Рішення № 81480616, 23.04.2019, Господарський суд Полтавської області

Дата ухвалення
23.04.2019
Номер справи
917/340/19
Номер документу
81480616
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.04.2019 Справа № 917/340/19

за позовною заявою Приватного підприємства «Авто-2002», місцезнаходження: вул. Кропивницького, 32, м. Кременчук, 39627, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32534595

до Дочірнього підприємства «Полтавський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», місцезнаходження: 36039, м. Полтава, вул.Вячеслава Чорновола, 22-А, 36039, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32017261

про стягнення 382 165,27 грн.

Суддя Киричук О.А.

Секретар судового засідання Тертична О.О.

Представники сторін:

представник позивача: ОСОБА_1, свідоцтво № 1603 від 28.09.17

представник відповідача: ОСОБА_2 свідоцтво № 1315 від 26.08.16

Приватне підприємство «Авто-2002» звернулося до господарського суду Полтавської області з позовом до Дочірнього підприємства «Полтавський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» про стягнення 382 165,27 грн. заборгованості за договором про надання послуг №06/02-17 від 06.02.2017р.

Позивач в обґрунтування позову вказує, що відповідач не виконав належним чином свої договірні зобов'язання, внаслідок чого утворилась заборгованість, яка до цього часу не погашена.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 04.03.2019 р. суд ухвалив прийняти позовну заяву до розгляду і відкрити провадження у справі; справу розглядати в порядку загального позовного провадження, призначити підготовче засідання у справі на 02.04.2019 р., викликати учасників справи у підготовче засідання, зобов'язати відповідача надати докази погашення заборгованості за договором про надання послуг №06/02-17 від 06.02.2017р., запропонувати відповідачу протягом 15 днів з дня вручення ухвали суду надати суду відзив на позов.

Ухвала господарського суду Полтавської області від 04.03.2019 р. надіслана сторонам 11.03.19, про що свідчить відмітка канцелярії на зворотному боці оригіналу ухвали, що знаходиться в матеріалах справи.

З наявного в матеріалах справи рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення вбачається, що ухвала господарського суду Полтавської області від 04.03.2019 р. була отримана відповідачем 14.03.19.

Відтак, кінцевим строком для подання відповідачем відзиву на позовну заяву є 29.03.2019 включно.

Суд зазначає, що відзив на позов відповідач до суду подав лише 02.04.19, тобто з пропуском встановленого судом строку. При цьому, відповідач не надав жодного доказу в обґрунтування поважності причин пропуску строку на подання відзиву та відповідної заяви про його поновлення.

Статтею 118 Господарського процесуального кодексу визначено наслідки пропуску процесуальних строків: право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку.

Згідно частини другої статті 118 Господарського процесуального кодексу України заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

З огляду на наведене, суд вважає за необхідне залишити відзив на позов без розгляду.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 02.04.2019 р. суд ухвалив закрити підготовче провадження у справі №917/213/19, призначити справу до судового розгляду по суті в засіданні суду на 23.04.19, викликати учасників справи в судове засідання.

23.04.19 під час розгляду справи, сторони надали пояснення по суті спору, за змістом яких вбачається, що позивач позовні вимоги підтримує та просить їх задовольнити повністю, а відповідач проти позовних вимог заперечує та просить відмовити у задоволенні позову.

При розгляді справи по суті судом досліджено докази, після чого суд перейшов до судових дебатів (ст.ст. 217, 218 ГПК України).

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 05.03.19. судом проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 6 ст. 233 Господарського процесуального кодексу України.

У судових засіданнях здійснювалася фіксація судового процесу технічним засобами у відповідності до ст. 222 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представників сторін, оцінивши надані докази, суд, встановив:

Між приватним підприємством «Авто-2002» (далі за текстом - Позивач) та дочірнім товариством «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (далі за текстом - Відповідач) укладено договір про надання послуг №06/02-17 від 06.02.2017р. (далі за текстом - Договір ).

Відповідно до п.п.1.1 вказаного Договору Позивач (Виконавець) зобов’язався за завданням Відповідача (Замовника) надати транспортні послуги, а Відповідач зобов’язався прийняти і оплатити такі послуги.

П.п.1.2. Договору передбачено, що послугами, які надаються за цим Договором є транспортні послуги по перевезенню матеріалів (вантажів).

П.п.5.4. Договору обумовлено, що після надання послуг між сторонами оформлюється відповідний акт про надання послуг, який підписується уповноваженими представниками сторін та скріплюється печатками сторін.

Відповідно до п.п.5.5. Договору датою передачі наданих послуг від Виконавця Замовнику, вважається дата підписання акту про надання послуг.

П.п.4.3. Договору передбачено, що Замовник (Відповідач) зобов’язується розрахуватися з Виконавцем (Позивач) за надані послуги на умовах відтермінування платежу терміном 40 днів.

Позивач вказує, що на виконання взятих на себе за Договором договірних зобов’язань ним за період з 13.02.2017р. по 07.05.2018р. надані Відповідачу транспортні послуги на загальну суму 1 976 290,59 грн.

В підтвердження цього позивач надав акти про надання послуг за період з 13.02.2017р. по 07.05.2018р.

За даними позивача, Відповідачем за період дії Договору лише частково оплачено надані Позивачем транспортні послуги в розмірі 1 594 125,32 грн.

В підтвердження цього позивач надав виписку по рахунку банку.

Оскільки в порушення договірних зобов’язань Відповідач своєчасну оплату наданих Позивачем транспортних послуг в повному обсязі не здійснив, позивач звернувся до суду з позовною заявою про стягнення 382 165,27 грн. заборгованості за договором про надання послуг №06/02-17 від 06.02.2017р.

При прийнятті рішення суд виходив з наступного.

Згідно ст.11 ЦК України, цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно ст.626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Договір є обов'язковим для виконання сторонами (ст.629 ЦК України). Відповідно ст.631 ЦК України, строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права та виконати обов'язки відповідно до договору.

У відповідності до ст. 509 Цивільного кодексу України, ст. 173 Господарського кодексу України, в силу господарського зобов'язання, яке виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання, один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій. а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Відповідно до вимог ст. 526 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Частиною 1 ст. 530 ЦК України передбачено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Судом встановлено, що на виконання умов Договору позивач за період з 13.02.2017р. по 07.05.2018р. надав Відповідачу транспортні послуги на загальну суму 1 976 290,59 грн. Факт надання Позивачем та прийняття Відповідачем транспортних послуг оформлювалися актами про надання послуг, що додані до позовної заяви.

В свою чергу Відповідачем за період дії Договору лише частково оплачено надані Позивачем транспортні послуги в розмірі 1 594 125,32 грн., що підтверджується випискою по рахунку банку.

Докази того, що відповідач здійснив оплату наданих позивачем послуг в повному обсязі в матеріалах справи відсутні.

Враховуючи наведене, позивачем обґрунтовано пред'явлено позов про стягнення з відповідача 382 165,27 грн. заборгованості, позовні вимоги про стягнення суми боргу у розмірі 382 165,27 грн. є обгрунтованими, відповідачем не спростованими та підлягають задоволенню.

Заперечення відповідача, які зазначені у відзиві на позовну заяву не приймаються судом, оскільки твердження відповідача про те, що при відсутності заявок та рахунку на оплату послуг у відповідача не виникає зобов'язань з оплати, є помилковими.

Відповідно до п. 4.1 Договору розрахунки за надані послуги проводяться після одержання рахунку на оплату послуг та підписання сторонами акту наданих послуг і передачі документів, зазначених пунктом 4.2 Договору.

Відповідно до п. 4.3 Договору відповідач взяв на себе зобов'язання розрахуватись за надані послуги на умовах відтермінування платежу терміном на 40 днів з моменту отримання документів відповідно до п. 4.1, 4.2 Договору.

З огляду на те, що предметом Договору є надання транспортних послуг, які фактично надані позивачем, що не заперечується відповідачем та підтверджується наданими до матеріалів справи підписаними сторонами актами надання послуг, останній з яких підписаний 07.05.18 року (акт надання послуг № 7/05-4Т від 07.05.18 р.), судом встановлено факт виникнення зобов'язань у відповідача по оплаті наданих послуг.

Сам по собі факт ненадання рахунку на оплату та документів, зазначених пунктом 4.2 Договору не може свідчити про невиникнення зобов'язань у відповідача по оплаті наданих послуг. Наслідком зазначених обставин є зобов'язання позивача по відшкодуванню збитків, про що зазначено в п. 4.2 Договору.

Згідно з ст. 13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Частиною 2, 3 ст. 80 ГПК України передбачено, що позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Відповідно до ст. 74 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

За даних обставин, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст.129 Господарського процесуального кодексу України у разі задоволення позову витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись статтями 129, 130, 231, 232, 233, 237, 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Дочірнього підприємства «Полтавський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», місцезнаходження: 36039, м. Полтава, вул.Вячеслава Чорновола, 22-А, 36039, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32017261 на користь Приватного підприємства «Авто-2002», місцезнаходження: вул. Кропивницького, 32, м. Кременчук, 39627, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32534595 382 165,27 грн. заборгованості, 5 732,48 грн. витрат по сплаті судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Східного апеляційного господарського суду через господарський суд Полтавської області протягом двадцяти днів з дня складання повного судового рішення.

Повне рішення складено 02.05.2019 р.

Суддя Киричук О.А.

Попередній документ : 81480613
Наступний документ : 81480617