Ухвала суду № 80525075, 19.03.2019, Господарський суд Миколаївської області

Дата ухвалення
19.03.2019
Номер справи
915/1741/18
Номер документу
80525075
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=====

УХВАЛА

про визнання кредиторських вимог

19 березня 2019 року Справа № 915/1741/18

м. Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області,

головуючий суддя Давченко Т.М.,

за участю секретаря судового засідання Говоріної А.Е.,

без участі ліквідатора та представників сторін, які не з’явилися в засідання;

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву

кредитора: товариства з обмеженою відповідальністю “Грін Тур”,

вул. Садова, 1, м. Миколаїв, 54001;

про визнання кредиторських вимог

у справі № 915/1741/18, в якій

банкрут: товариство з обмеженою відповідальністю “А-Грос”,

вул. Чкалова, 30А, м. Миколаїв, 54017;

ліквідатор: ОСОБА_1: вул. Садова, 1, м. Миколаїв, 54001;

суть спору: банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю “А-Грос”

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Господарського суду Миколаївської області перебуває справа № 915/1741/18 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) “А-Грос” у порядку ст. 95 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі – Закон); постановою від 31.01.2019 визнано товариство банкрутом, відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено ОСОБА_1

З метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов’язаннями ТОВ “А-Грос” на сайті Вищого господарського суду України 31.01.2019 оприлюднене відповідне повідомлення за № 57240.

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) “Грін Тур” звернулося в суд з заявою від 08.02.2019 про визнання кредиторських вимог до банкрута у загальній сумі 6093269 грн. та включення вимог: у сумі 6089427 грн. – до 4-ї черги реєстру вимог кредиторів; у сумі 3842 грн. – до 1-ї черги реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою від 15.02.2019 прийнято зазначену заяву до розгляду.

Ліквідатор у відзиві від 18.03.2019, зареєстрованому в суді у той же день за вх. № 4307/19, визнав грошові вимоги ТОВ “Грін Тур” у повному обсязі та зазначив про включення їх до реєстру вимог кредиторів банкрута.

Ліквідатор та представники сторін, належним чином повідомлені про час та місце розгляду заяви, в засідання не з’явилися.

Дослідивши матеріали заяви ТОВ “Грін Тур” та щодо цієї заяви матеріали справи, суд приходить до такого.

Заявлені кредитором вимоги є заборгованістю ТОВ “А-Грос” за укладеним з ТОВ “Грін Тур” договором від 28.08.2017 № Аг-28/08/2017-С поставки сільськогосподарської продукції (далі – договір), згідно умов якого ТОВ “Грін Тур” (продавець) зобов’язалося поставити і передати у власність ТОВ “А-Грос” (покупця) партіями на умовах СРТ соняшник насіннєвий насипом (товар) у кількості 700,000 м.т. вартістю 9000 грн. без ПДВ (за одиницю) з опціоном +/- 5% за вибором продавця у строк до 05.09.2017, а покупець – прийняти товар та оплатити його в безготівковій формі на рахунок продавця протягом 30-ти банківських днів з дати поставки товару (п.п. 1.1, 1.2, 2.1, 4.1, 4.3, 5.2.1, 6.1 договору).

Сторонами погоджено, що загальна сума договору складає 6300000 грн. без ПДВ; остаточна загальна сума договору складається із загальної вартості фактично поставленого товару, яка визначена згідно підписаних сторонами видаткових накладних (п. 4.2 договору).

Датою поставки (відвантаження) товару вважається дата вручення товару покупцю на складі продавця, що підтверджується видатковою накладною (п. 6.5 договору).

Право власності на товар у покупця виникає з моменту передачі продавцем товару належної якості в пункті поставки на умовах, узгоджених в договорі; обов’язки покупця по оплаті товару вважаються виконаними в момент списання грошових коштів з поточного рахунку покупця при здійсненні оплати вартості товару відповідно до реквізитів, зазначених у договорі та рахунку-фактурі (п. 4.4, 6.1 договору).

Сторони дійшли згоди про те, що договір вступає в силу з дати його підписання уповноваженими представниками сторін і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань, визначених договором (п. 10.1 договору).

На виконання умов договору ТОВ “Грін Тур” поставило ТОВ “А-Грос” насіння соняшнику в кількості 676,600 м.т. загальною вартістю 6089427 грн. з ПДВ, що підтверджується поданою кредитором видатковою накладною від 01.09.2017 № 124, підписаною уповноваженими представниками сторін та скріпленою печатками сторін.

ТОВ “А-Грос”, у відповідності до п. 4.3 договору, мало оплатити поставлений кредитором товар протягом 30-ти банківських днів з дати поставки товару, тобто до 01.10.2017, проте, за твердженнями кредитора, на спростованими ліквідатором, поставлений товар не оплатило і досі.

Законодавством визначено, що за договором поставки одна сторона постачальник зобов’язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні покупцеві товар (товари), а покупець зобов’язаний прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін (ст.265 ГК України, ст. 712 ЦК України).

У відповідності до ч.1 ст.193 ГК України суб’єкти господарювання повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

Положеннями ст.ст. 525, 526, 629 ЦК України передбачено, що зобов’язання має виконуватися відповідно до умов договору та вимог ЦК України. Одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається. Договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Ураховуючи викладене, суд визнає доведеним, що ТОВ “А-Грос” не виконано зобов’язання щодо оплати поставленого ТОВ “Грін Тур” товару в сумі 6089427 грн., і грошові вимоги останнього є обґрунтованими; ці вимоги виникли до визнання боржника банкрутом за ознаками ст. 95 Закону і є конкурсними у розумінні ч.1 ст. 1 Закону, згідно якої кредитор – юридична або фізична особа, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов’язань до боржника; конкурсні кредитори – кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника.

Відповідно до положень п. 36.7 інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013р. № 01-06/606/2013 “Про Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (у редакції Закону України від 22.12.2011 N 4212-VI)”, заяви кредиторів про грошові вимоги до боржника, що ліквідується власником, подаються безпосередньо до господарського суду та оплачуються судовим збором. Розгляд грошових вимог кредиторів в ліквідаційній процедурі здійснюється господарським судом в тому ж порядку, що і грошових вимог, заявлених на підставі статті 23 Закону. За результатами розгляду грошових вимог кредиторів господарським судом затверджується реєстр вимог кредиторів.

Згідно ч. 6 ст. 23 Закону, кредитор, вимоги якого визнані боржником чи господарським судом, має право отримувати від розпорядника майна інформацію щодо вимог інших кредиторів, визнаних боржником та розпорядником майна; такий кредитор може подати розпоряднику майна, боржнику та суду заперечення щодо визнання вимог інших кредиторів; заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, у тому числі щодо яких є заперечення боржника чи інших кредиторів, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду і за наслідками розгляду зазначених заяв господарський суд ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів.

Законом визначено, що вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, у тому числі і вимоги кредиторів, що виникли із зобов’язань у процедурі розпорядження майном боржника чи в процедурі санації боржника, задовольняються у четверту чергу (ч. 1 ст. 45 Закону).

Ураховуючи викладене, грошові вимоги ТОВ “Грін Тур” в сумі 6089427 грн. підлягають визнанню та включенню до 4-ї черги реєстру вимог кредиторів ТОВ “А-Грос”.

Крім того, згідно п. 1 ч. 1 ст. 45 Закону, включенню до 1-ї черги реєстру вимог кредиторів підлягає сума 3842 грн. – судовий збір, сплачений ТОВ “Грін Тур” за звернення до суду з заявою про визнання кредиторських вимог, згідно квитанції від 11.02.2019 № 93.

Керуючись ч. 6 ст. 12, ст. 234 ГПК України, ст.ст. 23, 45, 95 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд

У Х В А Л И В:

1. Визнати у повному обсязі грошові вимоги товариства з обмеженою відповідальністю “Грін Тур”, вул. Садова, 1, м. Миколаїв, 54001, ідентифікаційний код 37913142, в загальній сумі 6093269 (шість мільйонів дев’яносто три тисячі двісті шістдесят дев’ять) грн., з віднесенням: вимог у сумі 6089427 (шість мільйонів вісімдесят дев’ять тисяч чотириста двадцять сім) грн. – до 4-ї черги реєстру вимог кредиторів; вимог у сумі 3842 (три тисячі вісімсот сорок дві) грн. – до 1-ї черги реєстру вимог кредиторів.

2. Ухвалу направити кредитору, банкруту, ліквідатору.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”; ухвали, постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

Ухвалу може бути оскаржено в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Суддя Т.М. Давченко

Попередній документ : 80525074
Наступний документ : 80525077