Постанова № 81062636, 10.04.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Дата ухвалення
10.04.2019
Номер справи
243/3101/19
Номер документу
81062636
Форма судочинства
Справи про адміністративні правопорушення
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Номер провадження 3/243/1043/2019

Номер справи 243/3101/19

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«10» квітня 2019 року суддя Слов?янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1, розглянувши матеріали, які поступили зі Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області у відношенні:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, не працюючого, РНОКПП: НОМЕР_1, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3,

про притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачене ст. 184 ч. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення,-

В С Т А Н О В И В :

В період часу з 14 години 00 хвилин 08 березня 2019 року по 08 годину 00 хвилин 09 березня 2019 року, ОСОБА_2, за місцем проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, ухилявся від виконання передбачених законодавством обов’язків по вихованню доньки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, що виразилось у знаходженні останньої без нагляду та не ночівлі дома, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 184 ч. 1 КУпАП.

Відповідно до вимог ст. 245 КУпАП завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є, зокрема, своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин справи.

Відповідно до ст. 280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов’язаний з’ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з’ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

В судовому засіданні ОСОБА_2 роз’яснені права та обов’язки особи, яка притягається до адміністративної відповідальності передбачені ст. 268 КУпАП та ст.ст. 10, 63 Конституції України.

Поняття справедливого судового розгляду передбачає можливість для особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, бути присутнім на засіданні. Ця можливість випливає із об'єкта і цілі ст. 6 ЄКПЛ, оскільки здійснення прав, гарантованих ст.6 Конвенції, передбачає можливість вказаної особи бути вислуханою, а також необхідність перевірити точність її тверджень і спів ставити їх з матеріалами судової справи.

Таким чином, доступ до суду є аспектом права на справедливий суд, порушення якого (права на доступ) неодноразово визнавалось ЄСПЛ, зокрема в справах «Кутіч проти Хорватії», заява № 487778\99 п.25. ЄСПЛ 2002-11, «Меньшакова проти України», заява № 377\02 від 08.04.2010 р.

Провадження у справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності.

Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом.

Додержання вимог закону при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення забезпечується систематичним контролем з боку вищестоящих органів і посадових осіб, правом оскарження, іншими встановленими законом способами.

Відповідно до ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбаченні цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

ОСОБА_2 свою провину у вчинені адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 184 КУпАП визнав повністю та пояснив, що в період часу з 14 години 00 хвилин 08 березня 2019 року по 08 годину 00 хвилин 09 березня 2019 року, він за місцем проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, ухилявся від виконання передбачених законодавством обов’язків по вихованню доньки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, що виразилось у знаходженні останньої без нагляду та не ночівлі дома.

Згідно з ст. 251 КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Провина ОСОБА_2 доведена матеріалами справи, а саме: Протоколом про адміністративне правопорушення серії ГР № 396234 від 22 березня 2019 року з якого вбачається, що В період часу з 14 години 00 хвилин 08 березня 2019 року по 08 годину 00 хвилин 09 березня 2019 року, ОСОБА_2, за місцем проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, ухилявся від виконання передбачених законодавством обов’язків по вихованню доньки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, що виразилось у знаходженні останньої без нагляду та ночівлі дома (а.с.3), з якого вбачається, що жодних зауважень при складанні вказаного Протоколу про адміністративне правопорушення від 22 березня 2019 року від ОСОБА_2 не надійшло та іншими матеріалами справи.

Таким чином, приходжу до висновку, що досліджені в судовому засіданні докази логічні, послідовні, не містять протиріч, переконливі як кожен окремо, так і їх сукупність у взаємозв’язку.

Жоден із них не спростований, містить інформацію щодо предмету доказування, схожих неоспорюваних чітких і узгоджених між собою презумпцій факту.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що в діях ОСОБА_2 вбачається склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 184 ч. 1 КУпАП, а саме ухилення батьків від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей.

Таким чином, провина ОСОБА_2 у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 184 ч. 1 КУпАП, доведена у повному обсязі, обставиною, що пом’якшує відповідальність за адміністративне правопорушення є щире каяття. Обставин, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення в судовому засіданні не встановлено.

Судом також у відповідності до вимог статті 33 Кодексу України про адміністративні правопорушення враховується ступінь вини і матеріальний стан особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Призначаючи вид та розмір адміністративного стягнення, суд враховує обставини, що пом’якшують відповідальність та обирає стягнення в межах санкції, встановленої в межах стягнення, передбаченого ст. 184 ч. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За загальними правилами накладення стягнення за адміністративне правопорушення, встановленими ст. 33 КУпАП стягнення накладається у межах, установлених цим Кодексом та іншими законами України (ч. 1 ст. 33 КУпАП). При накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність, крім випадків накладення стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксованому в автоматичному режимі (ч. 2 ст. 33 КУпАП).

З урахуванням обставин справи та особи правопорушника, вважаю за необхідне накласти на ОСОБА_2 адміністративне стягнення у виді попередження.

Відповідно до ст. 40-1 КУпАП судовий збір у провадженні по справі про адміністративне правопорушення у разі винесення судом (суддею) Постанови про накладення адміністративного стягнення сплачується, особою, на яку покладено таке стягнення в розмірі, передбаченому п.5 ч.2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір», а саме 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Керуючись ст. ст. 33, 34, 35, 36, 40-1, 184, 245, 280, 283-284 КУпАП, п.5 ч.2 ст. 4 ЗУ «Про судовий збір», –

П О С Т А Н О В И В :

Визнати ОСОБА_2 винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 184 ч. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накласти адміністративне стягнення в межах санкції ст. 184 ч. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме у виді попередження.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави на доходний рахунок 31211256026001 Казначейство України (ЕАП), код банку 899998, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач ГУК у м. Києві/м. Київ/22030106, судовий збір у розмірі 384 (триста вісімдесят чотири) гривні 20 копійок.

Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови. Апеляційна скарга подається до Донецького апеляційного суду через Слов’янський міськрайонний суд Донецької області.

Постанову складено та підписано в нарадчій кімнаті в одному екземплярі.

Строк пред’явлення постанови до виконання три місяці

Суддя Слов?янського

міськрайонного суду ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 81062636 ?

Документ № 81062636 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 81062636 ?

Дата ухвалення - 10.04.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81062636 ?

Форма судочинства - Справи про адміністративні правопорушення

В якому cуді було засідання по документу № 81062636 ?

В Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
Попередній документ : 81062607
Наступний документ : 81062649