Ухвала суду № 82036377, 27.05.2019, Господарський суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення
27.05.2019
Номер справи
909/497/19
Номер документу
82036377
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

Справа № 909/497/19

У Х В А Л А

про відкладення підготовчого засідання суду

27.05.2019 м. Івано-Франківськ

Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Михайлишина В. В., секретар судового засідання Назарчук І. П., розглянувши у підготовчому засіданні справу

за заявою: Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій

в Івано-Франківській області

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Івано-Франківськміськбуд"

про банкрутство,

за участю:

від Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області: Греська Василя Васильовича,

арбітражного керуючого: Насадюка Віталія Васильовича,

від боржника^ представник в судове засідання не з`явився,

В С Т А Н О В И В:

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області звернулось до Господарського суду Івано-Франківської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Івано-Франківськміськбуд".

В обґрунтування поданої заяви кредитор зазначає про безспірність грошових вимог до боржника на суму 1 887 744, 15 гривень, вказана заборгованість встановлена і підтверджується судовими рішеннями.

Суд відповідно до ухвали від 20.05.2019 заяву прийняв до розгляду, призначив підготовче засідання на 27.05.2019.

22.05.2019 за вх. № 9592/19 на адресу суду від арбітражного керуючого Насадюка В. В. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

24.05.2019 за вх. № 9714/19 на електронну адресу суду від арбітражного керуючого Рудого А. М. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

Представник боржника в судове засідання не з`явився. Ухвала від 20.05.2019 надіслана боржнику на адресу зазначену у заяві про відкриття провадженні у справі про банкрутство та вказану у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ". Вимоги ухвали суду не виконав.

В судовому засіданні 27.05.2019 арбітражним керуючим Насадюком В. В. подано клопотання про долучення до матеріалів справи документів, на виконання вимог ухвали суду від 20.05.2019, а саме: копії свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), копії свідоцтва про підвищення кваліфікації від 02.12.2017, копії свідоцтва про підвищення кваліфікації від 17.10.2015, копії свідоцтва учасника семінару арбітражних керуючих від 13.05.2016 та копії договору страхування відповідальності арбітражного керуючого від 04.06.2018.

Згідно з частиною 1 статті 9 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", справи про банкрутство розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Враховуючи наведене, суд вважає за доцільне відкласти підготовче засідання.

Керуючись статтею 9 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", статтями 182, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

П О С Т А Н О В И В:

1. Відкласти розгляд заяви у підготовчому засіданні на 10.06.2019 о 11 год. 00 хв.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Івано-Франківської області за адресою: вул. Шевченка, 16, м. Івано-Франківськ, 76000; корпус 1, зал судових засідань № 5.

2. Повторно зобов`язати боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Івано-Франківськміськбуд" надати суду:

- належним чином засвідчену копію статуту;

- відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство та документи, які його підтверджують, що відповідають вимогам статті 13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також докази їх надіслання заявнику;

- бухгалтерський баланс боржника на останню звітну дату;

- перелік кредиторів боржника, вимоги яких визнаються боржником, із зазначенням загальної суми грошових вимог усіх кредиторів, а також щодо кожного кредитора - його імені або найменування, його місцезнаходження або місця проживання, ідентифікаційного коду юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності), суми грошових вимог (загальної суми заборгованості, заборгованості за основним зобов`язанням та суми неустойки (штрафу, пені) окремо), підстав виникнення зобов`язань, а також строку їх виконання згідно із законом або договором;

- перелік майна боржника із зазначенням його балансової вартості та місцезнаходження, а також загальна балансова вартість майна;

- перелік майна, що перебуває у заставі або є обтяженим у інший спосіб, його місцезнаходження, вартість, а також інформація про кредиторів, на користь яких вчинено обтяження майна боржника, їх ім`я або найменування, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційні коди юридичних осіб або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), суми їх грошових вимог, підстави виникнення зобов`язань, а також строки їх виконання згідно із законом або договором;

- довідку органів приватизації (органів, уповноважених управляти об`єктами державної власності) стосовно наявності або відсутності на балансі підприємства, щодо якого порушено справу про банкрутство, державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до його статутного капіталу;

- перелік осіб, що мають невиконані зобов`язання перед боржником (в якій сумі), із зазначенням вартості таких зобов`язань, терміну виконання та підстав виникнення;

- відомості про всі рахунки боржника, відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах, їх реквізити та залишок коштів на даних рахунках;

- відомості про всі рахунки, на яких обліковуються цінні папери, що належать боржнику, їх реквізити.

3. Письмові докази подати суду відповідно до ст. 80 Господарського процесуального кодексу України.

4. Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи повинні бути скріплені електронним цифровим підписом учасника справи (його представника).

5. Явку заявника - Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Івано-Франківськміськбуд" та арбітражного керуючого Насадюка В. В. визнати обов`язковою.

6. Зобов`язати учасників у справі про банкрутство направити в засідання своїх представників, повноваження яких оформити відповідно до вимог статті 60 Господарського процесуального кодексу України.

7. Дану ухвалу направити:

- заявнику: Управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області (вул. Франка, 6, м. Івано-Франківськ, 76018);

- боржнику: Товариству з обмеженою відповідальністю "Івано-Франківськміськбуд" (вул. Макогона, 31 А, м. Івано-Франківськ, 76018);

- Арбітражному керуючому: Насадюку В. В. ( АДРЕСА_1 . АДРЕСА_2 11, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 );

- Відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції в Івано-Франківській області (вул. Грюнвальдська, буд. 11, м. Івано-Франківськ, 76018);

- Прокуратурі Івано-Франківської області (вул. Грюнвальдська, буд. 11, м. Івано-Франківськ, 76018).

8. Довести до відома сторін, що учасники справи можуть отримувати інформацію по справі за веб-адресою http://court.gov.ua/fair/sud5010/.

9. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та не підлягає оскарженню.

Суддя В. В. Михайлишин

Попередній документ : 82036373
Наступний документ : 82036380