Рішення № 80693549, 26.03.2019, Окружний адміністративний суд міста Києва

Дата ухвалення
26.03.2019
Номер справи
640/20939/18
Номер документу
80693549
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

26 березня 2019 року № 640/20939/18

Окружний адміністративний суд м. Києва у складі: головуючого судді Шевченко Н.М., розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін справу за адміністративним позовом Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві до Товариства з обмеженою відповідальністю «Газова компанія «Альянс» про стягнення податкового боргу,

У С Т А Н О В И В :

Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві (надалі по тексту також - позивач) звернулось до Окружного адміністративного суду м. Києва з адміністративним позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Газова компанія «Альянс», у якому просить стягнути податкову заборгованість у сумі 195831,76 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що за результатами діяльності на момент подання позову за відповідачем обліковується податкова заборгованість у розмірі 195831,76 грн., проте вона не погашена у встановлений податковим законодавством строк.

Відповідач у визначений судом строк відзив на позовну заяву не надав, заява про визнання позову також суду не надходила, хоча згідно зворотного рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення копію ухвали отримав уповноважений представник відповідача 26.12.2018. (а. с. 35)

Суд, розглянувши подані документи та матеріали, всебічно та повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи, зазначає наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Газова компанія «Альянс» перебуває на обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Так, податковий борг виник у результаті несплати самостійно задекларованих сум, донарахуванню штрафних санкцій та пені з:

- податку на додану вартість: відповідачем подано податкову декларацію з ПДВ № 9047636907 від 19.03.2018, у якій нараховано суму в розмірі 52971,74 грн.; відповідачем подано податкову декларацію з ПДВ № 9070936082 від 18.04.2018, у якій нараховано суму в розмірі 80255,00 грн.; донараховано штрафні санкції за актом поточного року та винесено податкове повідомлення-рішення № 0248451207 від 27.04.2018 на суму 645,56 грн.; залишок несплаченої пені становить 637,82 грн. Всього з ПДВ - 134510,12 грн.

- податку на прибуток приватних підприємств: відповідачем подано податкову декларацію з податку на прибуток приватних підприємств № 299489970 від 28.02.2018, у якій нараховано суму в розмірі 43825,64 грн.; відповідачем подано податкову декларацію з податку на прибуток приватних підприємств № 9087952011 від 10.05.2018, у якій нараховано суму в розмірі 16986,00 грн.; Всього з податку на прибуток - 60811,64 грн.

- адміністративні штрафи та інші санкції: за результатами перевірками податковим органом складено акт № 24/26-15-14-02-01-14/34045531 від 24.01.2018, на підставі якого прийнято податкове повідомлення-рішення № 00001901402 від 16.02.2018 яким донараховано товариству суму у розмірі 510,00 грн. (штрафні санкції). (а. с. 13-27)

Таким чином, податкова заборгованість відповідача станом на 22.05.2018 становить 195831,76 грн. (а. с. 7)

На виконання вимог ст.59 ПК України, ГУ ДФС у м. Києві направлено відповідачу рекомендованим листом податкову вимогу № 1711-17 від 12.01.2018. (а. с. 12)

Позивач зазначає, що контролюючим органом здійснено всі заходи спрямовані для погашення податкової заборгованості, проте, вищевказані дії контролюючого органу не призвели до повного погашення податкового боргу, що й зумовило звернення до суду з даними позовними вимогами.

Суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, з огляду на наступне.

Статтею 67 Конституції України визначено, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Згідно з положеннями п. п. 20.1.34 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України, передбачено право податкового органу звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків податкового боргу або його частини.

Так, п. 15.1 ст. 15 Податкового кодексу України передбачено, що платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Відповідно до п. п. 14.1.175 п.14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (надалі по тексту також - ПК України) податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Згідно з п.п.16.1.4. п.16.1 статті 16 ПК України платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Приписами п.46.1 статті 46 ПК України встановлено, що податкова декларація, розрахунок - це документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Податкове зобов'язання визначене самостійно платником в податковій декларації в силу положень п. 54.1 ст. 54 ПК України не може бути оскаржене платником податків в адміністративному або судовому порядку і вважається узгодженим.

Відповідно до п. 57.1 ст. 57 ПК України платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Отже заборгованість, яка виникла у зв'язку з несплатою відповідачем задекларованих у вказаній вище податковій декларації, є узгодженою.

Статтею 59.1 ПК України передбачено, що у разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення. Податкова вимога може надсилатися (вручатися) контролюючим органом за місцем обліку платника податків, в якому обліковується податковий борг платника податків. Податкова вимога не надсилається (не вручається), якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує шістдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, контролюючий орган надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податків.

З метою погашення податкового боргу, Головним управлінням Державної фіскальної служби у м. Києві вжито заходів, передбачених ст. 59 ПК України, а саме, направлено відповідачу податкову вимогу № 1711-17 від 12.01.2018.

Станом на час розгляду справи доказів про сплату відповідачем податкових зобов'язань суду не надано, як і не надано доказів щодо оскарження вищевказаної податкової вимоги.

Згідно з приписами п. п. 20.1.34 п. 20.1 ст. 20 ПК України контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Положеннями п. 95.1 ст. 95 ПК України передбачено, що контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Згідно з п. 95.2 ст. 95 ПК України стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

У п. 95.3 статті 95 ПК України визначено, що стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

За таких обставин суд дійшов висновку, що позивачем доведено наявність у відповідача податкового боргу та підстав для його стягнення, а тому вимога про стягнення з нього спірної заборгованості є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Доказів, які спростовували б доводи податкового органу, відповідач суду не надав.

Керуючись статтями 9, 77, 241 - 246, 255, 293 - 297 Кодексу адміністративного судочинства України,

В И Р І Ш И В :

Адміністративний позов Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві (вул. Шолуденка, 33/19, м. Київ, 04116, ЄДРПОУ 39439980) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Газова компанія «Альянс» (ЄДРПОУ 34045531, бульвар Дружби Народів, 10, м. Київ, 01103) про стягнення податкового боргу задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Газова компанія «Альянс» (ЄДРПОУ 34045531, бульвар Дружби Народів, 10, м. Київ, 01103) на користь Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві (вул. Шолуденка, 33/19, м. Київ, 04116, ЄДРПОУ 39439980) податковий борг у розмірі 195831,76 грн. (сто дев'яносто п'ять тисяч вісімсот тридцять одна гривня 76 коп.)

Рішення набирає законної сили відповідно до ст. 255 КАС України та може бути оскаржене за правилами, встановленими ст. ст. 293 - 297 Кодексу адміністративного судочинства України відповідно.

Суддя Н.М. Шевченко

Попередній документ : 80693548
Наступний документ : 80693550