Ухвала суду № 81845794, 20.05.2019, Господарський суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення
20.05.2019
Номер справи
909/497/19
Номер документу
81845794
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

Справа № 909/497/19

У Х В А Л А

про прийняття до розгляду заяви

та відкриття провадження у справі про банкрутство

20.05.2019 м. Івано-Франківськ

Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Михайлишина В. В., розглянувши матеріали справи

за заявою: Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій

в Івано-Франківській області

(вул. Франка, 6, м. Івано-Франківськ, 76018)

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Івано-Франківськміськбуд"

(вул. Макогона, 31 А, м. Івано-Франківськ, 76018)

про відкриття провадження у справі про банкрутство,

В С Т А Н О В И В:

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області звернулось до Господарського суду Івано-Франківської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Івано-Франківськміськбуд".

В обґрунтування поданої заяви кредитор зазначає про безспірність грошових вимог до боржника на суму 1 887 744, 15 гривень, вказана заборгованість встановлена і підтверджується судовими рішеннями.

Перевіривши заяву та додані до неї документи, суд встановив, що підстав для відмови у прийнятті чи повернення цієї заяви без розгляду не вбачається, а поданих матеріалів достатньо для прийняття заяви до розгляду в підготовчому засіданні суду.

В силу приписів частини 1 статті 12 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", у разі відсутності підстав для відмови у прийнятті або для повернення заяви про порушення справи про банкрутство господарський суд приймає заяву до розгляду, про що не пізніше п`яти днів з дня її надходження виносить ухвалу, в якій зазначаються: дата проведення підготовчого засідання суду; прізвище, ім`я та по батькові арбітражного керуючого, визначеного автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

За результатами автоматизованого відбору, здійсненого Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення господарським судом арбітражного керуючого у справах про банкрутство, визначено кандидатуру арбітражного керуючого Насадюка Віталія Васильовича (свідоцтво від 17.07.2013 № 578).

Керуючись статтями 2, 9 - 13, 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

П О С Т А Н О В И В:

1. Заяву Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Івано-Франківськміськбуд" - прийняти до розгляду.

2. Розгляд заяви у підготовчому засіданні призначити на 27.05.2019 о 11:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Івано-Франківської області за адресою: вул. Шевченка, 16, м. Івано-Франківськ, 76000; зал судового засідання № 5.

3. Зобов`язати арбітражного керуючого Насадюка Віталія Васильовича (свідоцтво від 17.07.2013 № 578) у десятиденний строк з дня отримання даної ухвали надати суду заяву на участь у даній справі, інформацію про відсутність обставин, що перешкоджають призначенню розпорядником майна та копії документів необхідних для здійснення діяльності арбітражного керуючого (свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), свідоцтв (дипломів) про підвищення кваліфікації, договору страхування професійних ризиків арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) за шкоду, заподіяну внаслідок неумисних дій або помилки під час здійснення повноважень арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, тощо).

4. Зобов`язати боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Івано-Франківськміськбуд" надати суду:

- належним чином засвідчену копію статуту;

- відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство та документи, які його підтверджують, що відповідають вимогам статті 13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також докази їх надіслання заявнику;

- бухгалтерський баланс боржника на останню звітну дату;

- перелік кредиторів боржника, вимоги яких визнаються боржником, із зазначенням загальної суми грошових вимог усіх кредиторів, а також щодо кожного кредитора - його імені або найменування, його місцезнаходження або місця проживання, ідентифікаційного коду юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності), суми грошових вимог (загальної суми заборгованості, заборгованості за основним зобов`язанням та суми неустойки (штрафу, пені) окремо), підстав виникнення зобов`язань, а також строку їх виконання згідно із законом або договором;

- перелік майна боржника із зазначенням його балансової вартості та місцезнаходження, а також загальна балансова вартість майна;

- перелік майна, що перебуває у заставі або є обтяженим у інший спосіб, його місцезнаходження, вартість, а також інформація про кредиторів, на користь яких вчинено обтяження майна боржника, їх ім`я або найменування, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційні коди юридичних осіб або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), суми їх грошових вимог, підстави виникнення зобов`язань, а також строки їх виконання згідно із законом або договором;

- довідку органів приватизації (органів, уповноважених управляти об`єктами державної власності) стосовно наявності або відсутності на балансі підприємства, щодо якого порушено справу про банкрутство, державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до його статутного капіталу;

- перелік осіб, що мають невиконані зобов`язання перед боржником (в якій сумі), із зазначенням вартості таких зобов`язань, терміну виконання та підстав виникнення;

- відомості про всі рахунки боржника, відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах, їх реквізити та залишок коштів на даних рахунках;

- відомості про всі рахунки, на яких обліковуються цінні папери, що належать боржнику, їх реквізити.

5. Зобов`язати учасників у справі про банкрутство направити в засідання своїх представників, повноваження яких оформити відповідно до вимог статті 60 Господарського процесуального кодексу України.

6. Письмові докази подати суду відповідно до вимог статті 80 Господарського процесуального кодексу України.

7. Якщо документи подаються учасниками у справі про банкрутство до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи повинні бути скріплені електронним цифровим підписом учасника справи (його представника).

8. Довести до відома учасників справи про банкрутство про можливість отримувати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/fair/sud5010/ та на веб-сторінці Єдиного державного реєстру судових рішень за веб-адресою http://reyestr.court.gov.ua/.

9. Дану ухвалу направити:

- заявнику: Управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області (вул. Франка, 6, м. Івано-Франківськ, 76018);

- боржнику: Товариству з обмеженою відповідальністю "Івано-Франківськміськбуд" (вул. Макогона, 31 А, м. Івано-Франківськ, 76018);

- Арбітражному керуючому: Насадюку В. В. ( АДРЕСА_1 );

- Відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції в Івано-Франківській області (вул. Грюнвальдська, буд. 11, м. Івано-Франківськ, 76018);

- Прокуратурі Івано-Франківської області (вул. Грюнвальдська, буд. 11, м. Івано-Франківськ, 76018).

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання та не підлягає оскарженню.

Суддя В. В. Михайлишин

Попередній документ : 81845791
Наступний документ : 81845800