Ухвала суду № 82337018, 10.06.2019, Господарський суд Хмельницької області

Дата ухвалення
10.06.2019
Номер справи
924/250/19
Номер документу
82337018
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

УХВАЛА

"10" червня 2019 р. Справа № 924/250/19

м. Хмельницький

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Виноградової В.В.,

за участю секретаря судового засідання Баськової Л.В., розглянувши матеріали справи

за позовом заступника прокурора Хмельницької області, м. Хмельницький в інтересах держави в особі Летичівської селищної ради, смт. Летичів Хмельницької області

до публічного акціонерного товариства “Летичівське”, смт. Летичів Хмельницької області

про скасування державної реєстрації права приватної власності на земельні ділянки

за участю представників:

прокурора: Гончар І.О. - за посвідченням від 16.10.2018 р. №051212

позивача: не з`явився

відповідача: Савченко С.А. – керівник; Остапчук О.О. – згідно з ордером від 05.06.2019 р. серії ХМ №008575

У засіданні проголошено вступну і резолютивну частини ухвали.

встановив: заступник прокурора Хмельницької області, м. Хмельницький в інтересах держави в особі Летичівської селищної ради, смт. Летичів Хмельницької області звернувся до суду з позовом до публічного акціонерного товариства “Летичівське”, смт. Летичів Хмельницької області про скасування державної реєстрації права приватної власності публічного акціонерного товариства “Летичівське” 17 земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: 6823055100:10:001:0026, 6823055100:10:001:0023, 6823055100:11:001:0108, 6823055100:10:001:0021, 6823055100:10:001:0019, 6823055100:10:001:0020, 6823055100:11:001:0109, 6823055100:10:001:0016, 6823055100:10:001:0017, 6823055100:10:001:0018, 6823055100:10:001:0025, 6823055100:11:005:0022, 6823055100:10:001:0022, 6823055100:10:003:0083, 6823055100:10:003:0081, 6823055100:10:003:0082, 6823055100:10:003: НОМЕР_1 , що розташовані на території Летичівської селищної ради Хмельницької області.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, зазначає, що законодавством не передбачено норм, якими дозволено правонаступнику майнових прав підприємства, якому земельна ділянка була передана на праві колективної власності, автоматично набувати право приватної власності на цю земельну ділянку; рішень про передачу у приватну власність відповідачу спірних земельних ділянок не приймалось, з огляду на що відповідач без будь-яких правових підстав набув право приватної власності на 17 земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 310,5964 га. Як на правову підставу позову посилається на положення ст. 16 ЦК України, ст. ст. 1, 82, 116 ЗК України, ст. 14-1 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", ст. 6 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", Закон України "Про власність", Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні", ст. ст. 27, 31-1 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Відповідач у відзиві на позов (від 02.05.2019 р.) просить залишити позов без задоволення, посилаючись, зокрема на вичерпний перелік підстав для припинення права власності на землю відповідно до ст. 140 ЗК України, жодну з яких у позові не наведено, та проведення державної реєстрації зміни речових прав через оформлення (переоформлення) права власності для приведення форми власності у відповідність до вимог законодавства.

Прокурор у відповіді на відзив (від 14.05.2019 р.), посилаючись на ст. ст. 7, 8 Закону України “Про колективне сільськогосподарське підприємство” (в редакції на час передачі спірних земель у колективну власність), зазначає, що незважаючи на те, що державний акт на право колективної власності на землю видавався на агрофірму “Летичівська”, право на сільськогосподарські угіддя, передані у колективну власність цій агрофірмі, належить особам, які мають право на земельні частки (паї), і включені як члени підприємства до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю, а також їх спадкоємці. Звертає увагу на відсутність норм, якими дозволено правонаступнику майнових прав підприємства, якому земельна ділянка була передана на праві колективної власності, автоматично набувати право приватної власності на цю земельну ділянку. Зауважує, що ст. 140 Земельного кодексу України передбачено випадки припинення права власності на землю у разі його попереднього правомірного набуття, в даному ж випадку предметом позову є скасування державної реєстрації приватної власності, оскільки таке право не виникло.

Позивач у листі (від 22.05.2019 р.) зазначає, що позовні вимоги підтримує, заперечень не має та просить розглянути справу без його участі за наявними у справі доказами.

Відповідач у запереченнях на відповідь на відзив (від 22.05.2019 р.) вказує про неправомірність застосування Закону №899-IV/2498-VІІІ в редакції, що набула чинності з 01.01.2019 року, до правовідносин, що мали місце до 01.01.2019 року, та надання їм правової оцінки через призму цього Закону з огляду на ст. ст. 8, 19, 58 Конституції України. З приводу тверджень прокурора щодо відсутності доказів передання земельних ділянок з колективної в приватну власність посилається на постанову ВС від 12.12.2018 р. у справі №372/5635/13-ц. Зазначив, що в розумінні приписів ч. 1 ст. 8 Закону України "Про колективні сільськогосподарські підприємства", ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 4, ч. 2 ст. 20 Закону України "Про власність" суб`єктом права колективної власності на землю (власником) є підприємство колективної форми власності, а члени такого підприємства реалізують своє права колективної власності на майно через надані їм корпоративні права. Вважає хибними твердження прокурора про нетотожність та існування різних правових інститутів форм власності.

Від прокурора надійшли пояснення (від 04.06.2019 р.), в яких, зокрема зазначив, що з інформації Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області та відділу у Летичівському районі Головного управління Державного земельного кадастру у Хмельницькій області слідує, що земельні ділянки не увійшли до статутного фонду відповідача; перебувають в межах земель колективної власності колишньої агрофірми «Летичівська».

Від відповідача надійшло клопотання (від 10.06.2019 р.), в якому просить позов залишити без розгляду, посилаючись на те, що звернення прокуратури в інтересах держави в ососбі позивача є передчасним, оскільки територіальна громада не набула жодних прав на землі на момент звернення прокурора з позовом. Зазначив, що відсутність підстав для представництва інтересів держави свідчить про заявлення позову особою, яка не має процесуальної дієздатності.

Судом враховується, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Як убачається з позовних вимог, останні прокурор обґрунтовує, зокрема неправомірністю оформлення за відповідачем права приватної власності на земельні ділянки. Разом з тим, з матеріалів справи слідує, що окремі із зазначених земельних ділянок відповідачем як власником передано в оренду іншим юридичним особам: приватному підприємству агрофірма “Троя”, сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю “Промінь”, товариству з обмеженою відповідальністю “Вігор грейн”.

З огляду на зазначене, суд вважає, що рішення у справі може вплинути на права та обов`язки приватного підприємства агрофірма “Троя”, сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю “Промінь”, товариства з обмеженою відповідальністю “Вігор грейн”, за якими зареєстровано право оренди земельних ділянок та правомірність оформлення права приватної власності на які оспорюється, і доходить висновку про доцільність залучення останніх в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

Також на адресу суду надійшло клопотання відповідача за підписом Яроша В.Ю. (від 23.05.2019 р.), зокрема про продовження строку на подання відзиву (додаткових обґрунтувань). З приводу зазначеного клопотання суд зауважує, що від відповідача 06.05.2019 р. надійшов відзив на позов (від 02.05.2019 р.), також звертається увага на надходження від відповідача заперечень на відповідь на відзив (від 22.05.2019 р.). Крім того, присутній у засідання керівник відповідача не підтримує вищенаведене клопотання (від 23.05.2019 р.).

З огляду на зазначене, клопотання (від 23.05.2019 р.) про продовження строку на подання відзиву (додаткових обґрунтувань) задоволенню не підлягає.

Враховуючи необхідність залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, визначені ст. 177 ГПК України завдання підготовчого засідання, відсутність можливості розглянути у цьому підготовчому засіданні питання, визначені ст. 182 ГПК України, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання.

Керуючись ст. ст. 50, 119, 120, 121, 177, 182, 183, 184, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Залучити до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача:

приватне підприємство агрофірма “Троя” (31318, Хмельницька область, Хмельницький район, с. Климашівка, вул. Вокзальна, буд. 1 / 2; код 31835640),

сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “Промінь” (31522, Хмельницька область, Летичівський район, с. Суслівці, вул. Центральна, буд. 18; код 03786047),

товариство з обмеженою відповідальністю “Вігор грейн” (04070, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 33, прим. 34; код 40171215).

Відкласти підготовче засідання у справі №924/250/19 на 15:00 год. 24 червня 2019 р.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Хмельницької області за адресою: м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1.

Повідомити учасників справи про час, дату та місце засідання шляхом направлення їм цієї ухвали.

Прокурору, позивачу надіслати копії позовної заяви з доданими документами третім особам, докази чого надати суду.

Третім особам надати пояснення щодо позову в порядку ст. 168 ГПК України.

У продовженні процесуального строку на подання відзиву (додаткових обґрунтувань) (заява від 23.05.2019 р.) відмовити.

Ухвала набирає законної сили 10.06.2019 р.

Ухвала в частині відмови у продовженні процесуального строку може бути оскаржена у строки та порядку, встановлені ст. ст. 256, 257 ГПК України, з урахуванням п. 17.5 розділу XI “Перехідні положення” ГПК України.

Повний текст ухвали складено 11.06.2019 р.

Суддя В.В. Виноградова

Роздрук. 8 прим.: 1 - до справи, 2 - позивачу (31500, Хмельницька область, смт. Летичів, вул. Соборна, 16), 3 - відповідачу (31500, Хмельницька область, смт. Летичів, вул. Ворошилова, 2), 4 - прокуратурі Хмельницької області (29000, м. Хмельницький, пров. Військоматський, 3), 5 - третій особі - ППА “Троя” ( АДРЕСА_1 , Хмельницька область, Хмельницький район, с. Климашівка, вул. Вокзальна, буд. 1 / 2); 6 - третій особі – СТОВ “Промінь” (31522, Хмельницька область, Летичівський район, с. Суслівці, вул. Центральна, буд. 18); 7 - третій особі – ТОВ “Вігор грейн” (04070, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 33, прим. 34), 8 - ОСОБА_1 .Ю. ( АДРЕСА_2 , м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 5, АДРЕСА_3 ). Всім рек з пов. про вруч.

Часті запитання

Який тип судового документу № 82337018 ?

Документ № 82337018 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82337018 ?

Дата ухвалення - 10.06.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82337018 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 82337018 ?

В Господарський суд Хмельницької області
Попередній документ : 82337017
Наступний документ : 82337019