Судовий наказ № 80858671, 01.04.2019, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
01.04.2019
Номер справи
910/3882/19
Номер документу
80858671
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

СУДОВИЙ НАКАЗ

м. Київ

01.04.2019

Справа № 910/3882/19

Господарський суд міста Києва у складі судді М.В. Данилової розглянувши заяву про видачу судового наказу вих. № 8 від 28.03.2019 року Товариства з обмеженою відповідальністю «АБРІСО ЮА» до Товариства з обмеженою відповідальністю «АВІПРО» про стягнення заборгованості за договором поставки №113 від 09.01.2018 року.

ВСТАНОВИВ:

09.01.2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «АБРІСО ЮА» (надалі – Заявник) з однієї сторони та Товариством з обмеженою відповідальністю «АВІПРО» (далі – Боржник) з іншої сторони було укладено договір поставки №113.

У відповідності до п. 1.1. зазначеного Договору Заявник (Продавець зобов’язується в порядку та на умовах визначених в договорі виробити та передати у власність Боржнику (Покупцю), а Боржник (Покупець) зобов’язується в порядку та на умовах визначених в Договорі оплатити та прийняти продукцію.

Відповідно до п 6.2. вищевказаного Договору Боржник зобов’язаний проводити оплату в розмірі 100% від вартості Продукції на умовах відстрочки не пізніше 30-ти календарних днів з моменту відвантаження Заявником цієї Продукціїї. Згідно до п. 6.1. Договору оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Заявника (Продавця), відповідно до виставлених рахунків-фактур.

05 грудня 2018 року Боржником було проведено останню оплату за Договором в розмірі 40 000 (Сорок тисяч) грн. 00 коп.. В подальшому жодних оплат від Боржника Заявник не отримував, що підтверджується банківською випискою АТ «УкрСиббанк» від 26.03.2019 р. за період з 09.01.2018 р. по 26.03.2019 року.

На час звернення до суду з даною заявою, за Договором, у Боржника перед Заявником виникла заборгованість в розмірі 186 344 (Сто вісімдесят шість тисяч триста сорок чотири) гри. 60 коп.

Наявність даної заборгованості Боржник підтверджує в Актах звірки взаєморозрахунків станом за період: • січень 2018-серпень 2018 року,

• січень 2018-вересень 2018 року (9 місяців 2018 року), • жовтень 2018-грудень 2018 року (4 квартал 2018 року)

25.02.2019 року Заявником на юридичну адресу Боржника було направлено Претензію, вих. № 6, про стягнення заборгованості за Договором поставки № 113 від 09 січня 2018 року та Акт взаєморозрахунків за ним. 04.03.2019 року Претензія та Акт взаєморозрахунків було отримано Боржником, про що свідчить рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення та інформація з офіційного сайту «УКРПОІ11ТА» за трек-номером.

За своїм змістом та правовою природою укладений сторонами договір є договором поставки, який підпадає під правове регулювання норм статей 264-271 Господарського кодексу України та статті 712 Цивільного кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 265 Господарського кодексу України, за договором поставки одна сторона - постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

У відповідності до статті 193 Господарського кодексу України, суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання – відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно з частиною першою статті 509 Цивільного кодексу України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Згідно з ч. 1 ст. 148 Господарського процесуального кодексу України судовий наказ може бути видано тільки за вимогами про стягнення грошової заборгованості за договором, укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Викладені заявником в заяві № 8 від 28.03.2019 року «Про видачу судового наказу» вимоги про стягнення з боржника боргу, який виник внаслідок порушення останнім умов договору поставки №1686/17-сб від 04.10.2017№113 від 09.01.2018 року, не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Таким чином, відповідно до ст.ст. 509, 525 Цивільного кодексу України та ч. 1 ст. 148 Господарського процесуального кодексу України, заявлені вимоги про видачу судового наказу підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає заяву про видачу судового наказу протягом п’яти днів з дня її надходження. Розгляд проводиться без судового засідання і повідомлення заявника і боржника.

За п. 7 ч. 1 ст. 155 Господарського процесуального кодексу України під час розгляду вимог в порядку наказного провадження та видачі судового наказу суд не розглядає обґрунтованість заявлених стягувачем вимог по суті.

Згідно з частино 1 статті 123 Господарського процесуального кодексу України судові витрати складаються з судового збору та витрат та пов'язаних з розглядом справи.

Згідно з пунктом 1 частини 4 статті 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати судові витрати, пов’язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача (боржника).

Враховуючи викладені вище обставини суд дійшов висновку про те, що компенсація заявнику витрат на сплату судового збору в сумі 192,10 грн. підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 123, 129, 147-149, 151, 154, 155, 156, 159 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 509, 525, 549, 611, 625 Цивільного кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

НАКАЗАВ

1. Стягути з боржника – Товариства з обмеженою відповідальністю «АВІПРО» (код ЄДРПОУ 37203655) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «АБРІСО ЮА» (код ЄДРПОУ 36658907) суму боргу у розмірі – 186 344,60 грн. (сто вісімдесят шість тисяч триста сорок чотири грн. 60 коп.)

2. Стягути з боржника – Товариства з обмеженою відповідальністю «АВІПРО» (код ЄДРПОУ 37203655) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «АБРІСО ЮА» (код ЄДРПОУ 36658907) суму судового збору у розмірі 192 грн. 10 коп. (сто дев’яносто дві гривні 10 коп).

Стягуач – Товариство з обмеженою відповідальністю «АБРІСО ЮА» (код ЄДРПОУ 36658907; адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Щолківська, буд. 19.)

Боржник – Товариство з обмеженою відповідальністю «АВІПРО» (код ЄДРПОУ 37203655; адреса: 02092, м. Київ, вул. Машиністівська, буд. 1)

3. Повідомити Боржника про те, що під час розгляду вимог в порядку наказного провадження та видачі судового наказу суд не розглядає обґрунтованість заявлених Стягувачем вимог по суті.

4. Відповідно до положень ст. 157 Господарського процесуального кодексу України боржник має право протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування до суду, який його видав. Заява про скасування судового наказу може також бути подана органами та особами, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Заява про скасування судового наказу подається в суд у письмовій формі.

Заява про скасування судового наказу має містити:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України заявника та боржника, реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та боржника (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта заявника та боржника для фізичних осіб - громадян України;

3) ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) представника боржника, якщо заява подається представником, його місце проживання або місцезнаходження;

4) наказ, що оспорюється;

5) зазначення про повну або часткову необґрунтованість вимог стягувача.

1. Заява підписується боржником або його представником.

До заяви про скасування судового наказу додаються:

1) документ, що підтверджує сплату судового збору;

2) документ, що підтверджує повноваження представника боржника, якщо заява подається таким представником;

3) клопотання про поновлення пропущеного строку, якщо заява подається після спливу строку, передбаченого частиною першою цієї статті.

5. Копію судового наказу, копію заяви Стягувача про видачу судового наказу разом з доданими до неї документами, надіслати Боржнику.

6. Судовий наказ після набрання ним законної сили видати Стягувачу.

7. Боржник та Стягувач можуть ознайомитись із змістом цього судового наказу у Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою http://www.reyestr.court.gov.ua/Page/1, ввівши у віконці "Справа №" номер "910/3882/19".

8.Дата набрання судовим наказом законної сили _______.

9. Строк пред’явлення судового наказу до виконання до ___(включно).

10. Дата видачі судового наказу Стягувачу ________.

Суддя М.В. Данилова

УВАГА!

У відповідності до приписів ч. 3 ст. 154 Господарського процесуального кодексу України судовий наказ оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, проте може бути скасований в порядку, передбаченому Розділом ІІ цього Кодексу.

Порядок скасування судового наказу:

Боржник повинен протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до нього документів подати до господарського суду міста Києва у письмовій формі заяву про скасування судового наказу, документ, що підтверджує повноваження представника боржника, якщо заява подається таким представником, та документ, що підтверджує сплату судового збору у розмірі 96,05 грн. за наступними реквізитами:

отримувач: ГУК у м. Києві/м.Київ/22030101;

код отримувача: 37993783;

банк отримувача: Казначейство України (ЕАП);

код банку отримувача (МФО): 899998;

рахунок: 34314206083017;

код класифікації доходів бюджету: 22030101;

найменування коду класифікації доходів бюджету: судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050);

символ звітності: 206;

наявність відомчої ознаки: “ 83” Господарські суди;

Призначення платежу: *;101;_____(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8); судовий збір, за подання до господарського суду заяви ______ (ПІБ чи назва установи, організації позивача) про скасування судового наказу № 910/3882/19, Господарський суд міста Києва.

Зміст відповідної заяви про скасування судового наказу повинен відповідати вимогам ст. 157 Господарського процесуального кодексу України.

У разі ненадходження до суду заяви Боржника про скасування судового наказу № 910/3882/19 протягом п'яти днів після закінчення строку на її подання, судовий наказ № 910/3882/19 набере законної сили та буде вручений Стягувачу.

Суддя М.В. Данилова

Попередній документ : 80858668
Наступний документ : 80858673