Ухвала суду № 81844268, 20.05.2019, Господарський суд Чернігівської області

Дата ухвалення
20.05.2019
Номер справи
927/882/18
Номер документу
81844268
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

У Х В А Л А

20 травня 2019 року м. Чернігівсправа № 927/882/18

Господарський суд Чернігівської області у складі судді Оленич Т. Г., вивчивши клопотання судового експерту, яке надійшло по справі №927/882/18

за позовом: ОСОБА_1 , АДРЕСА_1

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрполімер», вул. Полуботка, 7, місто Чернігів, 14000 (вул. Запорізька, буд.10, м. Бориспіль, Київська область , 08300)

про стягнення ринкової вартості корпоративної частки,

без призначення судового засідання та виклику представників сторін,

В С Т А Н О В И В:

Позивач - ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Чернігівської області з позовом до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрполімер» про стягнення з останнього грошових коштів у розмірі ринкової вартості 25 відсотків часток майна товариства, у тому числі частини прибутку за 2017 рік.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем корпоративних прав позивача внаслідок невиплати йому обов`язкових виплат, що належать до сплати при виході учасника з товариства.

Відповідач відзив на позов не надав.

11 березня 2019 року ухвалою суду задоволено клопотання позивача про призначення судової експертизи та призначено комплексу судову експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

До закінчення проведення судової експертизи та повернення матеріалів справи до господарського суду провадження у даній справі зупинено.

До Господарського суду Чернігівської області від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз разом з листом №9709/19-42 від 15.04.2019 та матеріалами справи №927/882/18 надійшло клопотання судового експерта Ворфлік Т.О. про надання додаткових документів, необхідних для вирішення питань, поставлених перед експертизою.

Ухвалою суду від 20.05.2019 у даній справі провадження у справі поновлено. В ухвалі визначено, що розгляд клопотання судового експерта може здійснюватися без призначення судового засідання та повідомлення (виклику) сторін за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України для витребування доказів.

Вивчивши клопотання судового експерта Ворфлік Т.О. про надання додаткових документів, суд доходить висновку про доцільність задоволення клопотання судового експерта, з огляду на таке.

За змістом ч.3 ст.102 Господарського процесуального кодексу України експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи.

Водночас, згідно з п.2 ч.6 ст.69 Господарського процесуального кодексу України експерт у разі, якщо експертиза призначена судом, має право заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків.

Право експерта заявляти клопотання відповідно до процесуального законодавства про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інший дій, пов`язаних з проведенням експертизи, передбачено також п.2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.01.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №83/5 від 10.01.2019).

В силу приписів ч.1 ст.102 Господарського процесуального кодексу України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом.

Крім того, згідно з п.3.1. вищезазначеної Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень експертиза проводиться після подання органом, який її призначив, матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та цієї Інструкції.

Пунктом 1.13. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.01.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №83/5 від 10.01.2019) передбачається, що у випадку, зокрема, невиконання клопотань експерта щодо надання додаткових матеріалів протягом 45 календарних днів з дня направлення клопотання в порядку, передбаченому чинним законодавством, матеріали справи повертаються органу, який призначив експертизу із зазначенням мотивованих причин неможливості її проведення.

Приймаючи до уваги, що комплексна судова експертиза призначена судом з метою встановлення обставин, які входять до предмета доказування у цій справі, та мають значення для правильного і об`єктивного вирішення спору, тому суд доходить висновку про необхідність витребування додаткових матеріалів, потрібних для проведення призначеної експертизи. Зважаючи на те, що судова експертиза призначена судом за клопотанням позивача, суд, з метою вжиття всіх заходів для надання судовому експертові додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, вважає за необхідне зобов`язати обидві сторони надати необхідні матеріали.

Крім того, в листі №9709/19-42 від 15.04.2019 викладене клопотання експертної установи, якій судом доручено проведення призначеної судової експертизи, про погодження строку проведення експертизи понад 90 календарних днів.

Клопотання обгрунтовано значним завантаженням експертів з оціночно-будівельних досліджень та знаходження на виконанні у експертів одночасно понад десяти експертиз різної категорії складності, в тому числі комісійних та комплексних, за кримінальними провадженнями.

Відповідно до п.1.13. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.01.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №83/5 від 10.01.2019) строки проведення експертизи в залежності від складності дослідження з урахуванням експертного навантаження фахівців встановлюється керівником експертної установи у межах 10,30,60 календарних днів. Водночас абз.5 цього пункту Інструкції передбачається, що більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом, який призначив експертизу, після попереднього вивчення експортом наданих матеріалів.

Приймаючи до уваги вид призначеної судом комплексної експертизи, а саме: оціночно-будівельну та економічну, враховуючи достатньо обгрунтовані підстави для встановлення більш тривалого строку проведення призначеної судом в межах даної справи експертизи, суд вважає за доцільне погодити строк проведення експертизи понад 90 календарних днів.

Що стосується викладення експертною установою у вищевказаному листі прохання надання переліку майна (рухомого та/або нерухомого), вартість якого необхідно встановити, суд вважає за доцільне зазначити, що оскільки судова експертиза призначена з метою визначення дійсної вартості майна, належного відповідачу станом на 20.10.2017, для обчислення суми, що належала до сплати позивачу як учаснику ТОВ «Укрполімер», який вийшов із складу учасників, тому в ході судової експертизи має бути встановлено вартість активів товариства за вирахуванням вартості його зобов`язань - тобто вартість чистих активів.

Оскільки провадження у даній справі поновлено з метою вирішення поданого судовим експертом клопотання, а загальна підстава, за якою суд зупиняв провадження у даній справі, а саме: в зв`язку з призначенням комплексної судової експертизи до її проведення, не усунута, тому суд вважає за доцільне знов зупинити провадження на час проведення призначеної судової експертизи.

Керуючись ст.102, 229, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Погодити строк проведення призначеної ухвалою суду від 11.03.2019 комплексної судової експертизи понад 90 календарних днів.

2. Клопотання судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Ворфлік Тетяни Олегівни про надання додаткових матеріалів, необхідних для вирішення питань, поставлених перед експертизою, задовольнити.

3. Витребувати від ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) додаткові матеріали, які необхідні для проведення колмплексної судової експертизи, зобов`язавши його надати не пізніше 03 червня 2019 року через канцелярію Господарського суду Чернігівської області такі документи:

- технічну документацію (матеріали технічної інвентрарізації або технічний паспорт у повному обсязі);

- документацію, що посвідчує право власності;

- відомості щодо земельних ділянок, на яких розташовані об`єкти нерухомості, що належать (належали) ТОВ «Укрполімер» станом на 20.10.2017 (правовстановлюючі документи, витяг з Державного кадастру та інш.);

- відомості щодо існуючого використання, а також переліку послуг/робіт, що надавались стороннім організаціям внаслідок функціонування ТОВ «Укрполімер»; у разі надання майна в оренду іншим суб`єктам господарювання вказати (за функціональним призначенням): ставки орендної плати за одиницю площі, загальні показники площі приміщень, що передавались в оренду, відсоток завантаження площ орендарями;

- відомості щодо технічного стану (в т.ч. якості застосованих будівельних матеріалів) об`єкта оцінки, або надати роз`яснення чи змінились зазначені показники з дати оцінки по теперішній час (у разі можливості забезпечення обстеження об`єкта оцінки);

- звіт про оцінку нерухомого майна (якщо такий виготовлявся).

4. Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрполімер» (вул. Полуботка, 7, місто Чернігів, 14000; вул. Запорізька, буд. 10, м. Бориспіль, Київська область, 08300) додаткові матеріали, які необхідні для проведення комплексної судової експертизи, зобов`язавши його надати не пізніше 03 червня 2019 року через канцелярію Господарського суду Чернігівської області такі документи:

- технічну документацію (матеріали технічної інвентрарізації або технічний паспорт у повному обсязі);

- документацію, що посвідчує право власності;

- відомості щодо земельних ділянок, на яких розташовані об`єкти нерухомості, що належать (належали) ТОВ «Укрполімер» станом на 20.10.2017 (правовстановлюючі документи, витяг з Державного кадастру та інш.);

- відомості щодо існуючого використання, а також переліку послуг/робіт, що надавались стороннім організаціям внаслідок функціонування ТОВ «Укрполімер»; у разі надання майна в оренду іншим суб`єктам господарювання вказати (за функціональним призначенням): ставки орендної плати за одиницю площі, загальні показники площі приміщень, що передавались в оренду, відсоток завантаження площ орендарями;

- відомості щодо технічного стану (в т.ч. якості застосованих будівельних матеріалів) об`єкта оцінки, або надати роз`яснення чи змінились зазначені показники з дати оцінки по теперішній час (у разі можливості забезпечення обстеження об`єкта оцінки);

- звіт про оцінку нерухомого майна (якщо такий виготовлявся).

5. Попередити сторони, що у разі ухилення учасника справи від подання суду необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з`ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні.

6. Суд нагадує сторонам, що відповідно до ст.326 Господарського кодексу України судові рішення, зокрема, ухвали суду, що набрали законної сили, є обов`язковими для виконання на всій території України.

7. Провадження у справі зупинити на час проведення судової експертизи.

Ухвала підписана 20 травня 2019 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та в частині зупинення провадження у справі може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду у строк, встановлений ст.256 Господарського процесуального кодексу України, та в порядку з урахуванням приписів п.п.17.5 п.17 Розділу ХІ «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України.

В решті частини ухвала не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

З текстом даної ухвали можна ознайомитись у Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua/.

Суддя Т. Г. Оленич

Часті запитання

Який тип судового документу № 81844268 ?

Документ № 81844268 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 81844268 ?

Дата ухвалення - 20.05.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81844268 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 81844268 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 81844268, Господарський суд Чернігівської області

Судове рішення № 81844268, Господарський суд Чернігівської області було прийнято 20.05.2019. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі дані.

Судове рішення № 81844268 відноситься до справи № 927/882/18

Це рішення відноситься до справи № 927/882/18. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 81844265
Наступний документ : 81844271