Ухвала суду № 81335551, 22.04.2019, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
22.04.2019
Номер справи
910/5162/19
Номер документу
81335551
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

22.04.2019Справа № 910/5162/19

Суддя Господарського суду міста Києва Босий В.П., розглянувши

позовну заявуОСОБА_1 до1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондовий Капітал» 2. Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій»провизнання права власності та зобов'язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондовий Капітал» та Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій» про визнання права власності та зобов'язання вчинити дії.

Суд відзначає, що позовну заяву подано без додержання вимог ст. 162, 164 Господарського процесуального кодексу України.

Зокрема, відповідно до п.п. 2, 8, 9 ч. 3 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви, а також попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв'язку із розглядом справи.

В той же час, позовна заява ОСОБА_1 не містить зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви та не містить попереднього (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат, які позивач очікує понести в зв'язку із розглядом справи.

Окрім того, в позовній заяві зазначений не вірний ідентифікаційний код Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій».

Також, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 164 Господарського процесуального кодексу України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Правові засади справляння судового збору, платників, об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору встановлюються Законом України «Про судовий збір».

Згідно ч. 1 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про судовий збір» за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру сплачується судовий збір у розмірі 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, за подання до господарського суду позовної заяви немайнового характеру підлягає сплаті 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Статтею 7 Закону України «Про державний бюджет України на 2019 рік» встановлено, що прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2019 року складає 1 921 гривня.

Позовна заява ОСОБА_1 містить такі вимоги:

- визнати в судовому порядку право власності позивача на 58 553 простих іменних акцій (номінальна вартість однієї акції 19,00 грн., реєстраційний номер випуску №339/10/1/10, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) UA4000022420) Емітента ПрАТ «Будівельний світ» (код за ЄДРПОУ 24090387), які обліковуються та зберігаються на рахунку позивача, відкритому у ТОВ «Фондовий капітал» згідно договору №5016 від 06.11.2017;

- зобов'язати ТОВ «Фондовий капітал» (код ЄДРПОУ 32662540) списати з рахунка ОСОБА_1 58 553 простих іменних акцій (номінальна вартість однієї акції 19,00 грн., реєстраційний номер випуску №339/10/1/10, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) UA4000022420);

- зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» виконати розпорядження депозитарної установи Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс фінансовий технологій» на переказ на свій рахунок 58 553 простих іменних акцій (номінальна вартість однієї акції 19,00 грн. реєстраційний номер випуску №339/10/1/10, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) UA4000022420) емітента ПрАТ «Будівельний світ» з рахунку №10024-UA40400937 ТОВ «Фондовий Капітал», що відкритий у Центральному депозитарії, на рахунок №100024-UA40402933 (ТОВ «Альянс фінансових технологій» код за ЄДРПОУ 31595264), що відкритий у Центральному депозитарії, з метою подальшого зарахування цих акцій на рахунок у цінних паперах №402933-RU20309109, відкритий позивачем ОСОБА_1 (код НОМЕР_1) відповідно до умов договору №402933-RU20309109 від 30.01.2019, укладеного між позивачем та депозитарною установою ТОВ «Альянс фінансових технологій», код за ЄДРПОУ 31595264.

Згідно з п. 2.2.1 постанови пленуму Вищого господарського суду України №7 від 21.02.2013 «Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України» судовий збір з позовної заяви про визнання права власності на майно, витребування або повернення майна у позадоговірних зобов'язаннях (у тому числі в зв'язку з вимогами, заснованими на приписах частини п'ятої статті 216, статті 1212 Цивільного кодексу України тощо), - як рухомих речей, так і нерухомості, - визначається з урахуванням вартості спірного майна, тобто як зі спору майнового характеру.

Частиною 3 статті 6 Закону України «Про судовий збір» передбачено, що за подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру. У разі коли в позовній заяві об'єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

Таким чином, позовна заява ОСОБА_1 містить вимогу майнового характеру та дві вимоги немайнового характеру, а відтак за подання даної позовної заяви позивач має сплати судовий збір за дві немайнові вимоги та одну майнову вимогу виходячи із вартості спірного майна, а саме 58 553 простих іменних акцій.

Як вбачається з виписки про стан рахунку у цінних паперах №005016, номінальна вартість одної спірної акції становить 19,00 грн., у зв'язку з чим вартість спірного у даній справі майна становить 1 112 507,00 грн.

Отже, за подання даної позовної заяви позивач має сплатити судовий збір у розмірі 20 529,61 грн. (16 687,61 грн. (1 112 507,00*1,5%) + 3 842,00 грн. (1 921*2), проте позивачем сплачено 5 763,00 грн., що на 14 766,61 грн. менше.

Відтак, позивач не виконав вимоги ч. 1 ст. 164, ч. 1 ст. 172 Господарського процесуального кодексу України, оскільки не надав доказів сплати судового збору у встановленому розмірі.

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п'яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

За таких обставин, позовна заява ОСОБА_1 підлягає залишенню без руху.

Суд звертає увагу позивача на те, що відповідно до ч. 4 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 174, ч. 2 ст. 232, ст.ст. 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Позовну заяву ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондовий Капітал» та Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій» про визнання права власності та зобов'язання вчинити дії залишити без руху.

2. Встановити строк для усунення недоліків позовної заяви протягом п'яти днів з дня вручення даної ухвали.

3. Встановити ОСОБА_1 спосіб усунення недоліків позовної заяви шляхом:

- подання до суду доказів сплати судового збору у встановленому законом порядку у розмірі 14 766,61 грн.;

- подання до суду письмових пояснень щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до позовної заяви;

- подання до суду письмових пояснень із зазначенням ідентифікаційного коду Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій» в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;

- подання до суду попереднього (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат, які позивач очікує понести в зв'язку із розглядом справи.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Суддя В.П. Босий

Попередній документ : 81335548
Наступний документ : 81335555