Рішення № 82293583, 30.05.2019, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
30.05.2019
Номер справи
910/17682/18
Номер документу
82293583
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

30.05.2019 р. Справа № 910/17682/18За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю « ССБ Лайт »

До Товариства з обмеженою відповідальністю « ТРК Інжиніринг »

про стягнення 156857,27 грн.

Суддя Пінчук В.І.

Секретар судового засідання Дімітрова Ю.Ю.

Представники сторін:

Від позивача Харькова М.Д. - предст.

Від відповідача Старінський О.С. - предст.

Обставини справи:

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю « ССБ Лайт » звернувся до суду з позовною заявою про стягнення з відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю « ТРК Інжиніринг » 156857,27 грн., з яких: 131452,71 грн. основний борг, 23811,99 грн. пеня та 1592,41 грн. - 3% річних.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 04.02.2019 р. відкрито провадження у справі № 910/17682/18, ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

Також ухвалою встановлені строки для подання сторонами заяв, клопотань, відзиву та заперечень на відзив.

01.03.2019 р. через канцелярію суду представником відповідача поданий відзив на позовну заяву.

У вказаному відзиві представник відповідача проти позовних вимог позивача заперечує та просить суд у задоволені позову відмовити.

Разом з відзивом представником відповідача подане клопотання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін.

Крім того, 03.04.2019 р. через канцелярію суду позивачем подана заява про збільшення розміру позовних вимог.

У вказаній заяві позивачем заявлені вимоги про стягнення з відповідача 181771,60 грн., з яких: 131452,71 грн. основний борг, 38203,49 грн. пеня, 3222,18 грн. - 3% річних та 8893,22 грн. збитки від інфляції.

Розглянувши клопотання представника відповідача, а також враховуючи те, що позивачем подана заява про збільшення розміру позовних вимог, суд ухвалою від 05.04.2019 р. ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін та призначив судове засідання на 18.04.2019 р.

17.04.2019 р. через канцелярію суду представником відповідача поданий відзив на заяву про збільшення позовних вимог.

У вказаному відзиві останній заперечує щодо збільшення розміру позовних вимог і просить суд у задоволені позовної заяви, а також у задоволені заяви про збільшення позовних вимог відмовити, посилаючись на необґрунтованість заявлених позовних вимог.

У судових засіданнях 18.04.2019 р., 16.05.2019 р. та 23.05.2019 р. оголошувались перерви.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, суд -

В С Т А Н О В И В:

У черні 2018 р. позивач - товариство з обмеженою відповідальністю « ССБ Лайт » поставив відповідачу товар на загальну суму 211452,71 грн., що підтверджується підписаними між сторонами видатковими накладними: № 108 від 22.06.2018 р. на суму 151816,61 грн. та 110 від 22.06.2018 р. на суму 59636,10 грн.

Відповідач за поставлений товар розрахувався лише частково в розмірі 80000,00 грн. внаслідок чого у останнього виникла заборгованість в розмірі 131452,71 грн.

За неналежне виконання відповідачем своїх зобов`язань останньому нараховані пеня в розмірі 38203,49 грн., 3% річних в розмірі 3222,18 грн. та збитки від інфляції в розмірі 8893,22 грн.

Обґрунтовуючи свої позовні вимоги позивач посилається на те, що вказаний товар був поставлений відповідачу на підставі договору поставки від 03.04.2018 р. № 0304/1 і посилаючись на вказаний договір, а також на п.11.4 вказаного договору останній просить суд стягнути з відповідача основну заборгованість та пеню, а також на підставі ст. 625 ЦК України просить суд стягнути з відповідача 3% річних та збитки від інфляції.

Відповідно до частин 1 та 2 статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона ( боржник ) зобов`язана вчинити на користь другої сторони ( кредитора ) певну дію ( передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо ) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно пункту 1 частини 2 статті 11 ЦК України підставою виникнення цивільних прав та обов`язків є договори та інші правочини.

Відповідно до статті 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

За договором купівлі - продажу одна сторона ( продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні ( покупцеві ), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму. ( ст. 655 ЦК України ).

Відповідно до ст. 265 Господарського кодексу України, за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно ст. 599 ЦК України зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом. ( ст. 611 ЦК України )

Порушенням зобов`язання є невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання ( неналежне виконання ). ( ст. 610 ЦК України ).

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. ( ч. 1 ст. 612 ЦК України ).

Частиною 1 статті 193 Господарського кодексу України передбачено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться і до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом ( ст. 525 Цивільного кодексу України ).

Разом з тим, суд вважає позовні вимоги позивача такими, що підлягають задоволенню лише частково, а саме в розмірі 131452,71 грн. основного боргу.

В частині стягнення з відповідача пені в розмірі 38203,49 грн., 3% річних в розмірі 3222,18 грн. та збитків від інфляції в розмірі 8893,22 грн. суд відмовляє, з наступних підстав:

Як встановлено судом поставка товару на загальну суму 211452,71 грн. відбулась на підставі видаткових накладних: від 22.06.2018 р. № 108 та № 110.

Згідно вказаних накладних поставка товару здійснювалась на підставі договору № 70 від 12.04.2018 р. ( видаткова накладна № 108 від 22.06.2018 р. ) та на підставі договору № 46 від 12.04.2018 р. ( видаткова накладна № 110 від 22.06.2018 р. )

Відповідно до ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Натомість, позивачем до позовної заяви доданий договір поставки від 03.04.2018 р. № 0304/1, договорів на підставі яких була здійснена поставка товару суду не надано.

Також суду не надано доказів направлення відповідачу вимоги відповідно до ст. 530 ЦК України, а тому твердження представника позивача про те, що відповідачем були порушені строки оплати поставленого товару суд вважає безпідставним та необґрунтованим.

Відповідно до ст. 129 ГПК України при частковому задоволенні позову судові витрати покладаються на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 129, ст. ст. 232, 233, ст.ст. 236 - 238, ст. 240 ГПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю « ТРК Інжиніринг » ( 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 4, код 38757831 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ССБ Лайт » ( 03189, м. Київ, вул. Вільямса Академіка, 6-Д, офіс 403, код 41310927 ) 131452 ( сто тридцять одну тисячу чотириста п`ятдесят дві ) грн. 71 коп. основного боргу, 1971 ( одну тисячу дев`ятсот сімдесят одну ) грн. 78 коп. судового збору.

Видати наказ.

В іншій частині позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили відповідно до вимог ст. 241 ГПК України та може бути оскаржене до апеляційної інстанції у строки передбачені ст. 256 ГПК України.

дата підписання повного тексту рішення 07.06.2019 р.

Суддя В.І.Пінчук

Часті запитання

Який тип судового документу № 82293583 ?

Документ № 82293583 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 82293583 ?

Дата ухвалення - 30.05.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82293583 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 82293583 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 82293583, Господарський суд м. Києва

Судове рішення № 82293583, Господарський суд м. Києва було прийнято 30.05.2019. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 82293583 відноситься до справи № 910/17682/18

Це рішення відноситься до справи № 910/17682/18. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 82293577
Наступний документ : 82293586