Ухвала суду № 82067504, 28.05.2019, Господарський суд Львівської області

Дата ухвалення
28.05.2019
Номер справи
914/264/19
Номер документу
82067504
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

28.05.2019 р. Справа № 914/264/19

Господарський суд Львівської області у складі судді Петрашка М.М., розглянувши в судовому засіданні матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “АЕНКО Груп”

до відповідача Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю “Богданівське”

про стягнення 3000000,00 грн.

за участю представників

від позивача Гасяк Я. В.

від відповідача не з`явився

ВСТАНОВИВ

У провадженні Господарського суду Львівської області перебуває справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “АЕНКО Груп” до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю “Богданівське” про стягнення 3000000,00 грн.

Хід розгляду справи викладено в ухвалах суду та відображено в протоколах судового засідання.

Представник позивача в судове засідання 28.05.2019р. з`явився, подав клопотання (вх.№22021/19 від 28.05.2019р.) про долучення доказів до матеріалів справи.

Відповідач явку представника в судове засідання 28.05.2019р. не забезпечив, подав клопотання (вх.№22038/19 від 28.05.2019р.) про розгляд справи без участі його представника. У вказаному клопотанні відповідач також просить, у зв`язку з визнанням позову, ухвалити рішення суду за результатами підготовчого провадження.

Відповідно до частини 1 статті 177 Господарського процесуального кодексу України, завданням підготовчого провадження є, зокрема: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню та зібрання відповідних доказів; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Згідно з частиною 1 статті 41 Господарського процесуального кодексу України, у справах позовного провадження учасниками справи є сторони та треті особи.

Частинами 1 та 2 статті 50 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Предметом позову у даній справі є стягнення з відповідача на користь позивача 3000000,00 грн. на підставі договору відступлення прав вимоги №2018/10-1 від 19.10.2018р. укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрпейсервіс» (первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Аенко Груп» (новий кредитором), згідно умов якого первісний кредитор (ТОВ “Укрпейсервіс) передає, а новий кредитор (ТОВ “Аенко Груп”) приймає на умовах і в порядку, передбаченому даним договором право вимоги боргу за договором купівлі-продажу фінансових інструментів № ФК/2018/09-1 від 17.09.2018р. укладений між первісним кредитором та СТОВ “Богданівське” на загальну суму 143 212 000,00 грн.

Згідно п.5.1. вказаного договору, первісний кредитор гарантує, що право вимоги не є: проданим; переданим в постійне користування, (в тому числі в оренду, заставу, користування, або як внесок в статутний фонд третіх осіб), заставленим, не знаходиться під арештом; судових справ відносно нього немає, а також не існує будь-яких інших перешкод для нового кредитора, в тому числі правових, для реалізації права вимоги згідно із даним Договором.

Відповідно до п. 1.1. договору купівлі-продажу фінансових інструментів (деривативу) №ФК/2018/09-1 від 17.09.2018р., укладеного між СТОВ «Богданівське» (покупець) та ТОВ «Укрпейскрвіс» (продавець), на умовах передбачених договором, продавець зобов`язується передати у власність покупця, а покупець прийняти та оплатити фінансові інструменти (форвардні контракти або деривативи).

У п.3.1. договору купівлі-продажу фінансових інструментів № ФК/2018/09-1 від 17.09.2018р. зазначено, що продавець гарантує, що він є добросовісним власником деривативу на дату підписання договору і на строк до передачі права власності на дериватив покупцю, дериватив не обтяжений заставою, не знаходиться під арештом і продавець має право на вчинення правочину щодо його продажу.

Згідно п.п.1.1.3. договору купівлі-продажу, базовий актив по форвардному контракту: майнові права на інвестиційний договір будівництва Котеджу ОСОБА_1 . Виконавець по форвардному контракту (Емітент Деривативу) – Товариство з обмеженою відповідальнівстю «Аелінта», ідентифікаційний код: 40430483, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Столєтова, будинок 21К.

З форвардних контрактів, що містяться в матеріалах справи, вбачається, що ці контракти укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Актив Інвест», що діє від імені, в інтересах та за рахунок активів Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Верді», надалі «покупець» або «власник контракту» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Аелінта», надалі «продавець».

Відповідно до п.1.1. форвардних контрактів, продавець зобов`язується у майбутньому в установлений цим контрактом строк передати базовий актив у власність покупця на визначених цим контрактом умовах, а покупець зобов`язується прийняти в установлений цим контрактом строк базовий актив і сплатити за нього ціну виконання контракту.

Відповідно до п.п.1, 3, 9 Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1999 р. N 632, дериватив - стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов`язання придбати або продати базовий актив на визначених ним умовах у майбутньому. Деривативами є, зокрема, форвардний контракт. Форвардний контракт - двостороння угода за стандартною (типовою) формою, яка засвідчує зобов`язання особи придбати (продати) базовий актив у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін такого продажу під час укладення форвардного контракту.

Вимог щодо реєстрації форвардних контрактів відповідними органами чи вимог щодо підтвердження реального забезпечення цих контрактів, зокрема, щодо базового активу, Положення не містить.

Відповідно до п.2.1. форвардних контрактів, базовим активом за цим контрактом є майнові права на інвестиційний договір будівництва Котеджу (Таунхауз) (надалі - “Базовий актив”), будівництво якого здійснюється Замовником на земельній ділянці площею 1,1936 га кадастрові номери: НОМЕР_1 : НОМЕР_2 : НОМЕР_3 , НОМЕР_1 : НОМЕР_2 : НОМЕР_4 , НОМЕР_1 : НОМЕР_2 : НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 002:0022, 5322484402:02: НОМЕР_8 , яка використовується для будівництва на підставі договору оренди земельних ділянок, посвідченого 7 серпня 2018р. приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за №1097.

Відповідно до статті 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обгрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення спору. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Згідно частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України, суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Згідно з частиною 1 статті 77 Господарського процесуального кодексу України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання. (ст. 79 ГПК).

Відповідно до статті 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Пунктом 4 ч.2 ст.182 ГПК України, у підготовчому засіданні суд вирішує питання про вступ у справу інших осіб, заміну неналежного відповідача, залучення співвідповідача, об`єднання справ і роз`єднання позовних вимог, прийняття зустрічного позову, якщо ці питання не були вирішені раніше.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору (ч. 2 ст. 50 ГПК України).

Відповідно до ч.51 ГПК України, якщо в результаті ухвалення судового рішення сторона може набути право стосовно третьої особи або третя особа може пред`явити вимоги до сторони, така сторона зобов`язана сповістити цю особу про відкриття провадження у справі і подати до суду заяву про залучення її до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору. До такої заяви повинні бути додані докази про направлення її копії особі, про залучення якої як третьої особи подана заява.

Оглянувши матеріали справи, враховуючи підстави заявленого позову та визнання позову відповідачем, беручи до уваги подані сторонами докази, що містяться у матеріалах справи, суд дійшов висновку, що прийняте у справі рішення може вплинути на права та обов`язки: Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрпейсервіс» (49000, місто Дніпро, вулиця Дніпросталівська, будинок 5, ідентифікаційний код 39557190); Товариства з обмеженою відповідальністю «Аелінта» (49000, місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Столєтова, будинок 21К); Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Актив Інвест» (49000, місто Дніпро, Соборний район, вулиця Барнаульська, будинок 2-А, кабінет 205); Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Верді» (65005, місто Одеса, Малиновський район, вулиця Василя Стуса, будинок 2-Д), а відтак вищенаведених осіб належить залучити до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

Клопотання про розгляд справи без участі відповідача (вх. № 22038/19 від 28.05.2019р.), в якому відповідач просить ухвалити рішення суду за результатами підготовчого провадження у зв`язку з визнанням позову СТОВ «Богданівське», буде вирішено судом за результатами підготовчого провадження.

Суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача (п.2 ч.2 ст.183 ГПК України).

На підставі вищенаведеного, керуючись статтями 50, 51, 182, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ

1. Залучити до участі у справі в якої третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача:

Третю особу-1: Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрпейсервіс» (49000, місто Дніпро, вулиця Дніпросталівська, будинок 5, ідентифікаційний код 39557190);

Третю особу-2: Товариство з обмеженою відповідальністю “Аелінта” (49000, м.Дніпро, вул.Столєтова, буд.21-К, ідентифікаційний код 40430483);

Третю особу-3: Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Актив Інвест” (49000, м.Дніпро, вул.Барнаульська, буд.2-А, каб.205, ідентифікаційний код 37004959);

Третю особу-4: Акціонерне товаритсво “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Верді” (65005, Одеська область, м.Одеса, вул.Василя Стуса, буд.2-д, ідентифікаційний код 39645008).

2. Зобов`язати позивача та відповідача у триденний строк з дати даного засідання надіслати залученим до участі у справі третім особам копії: позовної заяви з додатками, відзиву на позовну заяву вх.№11547/19 від 18.03.2019р. з додатками та в строк до 13.06.2019р. подати до суду належні докази надіслання (описи вкладення в цінні листи, фіскальні чеки).

3. Підготовче засідання відкласти на 13.06.19 р. на 15:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Львівської області за адресою: місто Львів, вулиця Личаківська, 128, 2 поверх.

4. Зобов`язати третіх осіб в строк до 11.06.2019р. подати до суду письмові пояснення, з долученням доказів, стосовно позову та відзиву на позов, а також з належними доказами надіслання цих пояснень та копій доказів позивачу та відповідачу.

5. Явку учасників справи в судове засідання визнати обов`язковою.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи на сторінці Господарського суду Львівської області на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, а саме: https://lv.arbitr.gov.ua/sud5015/ .

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 42 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи зобов`язані сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи.

Згідно пункту 4 частини 2 статті 42 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи зобов`язані подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази;

Права та обов`язки учасників справи передбачені у статті 42 Господарського процесуального кодексу України.

Процесуальні права та обов`язки сторін передбачені у статті 46 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала набирає законної сили відповідно до статті 235 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Петрашко М.М.

Попередній документ : 82067500
Наступний документ : 82067506