Рішення № 81846374, 22.04.2019, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
22.04.2019
Номер справи
911/560/19
Номер документу
81846374
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" квітня 2019 р. м. Київ Справа № 911/560/19

Господарський суд Київської області в складі:

головуючого судді Христенко О.О.

за участю секретаря Марценюк О.М.

розглянувши справу № 911/560/19

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно- інжинірингова компанія «Монтажсервіс», м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Птахофабрика Київагро», с. Пухівка

про стягнення 925 226,11 грн.

Представники:

від позивача: Гурез І.О., адвокат, ордер серія КС № 568421 від 25.02.2019;

від відповідача: Тинянко Л.Б., адвокат, довіреність б/н від 02.04.2019.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельно-інжинірингова компанія «Монтажсервіс» (надалі-позивач) звернулось до господарського суду Київської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Птахофабрика Київагро» (надалі-відповідач) про стягнення 925 226,11 грн.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем зобов`язань за Договором підряду № 01-10/10/2017 від 11.10.2017, в частині своєчасної оплати виконаних робіт.

Поруч з цим, в прохальній частині позовної заяви позивач просить суд вжити заходи до забезпечення позову шляхом накладення арешту на рахунок відповідача в межах суми 938 226,11 грн.

Ухвалою суду від 04.03.2019 повернуто без розгляду заяву ТОВ «Будівельно - інжинірингова компанія «Монтажсервіс» про забезпечення позову, викладену в п. 4 прохальної частини позовної заяви.

Ухвалою господарського суду від 05.03.2019 відкрито провадження у справі № 911/560/19, розгляд справи в порядку загального позовного провадження призначений у підготовчому засіданні на 03.04.2019.

29.03.2019 через канцелярію суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву (вх. № 6277/19), в якому останній заперечує проти позову та просить відмовити в його задоволенні, вказуючи на порушення саме позивачем умов договору в частині надання відповідачу відповідних рахунків на оплату виконаних позивачем робіт.

Ухвалою суду від 03.04.2019 закрито підготовче провадження у справі № 911/560/19, справа призначена до розгляду по суті на 22.04.2019.

В судових засідання представником позивача підтримані позовні вимоги вважаючи їх обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню з підстав, викладених у позові; представник відповідача заперечував проти позову з підстав, викладених у відзиві.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, що мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд Київської області -

ВСТАНОВИВ:

11.10.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельно-інжинірингова компанія «Монтажсервіс» (позивач, підрядник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Птахофабрика Київагро» (відповідач, замовник) укладений Договір підряду № 01-10/10/2017 відповідно до умов п.п. 1.1, 1.2 якого замовник доручає, а підрядник зобов`язується своїми силами та на власний ризик виконати будівельні та ремонтно-монтажні роботи обладнання пташників на виробничій дільниці № 4 (пташники №№ 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, та № 20), а замовник зобов`язується прийняти належним чином виконані роботи та оплатити їх вартість.

Підрядник повинен виконати роботи, в обсязі, визначеному кошторисною документацією, одиничними розцінками робіт та відповідно до технічного завдання, якість яких відповідатиме діючим будівельним нормам, відповідним державним стандартам що регулюють проведення такого роду робіт та іншим вимогам замовника (п. 2.1 договору).

Умовами п. 3.1 договору визначено, що підрядник зобов`язаний розпочати виконання робіт протягом 5 календарних днів з моменту оплати замовником авансового платежу.

Датою закінчення виконання робіт вважається дата їх прийняття замовником після підписання акту приймання-передачі виконаних робіт та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (п. 3.4 договору).

Умовами п. 4.1 договору визначено, що договірна ціна (вартість) робіт є твердою, визначене на підставі кошторисної документації (додаток № 1 до договору).

Оплату за виконані роботи замовник здійснює підряднику, шляхом внесення авансового платежу у розмірі 359 742,00 грн. протягом 10 банківських днів з моменту підписання сторонами договору. Решта вартість за фактично виконані підрядником роботи здійснюється замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок підрядника протягом 30 банківських днів після завершення та прийняття робіт замовником шляхом підписання сторонами актів приймання-передачі виконаних робіт за формою КБ-2в, довідки за формою КБ-3 та надання рахунків, з відрахуванням сум раніше сплачених авансових платежів (п. 5.1, 5.1.1, 5.1.2 договору).

Роботи виконані підрядником приймаються замовником шляхом підписання акту приймання-передачі виконаних робіт та довідки про їх вартість. Замовник протягом 10 робочих днів, розглядає подані підрядником документи та приймає рішення щодо їх підписання або надсилає мотивовану відмову від їх підписання (п.п. 6.7, 6.8 договору).

Умовами п. 12.1 договору визначено, що він набирає чинності з моменту його підписання і діє до 29.12.2017, а в частині виконання гарантійних зобов`язань - до повного їх виконання.

Між позивачем та відповідачем підписані Додатки №№ 1, 3, 4, 5 до договору «Договірна ціна на виконання робіт по об`єкту «Будівельні та ремонтно-монтажні роботи обладнання пташників на виробничій дільниці № 4 (пташники №№ 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, та № 20) за адресою: м. Київ, проспект Броварський, 99 ТОВ «Птахофабрика Київська», «Графік виконання робіт», «Технічне завдання», «Специфікація матеріалу поставки замовника».

Так, на виконання умов договору відповідачем було сплачено авансовий платіж в сумі 350 000 грн.

Між позивачем та відповідачем підписані акти приймання виконаних будівельних робіт № 1 за січень 2018 на суму 93 270,00 грн., № 2 за січень 2018 на суму 60 000,00 грн., № 3 за січень 2018 на суму 57 750,00 грн., № 4 за січень 2018 на суму 122 900,00 грн., № 5 за січень 2018 на суму 74 420,00 грн., № 6 за січень 2018 на суму 51 000,00 грн., № 7 за січень 2018 на суму 51 000,00 грн., № 8 за січень 2018 на суму 72 000,00 грн., № 9 за січень 2018 на суму 106 000,00 грн., всього на загальну суму 688 340,00 грн.

Крім того, між позивачем та відповідачем підписані акти виконаних будівельних робіт за лютий 2018 № 1 на суму 18 840,00 грн., № 2 на суму 10 900,00 грн., № 3 на суму 8 300,00 грн., № 4 на суму 34 500,00 грн., № 5 на суму 55 500,00 грн., № 6 на суму 35 665,00 грн., № 7 на суму 16 400,00 грн., № 8 на суму 23 400,00 грн., № 9 на суму 72 000,00 грн., № 10 на суму 25 060,00 грн., всього на загальну суму 300 565,00 грн.

Між позивачем та відповідачем підписана довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за лютий 2018 за формою КБ-3 на загальну суму 300 565,00 грн.

З матеріалів справи вбачається, що акти виконаних будівельних робіт підписані в двосторонньому порядку з боку позивача та відповідача та скріплені печатками юридичних осіб. Претензій щодо якості чи кількості виконаних позивачем робіт матеріали справи не містять, а отже вказані роботи прийняті відповідачем без зауважень, що свідчить про повноту та якість виконання позивачем своїх зобов`язань за договором.

Однак, в порушення умов договору та взятих на себе зобов`язань, вартість виконаних позивачем будівельних та ремонтно-монтажних робіт обладнання пташників на виробничій дільниці № 4 (пташники №№ 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, та № 20) сплачена відповідачем лише частково, зокрема, в розмірі авансового внеску (350 000,00 грн.), вартість робіт в сумі 638 905,00 грн. залишена відповідачем не сплаченою.

В порядку досудового врегулювання спору, позивач звертався до відповідача із претензією № 1 вих. № 14/06-18 від 14.06.2018, надіслання та отримання якої підтверджується наявною в матеріалах справи копією рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення та описом вкладення у цінний лист, в якій вимагав сплатити наявну за відповідачем заборгованість.

Однак претензія позивача залишена відповідачем без відповіді та задоволення.

Майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України (ч. 1 ст. 175 Господарського кодексу України).

Відповідно до ч. 1 ст. 173 Господарського кодексу України, господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

У відповідності до статті 174 Господарського кодексу України, однією з підстав виникнення господарських зобов`язань є господарський договір та інші угоди, передбачені законом, а також угоди, не передбачені законом, але такі, які йому не суперечать.

Згідно ч. 1 ст. 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Не допускається одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Згідно приписів статей 525, 526 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Приписами статей 73, 74 Господарського процесуального кодексу України визначено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ст. 76 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Статтею 77 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

29.03.2019 через канцелярію суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву (вх. № 6277/19), в якому останній заперечуючи проти позову вказує на порушення саме позивачем умов договору в частині надання відповідачу відповідних рахунків на оплату виконаних позивачем робіт, а отже й відсутність обов`язку щодо оплати вартості таких робіт.

Як вже було зазначено, фактично виконані підрядником роботи сплачуються замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок підрядника протягом 30 банківських днів після завершення та прийняття робіт замовником шляхом підписання сторонами актів приймання-передачі виконаних робіт за формою КБ-2в, довідки за формою КБ-3 та надання рахунків, з відрахуванням сум раніше сплачених авансових платежів (п. 5.1.2 договору).

Приймання виконаних підрядником робіт підтверджується, зокрема, підписаними між сторонами актами приймання-передачі виконаних робіт за січень, лютий 2018, які є первинними обліковими документами у розумінні Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», фіксують факт здійснення господарської операції і є підставою виникнення обов`язку щодо здійснення розрахунків.

Посилання ж відповідача на ті обставини, що за відсутності рахунків-фактур зобов`язання по оплаті виконаних робіт у останнього не виникло не можуть бути взяті до уваги, оскільки рахунок-фактура не є первинним документом відповідно до ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та яким не фіксуються будь-яка господарська операція, розпорядження або дозвіл на проведення господарської операції. Рахунок-фактура є документом, який містить лише платіжні реквізити, на які потрібно перерахувати кошти. Таким чином, ненадання рахунку-фактури не є відкладальною умовою у розумінні ст. 212 ЦК України та не є простроченням кредитора в розумінні ст. 613 ЦК України, тому наявність або відсутність рахунку-фактури не звільняє відповідача від обов`язку сплатити отримані роботи.

Таким чином, оскільки заборгованість відповідача в частині оплати виконаних позивачем на підставі Договору підряду № 01-10/10/2017 від 11.10.2017 робіт, на час прийняття рішення не сплачена, а розмір заборгованості відповідає фактичним обставинам справи, вимога позивача про стягнення з відповідача 638 905,00 грн. визнається судом правомірною та такою, що підлягає задоволенню.

Статтею 611 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Так, у зв`язку із неналежним виконанням відповідачем умов договору, в частині своєчасної оплати виконаних робіт, позивач просить суд стягнути з відповідача 213 834,65 грн. пені, нарахованої від сум заборгованості за актами приймання виконаних робіт за січень, лютий 2018 та на суму несвоєчасно внесеного авансового платежу.

Пунктом 10.3 договору визначено, що за порушення термінів (строків) оплати вартості фактично виконаних робіт, прийнятих замовником за актом приймання-передачі виконаних робіт, замовник, за вимогою підрядника, сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, розрахованої від своєчасно несплаченої суми, за кожен день такого прострочення.

У сфері господарювання згідно з ч. 2 ст. 217 та ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України, застосовуються господарські санкції, зокрема, штрафні санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Штрафні санкції за порушення грошових зобов`язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за весь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором (ч. 6 ст. 231 ГК України).

Разом з тим, відповідно до ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Згідно з розрахунком проведеним судом, з відповідача на користь позивача підлягає стягненню пеня в сумі 197 051,81 грн., розрахована з додержанням норм ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України, від сум заборгованості за актами приймання виконаних робіт за січень, лютий 2018.

Поруч з цим, суд відзначає, що нарахування пені на суму несвоєчасного внесення авансового платежу не передбачено умовами договору як вид відповідальності, який містить умови лише щодо нарахування пені за несвоєчасну оплату фактично виконаних робіт.

Крім того, відповідач просить суд стягнути з відповідача 54 115,46 грн. інфляційних втрат та 18 371,00 грн. 3 % річних, нарахованих від сум заборгованості за актами виконаних будівельних робіт та на суму несвоєчасно внесеного авансового платежу.

Відповідно до ч. 1 ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Частиною другою ст. 625 Цивільного кодексу України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Здійснивши розрахунок інфляційних втрат та 3 % річних, суд дійшов висновку щодо часткового задоволення вказаних вимог в сумі 44 517,46 грн. інфляційних втрат та 16 767,45 грн. 3 % річних, нарахованих від сум заборгованості за актами приймання виконаних робіт за січень, лютий 2018.

Поруч з цим, суд відмовляє позивачу в частині задоволення вимог щодо нарахування інфляційних втрат та 3 % річних на суму невчасно внесеного авансового платежу, оскільки затримка внесення авансового платежу дає підряднику право затримати виконання робіт на відповідний строк затримки авансового платежу (п. 3.1 договору) та не є підставою для нарахування санкцій у відповідному спорі.

Враховуючи наведене вище, позовні вимоги підлягають частковому задоволенню.

Що стосується заявлених до стягнення з відповідача 13 000,00 грн. втрат на правову допомогу, які заявник просить стягнути на підставі Договору № 19-02/19 від 19.02.2019 про правову допомогу, суд зазначає наступне.

Відповідно до статті 123 ГПК України до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, але не виключно, витрати на професійну правничу допомогу.

За приписами ст. 126 ГПК України визначено, що витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

В обґрунтування відшкодування витрат по оплаті послуг адвоката, позивачем було надано копію Договору № 19-02/19 від 19.02.2019 про надання правової допомоги, укладеного між ТОВ «Будівельно-інжинірингова компанія «Монтажсервіс» та адвокатом Гурез Іванною Олександрівною, копію Додатку № 1 до договору, копію акту прийому-передачі виконаних робіт від 26.02.2019, копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, ордер серії КС № 568421 від 25.02.2019 та платіжне доручення № 422 від 26.02.2019.

Оглянувши матеріали справи, оцінивши обсяг послуг, що були надані позивачу, враховуючи часткове задоволення позовних вимог, суд керуючись ч. 4 ст. 129 ГПК України, дійшов висновку, що останні підлягають відшкодуванню позивачу частково в сумі 12 432,12 грн.

Судовий збір відповідно до ст.ст. 123, 129 ГПК України, покладається судом на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 123, 129, 240-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Птахофабрика Київагро» (07413, Київська область, Броварський район, с. Пухівка, вул. Радгоспна, код ЄДРПОУ 41434515) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-інжинірингова компанія «Монтажсервіс» (03186, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 5-Б, оф. 103, код ЄДРПОУ 38612322) 638 905 (шістсот тридцять вісім тисяч дев`ятсот п`ять) грн. 00 коп. заборгованості, 197 051 (сто дев`яносто сім тисяч п`ятдесят одна) грн. 81 коп. пені, 44 517 (сорок чотири тисячі п`ятсот сімнадцять) грн. 46 коп. інфляційних втрат, 16 767 (шістнадцять тисяч сімсот шістдесят сім) грн. 45 коп. 3 % річних, 12 432 (дванадцять тисяч чотириста тридцять дві) грн. 12 коп. витрат на правничу допомогу та 13 458 (тринадцять тисяч чотириста п`ятдесят вісім) грн. 63 коп. судового збору.

Видати наказ.

3. В інший частині позовних вимог відмовити.

Дане рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту рішення відповідно до ст. ст. 240-241 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст підписано - 21.05.2019.

Суддя О.О. Христенко

Попередній документ : 81846370
Наступний документ : 81879284