Ухвала суду № 81276620, 18.04.2019, Кіровоградський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
18.04.2019
Номер справи
340/541/19
Номер документу
81276620
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

18 квітня 2019 року Справа № 340/541/19

Кіровоградський окружний адміністративний суд, у складі судді Хилько Л.І., розглянув у порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Агрокомфорт" (далі-позивач) до Головного управління ДФС у Кіровоградській області (далі-відповідач) про скасування рішень, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до Кіровоградського окружного адміністративного суду з позовом та просить визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення №00000621402 від 30.11.2018 р., № 00000041404 від 22.01.2019 р..

Ухвалою від 01.03.2019 року відкрито провадження, а справу призначено до розгляду у порядку загального позовного провадження у підготовчому судовому засіданні 18.04.2019 року (т.1 а.с.1).

Представник позивача у підготовче судове засідання не з'явився.

Представник відповідача подав клопотання про продовження строку підготовчого провадження (т.2 а.с.192).

Згідно до вимог п.3 ч. 2 ст. 181 КАС України, суд відкладає підготовче засідання в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 180 цього кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

При цьому, підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду (ч.4 ст.173 КАС України).

Відтак, з метою об’єктивного розгляду справи та вирішення спору по суті, суд дійшов висновку про продовження строку підготовчого провадження.

Також, як вбачається з наявних у справі документів та поданого представником відповідача відзив на позовну заяву (вх.№5166 від 26.03.2019) спірні рішення винесені за результатами перевірок позивача щодо проведення господарських правовідносин з контрагентами:

1) згідно акту від 21.11.2018 №180/11-28-14-02/41320097 (п.п.р. №00000621402 від 30.11.2018):

- ТОВ "Петрол Груп" (код ЄДРПОУ 38751756) за січень та лютий 2018 р.;

- ТОВ "Торгівельний магнат" (код ЄДРПОУ 41633096) за березень 2018 р.;

- ТОВ "Фруктплюс" (код ЄДРПОУ 40493323) за березень 2018 р.;

- ТОВ "Агромех групп" (код ЄДРПОУ 41078864) за лютий 2018 р.;

- ТОВ "Теймел" (код ЄДРПОУ 41850691) за липень 2018 р.;

2) згідно акту від 02.01.2019 №01/11-28-14-02/41320097 (п.п.р. №00000041404 від 22.01.2019):

- ТОВ ""Петрол Груп" (код ЄДРПОУ 38751756).

Ухвалою від 01.03.2019 р. було зобов’язано позивача надати до суду належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів; доказів на підтвердження наявності майна та інших матеріальних ресурсів, економічно необхідних для здійснення господарської діяльності (звіти 1-ДФ, тощо); первинних документів щодо використання товару по спірним правовідносинам з контрагентами у власній господарській діяльності (транспортування, оприбуткування, зберігання тощо); податкову звітність з ПДВ.

Крім того, даною ухвалою судом було витребувано у ТОВ "Петрол Груп" (код ЄДРПОУ 38751756), ТОВ "Торгівельний магнат" (код ЄДРПОУ 41633096), ТОВ "Фруктплюс" (код ЄДРПОУ 40493323), ТОВ "Агромех групп" (код ЄДРПОУ 41078864), ТОВ "Теймел" (код ЄДРПОУ 41850691) письмові пояснення і засвідчені копії всіх наявних документів, що були складені на підтвердження виконання договірних зобов'язань по взаємовідносинам з ТОВ "Агрокомфорт" (код ЄДРПОУ 41320097), а саме:

- ТОВ "Петрол Груп" (код ЄДРПОУ 38751756) за період січень-лютий 2018 р.;

- ТОВ "Торгівельний магнат" (код ЄДРПОУ 41633096) за березень 2018 р.;

- ТОВ "Фруктплюс" (код ЄДРПОУ 40493323) за березень 2018 р.;

- ТОВ "Агромех групп" (код ЄДРПОУ 41078864) за лютий 2018 р.;

- ТОВ "Теймел" (код ЄДРПОУ 41850691) за липень 2018 р., в т.ч. реєстри виданих та отриманих податкових накладних (за цей період); податкові накладні, договори, розрахунки, платіжні доручення, банківські виписки, доручення, акти виконаних робіт, ТТН; документи на підтвердження походження реалізованого товару; докази наявності майна та інших матеріальних ресурсів, економічно необхідних для здійснення господарської діяльності (звіти 1-ДФ, тощо); правовстановлюючі документи.

Станом на 18.04.2019 р. вимоги суду не виконано.

Стаття 72 КАС України визначає, що доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення (ст.73 КАС України).

За приписами статті 242 КАС України судове рішення повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Згідно статті 9 КАС України принципами адміністративного судочинства є змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх обставин у справі.

Суть офіційного з’ясування всіх обставин у справі визначена в частині четвертій статті 9 цього Кодексу, якими встановлено, що суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з’ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Таким чином, принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі зобов’язує суд вчинити всі необхідні дії для повного та всебічного з’ясування фактичних обставин справи з метою забезпечення прийняття правосудного рішення.

Частиною 2 статті 44 КАС України визначено те, що учасники справи зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

Так, приписи частини 4 статті 45 КАС України покладають на суд обов’язок вживати заходів для запобігання зловживанню процесуальними правами. У випадку зловживання учасником судового процесу його процесуальними правами, суд застосовує до нього заходи, визначені цим Кодексом.

Частина 2 ст.77 КАС України вказує, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Частиною 3 статті 77 КАС України визначено, що адміністративному суду надано право збирати докази з власної ініціативи.

Відповідно до ч. 3 ст. 80 КАС України про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

Частинами шостою, сьомою, восьмою статті 80 КАС України передбачено, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов’язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п’яти днів з дня вручення ухвали.

Згідно частини четвертої статті 45 КАС України, суд зобов’язаний вживати заходів для запобігання зловживанню процесуальними правами. У випадку зловживання учасником судового процесу його процесуальними правами, суд застосовує до нього заходи, визначені цим Кодексом.

Із положень статті 144 КАС України випливає, що заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов’язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства.

Заходи процесуального примусу застосовуються судом, як правило, негайно після вчинення порушення. Про застосування заходів процесуального примусу суд постановляє ухвалу.

Згідно пункту 5 частини першої статті 145 КАС України, заходом процесуального примусу є штраф.

Пунктами 1 частини другої статті 149 КАС України, визначено, що суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід Державного бюджету України з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадку повторного чи систематичного невиконання процесуальних обов'язків.

Ухвала про стягнення штрафу є виконавчим документом і стягувачем за таким виконавчим документом є Державна судова адміністрація України.

Відповідно до частин 2, 3 ст. 14 КАС України судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Керуючись ст. ст. 3, 4, 9, 14, 44, 45, 77, 80, 173, 180, 248, 256 КАС України суд, -

У Х В А Л И В:

Продовжити строк підготовчого провадження у справі.

Справу призначити до розгляду у підготовчому судовому засіданні 20 травня 2019 року о 11:00 у приміщенні Кіровоградського окружного адміністративного суду (адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 40, 7 поверх, зал судового засідання №4).

Справа розглядатиметься суддею Хилько Л.І. одноособово.

Встановити позивачу п'ятиденний строк із дня отримання копії цієї ухвали для подання відповіді на відзив, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана відповідачу.

Встановити відповідачу п'ятиденний строк із дня отримання такої відповіді на відзив для подання заперечення, копія якого одночасно з поданням суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Витребувати у позивача належним чином засвідчені копії: 1) правовстановлюючих документів; 2) доказів на підтвердження наявності майна та інших матеріальних ресурсів, економічно необхідних для здійснення господарської діяльності (звіти 1-ДФ, тощо); 3) первинних документів щодо використання придбаного у контрагентів товару у власній господарській діяльності (транспортування, оприбуткування, зберігання тощо); 4) податкову звітність з ПДВ.

Повторно витребувати у ТОВ "Петрол Груп" (код ЄДРПОУ 38751756), ТОВ "Торгівельний магнат" (код ЄДРПОУ 41633096), ТОВ "Фруктплюс" (код ЄДРПОУ 40493323), ТОВ "Агромех групп" (код ЄДРПОУ 41078864), ТОВ "Теймел" (код ЄДРПОУ 41850691) письмові пояснення та засвідчені копії всіх наявних документів, що були складені на підтвердження виконання договірних зобов'язань по взаємовідносинам з ТОВ "Агрокомфорт" (код ЄДРПОУ 41320097), а саме:

- ТОВ "Петрол Груп" (код ЄДРПОУ 38751756) за період січень-лютий 2018 р.;

- ТОВ "Торгівельний магнат" (код ЄДРПОУ 41633096) за березень 2018 р.;

- ТОВ "Фруктплюс" (код ЄДРПОУ 40493323) за березень 2018 р.;

- ТОВ "Агромех групп" (код ЄДРПОУ 41078864) за лютий 2018 р.;

- ТОВ "Теймел" (код ЄДРПОУ 41850691) за липень 2018 р., в т.ч. реєстри виданих та отриманих податкових накладних (за цей період); податкові накладні, договори, розрахунки, платіжні доручення, банківські виписки, доручення, акти виконаних робіт, ТТН; документи на підтвердження походження реалізованого товару; докази наявності майна та інших матеріальних ресурсів, економічно необхідних для здійснення господарської діяльності (звіти 1-ДФ, тощо); правовстановлюючі документи.

Роз'яснити учасникам справи та особам, у яких знаходяться докази, їх обов’язок добросовісного користування належними їм процесуальними правами та неухильним виконанням процесуальних обов'язків, передбачених положеннями ст.ст. 44-47 КАС України.

Попередити учасників справи та осіб, у яких знаходяться докази, про можливість застосування судом заходів процесуального примусу, зокрема накладення штрафу в сумі від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ст.149 КАС України) та винесення окремої ухвали (ст. 249 КАС України) у разі невиконання вимог ухвали суду.

Копію ухвали направити учасникам справи та особам, у яких знаходяться докази.

Інформацію щодо стану розгляду даної справи сторони можуть отримати в мережі Інтернет за мережевим шляхом: http://adm.kr.court.gov.ua/sud1170/.

Ухвала набирає законної сили в порядку та строки, передбачені ст. 256 КАС України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровоградського

окружного адміністративного суду ОСОБА_1

Попередній документ : 81276599
Наступний документ : 81276621