Рішення № 81970812, 23.05.2019, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
23.05.2019
Номер справи
910/2194/19
Номер документу
81970812
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

23.05.2019Справа № 910/2194/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Ягічевої Н.І., за участі секретаря судового засідання Яценко Я. М., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПОЛІМЕР ТРЕЙДІНГ" (вул. Жилянська, буд.101, м.Київ, 01135, код ЄДРПОУ 39506700)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Авіпро" " (вул.Машиністівська, буд.1, м.Київ, 02092, код ЄДРПОУ 37203655)

про стягнення 1 513 925,93 грн.

Представники: згідно протоколу судового засідання

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПОЛІМЕР ТРЕЙДІНГ" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Авіпро" про стягнення 1 513 925,93 грн. заборгованості за договором поставки № 1503/16-2ТД від 15.03.2016.

Позовні вимоги мотивовані тим, що за договором поставки №1503/16-2ТД від 15.03.2016 позивач поставив, а відповідач прийняв товар на загальну суму 1 407 960,00 грн, проте, відповідач за поставлений товар не розрахувався, в зв`язку з чим позивач просить стягнути з відповідача існуючу заборгованість.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.03.2019 відкрито провадження у справі для розгляду за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 02.04.2019.

Ухвалою від 02.04.2019 відкладено підготовче засідання у справі на 23.04.2019.

Ухвалою від 23.04.2019 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 23.05.2019.

У судове засідання, призначене на 23.05.2019, представники сторін не з`явились, клопотань щодо відкладення розгляду справи не направляли, про причини неявки суд не повідомили, хоча про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час та місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті. Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника у разі повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки.

Таким чином, незважаючи на те, що сторони не з`явились в судове засідання, справа може бути розглянута за наявними у ній документами та неявка учасників судового спору не перешкоджає вирішенню справи по суті.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд -

ВСТАНОВИВ:

15.03.2016 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Полімер Трейдінг" (далі - постачальник, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Авіпро» (далі - покупець. відповідач) укладено Договір поставки № 1503/16-2ТД (надалі - Договір), відповідно до умов якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти та оплатити на умовах, передбачених цим договором, товар (партію товару) у кількості, асортименті та по цінах, вказаних у Специфікаціях, які є невід`ємними частинами даного договору.

Відповідно до п. 1.3 Договору право власності на товар (партію товару) переходить від постачальника до покупця в момент передачі товару (партії товару), що підтверджується підписом у видатковій накладній.

Сума договору складається з суми всіх специфікацій (п. 3.2 Договору).

У пункті 5.7 Договору вказано, що підписання накладної покупцем (його представником) свідчить про приймання ним товару (партії товару) за якістю і кількістю без зауважень (за винятком прихованих недоліків).

Пунктом 9.1 Договору визначено, що цей договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 15.03.2017. Договір вважається пролонгованим на кожний наступний календарний рік, якщо за 30 днів до закінчення терміну дії договору жодна із сторін не повідомить іншу сторону про припинення його дії. Сторони домовились, що під дію даного договору підпадають відносини, які витікають з поставки всіх і будь-яких партій товару (незалежно від видів, асортименту і інших характеристик товару, що поставляється), здійснених в період дії даного договору, навіть за умови відсутності у відповідному товаросупроводжувальному документі (накладної, товарно-транспортної накладної) посилання на даний договір. Дія даного договору не поширюється лише на ті поставки товару, здійснені в період дії договору, в накладних на яких міститься пряме посилання на інший договір.

Спір у справі виник у зв`язку із неналежним, на думку позивача, виконанням відповідачем зобов`язань з оплати поставленого за Договором товару, у зв`язку з чим Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Полімер Трейдінг" просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Авіпро» заборгованість у розмірі 1 407 960,00 грн. Крім того, у зв`язку з неналежним виконанням відповідачем своїх грошових зобов`язань позивач просить суд стягнути з нього пеню у розмірі 44 659,13 грн. та штраф у розмірі 10% від суми боргу який складає 61 306,80 грн.

Дослідивши зміст укладеного між позивачем та відповідачем Договору, суд прийшов до висновку, що даний правочин за своєю правовою природою є договором поставки, а відтак між сторонами виникли правовідносини, які підпадають під правове регулювання, в тому числі Глави 54 Цивільного кодексу України.

Частиною 1 статті 265 Господарського кодексу України визначено, що за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у обумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Частинами 1, 2 ст. 712 Цивільного кодексу України встановлено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Як вказано у п. 3.1 Договору ціна за одиницю товару та вартість партії товару встановлюються при поставці кожної партії товару та вказуються у специфікації та видатковій накладній, які підписуються сторонами.

Як вбачається з матеріалів справи, 04.12.2018 р. Позивач виставив до оплати рахунок №1309 за товар - поліетилен різної номенклатури, того ж дня Позивач та Відповідач уклали специфікацію №69 на поставку вище вказаного товару на загальну суму 371 046,00 грн. 05.12.2018р. Відповідач видав довіреність №234 на отримання товару від Позивача.

Згідно п.4 специфікації товар має бути оплачений Покупцем протягом 14 чотирнадцяти календарних днів з моменту отримання Товару.

Відповідач отримав вище вказаний товар на підставі видаткової накладної №1413 від 05.12.2018р. - на загальну суму 371 046,00 грн.

Загальна вартість отриманого Відповідачем товару на підставі видаткової закладної №1413 від 05.12.2018р. становить суму в розмірі 371 046,00 грн., що відповідає сумі виставленого Позивачем рахунку №1309 та специфікації №69 від - 05.12.2018р.

Однак Відповідач всупереч умовам договору та специфікації до нього не сплатив отриманий товар. Таким чином, заборгованість Відповідача перед Позивачем за товар поставлений на підставі видаткової накладної №1413 від 05.12.2018р. становить 371 046,00 грн.

07.12.2018 р. Позивач виставив до оплати рахунок №1326 за товар - поліетилен LLDPE 318BJ 00900, того ж дня Позивач та Відповідач уклали специфікацію №70 на поставку вище вказаного товару на загальну суму 242 022,00 грн. 07.12.2018р. Відповідач видав довіреність №237 на отримання товару від Позивача.

Згідно п.4 специфікації товар має бути оплачений Покупцем протягом 14 чотирнадцяти календарних днів з моменту отримання Товару.

Відповідач отримав вище вказаний товар двома партіями:

- на підставі видаткової накладної №1440 від 11.12.2018р. - на загальну сумy 121 011,00 грн.;

- на підставі видаткової накладної №1453 від 13.12.2018р. - на загальну суму 121 011,00 грн.

Загальна вартість отриманого Відповідачем товару на підставі видаткових накладних №1440 від 11.12.2018р. та №1453 від 13.12.2018р. становить суму в розмірі 242 022,00 грн., що відповідає сумі виставленого Позивачем рахунку №1326 та специфікації №70 від 07.12.2018р.

Однак Відповідач всупереч умовам договору та специфікації до нього не оплатив отриманий товар. Таким чином, заборгованість Відповідача перед Позивачем за товар поставлений на підставі видаткових накладних №1440 від 11.12.2018р. та №1453 від 13.12.2018р. становить 242 022,00 грн.

22.12.2018р. Позивач виставив до оплати рахунок №1376 за товар - поліетилен LLDPE 318 BJ 00900 на загальну суму 236544,00 грн., того ж дня Позивач та Відповідач уклали специфікацію №71 на поставку вище вказаного товару на загальну суму 236 544,00 грн. 22.12.2018р. Відповідач видав довіреність №243 на отримання товару від позивача.

Згідно п.4 специфікації товар має бути оплачений Покупцем протягом 14 календарних днів з моменту отримання Товару.

22.12.2018р. Відповідач отримав від Позивача товар на загальною вартістю 544,00 грн. на підставі видаткової накладної №1503 від 22.12.2018.

Однак станом на день подання позовної заяви Відповідач не оплатив отриманий товар. Таким чином заборгованість Відповідача перед Позивачем за товар поставлений на видаткової накладної №1503 від 22.12.2018р. становить 236 544,00 грн.

26.12.2018р. Позивач виставив до оплати рахунок №1382 за товар поліетилен LLDPE 318BJ 00900 загальну суму 177 408,00 грн., того ж дня Позивач та Відповідач уклали специфікацію №72 на поставку вказаного товару на загальну суму 177 408,00 грн. 26.12.2018р. Відповідач видав довіреність №244 на отримання товару від позивача.

Згідно п.4 специфікації товар має бути оплачений Покупцем протягом 14 календарних днів з моменту отримання Товару.

02.01.2019р. Відповідач отримав від Позивача товар загальною вартістю 177 408,00 грн. на підставі видаткової накладної №3 від 02.01.2019р.

Однак станом на день подання позовної заяви Відповідач не оплатив отриманий товар. Таким чином заборгованість Відповідача перед Позивачем за товар поставлений на підставі видаткової накладної №3 від 02.01.2019р. становить 177 408,00 грн.

29.12.2018р. Позивач виставив до оплати рахунок №1397 за товар поліетилен LLDPE 22B03 на загальну суму 258 048,00 грн., того ж дня Позивач та Відповідач уклали специфікацію №73 на поставку вище вказаного товару на загальну суму 258 048,00 грн. 29.12.2018р. Відповідач видав довіреність №247 на отримання товару від Позивача.

Згідно п.4 специфікації товар має бути оплачений Покупцем протягом 14 календарних днів з моменту отримання Товару.

02.01.2019р. Відповідач отримав від Позивача товар на загальною вартістю 258 048,00 грн. на підставі видаткової накладної №5 від 02.01.2019р.

Однак станом на день подання позовної заяви Відповідач не оплатив отриманий товар. Таким чином заборгованість Відповідача перед Позивачем за товар поставлений на підставі видаткової накладної №5 від 02.01.2019р. становить 258 048,00 грн.

03.01.2019р. Позивач виставив до оплати рахунок №12 за товар - поліетилен різної номенклатури на загальну суму 122 892,00 грн., того ж дня Позивач та Відповідач уклали специфікацію №74 на поставку вище вказаного товару на загальну суму -122 892,00 грн. 03.01.2019р. Відповідач видав довіреність №1 на отримання товару від Позивача.

Згідно п.4 специфікації товар має бути оплачений Покупцем протягом 14 чотирнадцяти календарних днів з моменту отримання Товару.

03.01.2019р. Відповідач отримав від Позивача товар загальною вартістю 122 892,00 грн. на підставі видаткової накладної №6 від 03.01.2019р.

Однак станом на день подання позовної заяви Відповідач не оплатив отриманий товар. Таким чином заборгованість Відповідача перед Позивачем за товар поставлений на підставі видаткової накладної №6 від 03.01.2019р. становить 122 892,00 грн.

Враховуючи викладені обставини, суд дійшов висновку, що відповідно до умов Договору позивач поставив відповідачу товар на загальну суму 1 407 960,00 грн.

Приписами частини 1 статті 530 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

У пункті 3.3 Договору сторонами було погоджено, що товар (партія товару) може бути оплачена покупцем на умовах внесення передоплати на банківський рахунок постачальника або на умовах відстрочення оплати. Умови оплати кожної партії товару визначаються сторонами у специфікації.

Частиною 1 статті 692 Цивільного кодексу України встановлено, що покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Доказів оплати товару, поставленого позивачем за вказаними видатковими накладними відповідачем суду не надано.

Частинами 1 та 2 статті 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом (ч. 3 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України).

Аналогічні приписи закріплені у ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України.

Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій (ч. 4 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України).

Керуючись наведеними нормами процесуального закону, суд приходить до висновку, що відповідачем не спростовано тверджень позивача щодо наявності у нього заборгованості перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Полімер Трейдінг" у розмірі 1 407 960,00 грн.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Зазначене також кореспондується з нормами ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України.

Стаття 629 Цивільного кодексу України передбачає, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

За приписами статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Враховуючи вищевикладене позовні вимоги в частині стягнення з відповідача суми основного боргу у розмірі 1 407 960,00 грн. підлягають задоволенню у повному обсязі.

Крім того, позивачем заявлено до стягнення з відповідача пеню у розмірі 44 659,13 грн. та 61 306,80 грн 10% штрафу.

Судом встановлено, що відповідач обов`язку по сплаті грошових коштів у визначений Договором строк не виконав, допустивши прострочення виконання зобов`язання, тому дії відповідача є порушенням договірних зобов`язань (ст. 610 Цивільного кодексу України), і він вважається таким, що прострочив (ст. 612 Цивільного кодексу України), відповідно є підстави для застосування встановленої законом або договором відповідальності.

Пунктом 3 частини 1 статті 611 Цивільного кодексу України встановлено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Штрафними санкціями у Господарському кодексі України визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання (частина 1 статті 230 Господарському кодексі України).

У відповідності до норм частини 1 статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання ( ч. 2 ст. 549 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч. 3 ст. 549 Цивільного кодексу України пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання зобов`язання.

Пунктом 6.2 Договору передбачено, що в разі невиконання або неналежного виконання покупцем зобов`язань по оплаті отриманого товару за даним договором покупець несе відповідальність у вигляді пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу, що діяла у період її нарахування, за кожен день прострочення з дня виникнення до дня фактичної оплати. В разі прострочення покупцем оплати вартості товару більше 30 календарних днів, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику штраф у розмірі 10% від суми простроченого платежу.

З наведеного пункту Договору вбачається, що сторонами було визначено розмір, порядок нарахування пені та строк такого нарахування, а відтак приписи ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України, якими встановлено обмеження періоду нарахування штрафних санкцій піврічним терміном, у даному випадку не підлягають застосуванню.

Перевіривши наданий позивачем розрахунок пені у розмірі 44 659,13 грн та штрафу у розмірі 61 306,80 грн, суд дійшов висновку про його задоволення в повному обсязі.

Відповідач письмового відзиву та свого контррозрахунку суми позову не надав, стверджувань позивача не спростував.

Судові витрати, у які позивачем включено лише витрати по оплаті судового збору, відповідно до ст. 129 ГПК України у зв`язку з задоволенням позову відшкодовуються позивачу за рахунок відповідача.

Керуючись ст.ст. 86, 129, ч. 9 ст. 165, ч. 2 ст. 178, ст.ст. 232, 233, 237, 238, 240 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Авіпро" (вул.Машиністівська, буд.1, м.Київ, 02092, код ЄДРПОУ 37203655) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Полімер Трейдінг" (01135, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 101; код ЄДРПОУ 39506700) суму основного боргу у розмірі 1 407 960 (один мільйон чотириста сім тисяч дев`ятсот шістдесят) грн. 00 коп., пеню у розмірі 44 659 (сорок чотири тисячі шістсот п`ятдесят дев`ять) грн. 13 коп., штраф у розмірі 61 306 (шістдесят одну тисячу триста шість) грн. 80 коп. та судовий збір у розмірі 22 708 (двадцять дві тисячі сімсот вісім) грн. 89 коп.

3.Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене у строки та порядку, встановленому розділом ІV ГПК України.

Повне рішення складено 27.05.2019

Суддя Н.І. Ягічева

Часті запитання

Який тип судового документу № 81970812 ?

Документ № 81970812 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 81970812 ?

Дата ухвалення - 23.05.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81970812 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 81970812 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 81970811
Наступний документ : 81970813