Ухвала суду № 82193049, 04.06.2019, Окружний адміністративний суд міста Києва

Дата ухвалення
04.06.2019
Номер справи
640/5287/19
Номер документу
82193049
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А

04 червня 2019 року м. Київ № 640/5287/19

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Погрібніченка І.М. розглянувши без виклику учасників справи клопотання ОСОБА_1 щодо розгляду адміністративної справи в порядку спрощеного провадження з повідомленням сторін, витребування доказів та допиту свідків в адміністративній справі

за позовомОСОБА_1 до треті особи1.Державного реєстратора Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації Бондар Тетяни Анатолівни, 2. Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації Мальцева Тетяна Афанасіївна, ОСОБА_2 провизнання протиправними та скасування рішення та реєстраційні дії, ВСТАНОВИВ:

До Окружного адміністративного суду міста Києва звернулась ОСОБА_1 (далі - позивач) з адміністративним позовом до Державного реєстратора Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації Бондар Тетяни Анатолівни та Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації (далі - відповідачі), у якому просить:

- визнати протиправними та скасувати рішення державного реєстратора Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації Бондар Т.А. від 27 квітня 2018 року «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що непов`язані зі змінами в установчих документах» та від 3 травня 2018 року «Коригування», вчинені щодо Верховного Суду України (ідентифікаційний код юридичної особи 00019034);

- скасувати реєстраційні дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що непов`язані зі змінами в установчих документах» від 27 квітня 2018 року та «Корегування» від 3 травня 2018 року - записи в ЄДР, вчинені державним реєстратором Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації Бондар Т.А. щодо Верховного Суду України (ідентифікаційний код юридичної особи 00019034).

Ухвалою суду від 19 березня 2019 року відкрито провадження у справі в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

20 травня 2019 року через канцелярію суду позивачем подано клопотання, у якому він просить суд:

- витребувати від Верховного Суду України документи щодо перебування ОСОБА_3 у трудових відносинах з Верховним Судом України у період з 05 квітня 2018 року (дата наказу Голови ДСА України про призначення його у порядку переведення) до 20 травня 2019 року або дати надання відповіді на судовий запит;

- викликати та допитати у якості свідка в.о. Голови Верховного Суду України ОСОБА_4 ;

- викликати та допитати у якості свідка суддю Верховного Суду України ОСОБА_5 ;

- витребувати від Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації копію реєстраційної справи та документів, що стали підставою для проведення Бондар Т.А. оскаржуваних реєстраційних дій відносно Верховного Суду України, а також інформацію про номери цих реєстраційних дій за рішеннями «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі зміною в установчих документах» від 27 квітня 2018 року та «Корегування» від 03 травня 2018 року;

- витребувати від Державної судової адміністрації України матеріали, на підставі яких головою ДСА України Холодюком З.В. видано 05 квітня 2018 року наказ №94/к про призначення у порядку переведення ОСОБА_3 на посаду заступника керівника апарату Верховного Суду України, а також витребувати від ДСА України інформацію/матеріали щодо покладення на ОСОБА_3 обов`язків керівника апарату Верховного Суду України;

- витребувати від Національного агенства з питань державної служби належним чином завірену довідку №41/18 складену 23 серпня 2018 року робочою групою за результатами позапланової безперервної перевірки у Верховному Суді України стосовно дотримання вимог Закону України «Про державну службу» та інших нормативно - правових актів з питань державної служби;

- проводити розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін (частина 5 статті 261 Кодексу адміністративного судочинства України).

Зазначене клопотання, обґрунтовано тим, що витребування таких доказів та допит свідків у судовому засіданні необхідні для повного та всебічного встановлення обставин справи.

Розглянувши матеріали справи та вказане клопотання позивача суд зазначає наступне.

У відповідності до частини 4 статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Відповідно до частини 1 статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Згідно з частиною 3 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом.

За правилами частини 3 статті 80 КАС України, про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

Частиною шостою вказаної статті передбачено, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Як вбачається з ухвали Окружного адміністративного суду міста Києва від 08 квітня 2019 року відповідачам у справі було запропоновано надати докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем, зокрема, але не обмежуючись у даному випадку: належним чином засвідчені копії всіх матеріалів, на підставі яких прийнято оскаржувані рішення, у тому числі копію реєстраційної справи за ідентифікаційним кодом юридичної особи №00019034.

19 квітня 2019 року відповідачами у справі було подано відзив на позовну заяву, втім, жодних письмових доказів на підтвердження заперечень відповідача, в тому числі копії реєстраційної справи, надано не було. Одночасно відповідачем - Державним реєстратором Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом`янської районної у м. Києві державної адміністрації було зазначено, що вказану реєстраційну справу було передано до Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації.

Суд також зазначає, що Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, а також Верховний Суд України, ДСА України та Національне агентство з питань державної служби, у яких позивач просить витребувати відповідні докази, не є учасниками розгляду даної адміністративної справи.

Таким чином, приймаючи до уваги викладене, зважаючи на доводи позивача та відповідачів, викладені у відповідних заявах під час розгляду даної адміністративної справи, а також виходячи з меж заявлених позовних вимог, суд вважає, що докази, які просить витребувати позивач, мають значення для правильного вирішення справи та вони не можуть бути ним надані суду самостійно, у зв`язку із чим відповідне клопотання ОСОБА_1 в частині, що стосується витребування доказів є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Беручи до уваги викладене, з метою повного та всебічного з`ясування обставин справи, суд вважає за необхідне витребувати від Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України, Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві та Національного агенства з питань державної служби належним чином засвідчені копії документів, перелічених позивачем у клопотанні.

Що стосується клопотання позивача в частині виклику у судове засідання та допиту у якості свідків в.о. Голови Верховного Суду України ОСОБА_4 та судді Верховного Суду України ОСОБА_5, суд зазначає наступне.

Відповідно до частини 1 статті 65 Кодексу адміністративного судочинства України як свідок в адміністративній справі судом може бути викликана будь-яка особа, якій відомі обставини, що належить з`ясувати у справі.

Згідно з частиною 1 статті 91 Кодексу адміністративного судочинства України показаннями свідка є повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи.

Обґрунтовуючи клопотання в цій частині, позивач посилається на те, що вказані свідки можуть спростувати обіймання ОСОБА_3 посад у Верховному Суді України у 2018 - 2019 роках (надати пояснення щодо відмови у прийнятті на роботу/відмови в допуску до виконання службових обов`язків на посаді заступника керівника апарату та неправомірність призначення у порядку переведення на таку посаду), а також надати пояснення щодо відсутності повноважень у ОСОБА_3 на подання документів для проведення реєстраційних дій стосовно Верховного Суду України.

Суд приймає до уваги, що клопотання позивача в частині витребування доказів було задоволено, а вказані вище письмові докази можуть в собі містити відомості щодо наявності чи відсутності обставин, які підтверджують наявність у ОСОБА_3 відповідних повноважень.

З огляду на те, що витребувані письмові докази на даний час не надані та не досліджені судом, встановлення тих самих обставин у спосіб допиту свідків є передчасним, а відтак, в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Суд звертає увагу позивача, що відповідно до приписів частини 2 статті 65 Кодексу адміністративного судочинства України вказані свідки можуть бути викликані для допиту в судовому засіданні з ініціативи суду у випадку, якщо суд дійде до такого переконання під час розгляду даної адміністративної справи.

Одночасно, вирішуючи клопотання позивача в частині розгляду справи у судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін на підставі частини 5 статті 262 Кодексу адміністративного судочинства України, суд зазначає наступне.

Відповідно до частин 5, 6 статті 262 Кодексу адміністративного судочинства України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Суд може відмовити в задоволенні клопотання сторони про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін:

1) у випадках, визначених статтею 263 цього Кодексу;

2) якщо характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі незначної складності не вимагають проведення судового засідання з повідомленням сторін для повного та всебічного встановлення обставин справи.

Дослідивши заяву представника позивача, матеріали справи, предмет та підстави позову, склад учасників справи, беручи до уваги пункт 20 частину 1 статті 4 та частину 6 статті 12 Кодексу адміністративного судочинства України, суд дійшов висновку, що дана справа є справою незначної складності, а характер спірних правовідносин та предмет доказування на даний час не вимагають проведення судового засідання з повідомленням (викликом) сторін, а тому у задоволенні зазначеного клопотання необхідно відмовити.

Керуючись статтями 12, 65, 72, 77, 80, 91, 248 260, 262 Кодексу адміністративного судочинства України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ОСОБА_1 задовольнити частково.

2. Витребувати від Верховного Суду України (код ЄДРПОУ 00019034, адреса: 01043, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 4) належним чином засвідчені копії документів щодо перебування ОСОБА_3 у трудових відносинах з Верховним Судом України у період з 05 квітня 2018 року до дати надання відповіді на судовий запит.

3. Витребувати від Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації (адреса: 01010, м. Київ, вул. М. Омельяновича - Павленка, 15) належним чином засвідчену копію реєстраційної справи (за ідентифікаційним кодом юридичної особи №00019034) та документів, що стали підставою для проведення Бондар Т.А. реєстраційних дій відносно Верховного Суду України, а також інформацію про номери цих реєстраційних дій за рішеннями «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі зміною в установчих документах» від 27 квітня 2018 року та «Корегування» від 03 травня 2018 року.

4. Витребувати від Державної судової адміністрації України (01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5) належним чином засвідчені копії матеріалів, на підставі яких головою ДСА України Холодюком З.В. видано 05 квітня 2018 року наказ №94/к про призначення у порядку переведення ОСОБА_3 на посаду заступника керівника апарату Верховного Суду України, а також щодо покладення на ОСОБА_3 обов`язків керівника апарату Верховного Суду України.

5. Витребувати від Національного агенства з питань державної служби (01601, м. Київ, вул. Прорізна, 15) належним чином засвідчену довідку №41/18 складену 23 серпня 2018 року робочою групою за результатами позапланової безперервної перевірки у Верховному Суді України стосовно дотримання вимог Закону України «Про державну службу» та інших нормативно - правових актів з питань державної служби

6. Зобов`язати Верховний Суд України, Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, Державну судову адміністрацію України та Національне агенство з питань державної служби надати до суду витребувані документи у п`ятиденний термін з моменту отримання даної ухвали суду.

7. У задоволенні решти вимог відмовити.

Відповідно до частини 2 статті 256 КАС України ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, під час розгляду справи в письмовому провадженні, набирає законної сили з моменту її підписання суддею (суддями). Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.М. Погрібніченко

Попередній документ : 82193048
Наступний документ : 82193050