Ухвала суду № 80952771, 04.04.2019, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
04.04.2019
Номер справи
910/1680/19
Номер документу
80952771
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

04.04.2019

Справа № 910/1680/19

Суддя господарського суду міста Києва Удалова О.Г., розглянувши матеріали справи

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю “Монарх”

до товариства з обмеженою відповідальністю “Ларєв”

про стягнення 67 221,96 грн.,

Представники сторін: не з’явились

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Монарх” (далі - позивач) звернулось до господарського суду міста Києва з позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю “Ларєв” (далі - відповідач) про стягнення 67 221,96 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем його обов'язку своєчасно та в повному обсязі оплатити товар, переданий позивачем за видатковими накладними.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.02.2019 відкрито провадження у даній справі та призначено судове засіданні у порядку спрощеного позовного провадження на 12.03.2019.

27.02.2019 від відповідача надійшов відзив, у якому сторона зазначає, що заявлена позивачем сума боргу в розмірі 67 221,96 грн. повністю погашена після надання сертифікатів згідно з платіжними дорученнями та виписками банку, які додаються до відзиву. З огляду на вищевикладене, відповідач просить суд відмовити позивачу в задоволенні позовних вимог повністю.

Представники сторін у судове засідання 12.03.2019 не з’явились, про день та час розгляду справи повідомлені належним чином.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.03.2019 відкладено розгляд справи в порядку спрощеного провадження на 04.04.2019, запропоновано позивачу надати відповідь на відзив, повідомлено сторін про день та час проведення судового засідання.

01.04.2019 від позивача надійшла заява, в якій останній просив суд витребувати у відповідача договір поставки № 12.03.01 від 01.03.2012. Вказана заява була обґрунтована тим, що відповідач посилається на вказаний договір у відзиві на позовну заяву, проте не долучає його до матеріалів справи, позивачу, у свою чергу, про такий договір, а також обставини його укладення нічого не відомо.

Крім того, позивач подав заяву про розгляд справи без участі його представника та відповідь на відзив, у якій вказав, що на момент звернення до суду з даною позовною заявою у відповідача була наявна заборгованість перед позивачем за товар, поставлений останнім, а тому позивач звернувся до суду за захистом своїх порушених прав.

Представники сторін у судове засідання 04.04.2019 не з’явились, про день та час розгляду справи повідомлені належним чином.

Розглянувши вищевказане клопотання позивача про витребування доказів, дослідивши матеріали справи суд встановив наступне.

У позовній заяві позивач зазначає, що здійснював поставку товару відповідачу на підставі видаткових накладних без укладення договору. В свою чергу, відповідач посилається у відзиві на позовну заяву на договір поставки № 12.03.01 від 01.03.2012, проте не долучає вказаний договір до відзиву. Водночас, у видаткових накладних, долучених до матеріалів справи, за якими у відповідача, як стверджує позивач, наявна заборгованість, зазначений інший договір - № ДГ-0000013.

Крім того, відповідач стверджує, що ним здійснено оплату заборгованості в повному обсязі, на підтвердження чого останній долучає до матеріалів справи платіжні доручення на загальну суму 67 221,96 грн., при цьому у вказаних платіжних доручення в призначенні платежу зазначена одна зі спірних накладних, а саме № 456 від 09.11.2018. Поряд з наведеним позивач, звертаючи до суду з даним позовом, стверджує, що розмір заборгованості відповідача за поставлений позивачем товар становить 67 221,97 грн., яка виникла не лише на підставі накладної № 456 від 09.11.2018, але й на підставі інших видаткових накладних.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про необхідність отримання від сторін відповідних прояснень та додаткових документів для встановлення дійсних обставин справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Згідно з ч. 2 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

При цьому, частиною 3 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України встановлений обов’язок відповідача та третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Зважаючи на те, що позивачу, згідно з його твердженнями, стало відомо про договір поставки № 12.03.01 від 01.03.2012 з відзиву відповідача, суд дійшов висновку про те, що позивач не мав можливості подати клопотання про витребування вказаного правочину у встановлений законом строк з причин, що від нього не залежали.

Враховуючи викладене, а також беручи до уваги встановлені судом фактичні обставини справи, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення заяви позивача та витребування у відповідача договору поставки № 12.03.01 від 01.03.2012, а також необхідність витребувати у сторін пояснення та докази, що мають суттєве значення для правильного вирішення даного спору.

Крім того, наведене вище свідчить про те, що неявка сторін у судове засідання перешкоджає розгляду справи та правильному вирішенню спору, у зв’язку з чим клопотання позивача про розгляд справи без участі його представника судом відхиляється.

Суд попереджає сторін про наслідки, неявки у судове засідання та не подання витребуваних судом документів, встановлені п. 4 ч. 1 ст. 226 Господарського процесуального кодексу України, згідно з яким суд залишає позов без розгляду, якщо позивач без поважних причин не подав витребувані судом докази, необхідні для вирішення спору, або позивач (його представник) не з’явися у судове засідання або не повідомив про причини неявки, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез’явлення не перешкоджає вирішенню спору.

Відповідно до ст. 248 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Керуючись ст.ст. 233-234, ст. 248, ст. 252 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити заяву позивача про витребування доказів.

2. Зобов’язати відповідача надати суду:

- договір поставки № 12.03.01 від 01.03.2012;

- докази оплати вартості товару, поставленого за усіма видатковими накладними, долученими до матеріалів справи, а саме: № 3 від 03.01.2018, № 14 від 09.01.2018, № 30 від 22.01.2018, № 103 від 05.03.2018, № 159 від 30.03.2018, № 320 від 19.07.2018, № 341 від 30.07.2018, № 377 від 30.08.2018, № 423 від 09.10.2018, № 436 від 23.10.2018, № 456 від 09.11.2018;

- письмові пояснення щодо того, чи поставлявся товар за видатковими накладними № 3 від 03.01.2018, № 14 від 09.01.2018, № 30 від 22.01.2018, № 103 від 05.03.2018, № 159 від 30.03.2018, № 320 від 19.07.2018, № 341 від 30.07.2018, № 377 від 30.08.2018, № 423 від 09.10.2018, № 436 від 23.10.2018, № 456 від 09.11.2018 на виконання письмового договору чи на виконання усних домовленостей сторін (укладення договору у спрощений спосіб), якщо на виконання письмового договору – зазначити якого саме та надати його копію, засвідчену належним чином;

- письмові пояснення щодо того, чому у видаткових накладних № 3 від 03.01.2018, № 14 від 09.01.2018, № 30 від 22.01.2018, № 103 від 05.03.2018, № 159 від 30.03.2018, № 320 від 19.07.2018, № 341 від 30.07.2018, № 377 від 30.08.2018, № 423 від 09.10.2018, № 436 від 23.10.2018, № 456 від 09.11.2018 вказаний договір № ДГ-0000013, надати його копію, засвідчену належним чином.

3. Зобов’язати позивача надати суду:

- докази оплати вартості товару, поставленого за усіма видатковими накладними, долученими до матеріалів справи, а саме: № 3 від 03.01.2018, № 14 від 09.01.2018, № 30 від 22.01.2018, № 103 від 05.03.2018, № 159 від 30.03.2018, № 320 від 19.07.2018, № 341 від 30.07.2018, № 377 від 30.08.2018, № 423 від 09.10.2018, № 436 від 23.10.2018, № 456 від 09.11.2018;

- письмові пояснення щодо того, в оплату якої заборгованості відповідача перед позивачем, останній зарахував платежі, здійснені відповідачем за платіжними дорученнями № 4675 від 22.02.2019, № 4668 від 21.02.2019, № 4660 від 20.02.2019, № 4652 від 15.02.2019, № 4644 від 14.02.2019, № 4630 від 13.02.2019, № 4612 від 12.02.2019, № 4606 від 11.02.2019, № 4599 від 08.02.2019, № 4588 від 07.02.2019, № 4573 від 06.02.2019, № 4563 від 05.02.2019, № 4507 від 25.01.2019;

- письмові пояснення щодо дійсного розміру заборгованості, яка існувала на момент звернення позивача до суду;

- письмові пояснення щодо того чи поставлявся товар за видатковими накладними № 3 від 03.01.2018, № 14 від 09.01.2018, № 30 від 22.01.2018, № 103 від 05.03.2018, № 159 від 30.03.2018, № 320 від 19.07.2018, № 341 від 30.07.2018, № 377 від 30.08.2018, № 423 від 09.10.2018, № 436 від 23.10.2018, № 456 від 09.11.2018 на виконання письмового договору чи на виконання усних домовленостей сторін (укладення договору у спрощений спосіб), якщо на виконання письмового договору – зазначити якого саме та надати його копію, засвідчену належним чином;

- письмові пояснення щодо того, чому у видаткових накладних № 3 від 03.01.2018, № 14 від 09.01.2018, № 30 від 22.01.2018, № 103 від 05.03.2018, № 159 від 30.03.2018, № 320 від 19.07.2018, № 341 від 30.07.2018, № 377 від 30.08.2018, № 423 від 09.10.2018, № 436 від 23.10.2018, № 456 від 09.11.2018 вказаний договір № ДГ-0000013, надати його копію, засвідчену належним чином.

4. Відкласти розгляд справи в порядку спрощеного провадження на на 16.04.19 о 10:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 18.

5. Повідомити позивача та відповідача про день та час проведення судового засідання.

6. Відмовити у задоволенні заяви позивача про розгляд справи без участі його представника.

7. Повідомити сторін про те, що їх нез’явлення в судове засідання перешкоджає вирішенню спору та визнати явку сторін у судове засідання обов’язковою.

8. Попередити сторін про наслідки, неявки у судове засідання та не подання витребуваних судом документів, встановлені п. 4 ч. 1 ст. 226 Господарського процесуального кодексу України, у вигляді залишення позову без розгляду.

Повний текст складено та підписано 05.04.2019. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.Г. Удалова

Часті запитання

Який тип судового документу № 80952771 ?

Документ № 80952771 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 80952771 ?

Дата ухвалення - 04.04.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 80952771 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 80952771 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 80952769
Наступний документ : 80952774