Рішення № 81264844, 18.04.2019, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
18.04.2019
Номер справи
904/605/19
Номер документу
81264844
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2019м. ДніпроСправа № 904/605/19

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергія", м. Дніпро

до Приватного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний завод", м. Дніпро

про стягнення 232 481,58 грн.

Суддя Ніколенко М.О.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергія" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Приватного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний завод" про стягнення суми основного боргу у розмірі 221 940грн., інфляційної складової у розмірі 1 775,52 грн. та 3% річних у розмірі 2043,06 грн.

Позов обґрунтований порушенням відповідачем своїх зобов'язань за договором поставки № 1027/2018 від 07.06.2018 з оплати поставленого товару.

Ухвалою суду від 19.02.2019 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергія" № 51 від 01.02.2019 залишено без руху. Ухвалено Товариству з обмеженою відповідальністю "Енергія" в строк до 13.03.2019 усунути недоліки позовної заяви № 51 від 01.02.2019 шляхом подання до суду доказів відправлення відповідачу копії позовної заяви і доданих до неї документів листом з описом вкладення.

Через канцелярію суду, 13.03.2019 від позивача надійшла заява, якою усунуто недоліки, встановлені вищевказаною ухвалою суду.

Ухвалою суду від 18.03.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи ухвалено здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи за наявними у справі матеріалами.

Представники сторін вимоги ухвали суду не виконали, витребувані документи не надали.

Згідно зі ст. 252 ГПК України, справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши надані документи і матеріали, з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

Між Товариством з обмеженою відповідальністю "Енергія" (постачальник) та Приватним акціонерним товариством "Дніпровський металургійний завод" (замовник) було укладено договір поставки № 1027/2018 від 07.06.2018 (договір).

Відповідно до п. 13.5. договору, цей договір набуває чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2019, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за договором.

Згідно з п. 1.1. договору, постачальник зобов'язується передати покупцю продукцію (товар), а покупець зобов'язується прийняти у власність і оплатити товар на передбачених цим договором умовах.

Пунктом 1.2. договору визначено, що номенклатурний перелік, асортимент, кількість, ціна, вартість товару та інші умови узгоджуються сторонами у специфікаціях (додатках), які після їх підписання є невід’ємною частиною цього договору.

Так, специфікацією (додаток № 4 від 07.06.2018 до договору поставки № 1027/2018 від 07.06.2018) сторонами узгоджено номенклатурний перелік, асортимент, кількість, ціну, загальну вартість товару – 221 940 грн. з ПДВ, строк поставки товару – протягом 85 календарних днів з моменту підписання даного додатку.

Статтею 193 ГК України визначено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону та інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Відповідно до ст. 525, 526 ЦК України, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 530 Цивільного кодексу України визначено, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Приписи частини 7 статті 193 Господарського кодексу України та статті 525 Цивільного кодексу України встановлюють загальне правило щодо заборони односторонньої відмови від зобов’язання або односторонньої зміни його умов, що кореспондується із вимогами статті 629 Цивільного кодексу України щодо обов’язковості договору для виконання сторонами.

Згідно статті 202 Господарського кодексу України та статті 598 Цивільного кодексу України зобов’язання припиняються виконанням, проведеним належним чином.

Позивач виконав умови договору, 17.09.2018 поставив відповідачу товар на загальну суму 221 940 грн. та виставив рахунок-фактуру № 17091 від 17.09.2018. Факт отримання відповідачем товару підтверджується видатковою накладною № РН-0000094 від 17.09.2018 та товарно-транспортною накладною № 17091 від 17.09.2018.

Відповідно до п. 4.1. договору, оплата вартості партії товару (платежі) здійснюється в гривнях, на розрахунковий рахунок постачальника, зазначений у цьому договорі, на умовах оплати узгоджених сторонами у відповідній специфікації (додатках) до цього договору. У цьому випадку, умови оплати поширюються тільки на партії товару, передбачені такими специфікаціями (додатками).

Так, пунктом 4 специфікації (додаток № 4 від 07.06.2018 до договору поставки № 1027/2018 від 07.06.2018) визначено, що оплата товару, що поставляться за цим договором, здійснюється покупцем на умовах: протягом 25-ти календарних днів з моменту поставки товару.

З урахуванням положень п. 4.1. договору та п. 4 специфікації, строк виконання відповідачем своїх зобов’язань з оплати поставленого товару настав 12.10.2018. Однак, відповідач порушив свої зобов'язання за договором і не оплатив вартість поставленого товару. Внаслідок цього у Приватного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний завод" утворилась заборгованість перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Енергія" у розмірі 221 940 грн.

За таких обставин, вимогу позивача про стягнення з відповідача суми основного боргу у розмірі 221 940 грн., слід задовольнити.

Згідно ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошових зобов'язань на вимогу кредитора, зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 відсотка річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивач нарахував відповідачу до сплати інфляційну складову у розмірі 1 775,52 грн. за грудень 2018 та 3% річних у розмірі 2043,06 грн. за період з 13.10.2018 по 01.02.2019 (112 календарних днів).

Розрахунок 3 % річних та інфляційних втрат, наданий позивачем, відповідає чинному законодавству України, дійсним обставинам справи, правильно враховує періоди нарахувань та не містить арифметичних помилок. Тому, позовні вимоги в частині стягнення з відповідача суми інфляційної складової у розмірі 1 775,52 грн. та 3% річних у розмірі 2 043,06 грн., слід задовольнити.

Відповідно статті 129 Господарського процесуального кодексу України, витрати зі сплати судового збору у розмірі 3 487,23 грн. слід покласти на відповідача.

Позивач також заявив до стягнення з відповідача витрати на правову допомогу та витрати, пов'язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для підготовки справи до розгляду, понесені підприємством під час провадження у справі, за наступним розрахунком:

-консультація клієнта, узгодження правової позиції – 300 грн.;

-підготовка та подання листів, вимоги до відповідача щодо погашення заборгованості за договором – 600 грн.;

-збір доказів та подання позовної заяви до Приватного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний завод" про стягнення заборгованості (6 годин роботи адвоката) – 5 763 грн.;

-витрати на поштове відправлення позовної заяви – 60 грн.

Положеннями ст. 123 Господарського процесуального кодексу України визначено, що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи.

До витрат, пов’язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати на професійну правничу допомогу та витрати, пов'язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду

Пунктом 2 частини 2 ст. 126 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що для цілей розподілу судових витрат розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат. Відповідно до ч. 3 ст. 126 Господарського процесуального кодексу України, для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. Відшкодування витрат позивачів та відповідачів, третіх осіб, пов'язані з оплатою ними послуг адвокатів, адвокатських бюро, колегій, фірм, контор та інших адвокатських об'єднань з надання правової допомоги щодо ведення справи здійснюється господарським судом шляхом зазначення про це у рішенні, ухвалі, постанові за наявності документального підтвердження витрат, як-от платіжного доручення або іншого документа, який підтверджує сплату відповідних послуг. У разі неподання відповідних документів у господарського суду відсутні підстави для покладення на іншу сторону зазначених сум.

Позивачем не надано документального підтвердження витрат (як-от платіжного доручення або іншого документа, який підтверджує сплату відповідних послуг) з оплати послуг з надання правничої допомоги.

За таких обставин, в задоволенні вимог позивача про покладення на відповідача витрат з:

-консультації клієнта, узгодження правової позиції – 300 грн.;

-підготовки та подання листів, вимоги до відповідача щодо погашення заборгованості за договором – 600 грн.;

-збору доказів та подання позовної заяви до Приватного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний завод" про стягнення заборгованості (6 годин роботи адвоката) – 5 763 грн;

слід відмовити.

Щодо вимоги позивача про покладення на відповідача витрат з поштового відправлення позовної заяви на суму 60 грн., слід зазначити таке.

У якості доказів несення поштових витрат, пов’язаних з розглядом справи № 904/605/19, позивачем (на підтвердження направлення відповідачу копії позовної заяви та доданих до неї документів) надано до суду поштовий чек ФН НОМЕР_1 від 15.02.2019 на суму 42,2 грн. А отже, позивачем документально підтверджено витрати на поштові відправлення на суму 42,2 грн. За таких обставин, на відповідача слід покласти витрати на поштові відправлення лише в сумі 42,2 грн.

Керуючись положеннями Господарського Кодексу України, Цивільного кодексу України, ст. 73, 74, 123, 126, 129, 232, 233, 236-241, 326 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити.

Стягнути з Приватного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний завод" (місцезнаходження: 49064, м. Дніпро, вул. Маяковського, буд. 3; код ЄДРПОУ: 05393056) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергія" (місцезнаходження: 49000, АДРЕСА_1; код ЄДРПОУ: 30189598) суми основного боргу у розмірі 221 940грн., інфляційної складової у розмірі 1 775,52 грн., 3% річних у розмірі 2043,06 грн., витрати з оплати судового збору у розмірі 3 487,23 грн. та витати на поштові відправлення у розмірі 42,2 грн.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закритті апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного провадження. Рішення може бути оскаржено до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області протягом 20 днів з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено 18.04.2019.

Суддя Ніколенко М.О.

Попередній документ : 81264843
Наступний документ : 81264846