Ухвала суду № 81174652, 26.03.2019, Запорізький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
26.03.2019
Номер справи
0840/2939/18
Номер документу
81174652
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ПРО ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

26 березня 2019 рокуСправа № 0840/2939/18 м. Запоріжжя

Запорізький окружний адміністративний суд у складі судді Бойченко Ю.П., за участю секретаря судового засідання Гавриленко А.О.

та представників:

позивача, третьої особи 1: ОСОБА_1

відповідача 1, третьої особи 2: ОСОБА_2

відповідача 2: не прибув

розглянувши в судовому засіданні клопотання представника Кам’янсько-Дніпровської районної ради Запорізької області про закриття провадження у справі

за позовом Водянської сільської ради Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області

до 1. Кам’янсько-Дніпровської районної ради Запорізької області

2. Державного реєстратора Виконавчого комітету Кам’янсько-Дніпровської міської ради Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області ОСОБА_3

третя особа на стороні позивача

Благовіщенська сільська рада Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області

третя особи на стороні відповідача

Кам’янсько-Дніпровська міська рада Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області

про визнання протиправними та скасування рішень,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Запорізького окружного адміністративного суду перебуває адміністративна справа №0840/2939/18 (ПР/280/30/18) за позовом Водянської сільської ради Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області (далі – позивач) до 1. Кам’янсько-Дніпровської районної ради Запорізької області (далі – відповідач 1); 2. Державного реєстратора Виконавчого комітету Кам’янсько-Дніпровської міської ради Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області ОСОБА_3 (далі – відповідач 2); третя особа на стороні позивача: Благовіщенська сільська рада Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області (далі – третя особа 1); третя особа на стороні відповідача: Кам’янсько-Дніпровська міська рада Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області, в якому позивач просить суд:

- визнати протиправним та скасувати рішення, прийняте відповідачем 1, від 16.02.2018 №3 «Про передачу Комунального підприємства «Кам’янсько-Дніпровський ринок» Кам’янсько-Дніпровської районної ради Запорізької області зі спільної власності територіальних громад сіл, Кам’янсько-Дніпровського району у власність Кам’янсько-Дніпровської міської об’єднаної територіальної громади Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області»;

- визнати незаконними дії Державного реєстратора Виконавчого комітету Кам'янсько - Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області ОСОБА_3, номер 40242742 від 22.03.2018 про внесення запису про право власності за Кам'янсько-Дніпровською міською радою на нерухоме майно, а саме: відносно внесення запису про право власності за Кам'янсько-Дніпровською міською радою на нерухоме майно, а саме адміністративна будівля, літ. 2А (контора ринку); торгівельний павільйон, літ. Б (м'ясний та молочний павільйон); вбиральня, літ. З; вбиральня громадська, літ. И, розташовані за адресою: Запорізька обл., Кам'янсько-Дніпровський район, м.Кам'янка-Дніпровська, вул. Чкалова, будинок 8 та зобов’язати його відновити порушене право, яке існувало до вчинення таких дій.

Підготовче засідання призначено на 26.03.2019.

Представником Кам’янсько-Дніпровської районної ради Запорізької області та Благовіщенської сільської ради Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області подано пояснення (вх. від 04.02.2019 №4312), в яких вона просить, зокрема, розглянути питання про закриття провадження у справі. В обґрунтування клопотання посилається на те, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Кам'янсько-Дніпровський ринок» в межах адміністративної справи №808/703/18 оскаржено дії Кам’янсько-Дніпровської районної ради Запорізької області щодо прийняття рішення від 16 лютого 2018 року № 3 «Про передачу Комунального підприємства «Кам’янсько-Дніпровський ринок» Кам’янсько-Дніпровської районної ради Запорізької області зі спільної власності територіальних громад сіл, Кам’янсько-Дніпровського району у власність Кам’янсько-Дніпровської міської об’єднаної територіальної громади Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області».

Постановою Великої палати Верховного Суду від 23.01.2019 по справі №808/703/18 встановлено, що предметом спору у цій справі є рішення органу місцевого самоврядування, на підставі якого у іншого суб’єкта публічного права (об’єднаної територіальної громади) виникло право власності на об’єкт нерухомого майна, при цьому фактичною метою звернення позивача із позовом є набуття речового права на спірне майно; за таких обставин висновок суду апеляційної інстанції про те, що спір у цій справі не є публічно-правовим, а провадження у справі в порядку адміністративного судочинства полягає закриттю є вірним.

Представник Кам’янсько-Дніпровської районної ради Запорізької області та Благовіщенської сільської ради Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області зазначає, що предметом спору у справі №0840/2939/18 (ПР/280/30/18) є те саме рішення органу місцевого самоврядування, на підставі якого у іншого суб’єкта виникло право власності на об’єкт нерухомого майна, при цьому Водянська сільська рада Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області, звертаючись із даним позовом, намагається захистити свій майновий інтерес щодо цілісного майнового комплексу КП «Кам’янсько-Дніпровський ринок».

Судом поставлено на обговорення вирішення даного клопотання.

Представник відповідача 1 та третьої особи 2 підтримала заявлене клопотання з підстав, викладених у поясненнях. Представник позивача та третьої особи 1 заперечила проти його задоволення, оскільки вважає, що в даному випадку відповідачі діяли як суб’єкти владних повноважень, а отже даний спір повинен вирішуватись за нормами Кодексу адміністративного судочинства України.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, суд приходить до наступних висновків.

Згідно із частиною першою статті 2 КАС завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 4 КАС публічно-правовий спір - це спір, у якому хоча б одна сторона здійснює публічно-владні управлінські функції, в тому числі на виконання делегованих повноважень, і спір виник у зв'язку із виконанням або невиконанням такою стороною зазначених функцій.

Також пунктом 7 частини першої статті 4 КАС визначено, що суб'єкт владних повноважень - це орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними публічно-владних управлінських функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, або наданні адміністративних послуг.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 19 КАС юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема спорах фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження.

Отже, до компетенції адміністративних судів належать спори фізичних чи юридичних осіб з органом державної влади, органом місцевого самоврядування, їхньою посадовою або службовою особою, предметом яких є перевірка законності рішень, дій чи бездіяльності цих органів (осіб), прийнятих або вчинених ними під час здійснення владних управлінських функцій, крім спорів, для яких законом установлений інший порядок судового вирішення.

Водночас, при визначенні предметної юрисдикції справи суд має виходити із суті права/інтересу, за захистом якого особа звертається до суду, та мети звернення з позовом, оскільки саме такі критерії розмежування належності спору до тієї чи іншої юрисдикції дають змогу найбільш ефективно захистити порушене право позивача, аніж розмежування юрисдикції виключно на підставі участі у спорі органу місцевого самоврядування.

При цьому визначальною ознакою приватноправових відносин є наявність майнового чи особистого немайнового інтересу. Оспорювані або невизнані майнові права та інтереси підлягають захисту в спосіб, передбачений законодавством для сфери приватноправових відносин, навіть якщо до порушення такого права або інтересу призвели дії чи бездіяльність органу місцевого самоврядування.

Відповідно до частини першої статті 2 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК) завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов'язаних зі здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Згідно із частиною другою статті 4 ГПК юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Пунктом 6 частини першої статті 20 ГПК визначено, що господарські суди розглядають інші справи у визначених законом випадках, зокрема, справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на майно (рухоме та нерухоме, в тому числі землю), реєстрації або обліку прав на майно, яке (права на яке) є предметом спору, визнання недійсними актів, що порушують такі права.

Згідно зі статтею 2 Господарського кодексу України (далі - ГК) учасниками відносин у сфері господарювання є суб'єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб'єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності.

Отже, сама по собі участь органу місцевого самоврядування у спірних правовідносинах не дає підстав для віднесення такого спору до категорії публічно-правових, оскільки визначальною ознакою для встановлення юрисдикції, до якої має бути віднесено спір, є суть права та/або інтересу, за захистом якого звернулася особа.

Відповідно до пункту 32 частини першої статті 43 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішується питання, зокрема, надання згоди на передачу об'єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст та прийняття рішень про передачу об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних, обласних рад, у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності.

Частиною першою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.

Згідно з частиною четвертою статті 60 цього Закону районні та обласні ради від імені територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюють управління об'єктами їхньої спільної власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад.

Відповідно до частини восьмої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом.

Також пунктом 2 частини дев'ятої цієї ж статті визначено, що сільські, селищні, міські, районні в містах (у разі їх створення) ради мають право на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об'єктів, розташованих на відповідній території, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних потреб територіальних громад.

Відповідно до статті 329 Цивільного кодексу України юридична особа публічного права набуває право власності на майно, передане їй у власність, та на майно, набуте нею у власність на підставах, не заборонених законом.

З наведених норм убачається, що об'єднані територіальні громади набувають права власності на об'єкти нерухомого майна на підставі та з моменту прийняття рішення відповідною районною, обласною радою про надання згоди на передачу таких об'єктів.

Враховуючи те, що у справі, яка розглядається, позивач, з метою захисту своїх майнових прав та інтересів, просить суд скасувати рішення органу місцевого самоврядування, на підставі якого у іншого суб'єкта публічного права (об'єднаної територіальної громади) виникло право власності на об'єкт нерухомого майна, при цьому, як убачається із позовної заяви, фактичною метою звернення позивача із позовом є набуття речового права на таке спірне майно, то даний спір не є публічно-правовим, а стосується захисту майнового інтересу щодо цілісного майнового комплексу КП «Кам'янсько-Дніпровський ринок», право власності на який уже виникло в іншої юридичної особи публічного права, а отже вказаний спір має вирішуватись за правилами господарського судочинства.

Аналогічного висновку дійшла Велика палата Верховного Суду у постанові від 23.01.2019 по справі №808/703/18.

В силу приписів ч. 5 ст. 242 КАС України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Враховуючи наведене, суд закриває провадження у справі та роз’яснює позивачу, що зазначений спір підлягає розгляду в порядку господарського судочинства України, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України.

Керуючись статтями 183, 238, 241, 243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника Кам’янсько-Дніпровської районної ради Запорізької області про закриття провадження у справі – задовольнити.

Закрити провадження у справі №0840/2939/18 (ПР/280/30/18) за позовом Водянської сільської ради Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області до Кам’янсько-Дніпровської районної ради Запорізької області; Державного реєстратора Виконавчого комітету Кам’янсько-Дніпровської міської ради Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області ОСОБА_3, треті особи: Благовіщенська сільська рада Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області, Кам’янсько-Дніпровська міська рада Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області про визнання протиправними та скасування рішень.

Ухвала набирає законної сили у порядку встановленому статтею 256 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами встановленими статтями 295-297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Ухвалу в повному обсязі виготовлено та підписано 01.04.2019.

Суддя Ю.П. Бойченко

Попередній документ : 81174647
Наступний документ : 81174654