Рішення № 80492807, 15.03.2019, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
15.03.2019
Номер справи
910/13124/18
Номер документу
80492807
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

15.03.2019Справа № 910/13124/18За позовом Фізичної особи-підприємець Дем'ян-Грицюк Микола Миколайович

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Е.Коннект (Україна)"

про стягнення 47 109,02 грн.

Суддя Мельник В.І.

за участю секретаря судового засідання Федорової О.В.

Представники сторін:

від позивача - Кірічевська О.І. - представник

від відповідача - не з'явився

Суть спору:

Фізична особа-підприємець Дем'ян-Грицюк Микола Миколайович подав на розгляд Господарського суду міста Києва позовну заяву до Товариства з обмеженою відповідальністю "Е.КОНЕКТ (Україна) про стягнення заборгованості.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.10.2018 позовну заяву фізичної особи-підприємець Дем'ян-Грицюк Миколи Миколайовича подав на розгляд Господарського суду міста Києва позовну заяву до Товариства з обмеженою відповідальністю "Е.КОНЕКТ (Україна) про стягнення заборгованості залишено без руху.

15.11.2018 відділом діловодства суду від представника позивача отримано розрахунок витрат які позивач поніс і очікує понести.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконання відповідачем взятих на себе зобов'язань за договором №01/06 від 07.06.2018 щодо оплати поставленого товару.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.11.2018 відкрито провадження у справі № 910/13124/18 та призначити до розгляду на 14.12.2018.

В судове засіданні 14.12.2018 представник позивача з?явився, надав свої усні пояснення по справі.

В судове засіданні 14.12.2018 представник відповідача не з?явився.

Ухвалою суду від 14.12.2018 відкладено розгляд справи на 04.02.2019.

04.02.2019 розгляд справи не відбувся, у зв'язку із перебуванням судді Мельника В.І. на лікарняному.

У зв'язку з виходом судді Мельника В.І. з лікарняного, справа підлягає призначенню до розгляду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.02.2019 призначено розгляд справи №910/13124/18 в порядку спрощеного провадження на 15.03.2019.

В судове засідання 15.03.2019 представник позивача з'явився, просив суд задовольни ти позовні вимоги в повному обсязі.

В судове засідання 15.03.2019 представник відповідача не з'явився, причини неявки суду не повідомив.

У судовому засіданні судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, судом з'ясовано наступне.

07.07.2018 між позивачем, як виконавцем та відповідачем як замовником було укладено договір №01/06 про надання послуг, відповідно до умов якого виконавець зобов'язався за завданням замовника надати наступні консультаційні послуги з підбору приміщення для оренди/суборенди замовником, а саме:дослідження ринку нерухомості щодо підбору приміщення, відповідного замовнику для оренди / суборенду, в подальшому -об'єкт; організацію перегляду об'єктів, що відповідають вимогам замовника, які погодженні сторонами в п. 1.3 даного договору; консультування замовника з питань, пов'язаних з орендою / суборенду об'єкту; ведення переговорів з орендодавцем (власником) об'єкта; дотримуючись інтересів замовника; надання допомоги замовнику в оформленні договору (протоколу) про намір з орендодавцем (власником) об'єктах;

Пунктом 1.2. договору сторони домовились, що об'єкт повинен відповідати наступним вихідним умовам (вимогам) перебувати в центральних районах м. Києва, за технічними характеристиками відповідати площі не менше 100 кв. м., вид об'єкта: нежитлова нерухомість, квартира.

Відповідно до п. 1.3 договору, замовник в порядку та на умовах договору, зобов'язаний прийняти та оплатити надані виконавцем послуги.

Згідно п. 5.2 договору винагорода виплачується замовником виконавцю протягом З (трьох) банківських днів з дати підписання Акту приймання-передачі по договору оренди, підписаному замовником та третьою особою (власником об'єкта оренди / орендодавцем).

Позивач обґрунтовує свої вимоги тим, що ним у повному обсязі виконано зобов'язання за договором, оскільки в зв'язку із наданими відповідачеві послуг, останнім було укладено із третьою особою ( ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ») договір оренди № 01/06 за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 7. Передання орендодавцем та прийняття орендарем об'єкта оренди (квартири) в тимчасове користування на виконання умов договору №01/096 від 08.06.2018 підтверджується актом прийому-передачі до договору оренди (копія наявна в матеріалах справи). Проте відповідачем в порушення умов договору про надання послуг не виконано умов договору, оскільки останній не розрахувався за надані послуги, крім того останній відмовляється підписувати акт надання послуг до договору №01/06 від 07.06.2018 року.

07.09.2018 позивачем на адресу відповідача надіслано претензію про виплату винагороди за фактично надані послуги, проте остання залишена без розгляду.

Як визначено частинами 1, 2 статті 193 Господарського кодексу України (надалі - ГК України), суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Відповідно до ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України) зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Згідно ч. 2 статті 509 ЦК України зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 2 статті 11 ЦК України передбачено, що підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Згідно ч. 1 статті 626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Згідно зі ст. 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Положення цієї глави можуть застосовуватися до всіх договорів про надання послуг, якщо це не суперечить суті зобов'язання.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 610 ЦК України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Статтею 611 ЦК України передбачено, що у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, господарський суд вважає, що вимоги позивача про стягнення заборгованості за надані послуги підлягає задоволенню, в розмірі 47109,02 грн.

Відповідно до ст. 129 ГПК України витрати на судовий збір покладаються на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 73, 74, 76, 77-79, 86, 91, 129, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва,-

ВИРІШИВ:

1. Задовольнити позовні вимоги.

2. Стягнути із Товариства з обмеженою відповідальністю «Е.КОННЕКТ (Україна) (1001, м. Київ, пров. Рильський, буд. 4, ідентифікаційний номер 40598496) на користь фізичної особи-підприємця Дем'ян-Грицюк Миколи Миколайовича (АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) заборгованість в розмірі 47109 (сорок сім тисяч сто дев'ять) грн. 02 коп., судовий збір в розмірі 1762 (одна тисяча сімсот шістдесят дві) грн.

3. Видати наказ.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги це рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне рішення складено 18.03.2019

Суддя В.І. Мельник

Попередній документ : 80492806
Наступний документ : 80492808