Рішення № 81724712, 15.05.2019, Господарський суд Рівненської області

Дата ухвалення
15.05.2019
Номер справи
918/203/19
Номер документу
81724712
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

Господарський суд Рівненської області

вул. Набережна, 26-А, м. Рівне, 33013

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" травня 2019 р. м. Рівне Справа № 918/203/19

Господарський суд Рівненської області у складі судді Романюк Ю.Г. за участі секретаря судового засідання Фаєвської Л.Ю., розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження матеріали справи за позовом за позовом Приватного акціонерного товариства "Украгровибухпром" до відповідача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Холдингова компанія "Надра України"

про стягнення заборгованості в сумі 74 266 грн. 34 коп.

представники сторін:

від позивача: не з'явився;

від відповідача: не з'явився.

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "Украгровибухпром" (далі - позивач) звернулося до Господарського суду Рівненської області із позовом до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Холдингова компанія "Надра України" (далі - відповідач), в якому просить стягнути 72 018 грн. 00 коп. - основного боргу, 591 грн. 93 коп. - 3% річних, 1 656 грн. 41 коп. - інфляційних втрат за неналежне виконання грошового зобов'язання за договором підряду №3 від 25.01.2018 року.

Ухвалою суду від 27.03.2019 року прийнято позовну заяву до розгляду у порядку спрощеного позовного провадження, судове засідання для розгляду справи призначено на 17.04.2019 року.

09 квітня 2019 року на адресу суду від представника позивача надійшов супровідний лист з оригіналами документів, долучених до матеріалів позовної заяви.

Ухвалою суду від 17.04.2019 року розгляд справи відкладено на 14.05.2019 року.

Представник позивача до суду не з'явився. Однак, 06.05.2019 року подав клопотання зі змісту якого вбачається, що позивач підтримує позовні вимоги в повному обсязі та просить розглянути справу без участі представника позивача.

Крім того, представник відповідача до суду не з'явився, відзиву не надав, про причини неявки суд не повідомив. Про місце, дату та час розгляду справи повідомлявся судом належним чином, що підтверджується наявним в матеріалах справи повідомленням про вручення поштового відправлення.

Відповідно до ч. 4 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов'язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Згідно з ч. 9 ст. 165 та ч. 2 ст. 178 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки (п. 1 ч. 3 ст. 202 ГПК України).

Справа підлягає вирішенню за наявними матеріалами відповідно до приписів ч. 9 ст. 165 та ч. 2 ст. 178 ГПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 240 ГПК України у разі неявки всіх учасників справи у судове засідання, яким завершується розгляд справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення.

Датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників справи, є дата складення повного судового рішення (ч. 5 вказаної статті).

Враховуючи належне повідомлення учасників справи про судове засідання, призначене на 14.05.2019 року, суд дійшов висновку про розгляд справи за відсутності представників сторін.

У судовому засіданні 14.05.2019 року судом було прийнято рішення у даній справі.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд прийшов до висновку, що позов підлягає до задоволення з огляду на наступне.

25 січня 2018 року між Приватним акціонерним товариством "Украгровибухпром" та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Холдингова компанія "Надра України" був укладений договір підряду № 3 на проведення вибухових робіт (далі - Договір) (а.с.10-16).

Відповідно до п. 1.1. договору за дорученням замовника, підрядник зобов'язується на власний ризик виконати певну роботу за умов цього договору, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити її.

Пунктом 1.2. сторони договору погодили, що замовник доручає, а підрядник приймає на себе зобов'язання по виконанню комплексу організаційних і технічних заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням вибухів. Місце проведення вибухових робіт: Корецьке родовище гранітів, Рівненська обл., Корецький р-н, с. Гніздів.

Вибухові роботи на об'єкті, визначеному в п. 1.3 Договору, виконуються Підрядником згідно графіку проведення вибухових робіт. Графік проведення вибухових робіт погоджується обома сторонами даного Договору та скріплюється підписами уповноважених сторін та печатками (п. 2.4 Договору).

Обсяг робіт, виконаних Підрядником за місяць, визначається заміром гірничої породи в цілому. У випадку виникнення розбіжностей в правильності замірів, один раз у квартал Сторонами проводиться звірка підірваних гірничих порід згідно виробленій Замовником кінцевій продукції. Така звірка проводиться Сторонами не рідше одного разу кожного кварталу. На підставі звірки Сторонами складається Акт звірки за відповідний період, який підписується уповноваженими представниками Сторін. (п. 2.7. Договору).

У випадку невиконання Замовником зобов'язань по розділу 5 даного Договору в частині строків оплати (несвоєчасна оплата), строк виконання робіт переноситься Підрядником відповідно (п. 2.8. Договору).

Пунктом 2.9. Договору встановлено, що виконані підрядником роботи оформляються Актом виконаних робіт за формою № 25. В будь-якому випадку Акт виконаних робіт є рахунком і основою для розрахунку, в разі, якщо Підрядником не виставлено рахунку-фактури та/або платіжної вимоги-доручення.

Згідно з п. 2.10 Замовник зобов'язаний прийняти виконані Підрядником вибухові роботи шляхом оформлення та підписання відповідних актів (ф.25) після проведення вибухових робіт. У випадку мотивованої відмови замовника прийняти виконані роботи, Сторонами складається Акт з переліком претензій замовника. Виправлення неякісно виконаних робіт Підрядником проводиться без додаткової оплати у погоджені між сторонами строки. Безпідставна відмова Замовника від прийняття виконаних робіт не допускається.

Пунктом 5.1. Договору визначено, що вартість та витрати по виконанню вибухових робіт із розрахунку за 1 куб. м. в твердому тілі, які оформлюються протоколами погодження ціни та становлять невід'ємну частину договору.

Відповідно до п. 5.3 Договору, підставою для розрахунків являється Акт виконаних робіт (ф. 25).

Згідно з п. 5.4. договору розрахунок за даним договором здійснюється в наступному порядку: а) 60% вартості робіт з врахуванням положень п.5.1. даного договору - попередня оплата на підставі виставленого підрядником рахунку-фактури, яку замовник зобов'язаний сплатити на протязі 5 банківських днів до виконання вибухових робіт; б) 40% вартості робіт з врахуванням положень п.5.1. даного договору на протязі 10 банківських днів після підписання акту виконаних робіт.

Пунктом 6.2.1 Договору встановлено обов'язок Замовника прийняти та оплатити роботу, виконану Підрядником відповідно до Договору, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов Договору або інших недоліків негайно заявити про них Підрядникові.

Пунктом 10.1. договору сторони погодили, що даний договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до повного виконання взятих на себе зобов'язань.

Даний договір підписаний уповноваженими представниками та скріплений печатками сторін.

На виконання умов договору Приватним акціонерним товариством "Украгровибухпром" виконано вибухових робіт на загальну суму 117 018,00 грн., що підтверджується актами виконаних робіт № 48 від 15.03.2018 року на суму 92 616,12 грн. та № 68 від 29.03.2018 року на суму 24 401,88 грн.(а.с. 17).

Відповідачем проведена часткова оплата виконаних робіт платіжними дорученнями №1955 від 16.04.2018 року, №2222 від 25.09.2018 року та № 2279 від 06.11.2018 року на загальну суму 45 000,00 грн., що підтверджується карткою рахунку №361 за період з 01.01.2018 року по 28.01.2019 року(а.с.18-19).

Однак, доказів оплати виконаних вибухових робіт на суму 72 018,00 грн. відповідач суду не надав, відтак, суд приходить до висновку, що станом на час розгляду справи за відповідачем перед позивачем рахується заборгованість в сумі 72 018,00 грн. за виконання вибухових робіт.

Враховуючи викладені обставини та невиконання відповідачем взятих на себе зобов'язань належним чином, Приватне акціонерне товариство "Украгровибухпром" звернулося до господарського суду з даним позовом про стягнення заборгованості за договором підряду № 3 на проведення вибухових робіт від 25.01.2018 року.

З урахуванням викладеного судом встановлено, що між сторонами виникли правовідносини, пов'язані із виконанням договору на проведення вибухових робіт, регулювання яких здійснюється ГК України, ЦК України тощо.

Вказані обставини підтверджуються наданими суду та дослідженими у судовому засіданні матеріалами справи

Розглядаючи спір по суті, господарський суд враховує наступне.

Відповідно до частини 1 статті 837 Цивільного кодексу України, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

За змістом статті 854 Цивільного кодексу України, після остаточної здачі роботи, яку виконано належним чином і в погоджений строк, замовник зобов'язується сплатити підрядникові обумовлену ціну, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів.

Частиною 1, 2 ст. 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Статтями 525, 526 Цивільного кодексу України встановлено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом; зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до частини 1 статті 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Стаття 629 Цивільного кодексу України передбачає, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Пунктом 5.4. Договору встановлено, що розрахунки здійснюються в наступному порядку: 60% вартості робіт з врахуванням положень п. 5.1 даного Договору - попередня оплата на підставі виставленого Підрядником рахунку-фактури, яку замовник зобов'язаний сплатити на протязі 5 банківських днів до виконання вибухових робіт; 40% вартості з врахуванням положень п. 5.1 даного Договору на протязі 10 банківських днів після підписання Акту виконаних робіт.

Враховуючи вищевикладене, заборгованість відповідача перед позивачем станом на 14.05.2019 року становить 72 018,00 грн.

Станом на час розгляду господарським судом спору відповідачем не надано до матеріалів справи доказів оплати виконаних робіт.

З огляду на встановлені обставини справи господарський суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги про стягнення основної заборгованості за виконані роботи в сумі 72 018,00 грн. обґрунтовані належними доказами та підлягають задоволенню господарським судом.

Крім того, позивач просить стягнути з відповідача 1 656,41 грн. - інфляційних втрат та 591,93 грн. - 3 % річних за період з 20.11.2018 року по 01.03.2019 року в зв'язку з несвоєчасним виконанням відповідачем взятих на себе зобов'язань.

Згідно з ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Пунктом 8.3 Договору визначено, що за порушення строків оплати, визначених п. 5.4 даного Договору Замовник сплачує Підряднику пеню в розмірі подвійної ставки Національного банку України розміру від несплаченої суми за кожний день такого прострочення, збитки по інфляції та 3% річних за користування коштами.

Наданий позивачем розрахунок судом перевірено за допомогою Системи комплексного інформаційного забезпечення ЛІГА:ЗАКОН ENTERPRISE, визнано законним та обґрунтованим.

Відповідно до пункту 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для справи.

Пунктами 1 та 3 статті 74 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Зазначені норми процесуального закону спрямовані на реалізацію статті 13 Господарського процесуального кодексу України. Згідно з положеннями цієї статті судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін.

За таких обставин, позовні вимоги Приватного акціонерного товариства "Украгровибухпром" до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Холдингова компанія "Надра України" про стягнення 72 018,00 грн. - основного боргу, 1 656,41 грн. - інфляційних втрат, 591,93 грн. - 3% річних є обґрунтованими, підтвердженими наявними в матеріалах справи доказами, а відтак підлягають задоволенню.

Судовий збір в сумі 1 921,00 грн., згідно положень статті 129 ГПК України, покладається на відповідача.

Керуючись ст.ст. 73, 74, 76-79, 86, 91, 120, 123, 129, 233, 238, 240, 241 ГПК України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги Приватного акціонерного товариства "Украгровибухпром" - задовольнити повністю.

2. Стягнути з ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Холдингова компанія "Надра України" (34706, Рівненська область, Корецький район, с. Гніздів, вул. Перемоги, буд. 2/1, код ЄДРПОУ 34652576) на користь Приватного акціонерного товариства "Украгровибухпром" (19400, Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський, вул. Комарова, 3, код ЄДРПОУ 05455573) – 72 018 (сімдесят дві тисячі вісімнадцять) грн. 00 коп. – основного боргу, 591 (п'ятсот дев'яносто одну) грн. 93 коп. – 3% річних, 1 656 (одну тисячу шістсот п'ятдесят шість) грн. 41 коп. – інфляційних втрат, 1 921 (одну тисячу дев'ятсот двадцять одну) грн. 00 коп. - відшкодування витрат на оплату судового збору.

3. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення господарського суду Рівненської області може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Північно-західного апеляційного господарського суду в порядку встановленому ст.ст. 254, 256 - 259 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення складено та підписано 15 травня 2018 року.

Суддя Романюк Ю.Г.

Часті запитання

Який тип судового документу № 81724712 ?

Документ № 81724712 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 81724712 ?

Дата ухвалення - 15.05.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81724712 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 81724712 ?

В Господарський суд Рівненської області
Попередній документ : 81724709
Наступний документ : 81724715