Ухвала суду № 82185169, 03.06.2019, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
03.06.2019
Номер справи
640/21238/13-ц
Номер документу
82185169
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа № 640/21238/13-ц

н/п 6/640/158/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" червня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді Ніколаєнко І.В.,

при секретарі Медведєвої Я.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-промислова група «Південь», Приватного акціонерного товариства «Київський страховий дім», боржник: ОСОБА_1 , заінтересована особа: Київський відділ державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції, про заміну сторони виконавчого провадження, -

ВСТАНОВИВ:

Представники заявників ТОВ «Аграрно-промислова група «Південь», ПАТ «Київський страховий дім» звернулись до суду з завою про заміну сторони виконавчого провадження, відповідно до якої просять замінити сторону по справі №640/21238/13 за позовом Приватного акціонерного товариства «Київський страховий дім» до ОСОБА_1 , третя особа: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Лафорт» про стягнення шкоди завданої дорожньо-транспортною пригодою в порядку регресу, а саме стягувача – Приватне акціонерне товариство «Київський страховий дім» на його правонаступника – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрно-промислова група «Південь». В обґрунтування заяви посилаються на те, що рішенням Київського районного суду м. Харкова від 11.02.2014 року по справі № 640/21238/13 за позовом ПАТ «Київський страховий дім» до ОСОБА_1 , третя особа: ПАТ «Страхова компанія «Лафорт» про стягнення шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою в порядку регресу стягнуто суму страхового відшкодування в розмірі 6018,00 грн. та суму судового збору в розмірі 229,41 грн. На виконання вказаного рішення видано виконавчий лист 20.08.2014 року. Зазначають про те, що ПАТ «Київський страховий дім» пред`явило вказаний лист до виконання. Вказують про те, що ПАТ «Київський страховий дім» будь-яких документів виконавчого провадження та коштів з Київського відділу державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції не отримувало. Між тим, 08.08.2018 року між ПАТ «Київський страховий дім» та ТОВ «Аграрно-промислова група «Південь» було укладено договір про відступлення права вимоги (цесії), за яким первісний кредитор 08.08.218 року відступив шляхом продажу новому кредитору права вимоги, зокрема на отримання відшкодування шкоди в порядку регресу, за рішенням Київського районного суду м. Харкова від 11.02.2014 р. по справі №640/21238/13, за позовом ПАТ «Київський страховий дім» до ОСОБА_1 , третя особа: ПАТ «Страхова компанія «Лафорт», про стягнення шкоди завданої дорожньо-транспортною пригодою в порядку регресу в розмірі 6018,00 грн. та судового збору в розмірі 229,41 грн., та за виконавчим листом від 20.08.2014 року. Таким чином, посилаються на те, що з 08.09.2018 року новим кредитором, правонаступником ПАТ «Київський страховий дім» є ТОВ «Аграрно-промислова група «Південь».

Представники заявників ТОВ «Південь» та ПАТ «Київський страховий дім» в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце його проведення повідомлені належним чином. До суду подано заяви, відповідно до яких заяву про заміну сторони виконавчого провадження підтримали в повному обсязі, просили розглянути без їх участі.

Боржник ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце його проведення повідомлявся. Заяв про відкладення розгляду справи до суду не надходило.

Представник заінтересованої особи Київського відділу державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце його проведення повідомлений належним чином. Заяв про відкладення розгляду справи до суду не надходило.

Неявка учасників справи та інших осіб, відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 442 ЦПК України, не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Враховуючи, що розгляд справи відбувався у відсутність сторін, відповідно до ч.2 ст. 247 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Суд, вивчивши матеріали справи, докази надані в обґрунтування вимог, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення заяви про заміну сторони виконавчого провадження.

Відповідно до матеріалів справи вбачається, що заочним рішенням Київського районного суду м. Харкова від 11.02.2014 року задоволено позовні вимоги ПАТ «Київський страховий дім» у справі за позовом ПАТ «Київський страховий дім» до ОСОБА_1 , третя особа: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Лафорт», про відшкодування шкоди в порядку регресу.

Стягнуто з ОСОБА_1 на користь ПАТ «Київський страховий дім» суму страхового відшкодування в розмірі 6018,00 грн. та судові витрати в сумі 229,41 грн.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 29.04.2014 року заяву ОСОБА_1 про перегляд заочного рішення залишено без задоволення.

Відповідно до наявної в матеріалах справи заяви ПАТ «Київський страховий дім» від 01.07.2024 року за №723 та супровідного листа Київського районного суду м. Харкова від 20.08.2014 року, зворотного повідомлення про вручення поштового відправлення, - на адресу ПАТ «Київський страховий дім» надіслано один виконавчий лист, який отримано стягувачем 10.11.2014 року.

Заявниками до суду надано копії заяви про відкриття виконавчого провадження від 11.11.2014 р. за № 1100 та підтвердження її надсилання разом з оригіналом виконавчого листа до Київського відділу державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції.

Відповідно до копії договору про відступлення прав вимоги (цесії) № 27-08-08-2018 року від 08.08.2018 року, укладеного між ПАТ «Київський страховий дім» та ТОВ «Аграрно-промислова група «Південь», вбачається, що (п. 2.1.) у відповідності до умов цього договору цедент відступає, а цесіонарій набуває права вимоги за основним зобов`язанням – в частині зобов`язань та на умовах, які виникли та або виникнуть в майбутньому в порядку передбаченому нормами ЦК, ЗУ «Про страхування», ЗУ «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Вартість прав вимоги дорівнює 635965,26 грн. Цесіонарій за цим договором одержує всі права цедента в тому числі, але не виключно, на отримання від боржника (ів) сум основного боргу, неустойки, штрафів, пені, тощо.

Відповідно до п.п. 2.2., 2.3. вказаного договору для підтвердження наявності та дійсності прав вимоги, що відступаються, цемент передає, а цесіонарій, приймає усі необхідні документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка важлива для їх здійснення, згідно з Актом прийому-передачі документів.

Відступлення прав вимоги за основним договором вважаються переданими з моменту підписання сторонами відповідного акту прийому-передачі документів.

Крім того, відповідно до п. 3.1. вказаного договору сторони погодили, що за відступлення прав вимоги за Основним договором цесіонарій сплачує шляхом банківського переказу на поточний рахунок цедента, грошові кошти у сумі вартості прав вимоги 635965,26 грн., протягом 12 календарних місяців, з дати виникнення в порядку передбаченому нормами Цивільного кодексу України, Закону України «Про страхування», Закону України «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» права вимоги.

Відповідно до приписів п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). Згідно приписів ч. 1 ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Приписами ч. 1 ст. 55 ЦПК України передбачено, що у разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи, заміни кредитора чи боржника у зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Разом з тим, заявниками не надано до суду доказів на підтвердження переходу прав вимоги, а саме Акту прийому-передачі документів, доказів на підтвердження сплати вартості прав вимоги, відповідно до п.п. 2.2., 2.3., 3.1. договору про відступлення прав вимоги (цесії) № 27-08-08-2018.

Відповідно до ч. 1 ст. 442 ЦПК України встановлено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

Згідно приписів ч. 5 ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження" у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Враховуючи вищевикладене, а саме те, що заявником не надано до суду доказів відступлення прав вимоги за договором № 27-08-08-2018 р., тобто переходу до заявника прав вимоги, суд не вбачає підстав для задоволення заяви.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 55, 261, 353, 442 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

В задоволені заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-промислова група «Південь», Приватного акціонерного товариства «Київський страховий дім», боржник: ОСОБА_1 , заінтересована особа: Київський відділ державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції, про заміну сторони виконавчого провадження – відмовити.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд м. Харкова протягом п`ятнадцяти днів з дня складання судового рішення.

Повний текст ухвали складено 04 червня 2019 року.

Суддя І.В. Ніколаєнко

Попередній документ : 82185168
Наступний документ : 82185170