Ухвала суду № 80636927, 12.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
12.11.2018
Номер справи
757/55648/18-к
Номер документу
80636927
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55648/18-к

У Х В А Л А

12 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густяков Ю.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001925 від 15.06.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У засідання слідчий не з'явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого СГ ГСУ Генеральної прокуратури України Сміяна П.О. від 05.11.2018 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017000000001925 від 15.06.2017 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які обліковуються на рахунках:

- ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ БІЗНЕС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42178940) №26006842555001; ТОВ «ФЛАЙТРОН» (код ЄДРПОУ 41195462) №26000842090001; ТОВ «СІЕМДЖІ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 40353074) №26007637918001; ТОВ «МАЛЬТЕКС» (код ЄДРПОУ 41091953) №26006611311001; ТОВ «ЛЕВЕЛ АП Україна» (код ЄДРПОУ 40674634) №26000635984001; ТОВ «ЕКО КЛІН МАСТЕРС» (код ЄДРПОУ 41722589) №26001842516001; ТОВ «ГРАНД ЛАМАР» (код ЄДРПОУ 41640119) №26008796342001; ТОВ «БРАУНБЕРГ» (код ЄДРПОУ 41657913) №26104131191001, №26007131191001; ТОВ «АЛТАЙС-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40823913) №26007817619001; ТОВ «АЛЬЯНС БІЛДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39670060) №26002787067001; ТОВ «ІНВАЙТ БУД» (код ЄДРПОУ 41858727) №26008842553001відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30;

- ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ БІЗНЕС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42178940) №26007025755601; ТОВ «СТРОНГ КЕПІТАЛ ДИЗАЙН» (код ЄДРПОУ 42248923)№26009025955001; ТОВ «СТОК СІТІ» (код ЄДРПОУ 41656417) №26008025286801; ТОВ «ДЕЛЬТАДЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 42208550) №26006026164601; ТОВ «ВІП ПРЕМІУМ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 42126171) №26003026279801; ТОВ «ВІНДОВ МЕДІА» (код ЄДРПОУ 40192408) №26005026066001; ТОВ «АЛЬФА СЕК'ЮРІТІ» (код ЄДРПОУ 41298774) №26006025449101; ФОП ОСОБА_4(код НОМЕР_1) НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 відкритих в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6;

- ТОВ «ФЛАЙТРОН» (код ЄДРПОУ 41195462)№26008000162952, №26009013062952, №26054013062952; ТОВ «ЗЕН-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41355931) №26006000164327, №26007013064327, №26052013064327;ТОВ «ЕРТЕ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41645431) №26008000166271, №26009013066271, №26054013066271; ТОВ «ВРЕІК» (код ЄДРПОУ 39311036) №26002000164008, №26003013064008, №26058013064008; ТОВ «ВАЛДІ ІНКОМ» (код ЄДРПОУ 41641636) №26006000164316, №26007013064316, №26052013064316; ТОВ «БРАУНБЕРГ» (код ЄДРПОУ 41657913) №26051013065253; ТОВ «АЙ ТІ СТАР» (код ЄДРПОУ 41197868) №26000000162949, №26001013062949, №26056013062949відкритих в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46;

- ТОВ «ФЛАЙТРОН» (код ЄДРПОУ 41195462) №2600900166070; ТОВ «МІЛД ГРУП» (код ЄДРПОУ 42045068) №2600200167489; ТОВ «ЗЕН-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41355931) №2600300153205; ТОВ «ЕРТЕ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41645431) №2600600163139; ТОВ «ВРЕІК» (код ЄДРПОУ 39311036) №26001001075884 відкритих в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров.Куренівський, б.19/5;

- ТОВ «ТРАНС-РЕК» (код ЄДРПОУ 41355800) №26005012160662, №26008012160669, №26002012160676відкритих в АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29;

- ТОВ «СТРОНГ КЕПІТАЛ ДИЗАЙН» (код ЄДРПОУ 42248923) №2600976241; ТОВ «ЕРТЕ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41645431) №2600176748; ТОВ «ВАЛДІ ІНКОМ» (код ЄДРПОУ 41641636) №2600177561; ТОВ «ВІП ПРЕМІУМ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 42126171) №2600777743; ТОВ «ВІНДОВ МЕДІА» (код ЄДРПОУ 40192408) №2600551842 відкритих в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

- ТОВ «СІЕМДЖІ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 40353074) №2600101725615відкритих в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78;

- ТОВ «ЛЕВЕЛ АП Україна» (код ЄДРПОУ 40674634) №26001390107541відкритих в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), що розташований за адресою: м. Київ проспект Гагаріна Юрія, 17в;

- ТОВ «ЛЕВЕЛ АП Україна» (код ЄДРПОУ 40674634) №26006664265400; ТОВ «ДЕЛЬТАДЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 42208550) №26000878911773, №26001878911772, №26004878911768; ТОВ «АЛЬФА СЕК'ЮРІТІ» (код ЄДРПОУ 41298774) №26002668980600 відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

- ТОВ «ЗЕН-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41355931) №26003010650001відкритих в ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Введенська, будинок 29/58;

- ТОВ «ВРЕІК»(код ЄДРПОУ 39311036) №26009454804; ТОВ «ВІНДОВ МЕДІА»(код ЄДРПОУ 40192408) №26001511251, №26008511254, №26006512233відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9;

- ТОВ «ВІНДОВ МЕДІА» (код ЄДРПОУ 40192408) №2600028154 відкритих в Київська регіональна дирекція АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904), що розташований за адресою: м. Київ вул.Пирогова, 7-7Б;

ТОВ «АЛЬФА СЕК'ЮРІТІ» (код ЄДРПОУ 41298774) №26007052673209відкритих в ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649 ), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя В.В.Підпалий

Попередній документ : 80636559
Наступний документ : 80636935