Ухвала суду № 82369902, 10.06.2019, Господарський суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення
10.06.2019
Номер справи
909/497/19
Номер документу
82369902
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

Справа № 909/497/19

У Х В А Л А

про відкриття провадження у справі про банкрутство

10.06.2019 м. Івано-Франківськ

Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Михайлишина В. В., секретар судового засідання Назарчук І. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за заявою: Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій

в Івано-Франківській області

(вул. Франка, 6, м. Івано-Франківськ, 76018)

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Івано-Франківськміськбуд"

(вул. Макогона, 31 А, м. Івано-Франківськ, 76018)

про відкриття провадження у справі про банкрутство,

за участі:

від Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області: Греська Василя Васильовича;

арбітражного керуючого: Насадюка Віталія Васильовича;

від боржника представник в судове засідання не з`явився.

В С Т А Н О В И В:

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області звернулось до Господарського суду Івано-Франківської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Івано-Франківськміськбуд". В обґрунтування поданої заяви кредитор посилається на те, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Івано-Франківськміськбуд" має заборгованість перед заявником у розмірі 1 887 744, 15 гривень. Безспірність кредиторських вимог підтверджує судовими рішеннями, що набрали законної сили.

За результатами автоматизованого відбору, здійсненого Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення господарським судом арбітражного керуючого у справах про банкрутство, визначено кандидатуру арбітражного керуючого Насадюка Віталія Васильовича (свідоцтво від 17.07.2013 № 578).

20.05.2019 суд прийняв заяву до розгляду, призначив підготовче засідання на 27.05.2019, зобов`язав арбітражного керуючого Насадюка В. В. надати заяву на участь у даній справі та відсутність обставин, що перешкоджають призначенню розпорядником майна, а боржника - надати суду ряд документів.

17.05.2019 на електронну адресу суду від арбітражного керуючого Насадюка В. В. поступила заява за вх. № 9233/19, в порядку статті 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", про згоду на участь у даній справі.

22.05.2019 за вх. № 9592/19 від арбітражного керуючого Насадюк В. В. поступила заява, в порядку статті 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", про згоду на участь у даній справі.

24.05.2019 на електронну адресу суду від арбітражного керуючого Рудого А. М. поступила заява за вз. № 9714/19 в порядку статті 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", про згоду на участь у даній справі.

27.05.2019 арбітражний керуючий Насадюк В. В. надав суду клопотання за вх. № 9035/19 про долучення до матеріалів справи документів.

27.05.2019 суд відклав розгляд заяви у підготовчому засіданні на 10.06.2019 та повторно зобов`язав боржника надати суду ряд необхідних документів.

В судовому засіданні 10.06.2019 представник ініціюючого кредитора викладені в заяві вимоги підтримав, просив суд відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Івано-Франківськміськбуд".

Представник боржника у судове засідання не з`явився, вимоги ухвали суду не виконав.

В підготовчому засіданні суд, згідно з вимогами частини 1 статті 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", перевірив обґрунтованість вимог заявника та зазначає таке.

Банкрутство, за змістом абзацу 3 статті 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", - це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Неплатоспроможність, згідно з абзацом 9 статті 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", - це неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов`язання перед кредиторами не інакше, як через відновлення його платоспроможності.

Грошове зобов`язання, як визначено в абзаці 5 статті 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", - зобов`язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов`язань відносяться також зобов`язання щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов`язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов`язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях.

За змістом частини 3 статті 10 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", провадження у справі про банкрутство відкривається господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом.

Безспірні вимоги кредиторів - грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. До складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

На підтвердження безспірності своїх грошових вимог кредитор посилається на рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 12.04.2017 у справі № 909/258/17 про стягнення з боржника 1 736 122, 84 гривень суми пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту та постанову Львівського апеляційного Господарського суду від 07.09.2018 у справі № 909/362/18 про стягнення з боржника 121 040, 44 гривень на відшкодування понесених витрат, пов`язаних з реалізацією інвестиційного проекту згідно з інвестиційним договором № 1/11/2010 від 24.11.2010.

Дослідженням матеріалів справи судом встановлено, що з боржника на користь Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області стягнуто 1 887 744, 15 гривень заборгованості.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", з 1 січня 2019 року встановлено мінімальну заробітну плату у розмірі 4 173, 00 гривень.

Отже, в підготовчому засіданні суд встановив, що безспірні грошові вимоги заявника до боржника складають 1 887 744, 15 гривень, що перевищує 300 розмірів мінімальної заробітної плати та які не були задоволені останнім протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку.

Відтак, суд дійшов висновку про наявність визначених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство.

У зв`язку із цим, суд вважає за необхідне відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Івано-Франківськміськбуд", ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника, відповідно до частин 1 та 2 статті 19 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та ввести процедуру розпорядження майном боржника.

Згідно з положеннями статті 22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, проведення аналізу його фінансового становища, а також визначення наступної оптимальної процедури (санації, мирової угоди чи ліквідації) для задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів.

Частиною 2 статті 22 Закону передбачено, що процедура розпорядження майном боржника вводиться строком на сто п`ятнадцять календарних днів і може бути продовжена господарським судом за вмотивованим клопотанням розпорядника майна, комітету кредиторів або боржника не більше ніж на два місяці.

Відповідно до частини 9 статті 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", в ухвалі про відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство зазначається, зокрема, про визнання вимог кредитора та їх розмір.

На підставі наданих суду доказів грошові вимоги заявника слід визнати у розмірі 1 887 744, 15 гривень.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", кандидатура арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) для виконання повноважень розпорядника майна визначається судом самостійно із застосуванням автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Розглянувши визначену Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення господарським судом арбітражного керуючого у справах про банкрутство кандидатуру арбітражного керуючого Насадюка В. В. щодо призначення розпорядником майна боржника, суд дійшов висновку про відповідність останньої вимогам статей 97 та 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

З огляду на зазначене, суд відхиляє кандидатури арбітражного керуючого Рудого А. М., а розпорядником майна боржника, згідно з вимогами статті 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", призначає арбітражного керуючого Насадюка В. В.

Положення частини 9 статті 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачають встановлення у підготовчому засіданні суду розміру оплати послуг розпорядника майном боржника та джерел її сплати.

За положеннями частини 1 статті 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження за грошову винагороду.

Відповідно до частини 2 статті 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", грошову винагороду арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна суд визначає в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.

Також відповідно до вимог частини 9 статті 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", за результатами підготовчого засідання суд вважає за необхідне встановити відповідні строки подальших процесуальних дій у процедурі розпорядження майном боржника.

Керуючись статтями 2, 10, 12, 16, 22, 114, 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", статтями 234, 256 Господарського процесуального кодексу України, суд

П О С Т А Н О В И В:

1. Відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Івано-Франківськміськбуд" (вул. Макогона, 31 А, м. Івано-Франківськ, 76018; ідентифікаційний код: 32361028).

2. Визнати грошові вимоги Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області (вул. Франка, 6, м. Івано-Франківськ, 76018; ідентифікаційний код: 38555228) у розмірі 1 887 744, 15 гривень.

3. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника.

4. Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на 115 (сто п`ятнадцять) календарних днів (до 04.10.2019).

5. Розпорядником майна боржника призначити арбітражного керуючого Насадюка Віталія Васильовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 17.07.2013 № 578) з оплатою послуг (грошовою винагородою) у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання повноважень.

6. Зобов`язати заявника здійснювати оплату грошової винагороди розпоряднику майна шляхом її авансування, у зазначеному в пункті 5 цієї ухвали розмірі, на депозитний рахунок нотаріуса з виплатою розпоряднику майна за кожний місяць виконання ним своїх повноважень.

7. Заборонити боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

8. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Івано-Франківськміськбуд, текст якого додається.

9. Зобов`язати розпорядника майна до 29.07.2019 подати до суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів.

10. Зобов`язати розпорядника майна до 29.07.2019 скласти і подати до суду на затвердження реєстр вимог кредиторів боржника.

11. Зобов`язати розпорядника майна до 09.08.2019 провести інвентаризацію майна боржника і подати до суду відомості про її результати.

12. Попереднє засідання суду призначити на 21.08.2019 о 11:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Івано-Франківської області за адресою: вул. Шевченка, 16, м. Івано-Франківськ, 76018; корпус 1, зал судових засідань № 5.

13. Зобов`язати учасників справи про банкрутство направити в засідання своїх представників, повноваження яких оформити відповідно до вимог статті 60 Господарського процесуального кодексу України.

14. Дану ухвалу направити:

- заявнику: Управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області (вул. Франка, 6, м. Івано-Франківськ, 76018);

- боржнику: Товариству з обмеженою відповідальністю "Івано-Франківськміськбуд" (вул. Макогона, 31 А, м. Івано-Франківськ, 76018);

- Розпоряднику майна: Насадюку В. В. ( АДРЕСА_1 . І. Франка, 10 АДРЕСА_2 11 АДРЕСА_3 );

- Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління реєстраційних процедур Івано-Франківської міської ради (вул. Незалежності, 9, м. Івано-Франківськ, 76000);

- Івано-Франківському міському відділу ДВС ГТУЮ в Івано-Франківській області (вул. Галицька, 45, м. Івано-Франківськ, 76000);

- Прокуратурі Івано-Франківської області (вул. Грюнвальдська, 11, м. Івано-Франківськ, 76018)

- Івано-Франківському міському суду (вул. Грюнвальдська, 11, м. Івано-Франківськ, 76000);

- Івано-Франківському окружному адміністративному суду (вул. Незалежності, 46, м. Івано-Франківськ, 76018);

- Головному управлінню ДФС в Івано-Франківській області (вул. Незалежності, 20, м. Івано-Франківськ, 76000).

15. Інформацію по справі можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/fair/sud5010/ та на веб-сторінці Єдиного державного реєстру судових рішень за веб-адресою http://reyestr.court.gov.ua/.

16. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення - 10.06.2019.

17. Ухвала може бути оскаржена до Західного апеляційного господарського суду в порядку статті 256 Господарського процесуального кодексу України.

18. Повний текст ухвали складено 12.06.2019.

Суддя В. В. Михайлишин< ДОВІДКА - Перелік ухвал у позовному провадженні >

Попередній документ : 82369897
Наступний документ : 82369906