких злочинів.

Згідно розробленого організатором організованої групи ОСОБА_6 та схваленого усіма членами організованої групи плану, останній здійснював керівництво групою, фінансував витрати, які виникали під час незаконного видобування піску, визначав час та місце видобування, організовував реалізацію видобутого піску через підконтрольні йому товариства, за допомогою яких отримували прибуток, а саме ТОВ «Тайтрейдхолдін» де він являється засновником та ТОВ «Транс Колос». Після реалізації незаконно видобутого піску, ОСОБА_6 особисто визначав частки заробітку кожного учасника групи від отриманих грошових коштів між членами організованої групи, а частину отриманих коштів планував використовувати на організацію подальшої злочинної діяльності (закупівлю пального, запчастин до орендованого екскаватора, оплата комунальних послуг тощо). Також, ОСОБА_6 вчинив фінансові операції укладення угод з коштами, майном, які були одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - видобування піску з Гартівського родовища яружного піску, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також дії, спрямовані на приховування, маскування незаконного походження таких коштів, іншого майна та володіння ними, прав на такі кошти та майно, джерела їх походження, місцезнаходження та переміщення, а так само набуття, володіння, використання коштів та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - видобування піску з Гартівського родовища яружного піску.

ОСОБА_7 , діючи як виконавець вказаної групи, координувала роботу безпосередньо на самому кар`єрі, визначала час та місце видобування, організовувала реалізацію видобутого піску через підконтрольні товариства ТОВ «Тайтрейдхолдін», ТОВ «Транс Колос» та за довіреністю діючого директора представляла інтереси ТОВ «ТВФ «Г.Арт» та ТОВ «Транс Колос» у державних органах.

Також, ОСОБА_7 вчиняла фінансові операції, укладала угоди з коштами, майном, які були одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

ОСОБА_4 , як виконавець організованої групи, перебуваючи з 01.10.2010 на посаді директора ТОВ «ТВФ «Г.Арт», тобто будучи службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, всупереч Угоді № 3275 «Про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин» від 22.07.2013, яка є додатком до спеціального дозволу на користування надрами, наданого з метою видобування корисних копалин № 3275 від 30.10.2003 укладеного між ТОВ «ТВФ «Г.Арт» в його особі та Державною службою геології та надр України в особі заступника начальника управління - начальника відділу з надання надр у користування Управління з надання надр у користування ОСОБА_14, якою передбачено, що він повинен забезпечувати охорону надр та довкілля в межах ділянки надр, наданої в користування, а також забезпечувати проведення порушених земель у стан, придатний для використання, відповідно до Програми робіт та зупинити проведення на наданій йому в користуванні ділянці робіт, передбачених Дозволом, після зупинення дії Дозволу або анулювання Дозволу, діючи як виконавець організованої групи- службова особа юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми - в складі організованої групи, згідно з попередньо розробленим планом злочинних дій та розподілом ролей, переслідуючи спільну злочинну мету, укладав договори з контрагентами по оренді транспортних засобів та продажу піску, підписував документи для подачі до контролюючих органів державної влади. Також, ОСОБА_4 вчинив фінансові операції укладення угод з коштами, майном, які були одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - видобування піску з Гартівського родовища яружного піску.

До обов`язків ОСОБА_4 , безпосередньо, під час незаконного видобування піску на Гартівському родовищі яружного піску, що розташоване в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, входило погодження та підписання як директором товариства договорів з контрагентами, господарських договорів, фінансово-господарської документації, представлення ТОВ «ТВФ «Г.Арт» в державний та інших органах.

ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді бухгалтера ТОВ «ТВФ «Г.Арт», ТОВ «Транс Колос» та в особі керівника-бухгалтера ТОВ «Тайтрейдходін», діючи як пособник у зловживанні повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права в складі організованої групи, згідно з попередньо розробленим планом злочинних дій та розподілом функцій, переслідуючи спільну злочинну мету, особисто вносила неправдиві відомості до звітів, що подавалися до органів ДФС України з приводу об`ємів видобутого піску; вела бухгалтерський облік діяльності ТОВ ТОВ «ТВФ «Г.Арт», ТОВ «Транс Колос» та ТОВ «Тайтрейдходін»; складала документи фінансово-господарської діяльності; складала на підставі наданих директорами товариств документів податкову звітність підприємств, яку відправляла до територіальних підрозділів ДФС у м. Києві та Київській області; надавала ОСОБА_6 та ОСОБА_7 поради та консультації у бухгалтерській сфері з метою приховування злочинної діяльності. Також, ОСОБА_8 вчинила фінансові операції укладення угод з коштами, майном, які були одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

До обов`язків ОСОБА_8 , безпосередньо, входило ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТВФ «Г.Арт», ТОВ «Транс Колос» та ТОВ «Тайтрейдходін», підготовка та подача звітів територіальних підрозділів ДФС у м. Києві та Київській області та внесення до них неправдивої інформації по діяльності ТОВ «ТВФ «Г.Арт», ТОВ «Транс Колос» та ТОВ «Тайтрейдходін», тим самим приховувала дійсні розміри прибутку ТОВ «ТВФ Г.Арт» від незаконного видобування та реалізації піщаної суміші.

ОСОБА_9 , будучи працевлаштований на посаду маркшейдера ТОВ «ТВФ «Г.Арт», діючи як виконавець в складі організованої групи, згідно з попередньо розробленим планом злочинних дій та розподілом функцій, переслідуючи спільну злочинну мету, особисто вносив неправдиві відомості по видобуванню піску на Гартівському родовищу яружного піску, що розташоване в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області до звітів, які в подальшому подавалися до контролюючих органів, в тому числі до Держгеонадра про об`єми видобутого піску та об`єми запасів на зимовий період.

До обов`язків ОСОБА_9 , безпосередньо, входить подача до контролюючих органів державної влади документів, в яких містилася неправдива інформація по об`ємам видобутого піску з Гартівського родовища яружного піску, що розташоване в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області.

Таким чином, ОСОБА_4 , згідно попередньо розробленого та затвердженого усіма члени організованої групи плану, до складу якої входили ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 організованої та очоленої ОСОБА_6 , під керівництвом останнього, порушуючи вимоги ст. ст. 14, 15, 16, 17, 19 Кодексу України «Про надра», якими передбачено, що право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу та діючого спеціального дозволу на видобування корисних копалин, договору оренди від 31.10.2003 укладеного між КОДА та ТОВ «ТВФ «Г.Арт»», ст. 24 ЗУ «Гірничий закон України» в якому зазначено, що документами, що дають право на проведення гірничих робіт є акт про надання гірничого відводу (крім користувачів нафтогазоносними надрами) та спеціальний дозвіл порядок видачі якого затверджено Постановою Кабінету Міністрів № 615 від 30 травня 2011 року «Про затвердження Порядку видачі спеціальних дозволів на користування надрами», діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що виразилось в не допуску державних органів управління та органів місцевого самоврядування, включаючи санітарні, протипожежні, землевпорядні органи, а також органи охорони природи в доступі до орендованої земельної ділянки для виконання їх обов`язків з метою їх повноважень, не заявляв до правоохоронних органів про незаконне видобування корисних копалин - яружного піску з Гартівського родовища, погоджував на протязі 2016-2017 років звіти до органів ДФС з інформацією про нездійснення діяльності по видобуванню у вказаний період піску з родовища, підписував у вказаний період довідку 5Гр в якій містилась інформація про не здійснення робіт з видобування яружного піску.

Крім того, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «ТВФ «Г.Арт»», був наділений адміністративно - господарськими та організаційно - розпорядчими функціями не вжив заходів для організації роботи на Гартівському родовищі, та діючи в супереч інтересам юридичної особи, без законних на те підстав у період із 31.12.2015 по 08.09.2017, перебуваючи у складі організованої групи, діючи за попередньо розробленим планом, сприяв вилученню з природного середовища корисної копалини - яружного піску за допомогою екскаватора помаранчевого кольору «Solar 2251LC-V» № DHK HEMXOE 70003815, орендованого у ОСОБА_12 , тим самим незаконно видобули яружний пісок з Гартівського родовища яружного піску, що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, 3 км . на південь від м. Бориспіль в межах Глибоцької сільської ради, Бориспільського району Київської області (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_12 ), який відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 року № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», із змінами та доповненнями, відноситься до корисних копалин місцевого значення, для видобування якого загальною глибиною розробки більше двох метрів, згідно ст. 23 ЗУ «Про надра» необхідний спеціальній дозвіл.

Після видобування корисної копалини - яружного піску з Гартівського родовища, члени організованої групи до якої увійшли ОСОБА_4 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , організованої та очоленої ОСОБА_6 , згідно попередньо розробленого та затвердженого усіма члени організованої групи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на привласнення товарно-матеріальних цінностей, на протязі 2016-2017 років реалізовували його реальному сектору економіки через ТОВ «ТВФ «Г.Арт» та підконтрольні товариства, а саме ТОВ «Транс Колос» та ТОВ «Тайтрейдхолдін» вантаживши його на вантажні автомобілі під час незаконного видобування та отримали за його продаж грошові кошти у безготівковій формі, а саме:

11.01.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Тайтрейдхолдін» код ЄДРПОУ 39014733 на суму 4'000.00 грн. згідно рахунку № 1 від 04.01.2016 року.

12.02.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- Комунальне підприємство "ЖЕК-1" код ЄДРПОУ 05447786 на суму 1'500.00 грн. згідно рахунку № 20 від 12.02.2016 року.

26.02.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Тайтрейдхолдін» код ЄДРПОУ 39014733 на суму 1'900.00 грн. згідно рахунку № 1 від 04.01.2016 року.

22.03.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 6'000.00 грн. згідно рахунку № 13 від 12.03.2016 року.

23.03.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 1'000.00 грн. згідно рахунку № 13 від 12.03.2016 року.

25.03.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 3'700.00 грн. згідно рахунку № 13 від 12.03.2016 року.

28.03.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «ТОВ ТІК Вегас» код ЄДРПОУ 34190612 на суму 63'000.00 грн. згідно рахунку № 21 від 14.03.2016 року.

18.04.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 600.00 грн. згідно рахунку № 13 від 12.03.2016 року.

19.04.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 4'600.00 грн. згідно рахунку № 13 від 12.03.2016 року.

25.04.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Тайтрейдхолдін» код ЄДРПОУ 39014733 на суму 8'800.00 грн. згідно рахунку № 1 від 04.01.2016 року.

28.04.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 200.00 грн. згідно рахунку № 13 від 12.03.2016 року;

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 1'900.00 грн. згідно рахунку № 13 від 12.03.2016 року.

05.05.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 1'500.00 грн. згідно рахунку № 13 від 12.03.2016 року.

10.05.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 7'000.00 грн. згідно рахунку № 13 від 12.03.2016 року.

15.06.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 2'500.00 грн. згідно рахунку № 13 від 12.03.2016 року.

16.06.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 8'000.00 грн. згідно рахунку № 13 від 12.03.2016 року.

06.07.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 1'100.00 грн. згідно рахунку № 13 від 12.03.2016 року.

13.07.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 4'000.00 грн. згідно рахунку № 13 від 12.03.2016 року.

03.08.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 2'200.00 грн. згідно рахунку № 13 від 12.03.2016 року.

09.08.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 200.00 грн. згідно рахунку № 13 від 12.03.2016 року.

12.10.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 18'000.00 грн. згідно рахунку № 5 від 29.04.2016 року.

26.10.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 10'700.00 грн. згідно рахунку № 5 від 29.04.2016 року.

01.11.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 1'100.00 грн. згідно рахунку № 5 від 29.04.2016 року.

02.11.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 18'000.00 грн. згідно рахунку № 5 від 29.04.2016 року.

25.11.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 1'000.00 грн. згідно рахунку № 5 від 29.04.2016 року.

06.12.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 2'000.00 грн. згідно рахунку № 5 від 29.04.2016 року.

08.12.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 16'000.00 грн. згідно рахунку № 5 від 29.04.2016 року.

22.12.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Тайтрейдхолдін» код ЄДРПОУ 39014733 на суму 5'200.00 грн. згідно рахунку № 2 від 04.01.2016 року.

23.12.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Тайтрейдхолдін» код ЄДРПОУ 39014733 на суму 5'500.00 грн. згідно рахунку № 2 від 04.01.2016 року.

05.01.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 19'000.00 грн. згідно рахунку № 24 від 05.12.2016 року.

25.01.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 6'400.00 грн. згідно рахунку № 24 від 05.12.2016 року.

06.02.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 20'700.00 грн. згідно рахунку № 24 від 05.12.2016 року.

24.02.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 5'600.00 грн. згідно рахунку № 24 від 05.12.2016 року.

02.03.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Тайтрейдхолдін» код ЄДРПОУ 39014733 на суму 10'000.00 грн. згідно рахунку № 2 від 04.01.2016 року.

17.03.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Тайтрейдхолдін» код ЄДРПОУ 39014733 на суму 20'750.00 грн. згідно рахунку № 2 від 04.01.2016 року.

21.03.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 800.00 грн. згідно рахунку № 24 від 05.12.2016 року.

24.03.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 4'500.00 грн. згідно рахунку № 24 від 05.12.2016 року.

29.03.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 4'500.00 грн. згідно рахунку № 24 від 05.12.2016 року.

29.03.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Тайтрейдхолдін» код ЄДРПОУ 39014733 на суму 1'000.00 грн. згідно рахунку № 2 від 04.01.2016 року.

29.03.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Тайтрейдхолдін» код ЄДРПОУ 39014733 на суму 200.00 грн. згідно рахунку № 2 від 04.01.2016 року.

19.04.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 16'200.00 грн. згідно рахунку № 24 від 05.12.2016 року.

16.05.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ПП "АВТОСЕРВIС" код ЄДРПОУ 25566725 на суму 46'500.00 грн. згідно договору №25/08-16 вiд 25.08.2016року згідно рахунку №28 вiд 01.10.2016року.

- ПП "АВТОСЕРВIС" код ЄДРПОУ 25566725 на суму 110'000.00 грн. згідно договору №25/08-16 вiд 25.08.2016року згідно рахунку №28 вiд 01.10.2016року.

18.05.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ФОП ОСОБА_13 код ЄДРПОУ 2854206439 на суму 49'500.00 грн. згідно рахунку-фактури N СФ-0000030 вiд.10.10.2016 року.

18.05.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 16'500.00 грн. згідно рахунку № 24 від 05.12.2016 року.

24.05.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 31'800.00 грн. згідно рахунку № 24 від 05.12.2016 року.

- ТОВ «Транс Колос» код ЄДРПОУ 38660926 на суму 7'100.00 грн. згідно рахунку № 24 від 05.12.2016 рок

- ТОВ"БК"ЄВРОБУДМОНТАЖ" код ЄДРПОУ 38075140 на суму 350.04 грн. згідно рахунку №0000015 від 03.02.2016 року.

15.02.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ"БК"ЄВРОБУДМОНТАЖ" код ЄДРПОУ 38075140 на суму 700.08 грн. згідно рахунку №0000018 від 15.02.2016 року.

14.03.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- КП «ЖРЕУ» код ЄДРПОУ 03803774 на суму 3'500.40 грн. згідно рахунку NСФ-19вiд 11.03.2016року.

18.03.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "ІКОМ-СЕРВІС" код ЄДРПОУ 30167181 на суму 1'600.00 грн. згідно рахунку № 20 від 18.03.2016 року.

21.03.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "ІКОМ-СЕРВІС" код ЄДРПОУ 30167181 на суму 400.00 грн. згідно рахунку № 20 від 18.03.2016 року;

- ТОВ "ІКОМ-СЕРВІС" код ЄДРПОУ 30167181 на суму 4'400.00 грн. згідно рахунку № 20 від 18.03.2016 року.

22.03.2016 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 6'000.00 грн. згідно рахунку № 13 від 12.03.2016 року.

23.03.2016 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 1'000.00 грн. згідно рахунку № 13 від 12.03.2016 року.

23.03.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "ІКОМ-СЕРВІС" код ЄДРПОУ 30167181 на суму 3'348.00 грн. згідно рахунку № 20 від 18.03.2016 року.

25.03.2016 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 3'700.00 грн. згідно рахунку № 13 від 12.03.2016 року.

30.03.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ"ПЕРЕСУВН МЕХАНІЗ КОЛОНА 10» код ЄДРПОУ 34706385 на суму 1'750.20 грн. згідно рахунку № 22 від 30.03.2016року.

07.04.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ПрАТ "Бориспільська СПМК-530" код ЄДРПОУ 06953327 на суму 525.06 грн. згідно рахунку № 23 від 07.04.2016року.

15.04.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- СТОВ "Любарецьке" код ЄДРПОУ 32630697 на суму 5'250.60 грн. згідно рахунку №СФ-0000024 вiд 14.04.2016 року.

18.04.2016 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 600.00 грн. згідно рахунку № 13 від 12.03.2016 року.

19.04.2016 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 4'600.00 грн. згідно рахунку № 13 від 12.03.2016 року.

22.04.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- КП «ЖРЕУ» код ЄДРПОУ 03803774 на суму 3'500.40 грн. згідно рахунку NСФ-19вiд 11.03.2016року.

28.04.2016 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 200.00 грн. згідно рахунку № 13 від 12.03.2016 року;

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 1'900.00 грн. згідно рахунку № 13 від 12.03.2016 року.

29.04.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- КП «ЖРЕУ» код ЄДРПОУ 03803774 на суму 3'500.00 грн. згідно рахунку NСФ-19вiд 11.03.2016року.

05.05.2016 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 1'500.00 грн. згідно рахунку № 13 від 12.03.2016 року.

10.05.2016 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 7'000.00 грн. згідно рахунку № 13 від 12.03.2016 року.

10.05.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- КП «ЖРЕУ» код ЄДРПОУ 03803774 на суму 7'000.00 грн. згідно рахунку ВД вiд 10.05.2016року.

11.05.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- КП «ЖРЕУ» код ЄДРПОУ 03803774 на суму 2'800.00 грн. згідно рахунку ВД вiд 10.05.2016року.

16.05.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- КП «ЖРЕУ» код ЄДРПОУ 03803774 на суму 3'500.00 грн. згідно рахунку № ВД вiд 10.05.2016року.

20.05.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- КП «ЖРЕУ» код ЄДРПОУ 03803774 на суму 1'750.00 грн. згідно рахунку № 28 від 19.05.2016 року.

01.06.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "Альянс Будівельників України" код ЄДРПОУ 37354345 на суму 1'050.12 грн. згідно рахунку № СФ-0000029 від 31.05.2016 року.

- ТОВ "Альянс Будівельників України" код ЄДРПОУ 37354345 на суму 9'000.00 грн. згідно рахунку № СФ-0000030 від 01.06.2016 року.

02.06.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "Альянс Будівельників України" код ЄДРПОУ 37354345 на суму 29'004.00 грн. згідно рахунку № СФ-0000031 від 01.06.2016 року.

06.06.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- КП «ЖРЕУ» код ЄДРПОУ 03803774 на суму 5'500.00 грн. згідно рахунку № 34.вд 06.06.2016року.

- ТОВ "Альянс Будівельників України" код ЄДРПОУ 37354345 на суму 29'004.00 грн. згідно рахунку № СФ-0000032 від 02.06.2016 року.

07.06.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- КП «ЖРЕУ» код ЄДРПОУ 03803774 на суму 1'500.80 грн. згідно рахунку № 34.вд 06.06.2016року.

- ТОВ "Альянс Будівельників України" код ЄДРПОУ 37354345 на суму 29'004.00 грн. згідно рахунку № СФ-0000033 від 06.06.2016 року.

08.06.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "АГРОШЛЯХБУД" код ЄДРПОУ 03580647 на суму 21'000.00 грн. згідно рахунку №35 від 08.06.2016 року.

09.06.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- СПД РОЗОВИК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ код НОМЕР_7 на суму 3'500.00 грн. згідно рахунку-фактури № СФ-0000036 вiд 09.06.2016 року.

13.06.2016 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 16'800.00 грн. згідно рахунку № 13 від 12.03.2016 року.

13.06.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- КП «ЖРЕУ» код ЄДРПОУ 03803774 на суму 3'500.40 грн. згідно рахунку № 38.вд 13.06.2016 року.

15.06.2016 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 2'500.00 грн. згідно рахунку № 13 від 12.03.2016 року.

16.06.2016 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 8'000.00 грн. згідно рахунку № 13 від 12.03.2016 року.

16.06.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "АГРОШЛЯХБУД" код ЄДРПОУ 03580647 на суму 9'000.00 грн. згідно рахунку №40 від 15.06.2016 року.

17.06.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "Альянс Будівельників України" код ЄДРПОУ 37354345 на суму 6'673.50 грн. згідно рахунку №СФ-0000041 від 15.06.2016 року.

21.06.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "АГРОШЛЯХБУД" код ЄДРПОУ 03580647 на суму 3'000.00 грн. згідно рахунку від 21.06.2016 року.

22.06.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ПП «Будленд» код ЄДРПОУ 32590382 на суму 10'501.20 грн. згідно рахунку-фактури №СФ-0000043 від 22.06.2016року.

24.06.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- КП «ЖРЕУ» код ЄДРПОУ 03803774 на суму 3'500.40 грн. згідно рахунку № 45 від 23.06.2016року.

06.07.2016 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 1'100.00 грн. згідно рахунку № 13 від 12.03.2016 року.

06.07.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- СПД РОЗОВИК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ код НОМЕР_7 на суму 3'500.40 грн. згідно рахунку-фактури № СФ-0000047 вiд 06.07.2016 року.

08.07.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- Комунальне підприємство "ЖЕК-1" код ЄДРПОУ 05447786 на суму 1'750.20 грн. згідно № 50 від 08.07.2016року;

- СТОВ "Любарецьке" код ЄДРПОУ 32630697 на суму 9'000.00 грн. згідно рахунку №СФ-0000049 вiд 07.07.2016 року.

12.07.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БIОТЕХ ЛТД код ЄДРПОУ 22917147 на суму 15'000.00 грн. згідно № 00046 вiд 01.07.2016 року.

13.07.2016 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 4'000.00 грн. згідно рахунку № 13 від 12.03.2016 року.

15.07.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "АГРОШЛЯХБУД" код ЄДРПОУ 03580647 на суму 60'000.00 грн. згідно рахунку №53 від 13.07.2016 року.

18.07.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "АГРОШЛЯХБУД" код ЄДРПОУ 03580647 на суму 60'000.00 грн. згідно рахунку №53 від 13.07.2016 року.

21.07.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- КП «ЖРЕУ» код ЄДРПОУ 03803774 на суму 3'500.40 грн. згідно рахунку № 51 від 13.07.2016року.

25.07.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "АГРОШЛЯХБУД" код ЄДРПОУ 03580647 на суму 82'500.00 грн. згідно рахунку № 54 dsl 25.07.2016року.

26.07.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ"ПЕРЕСУВН МЕХАНІЗ КОЛОНА 10» код ЄДРПОУ 34706385 на суму 1'750.20 грн. згідно рахунку від 26.07.2016року.

03.08.2016 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 2'200.00 грн. згідно рахунку № 13 від 12.03.2016 року.

08.08.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "АГРОШЛЯХБУД" код ЄДРПОУ 03580647 на суму 60'000.00 грн. згідно рахунку № 57 08.08.2016 року.

09.08.2016 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 200.00 грн. згідно рахунку № 13 від 12.03.2016 року.

16.08.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "АГРОШЛЯХБУД" код ЄДРПОУ 03580647 на суму 85'800.00 грн. згідно рахунку № 59 від 16.08.2016 року.

- КП «ЖРЕУ» код ЄДРПОУ 03803774 на суму 1'750.20 грн. згідно рахунку № 58 від 15.08.2016року.

30.08.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ПП «ДОРСТРОЙ» код ЄДРПОУ 33819662 на суму 180'000.00 грн. згідно рахунку № 60 30.08.2016 року.

31.08.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "АГРОШЛЯХБУД" код ЄДРПОУ 03580647 на суму 150'000.00 грн. згідно рахунку № 61 від 31.08.2016 року.

06.09.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ -ВР" код ЄДРПОУ 38013854 на суму 43'506.00 грн. згідно рахунку 63 від 05.09.2016 року;

- ТОВ"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ -ВР" код ЄДРПОУ 38013854 на суму 14'502.00 грн. згідно рахунку 63 від 05.09.2016 року.

06.09.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОЛІМПІКС» код ЄДРПОУ 39288133 на суму 100'020.00 грн. згідно рахунку №СФ-62 від 01.09.2016 року;

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОЛІМПІКС» код ЄДРПОУ 39288133 на суму 100'020.00 грн. згідно рахунку №СФ-62 від 01.09.2016 року.

12.09.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 30'000.00 грн. згідно рахунку № 65 від 12.09.2016 року.

13.09.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 90'000.00 грн. згідно рахунку № 66 від 13.09.2016 року.

14.09.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "СВБ ГРУП" код ЄДРПОУ 39629688 на суму 8'402.40 грн. згідно рахунку № СФ-0000067 вiд 13.09.2016 року.

15.09.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОЛІМПІКС» код ЄДРПОУ 39288133 на суму 116'016.00 грн. згідно рахунку №СФ-71 від 15.09.2016 року;

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОЛІМПІКС» код ЄДРПОУ 39288133 на суму 130'032.00 грн. згідно рахунку №СФ-70 від 15.09.2016 року;

- ТОВ "СВБ ГРУП" код ЄДРПОУ 39629688 на суму 8'402.40 грн. згідно рахунку № СФ-0000070 вiд 15.09.2016 року.

16.09.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 45'000.00 грн. згідно рахунку № 74 від 16.09.2016 року.

- ТОВ "СВБ ГРУП" код ЄДРПОУ 39629688 на суму 5'601.60 грн. згідно рахунку № СФ-0000072 вiд 16.09.2016 року.

- ТОВ "СВБ ГРУП" код ЄДРПОУ 39629688 на суму 28'008.00 грн. згідно рахунку № СФ-0000073 вiд 16.09.2016 року.

19.09.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "СВБ ГРУП" код ЄДРПОУ 39629688 на суму 4'201.20 грн. згідно рахунку № СФ-0000077 вiд 19.09.2016 року;

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 60'000.00 грн. згідно рахунку № 75 від 19.09.2016 року.

20.09.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "УКРПОЛIМЕР" код ЄДРПОУ 31477793 на суму 2'800.32 грн. згідно рахунку № 78 вiд 20.09.2016 року;

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОЛІМПІКС» код ЄДРПОУ 39288133 на суму 30'000.00 грн. згідно рахунку №СФ-71 від 15.09.2016 року;

- ТОВ "СВБ ГРУП" код ЄДРПОУ 39629688 на суму 14'004.00 грн. згідно рахунку № СФ-0000079 вiд 20.09.2016 року.

21.09.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- КП «ЖРЕУ» код ЄДРПОУ 03803774 на суму 2'100.00 грн. згідно рахунку № 76 вiд 19.09.2016року;

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 90'000.00 грн. згідно рахунку № 80 від 21.09.2016 року;

- ТОВ "СВБ ГРУП" код ЄДРПОУ 39629688 на суму 14'004.00 грн. згідно рахунку № СФ-0000082 вiд 20.09.2016 року.

- ТОВ "СВБ ГРУП" код ЄДРПОУ 39629688 на суму 2'800.80 грн. згідно рахунку № СФ-0000081 вiд 21.09.2016 року;

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОЛІМПІКС» код ЄДРПОУ 39288133 на суму 100'000.00 грн. згідно рахунку №СФ-83 від 21.09.2016 року;

21.09.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "СВБ ГРУП" код ЄДРПОУ 39629688 на суму 5'601.60 грн. згідно рахунку № СФ-0000082 вiд 21.09.2016 року;

- ТОВ "СВБ ГРУП" код ЄДРПОУ 39629688 на суму 5'601.60 грн. згідно рахунку № СФ-0000084 вiд 22.09.2016 року;

- ТОВ "СВБ ГРУП" код ЄДРПОУ 39629688 на суму 8'402.40 грн. згідно рахунку № СФ-0000082 вiд 20.09.2016 року;

- ТОВ "Альянс Будівельників України" код ЄДРПОУ 37354345 на суму 340'160.00 грн. згідно рахунку №СФ-0000083 від 21.09.2016 року.

21.09.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "СВБ ГРУП" код ЄДРПОУ 39629688 на суму 11'203.20 грн. згідно рахунку № СФ-0000084 вiд 22.09.2016 року;

- ТОВ "СВБ ГРУП" код ЄДРПОУ 39629688 на суму 1'400.40 грн. згідно рахунку № СФ-0000084 вiд 22.09.2016 року;

- ТОВ "СВБ ГРУП" код ЄДРПОУ 39629688 на суму 7'002.00 грн. згідно рахунку № СФ-0000084 вiд 22.09.2016 року;

27.09.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОЛІМПІКС» код ЄДРПОУ 39288133 на суму 51'008.00 грн. згідно рахунку №СФ-85 від 22.09.2016 року;

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 30'000.00 грн. згідно рахунку № 85 від 26.09.2016 року.

28.09.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 45'000.00 грн. згідно рахунку № 86 від 26.09.2016 року.

30.09.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 15'000.00 грн. згідно рахунку № 84 від 22.09.2016 року.

03.10.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОЛІМПІКС» код ЄДРПОУ 39288133 на суму 43'500.00 грн. згідно рахунку №СФ-89 від 03.10.2016 року.

04.10.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «УКРЕКСПОБУД» код ЄДРПОУ 38314832 на суму 2'810.22 грн. згідно рахунку №СФ-0000094 вiд 04.10.16 року;

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 30'000.00 грн. згідно рахунку № 93 від 04.10.2016 року.

05.10.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОЛІМПІКС» код ЄДРПОУ 39288133 на суму 10'730.00 грн. згідно рахунку №СФ-92 від 03.10.2016 року.

06.10.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "СВБ ГРУП" код ЄДРПОУ 39629688 на суму 12'603.60 грн. згідно рахунку № СФ-0000096 вiд 06.10.2016 року.

07.10.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 30'000.00 грн. згідно рахунку № 97 від 07.10.2016 року;

- ТОВ "СВБ ГРУП" код ЄДРПОУ 39629688 на суму 11'203.20 грн. згідно рахунку № СФ-0000096 вiд 06.10.2016 року;

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОЛІМПІКС» код ЄДРПОУ 39288133 на суму 23'203.20 грн. згідно рахунку №СФ-98 від 03.10.2016 року.

12.10.2016 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 18'000.00 грн. згідно рахунку № 5 від 29.04.2016 року.

13.10.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 30'000.00 грн. згідно рахунку № 99 від 03.10.2016 року.

17.10.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 90'000.00 грн. згідно рахунку № 100 від 17.10.2016 року.

19.10.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 90'000.00 грн. згідно рахунку № 101 від 18.10.2016 року.

20.10.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "АГРОШЛЯХБУД" код ЄДРПОУ 03580647 на суму 15'000.00 грн. згідно рахунку №102 від 20.10.2016 року.

21.10.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 30'000.00 грн. згідно рахунку № 103 від 21.10.2016 року.

26.10.2016 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 10'700.00 грн. згідно рахунку № 5 від 29.04.2016 року.

27.10.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ПП «Будленд» код ЄДРПОУ 32590382 на суму 700.08 грн. згідно рахунку-фактури №СФ-0000104 від 27.10.2016 року.

01.11.2016 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 1'100.00 грн. згідно рахунку № 5 від 29.04.2016 року.

02.11.2016 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 18'000.00 грн. згідно рахунку № 5 від 29.04.2016 року.

23.11.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 30'000.00 грн. згідно рахунку № 106 від 23.10.2016 року.

25.11.2016 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 1'000.00 грн. згідно рахунку № 5 від 29.04.2016 року.

30.11.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 15'000.00 грн. згідно рахунку № 107 від 30.10.2016 року.

06.12.2016 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 2'000.00 грн. згідно рахунку № 5 від 29.04.2016 року.

06.12.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 150'000.00 грн. згідно рахунку № 108 від 06.12.2016 року.

08.12.2016 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 16'000.00 грн. згідно рахунку № 5 від 29.04.2016 року.

15.12.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 90'000.00 грн. згідно рахунку № 109 від 15.12.2016 року.

20.12.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 30'000.00 грн. згідно рахунку № 110 від 20.12.2016 року.

21.12.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 90'000.00 грн. згідно рахунку № 112 від 21.12.2016 року.

26.12.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 90'000.00 грн. згідно рахунку № 113 від 26.12.2016 року.

28.12.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 60'000.00 грн. згідно рахунку № 115 від 28.12.2016 року.

05.01.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 19'000.00 грн. згідно рахунку № 24 від 05.12.2016 року.

17.01.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 45'000.00 грн. згідно рахунку № 1 від 17.01.2017 року.

19.01.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 600'000.00 грн. згідно рахунку № 2 від 19.01.2017 року.

25.01.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 6'400.00 грн. згідно рахунку № 24 від 05.12.2016 року.

06.02.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 20'700.00 грн. згідно рахунку № 24 від 05.12.2016 року.

24.02.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 5'600.00 грн. згідно рахунку № 24 від 05.12.2016 року.

16.03.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- КП «ЖРЕУ» код ЄДРПОУ 03803774 на суму 4'500.00 грн. згідно рахунку № 1 вiд 13.03.2017 року.

21.03.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 800.00 грн. згідно рахунку № 24 від 05.12.2016 року.

21.03.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ ЕКО-СЕРВІС код ЄДРПОУ 31885141 на суму 40'000.00 грн. згідно рахунок-фактура № СФ-0000004 від 20.03.2017 року.

24.03.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 4'500.00 грн. згідно рахунку № 24 від 05.12.2016 року.

29.03.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 4'500.00 грн. згідно рахунку № 24 від 05.12.2016 року.

05.04.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- СТОВ "Любарецьке" код ЄДРПОУ 32630697 на суму 1'000.08 грн. згідно рахунку № 7 вiд 05.04.2017 року.

06.04.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- СТОВ "Любарецьке" код ЄДРПОУ 32630697 на суму 10'000.80 грн. згідно рахунку № CA-0000008 вiд 06.04.2017 року.

12.04.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ ЕКО-СЕРВІС код ЄДРПОУ 31885141 на суму 5'000.00 грн. згідно рахунок-фактура № СФ-0000010 від 12.04.2017 року.

- ТОВ"ПЕРЕСУВН МЕХАНІЗ КОЛОНА 10» код ЄДРПОУ 34706385 на суму 5'000.40грн. згідно рахунку № 9 від 12.04.2017 року.

18.03.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- КП «ЖРЕУ» код ЄДРПОУ 03803774 на суму 12'150.00 грн. згідно рахунку № 12.вд 18.04.2017року.

19.04.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 16'200.00 грн. згідно рахунку № 24 від 05.12.2016 року.

19.04.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ ЕКО-СЕРВІС код ЄДРПОУ 31885141 на суму 5'000.00 грн. згідно рахунок-фактура № СФ-0000010 від 12.04.2017 року.

20.04.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ ЕКО-СЕРВІС код ЄДРПОУ 31885141 на суму 10'004.00 грн. згідно рахунок-фактура № СФ-0000010 від 12.04.2017 року.

24.01.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 7'500.00 грн. згідно рахунку № 13 від 24.04.17 року.

25.04.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 15'000.00 грн. згідно рахунку № 15 від 25.04.17 року;

- Комунальне підприємство "ЖЕК-1" код ЄДРПОУ 05447786 на суму 3'000.24 грн. згідно № 16 від 25.04.2017 року;

- ТОВ"ПЕРЕСУВН МЕХАНІЗ КОЛОНА 10» код ЄДРПОУ 34706385 на суму 1'500.12 грн. згідно рахунку №14 від 25.04.2017 року.

27.04.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- СТОВ "Любарецьке" код ЄДРПОУ 32630697 на суму 5'000.40 грн. згідно рахунку № CA-0000017 вiд 27.04.2017 року.

03.05.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- Комунальне підприємство "ЖЕК-1" код ЄДРПОУ 05447786 на суму 1'000.08 грн. згідно № 18 від 28.04.2017 року;

04.05.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ"ПЕРЕСУВН МЕХАНІЗ КОЛОНА 10» код ЄДРПОУ 34706385 на суму 2'500.00 грн. згідно рахунку № 21 від 04.05.2017 року.

- ТОВ ЕКО-СЕРВІС код ЄДРПОУ 31885141 на суму 5'002.00 грн. згідно рахунок-фактура № СФ-0000019 від 04.05.2017 року.

05.05.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- СПД РОЗОВИК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ код НОМЕР_7 на суму 2'500.00 грн. згідно рахунку-фактури № СФ-0000022 вiд 05.05.2017 року.

10.05.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- СПД РОЗОВИК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ код НОМЕР_7 на суму 2'500.40 грн. згідно рахунку-фактури № СФ-0000022 вiд 05.05.2017 року.

- ТОВ ЕКО-СЕРВІС код ЄДРПОУ 31885141 на суму 3'000.00 грн. згідно рахунок-фактура № СФ-0000019 від 04.05.2017 року.

- ТОВ ЕКО-СЕРВІС код ЄДРПОУ 31885141 на суму 2'000.00 грн. згідно рахунок-фактура № СФ-0000019 від 04.05.2017 року.

15.05.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 15'000.00 грн. згідно рахунку 24 від 15.05.17 року;

18.05.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- Комунальне підприємство "ЖЕК-1" код ЄДРПОУ 05447786 на суму 5'000.00 грн. згідно № 25 від 18.05.2017 року;

18.05.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 16'500.00 грн. згідно рахунку № 24 від 05.12.2016 року.

19.05.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 15'000.00 грн. згідно рахунку 26 від 19.05.17 року.

22.05.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- Комунальне підприємство "ЖЕК-1" код ЄДРПОУ 05447786 на суму 4'000.00 грн. згідно № 25 від 18.05.2017 року.

24.05.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 31'800.00 грн. згідно рахунку № 24 від 05.12.2016 року.

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 7'100.00 грн. згідно рахунку № 24 від 05.12.2016 року.

24.05.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 15'000.00 грн. згідно рахунку 27 від 24.05.17 року.

29.05.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 15'000.00 грн. згідно рахунку 29 від 29.05.17 року;

30.05.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- Комунальне підприємство "ЖЕК-1" код ЄДРПОУ 05447786 на суму 1'000.08 грн. згідно № 30 від 30.05.2017 року.

31.05.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОЛІМПІКС» код ЄДРПОУ 39288133 на суму 5'000.40 грн. згідно рахунку № 31 від 31.05.2017 року;

- ПП «ДОРСТРОЙ» код ЄДРПОУ 33819662 на суму 20'001.60 грн. згідно рахунку № 32 від 31.05.2017 року.

01.06.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- Комунальне підприємство "ЖЕК-1" код ЄДРПОУ 05447786 на суму 4'500.00 грн. згідно № 32 від 01.06.2017 року;

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 15'000.00 грн. згідно рахунку 29 від 29.05.17 року.

02.06.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ПП «ДОРСТРОЙ» код ЄДРПОУ 33819662 на суму 20'001.60 грн. згідно рахунку № 32 від 31.05.2017 року.

06.06.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 15'000.00 грн. згідно рахунку 29 від 29.05.17 року.

07.06.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ПП «ДОРСТРОЙ» код ЄДРПОУ 33819662 на суму 20'001.60 грн. згідно рахунку № 34 від 07.06.2017 року.

09.06.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 15'000.00 грн. згідно рахунку № 35 від 09.06.17 року.

13.06.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 2'200.00 грн. згідно рахунку № 24 від 05.12.2016 року.

21.06.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 2'500.00 грн. згідно рахунку № 24 від 05.12.2016 року.

22.06.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 1'500.00 грн. згідно рахунку № 12 від 05.10.2014 року.

26.06.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ПП «ДОРСТРОЙ» код ЄДРПОУ 33819662 на суму 7'000.00 грн. згідно рахунку № 36 від 14.06.2017 року.

26.06.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ПП «ДОРСТРОЙ» код ЄДРПОУ 33819662 на суму 10'000.00 грн. згідно рахунку № 36 від 14.06.2017 року.

05.07.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 30'000.00 грн. згідно рахунку № 37 від 05.07.17 року.

06.07.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- СПД Кольцов Сергій Іванович код НОМЕР_10 на суму 8'000.64 грн. згідно рахунку-фактури № СФ-0000038 від 06.07.2017 року.

12.07.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ПП «ДОРСТРОЙ» код ЄДРПОУ 33819662 на суму 5'000.40 грн. згідно рахунку № 39 від 12.07.2017 року.

13.07.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 15'000.00 грн. згідно рахунку № 37 від 05.07.17 року.

17.07.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 25'000.00 грн. згідно рахунку № 37 від 05.07.17 року.

- ПП «ДОРСТРОЙ» код ЄДРПОУ 33819662 на суму 5'000.40 грн. згідно рахунку № 40 від 17.07.2017 року.

18.07.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 5'800.00 грн. згідно рахунку № 12 від 05.10.2014 року;

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 4'650.00 грн. згідно рахунку № 12 від 05.10.2014 року.

19.07.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "ТІК `Вегас" код ЄДРПОУ 34190612 на суму 5'000.40 грн. згідно рахунку № 41 від 17.07.2017 року.

20.07.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 30'000.00 грн. згідно рахунку № 37 від 05.07.17 року.

21.07.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 2'100.00 грн. згідно рахунку № 12 від 05.10.2014 року.

26.07.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 15'000.00 грн. згідно рахунку № 37 від 05.07.17 року.

28.07.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- Комунальне підприємство "ЖЕК-1" код ЄДРПОУ 05447786 на суму 3'000.24 грн. згідно № 42 від 25.07.2017 року

31.07.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 15'000.00 грн. згідно рахунку № 37 від 05.07.17 року.

01.08.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ПП «ДОРСТРОЙ» код ЄДРПОУ 33819662 на суму 5'000.40 грн. згідно рахунку № 39 від 12.07.2017 року.

02.08.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 20'000.00 грн. згідно рахунку № 37 від 05.07.17 року.

03.08.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 15'000.00 грн. згідно рахунку № 37 від 05.07.17 року.

04.08.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 15'000.00 грн. згідно рахунку № 37 від 05.07.17 року.

07.08.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 15'000.00 грн. згідно рахунку № 37 від 05.07.17 року.

10.08.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 30'000.00 грн. згідно рахунку № 37 від 05.07.17 року

11.08.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "ТІК `Вегас" код ЄДРПОУ 34190612 на суму 5'000.40 грн. згідно рахунку № 43 від 10.08.2017 року.

14.08.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 20'800.00 грн. згідно рахунку № 12 від 05.10.2014 року.

14.08.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БМ -ЛОГІСТИК" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 19'500.00 грн. згідно рахунку № 44 від 11.08.17 року.

16.08.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ПП «ДОРСТРОЙ» код ЄДРПОУ 33819662 на суму 15'001.20 грн. згідно рахунку № 39 від 12.07.2017 року.

- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 15'000.00 грн. згідно рахунку № 37 від 05.07.17 року

19.08.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "ТІК `Вегас" код ЄДРПОУ 34190612 на суму 11'000.88 грн. згідно рахунку № 46 від 17.08.2017 року.

28.08.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ"ПЕРЕСУВН МЕХАНІЗ КОЛОНА 10» код ЄДРПОУ 34706385 на суму 5'000.00 грн. згідно рахунку № 9 від 12.04.2017 року.

29.08.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "БМ -ЛОГІСТИК" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 15'000.00 грн. згідно рахунку № 44 від 11.08.17 року.

30.08.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 5'300.00 грн. згідно рахунку № 12 від 05.10.2014 року.

30.08.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ПП «ДОРСТРОЙ» код ЄДРПОУ 33819662 на суму 10'500.84 грн. згідно рахунку № 39 від 12.07.2017 року;

- ТОВ "БМ -ЛОГІСТИК" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 10'000.00 грн. згідно рахунку № 44 від 11.08.17 року.

01.09.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БМ -ЛОГІСТИК" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 30'000.00 грн. згідно рахунку № 44 від 11.08.17 року.

04.09.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БМ -ЛОГІСТИК" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 30'000.00 грн. згідно рахунку № 44 від 11.08.17 року.

06.09.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БМ -ЛОГІСТИК" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 15'000.00 грн. згідно рахунку № 44 від 11.08.17 року.

07.09.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "БМ -ЛОГІСТИК" код ЄДРПОУ 39240463 на суму 30'000.00 грн. згідно рахунку № 44 від 11.08.17 року.

08.09.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ"ПЕРЕСУВН МЕХАНІЗ КОЛОНА 10» код ЄДРПОУ 34706385 на суму 5'000.00 грн. згідно рахунку № 47 від 28.08.2017 року.

26.09.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 2'100.00 грн. згідно рахунку № 12 від 05.10.2014 року.

19.10.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 2'200.00 грн. згідно рахунку № 12 від 05.10.2014 року.

21.11.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 2'000.00 грн. згідно рахунку № 12 від 05.10.2014 року.

19.01.2018 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 3'500.00 грн. згідно рахунку № 12 від 05.10.2014 року.

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 21'000.00 грн. згідно рахунку № 12 від 05.10.2014 року.

31.01.2018 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 4'000.00 грн. згідно рахунку № 12 від 05.10.2014 року.

15.02.2018 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 15'500.00 грн. згідно рахунку № 12 від 05.10.2014 року.

27.03.2018 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 16'000.00 грн. згідно рахунку № 12 від 05.10.2014 року.

05.01.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ПП «АВТОСЕРВIС» код ЄДРПОУ 25566725 на суму 100'000.00 грн. згідно рахунку № 48 від 16.11.2015 року.

11.01.2016 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 4'000.00 грн. згідно рахунку № 1 від 04.01.2016 року.

26.02.2016 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 1'900.00 грн. згідно рахунку № 1 від 04.01.2016 року.

21.04.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ПП «АВТОСЕРВIС» код ЄДРПОУ 25566725 на суму 20'000.00 грн. згідно рахунку № 48 від 16.11.2015 року.

25.04.2016 2016 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 8'800.00 грн. згідно рахунку № 1 від 04.01.2016 року.

14.12.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «ТОВ ТІК Вегас» код ЄДРПОУ 34190612 на суму 6'600.00 грн. згідно рахунку № 26 від 14.12.2016 року.

16.12.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ «ТОВ ТІК Вегас» код ЄДРПОУ 34190612 на суму 6'600.00 грн. згідно рахунку № 26 від 14.12.2016 року.

21.12.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- МПП "АКВІЛОН" код ЄДРПОУ 20079802 на суму 3'500.00 грн. згідно рахунку №СФ-0000027 від 15.12.2016року.

22.12.2016 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 5'200.00 грн. згідно рахунку № 2 від 04.01.2016 року.

23.12.2016 2016 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 5'500.00 грн. згідно рахунку № 2 від 04.01.2016 року.

28.12.2016 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "ВАЙТЕК ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" код ЄДРПОУ 40551746 на суму 1'050.00 грн. згідно рахунку № 28 від 27.12.2016 року.

02.03.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 10'000.00 грн. згідно рахунку № 2 від 04.01.2016 року.

02.03.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ "МУРАВЕЙ ТРАНСБУД" код ЄДРПОУ 41007615 на суму 61'370.28 грн. згідно рахунок-фактура N СФ-0000029 вiд 17.02.2017року.

17.03.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 20'750.00 грн. згідно рахунку № 2 від 04.01.2016 року.

29.03.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 1'000.00 грн. згідно рахунку № 2 від 04.01.2016 року.

05.04.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 200.00 грн. згідно рахунку № 2 від 04.01.2016 року.

16.06.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 1'000.00 грн. згідно рахунку № 5 від 03.03.2014 року.

19.08.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 3'000.00 грн. згідно рахунку № 5 від 03.03.2014 року.

21.08.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 1'000.00 грн. згідно рахунку № 5 від 03.03.2014 року.

23.08.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ ЕКО-СЕРВІС код ЄДРПОУ 31885141 на суму 350'000.00 грн. згідно рахунок-фактура №СФ-0000045 від 23.08.2017року.

28.08.2017 року було проведено операції по реалізації піску:

- ТОВ ЕКО-СЕРВІС код ЄДРПОУ 31885141 на суму 50'000.00 грн. згідно рахунок-фактура №СФ-0000045 від 23.08.2017року.

19.10.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 12'000.00 грн. згідно рахунку № 5 від 03.03.2014 року;

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 2'200.00 грн. згідно рахунку № 5 від 03.03.2014 року;

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 20'800.00 грн. згідно рахунку № 5 від 03.03.2014 року.

25.10.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 3'000.00 грн. згідно рахунку № 5 від 03.03.2014 року.

14.11.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 3'050.00 грн. оплата заборгованості за пісок згідно договору б\н від 03.03.14 року.

17.11.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 16'500.00 грн. оплата заборгованості за пісок згідно договору б\н від 03.03.14 року.

19.12.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 25'000.00 грн. оплата заборгованості за пісок згідно договору б\н від 03.03.14 року.

28.12.2017 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 100.00 грн. оплата заборгованості за пісок згідно договору б\н від 03.03.14 року.

06.02.2018 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 8'100.00 грн. оплата заборгованості за пісок згідно договору б\н від 03.03.14 року.

09.02.2018 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 2'100.00 грн. оплата заборгованості за пісок згідно договору б\н від 03.03.14 року.

23.02.2018 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 16'000.00 грн. оплата заборгованості за пісок згідно договору б\н від 03.03.14 року.

26.02.2018 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 12'000.00 грн. оплата заборгованості за пісок згідно договору б\н від 03.03.14 року.

19.03.2018 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 15'900.00 грн. оплата заборгованості за пісок згідно договору б\н від 03.03.14 року.

12.04.2018 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 11'200.00 грн. оплата заборгованості за пісок згідно договору б\н від 03.03.14 року;

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 5'200.00 грн. оплата заборгованості за пісок згідно договору б\н від 03.03.14 року.

19.04.2018 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 1800.00 грн. оплата заборгованості за пісок згідно договору б\н від 03.03.14 року.

24.04.2018 року було проведено операції по придбанню піску:

- ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" код ЄДРПОУ 31722996 на суму 16'200.00 грн. оплата заборгованості за пісок згідно договору б\н від 03.03.14 року.

Отримані грошові кошти від реалізації піску були використані організованою групою, до якої увійшли ОСОБА_4 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 організованої та очоленої ОСОБА_6 на власний розсуд.

Таким чином, протиправними діями члени організованої групи до якої увійшли ОСОБА_4 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 організованої та очоленої ОСОБА_6 , було спричинено матеріальну шкоду згідно висновку експерта за результатами проведення судово- інженерно-екологічної експертизи № 5790/18-48 від 29.03.2018 розмір відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок видобутку піску будівельного на Гартівському родовищі в період зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 3275 від 30.10.2003 (з 02.12.2015 по 08.09.2017) становить 71 428 761 (сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч сімсот шістдесят одна) гривня, 60 копійок, тим самим завдавши істотної шкоди державним інтересам.

17.05.2019 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 240 КК України.

За вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

За вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України передбачене покарання у вигляді штрафу від трьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

За вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України передбачене покарання у вигляді штрафу від чотирьохсот до дев`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

27.05.2019 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва накладено арешт на майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом позбавлення його права на відчуження, розпорядження ним, а саме на: мотоцикл «Yamaha FJR 1300», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , тип - загальний, код типу кузова - НОМЕР_11, рік випуску - 2007 року, VIN - НОМЕР_2 , номер шасі (рами) - НОМЕР_2 .

Наразі, виникла нагальна потреба передати в управління майно, на яке накладено арешт, а саме на майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом позбавлення її права на відчуження, розпорядження ним, а саме на: мотоцикл «Yamaha FJR 1300», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , тип - загальний, код типу кузова - НОМЕР_11, рік випуску - 2007 року, VIN - НОМЕР_2 , номер шасі (рами) - НОМЕР_2 .

Слідчий, до початку розгляду клопотання по суті, надав заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Основною метою накладення арешту на майно у кримінальному провадженні є забезпечення невідворотності настання негативних наслідків для особи за вчинення кримінальних правопорушень через позбавлення особи економічних переваг, одержаних внаслідок її протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такою особою будь-яких вигод внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього.

Згідно з пунктом 3 частини другої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Частиною сьомою статті 100 КПК України визначено, що у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 усього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

За усіма очевидними ознаками вартість переліку майна згідно опису, на яке накладено арешт ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 27.05.2019 у справі № 759/9472/19 в межах кримінального провадження № 12019110000000182 від 26.03.2019, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У зв`язку з чим, зазначене арештоване майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 100, 131, 1170-173, 234, 309 КПК України, ст.ст. 1,9,19,21 Закону України "Про Національне агенство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів",

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції Зінченко Ксенії Валеріївни про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні № 12019110000000182, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2019 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління з метою відповідального зберігання на підставах, у порядку та на умовах, визначних ст.ст. 1, 9, 19, 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", майно, на яке ухвалою Святошинського районним судом м. Києва від 27.05.2019 № 759/9472/19 накладено арешт у кримінальному провадженні № 12019110000000182 від 26.03.2019.

Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечити реєстрацію прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу Національному агентству в управління майна, на яке накладено арешт, а саме:

- мотоцикл «Yamaha FJR 1300», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , тип - загальний, код типу кузова - НОМЕР_11, рік випуску - 2007 року, VIN - НОМЕР_2 , номер шасі (рами) - НОМЕР_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.О.Горбенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 82418841 ?

Документ № 82418841 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82418841 ?

Дата ухвалення - 13.06.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82418841 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 82418841 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 82418841, Святошинський районний суд міста Києва

Судове рішення № 82418841, Святошинський районний суд міста Києва було прийнято 13.06.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 82418841 відноситься до справи № 759/10507/19

Це рішення відноситься до справи № 759/10507/19. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 82418813
Наступний документ : 82418843