Ухвала суду № 81844077, 20.05.2019, Господарський суд Харківської області

Дата ухвалення
20.05.2019
Номер справи
922/1187/19
Номер документу
81844077
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

"20" травня 2019 р.м. ХарківСправа № 922/1187/19

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Чистякової І.О.

розглянув матеріали

позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Авего Техсервіс" (75500, Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Центральна, буд.19, ідентифікаційний код 41463730) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртранссигнал" (61067, м. Харків, вул. Беркоса, буд.25, ідентифікаційний код 35072545) про стягнення 1057250,36 грн. ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Авего Техсервіс" (позивач) звернулося до господарського суду Харківської області з позовною заявою до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртранссигнал" про стягнення з відповідача грошові кошти у розмірі 1057250,36 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем своїх зобов`язань за контрактом про надання послуг з надання технічних фахівців № 1И від 19 березня 2018 року щодо оплати вартості виконаних робіт, внаслідок чого виникла заборгованість в розмірі 381278,99 грн. та позивачем відповідно до п.5.3. Контракту була нарахована пеня у розмірі 675971,37 грн.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 24 квітня 2019 року залишено позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Авего Техсервіс" без руху та встановлено позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви - 10 днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху шляхом подання до господарського суду Харківської області доказів сплати судового збору в сумі 15858,76 грн., відомостей щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових доказів, копії яких додано до заяви; попереднього (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи; підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав та засвідчених відповідно до вимог чинного законодавства копій додатків до позову.

15.05.2019 через канцелярію суду від позивача надійшла заява (вх. №11836), до якої останнім додано оригінал платіжного доручення №596 від 08.04.2019 про сплату судового збору в сумі 15858,76 грн.; відомості щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових доказів, копії яких додано до заяви; попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи; підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав та засвідчені відповідно до вимог чинного законодавства копії додатків до позову.

За відстеженням поштового відправлення за № 6102228260419 через офіційний веб-сайт ПАТ "Укрпошта" вбачається, що ухвалу господарського суду Харківської області від 24 квітня 2019 року про залишення позовної заяви без руху вручено позивачу 10.05.2019.

Беручи до уваги вищезазначене позивачем усунуто недоліки, які стали підставою для залишення позовної заяви без руху у встановлений судом строк.

Відповідно до ч. 3 статті 174 ГПК України якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 176 ГПК України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1, 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного). Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Згідно з частиною 5 статті 12 Господарського процесуального кодексу України для цілей цього Кодексу малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно з частиною 7 статті 12 Господарського процесуального кодексу України для цілей цього Кодексу розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб вираховується станом на 1 січня календарного року, в якому подається відповідна заява або скарга, вчиняється процесуальна дія чи ухвалюється судове рішення.

Згідно з абзацом 4 статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" з 1 січня 2019 року встановлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць у розмірі 1 921 гривень.

Отже, на момент подання позову, малозначною справою є справа, у яких ціна позову не перевищує 192 100,00 грн.

Згідно з частиною 1, частини 2 статті 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи та у порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

Відповідно до пункту 8 частини 4 статті 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи в яких ціна позову перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На момент подання даного позову до суду у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи в яких ціна позову перевищує 960500 грн.

Приймаючи до уваги те, що ціна позову у даній справі перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що зважаючи на наведені імперативні приписи пункту 8 частини 4 статті 247 Господарського процесуального кодексу України виключає можливість розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, суд вважає за необхідне розглядати справу за правилами загального позовного провадження.

Згідно з нормами статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

На виконання наведених приписів Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за необхідне призначити підготовче засідання у справі та встановити сторонам строки для подання ними документів на підтвердження своєї правової позиції в даному спорі.

Керуючись статтями 12, 162, 164, 174, 176, 181, 235, 247 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі №922/1187/19.

2. Справу розглядати за правилами загального позовного провадження.

3. Призначити підготовче засідання на "18" червня 2019 р. об 11:00.

4. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: 61022, місто Харків, майдан Свободи 5, 8-й під`їзд, 3-й поверх, зал № 319.

5. Встановити відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву. У зазначений строк відповідач має надіслати суду відзив, який повинен відповідати вимогам статті 165 Господарського процесуального кодексу України, і всі письмові та електронні докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову. Копію відзиву та доданих до нього документів відповідач має надіслати (надати) іншим учасникам справи одночасно із надсиланням (наданням) відзиву до суду та докази надіслання надати суду разом із відзивом на позов.

6. Встановити позивачу строк для подання відповіді на відзив - протягом 5 днів з дня отримання відзиву на позов.

7. Встановити відповідачу строк для подання заперечення - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив.

8. Зобов`язати сторони письмово повідомити суд до початку підготовчого засідання про наявність обставин, зазначених у частині 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України.

9. При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до статті 60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників.

10. Звернути увагу відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (частина 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України).

11. Звернути увагу відповідача, що він повинен подати суду докази разом з поданням відзиву (частина 3 статті 80 Господарського процесуального кодексу України).

При цьому, якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу. (частина 4 статті 80 Господарського процесуального кодексу України).

Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними. Докази, які не додані до позовної заяви чи до відзиву на неї, якщо інше не передбачено цим Кодексом, подаються через канцелярію суду або в судовому засіданні з клопотанням про їх приєднання до матеріалів справи (частина 9, частина 10 статті 80 Господарського процесуального кодексу України).

12. Звернути увагу учасників справи, що до їх заяв по суті справи (позовна заява; відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву) додаються докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються їх пояснення, заперечення, аргументи та міркування, якщо такі докази не надані іншими учасниками справи, а також додаються документи, що підтверджують надіслання (надання) вказаних заяв і доданих до них доказів іншим учасникам справи, також до заяв по суті справи, які підписані представником учасника справи, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження його представника.

13. Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/.

Згідно частини 2 статті 235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Дана ухвала не підлягає оскарженню.

Ухвалу підписано 20.05.2019.

Суддя І.О. Чистякова

Примітка: У зв`язку з початком тестової експлуатації підсистеми «Електронний суд» з 01.01.2019, відповідно до Розділу XI «Положення про автоматизовану систему документообігу суду» приймання та реєстрація надісланих учасниками судових процесів електронних процесуальних документів повинна здійснюватися з Електронних кабінетів, які вони мають створити в «Електронному суді» за посиланням: https://cabinet.court.gov.ua. Після запровадження роботи Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи приймання через офіційну поштову скриньку суду процесуальних документів та документів, що стосуються розгляду справ здійснюватися не буде.

Часті запитання

Який тип судового документу № 81844077 ?

Документ № 81844077 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 81844077 ?

Дата ухвалення - 20.05.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81844077 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 81844077 ?

В Господарський суд Харківської області
Попередній документ : 81844076
Наступний документ : 81844079