Ухвала суду № 82371117, 11.06.2019, Господарський суд Хмельницької області

Дата ухвалення
11.06.2019
Номер справи
12/1892
Номер документу
82371117
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

УХВАЛА

м. Хмельницький

"11" червня 2019 р. Справа № 12/1892

Господарський суд Хмельницької області у складі

судді Крамара С.І., при секретарі судового засідання Мельницькій Н.О., розглянувши матеріали заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ВЕСТА", м. Київ про заміну сторони правонаступником по справі

за позовом Акціонерного комерційного банку „Форум” м. Київ в особі Хмельницької філії АКБ „Форум” м. Хмельницький

до Товариства з обмеженою відповідальністю „Трансбудальянс” с.Михайлівка Ярмолинецького району Хмельницької області

про стягнення 160995,35 доларів США заборгованості, 14283,61грн. штрафних санкцій

Представники сторін:

від заявника: не з`явились;

від позивача (стягувача): не з`явились;

від відповідача (боржника): не з`явились.

В судовому засіданні було оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Рішенням Господарського суду Хмельницької області від 09.11.2009р. позов АКБ „Форум” м. Київ в особі Хмельницької філії АКБ „Форум” м. Хмельницький до ТОВ „Трансбудальянс” с.Михайлівка Ярмолинецького району про стягнення 160995,35 доларів США заборгованості, 14283,61грн. штрафних санкцій було задоволено. Стягнуто з ТОВ „Трансбудальянс” с.Михайлівка Ярмолинецького району Хмельницької області (п/р НОМЕР_1 в Хмельницькій філії АКБ „Форум”, МФО 315739, код ЄДРПОУ 34515731) на користь АКБ „Форум” м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7 (код ЄДРПОУ 21574573) в особі Хмельницької філії АКБ „Форум” м. Хмельницький, вул. Шевченка, 34 (код ЄДРПОУ 33542785) – 148500 доларів США заборгованості по кредиту, 12495,35 доларів США заборгованості по відсотках за користування кредитними коштами, 14283,61грн. пені, 1609,95 доларів США та 142,84грн. (сто сорок дві гривні 84коп.) державного мита, 236грн. (двісті тридцять шість гривень) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

На виконання рішення суду 19.11.2009р. видано наказ.

03.06.2019р. на адресу суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ВЕСТА", м. Київ від 28.05.2019р. про заміну сторони правонаступником по справі №12/1892, у якому заявник просить суд замінити стягувача з Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" на його правонаступника ТОВ "ФК "ВЕСТА" (код ЄДРПОУ 41264766).

Ухвалою суду від 04.06.2019р. дану заяву призначено до розгляду.

Заявник, стягувач (позивач), боржник (відповідач) в судове засідання не з`явились, повноважних представників не направили.

Відповідно до ч.3 ст. 334 Господарського процесуального кодексу України неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для розгляду заяви та вирішення питання про заміну сторони.

Розглянувши подану заяву про заміну сторони у виконавчому провадженні, судом встановлено та враховується наступне.

Відповідно до ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Стаття 334 ГПК України передбачає, що у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Як вбачається з матеріалів доданих до заяви від 28.05.2019р. про заміну сторони правонаступником, 05.04.2019 року між Публічним акціонерним товариством "Банк Форум" (надалі - Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ВЕСТА" (надалі - Новий кредитор) було укладено договір про відступлення прав вимоги №0002/19/17 (надалі - Договір відступлення прав вимоги), відповідно до якого право грошової вимоги за Кредитним договором №0050/07/17-КІ від 28.09.2007р., укладеним між Публічним акціонерним товариством "Банк Форум" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Трансбудальянс" (надалі - Боржник), перейшло до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ВЕСТА".

Відповідно до п. 1 Договору відступлення прав вимоги, Банк відступає Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває права вимоги Банку до позичальників, заставодавців, іпотекодавців, поручителів, зазначених у Додатку №1, Додатку №2, Додатку №3, Додатку №4 та Акті прийняття -передачі-документації №1 до цього договору, надалі за текстом - Боржники, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави, договорами іпотеки (іпотечними договорами) з урахуванням всіх змін, доповнень та додатків до них, згідно Додатку № 1, Додатку № 2, Додатку № 3, Додатку № 4 та Акті прийняття-передачі документації №1 до цього Договору, надалі по тексту - "Основні договори", надалі по тексту - "Права вимоги".

Згідно п. 2 Договору відступлення прав вимоги, Новий кредитор в день укладення цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до п. 4 цього Договору, набуває всі права кредитора за Основними договорами. Права кредитора за Основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги.

Сторони домовились, що Права вимоги включають всі права вимоги за кредитними договорами, договорами забезпечення, а також похідні вимоги з цих договорів або такі, що випливають з них, в тому числі, але не виключно: вимоги по нарахуванню та стягненню процентів, штрафів, індексу інфляції, трьох відсотків річних та/або збитків, (...) права, що випливають із судових справ, в тому числі справ про банкрутство, виконавчих проваджень, (...).

У відповідності до п.4 Договору відступлення прав вимоги, сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за основними договорами Новий кредитор сплачує Банку ціну відступлення, на підставі Протоколу електронних торгів №UA-EA-2019-01-31-000076-b від 21.02.2019р., складеного за результатами відкритих торгів (аукціону) в розмірі 125073805,27грн.

Пунктом 15 Договору відступлення прав вимоги, сторони встановили, що договір набирає чинності з дати підписання Сторонами і скріплення відтисками печаток Сторін. Будь-які зміни та доповнення до цього договору є чинними за умови підписання їх сторонами та скріплення відтисками печаток.

Договір про відступлення прав вимоги підписаний сторонами та скріплений їх печатками.

Згідно додатку №1 до договору №002/19/17 від 05.04.2019р. сторони визначили реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами, відповідно до якого передано право вимоги до боржника (відповідача) - ТОВ "Трансбудальянс" за кредитним договором №0050/07/17-КІ від 28.09.2007р. Додаток підписаний та скріплений печатками сторін.

У відповідності до Акту приймання-передачі документації №1 від 05.04.2019р. первісний кредитор - ПАТ "Банк Форум" у зв`язку із укладанням договору №0002/19/17 про відступлення прав вимоги від 05.04.2019р. передав, а новий кредитор - ТОВ "ФК "ВЕСТА" отримав документи за якими відбулось відступлення прав вимоги за кредитним портфелем боржника - ТОВ "Транбудальянс", згідно кредитного договору №0050/07/17-КІ від 28.09.2007р. Акт підписаний та скріплений печатками сторін.

Платіжними дорученнями №121 від 01.03.2019р., №144 та №145 від 20.03.2019р. заявник - ТОВ "ФК "ВЕСТА" сплатив ціну відступлення, згідно договору №002/19/17 від 05.04.2019р. та на підставі Протоколу електронних торгів №UA-EA-2019-01-31-000076-b від 21.02.2019р. в загальному розмірі 125 073 805,27грн.

Для забезпечення подальшого виконання рішення суду по справі №12/1892 ТОВ "ФК "ВЕСТА" звернулось з заявою про заміну стягувача - ПАТ "Банк Форум" на його правонаступника.

З огляду на вищенаведене, суд доходить висновку про задоволення заяви від 28.05.2019р. Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ВЕСТА", м. Київ від 28.05.2019р. про заміну сторони правонаступником та вважає за необхідне замінити стягувача у наказі Господарського суду Хмельницької області від 19.11.2009р. по справі №12/1892 з Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" (код ЄДРПОУ 21574573) на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ВЕСТА" (04080, м. Київ, вул. О. Терьохіна, буд. 8А, офіс 111; код ЄДРПОУ 41264766).

Керуючись ст. ст. 52, 233-235, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

Замінити стягувача у наказі Господарського суду Хмельницької області від 19.11.2009р. по справі №12/1892 з Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" (код ЄДРПОУ 21574573) на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ВЕСТА" (04080, м. Київ, вул. О. Терьохіна, буд. 8А, офіс 111; код ЄДРПОУ 41264766).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена у строки та порядку встановлені ст. ст. 255- 257 ГПК України, з урахуванням пп. 17.5 розділу XI “Перехідні положення” ГПК України.

Повний текст ухвали складено 12.06.2019р.

Суддя С.І. Крамар

Віддрук. 4 прим. (надіслати всім реком. з повідом.):

1. - до справи;

2. - боржнику - ТОВ "Трансбудальянс" (32140, Хмельницька область, Ярмолинецький район, с. Михайлівка);

3. - заявнику - ТОВ "ФК "ВЕСТА" (04080, м. Київ, вул. О.Терьохіна, буд. 8А, офіс 111);

4. -стягувачу - ПАТ "Банк Форум" (02100, м. Київ, Дніпровський р-н, бульвар Верховної Ради, буд. 7).

Попередній документ : 82371116
Наступний документ : 82371120