Ухвала суду № 80492152, 18.03.2019, Господарський суд Вінницької області

Дата ухвалення
18.03.2019
Номер справи
902/59/19
Номер документу
80492152
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 ел.пошта : inbox@vn.arbitr.gov.ua

_______________

У Х В А Л А

м. Вінниця

"18" березня 2019 р. Cправа № 902/59/19

Суддя Господарського суду Вінницької області Міліціанов Р.В., розглянувши матеріали справи

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Прилуцьке", вул. Аграрна, буд. 1, с. Нова Прилука, Липовецький район, Вінницька область, 22512, код 36522672

до: Приватного підприємства "Агро Україна +", вул. Аграрна, буд. 37 Е, с. Нова Прилука, Липовецький район, Вінницька область, 22512, код 40671778

про стягнення заборгованості 928 757,00 грн.

В С Т А Н О В И В :

29.01.2018 року до Господарського суду Вінницької області надійшла позовна заява № 25/01 від 25.01.2019 року Товариства з обмеженою відповідальністю "Прилуцьке" до Приватного підприємства "Агро Україна +" про стягнення заборгованості в розмірі 928 757,00 грн. за Договором купівлі ВРХ, свиней, коней від 30.08.2016 року.

В якості підстави заявлених позовних вимог позивач посилається на невиконання відповідачем умов Договору купівлі ВРХ, свиней, коней від 30.08.2016 року в частині проведення розрахунків за отриманих тварин.

Ухвалою суду від 30.01.2019 року позов залишено без руху.

Ухвалою суду від 19.02.2019 року відкрито провадження у справі № 902/59/19 за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 14.03.2019 року.

07.03.2019 року відповідач подав до суду відзив від 05.03.2019 року на позовну заяву, в якому заперечив щодо заявлених позовних вимог в повному обсязі. Окрім того до відзиву відповідач додав заяву № 12 від 06.02.2019 року про припинення зобов'язання шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.

На визначену судом дату з'явились представники позивача та відповідача.

В засіданні представник позивача підтримала позов в повному обсязі, представник відповідача щодо позову заперечив.

Суд розглянув матеріали справи, заслухав учасників судового процесу та дійшов наступних висновків.

Згідно з положеннями ч.ч. 1-2 ст. 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з'ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Положеннями ч. 2 ст. 182 ГПК України передбачено, що суд у підготовчому засіданні, зокрема, з'ясовує, чи повідомили сторони про всі обставини справи, які їм відомі; чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання, вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання; здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного та своєчасного розгляду справи по суті.

В судовому засіданні 14.03.2019 року судом з'ясовано, що матеріали справи не містять достатніх доказів для закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті.

Відповідно до ч. 3 ст. 177 ГПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження в інших випадках, коли питання, визначені ч. 2 ст. 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

При здійсненні правосуддя суд має виходити з необхідності дотримання основних засад господарського судочинства, зазначених в ст.ст. 2, 4 ГПК України стосовно забезпечення права сторін на розгляд справ у господарському суді після їх звернення до нього у встановленому порядку, гарантованому чинним законодавством та всебічно забезпечити дотримання справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

В силу ч.4 ст.74 ГПК України, суд наділений правом витребування доказів у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів.

З огляду на вищезазначене, з метою повного, об'єктивного, всебічного розгляду справи, суд дійшов висновку, що підготовче засідання підлягає відкладенню.

За результатами проведеного 14.03.2019 року судового засідання суд постановив ухвалу про відкладення підготовчого засідання у справі № 902/59/19 на 05.04.2019 року, яку занесено до протоколу судового засідання.

Згідно з ч. 1 ст. 182 ГПК України підготовче засідання проводиться судом з повідомленням учасників справи.

Згідно з ст. 120 ГПК України суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов'язковою. Виклик і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

З огляду на вищезазначене, суд вважає за необхідне повідомити сторін про дату, місце та час наступного судового засідання у справі № 902/59/19 шляхом їх виклику.

Керуючись ст.ст. 18, 74, 120, 121, 177, 182, 183, 234, 235, 326 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В :

1. Повідомити учасників, що підготовче судове засідання у справі № 902/59/19 відбудеться 05.04.2019 року о 10:00 год. в приміщенні Господарського суду Вінницької області (вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, 3-й поверх, зал № 4).

2. Викликати у підготовче судове засідання представників позивача та відповідача з доказами про повноваження, визначеними ст. 60 ГПК України та з документами, що посвідчують особу. У разі направлення учасниками справи (за власним бажанням) у судове засідання уповноважених представників, останнім мати при собі, відповідно до ст.ст. 58, 60 ГПК України, документи, що підтверджують їх повноваження, явку визнати обов'язковою.

3. Зобов'язати Головне управління статистики у Вінницькій області (вул. Хмельницьке шосе, 15, м. Вінниця, 21000) надати суду копії звітів форми 24-сг щодо обліку за ТОВ "Прилуцьке" (вул. Аграрна, буд. 1, с. Нова Прилука, Липовецький район, Вінницька область, 22512, код 36522672) та ПП "Агро Україна +" (вул. Аграрна, буд. 37 Е, с. Нова Прилука, Липовецький район, Вінницька область, 22512, код 40671778) протягом 2016 року поголів'я великої рогатої худоби, свиней, коней.

4. Зобов'язати Вінницьку філію Державного підприємства "Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин" (вул. Максимовича, 19, (5 поверх), м. Вінниця, 21036) надати суду відомості з Єдиного державного реєстру тварин щодо обліку за ТОВ "Прилуцьке" (вул. Аграрна, буд. 1, с. Нова Прилука, Липовецький район, Вінницька область, 22512, код 36522672) та ПП "Агро Україна +" (вул. Аграрна, буд. 37 Е, с. Нова Прилука, Липовецький район, Вінницька область, 22512, код 40671778) в 2016 році поголів'я великої рогатої худоби, свиней, коней.

5. Зобов'язати Новоприлуцьку сільську раду Липовецького району Вінницької області (вул. Травнева, буд. 45, с. Нова Прилука, Вінницька обл., Липовецький р-н, 22512) надати суду відомості щодо того чи оформлювались ТОВ "Прилуцьке" (вул. Аграрна, буд. 1, с. Нова Прилука, Липовецький район, Вінницька область, 22512, код 36522672) та ПП "Агро Україна +" (вул. Аграрна, буд. 37 Е, с. Нова Прилука, Липовецький район, Вінницька область, 22512, код 40671778) паспорти у 2016 році на поголів'я великої рогатої худоби, свиней, коней та на яку кількість.

6. Зобов'язати Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001) надати суду відомості про те, чи виплачувались у 2015-2017 роках ТОВ "Прилуцьке" (вул. Аграрна, буд. 1, с. Нова Прилука, Липовецький район, Вінницька область, 22512, код 36522672) та ПП "Агро Україна +" (вул. Аграрна, буд. 37 Е, с. Нова Прилука, Липовецький район, Вінницька область, 22512, код 40671778) державні дотації на утримання поголів'я великої рогатої худоби, в якій сумі та на яку кількість великої рогатої худоби.

7. Подання доказів по справі здійснювати відповідно до ст. 80 ГПК України.

8. Попередити сторони, що письмові докази подаються до суду в оригіналі або в належним чином засвідченій копії (ст. 91 ГПК України). В разі подання копії документу вона повинна бути засвідчена відповідно до вимог чинного законодавства України (Закону України "Про нотаріат", Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" або ін.). Відповідно до п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

9. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vn.arbitr.gov.ua/sud5003/.

10. Примірник ухвали надіслати сторонам, Головному управлінню статистики у Вінницькій області, Вінницькій філії ДП "Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин", Новоприлуцькій сільській раді, Мінагрополітики України рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення, а також позивачу засобами електронного зв'язку за адресою: v.buryatynskyy@agro-corp.com.ua.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею - 18.03.2019 року.

Суддя Міліціанов Р.В.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу (вул. Аграрна, буд. 1, с. Нова Прилука, Липовецький район, Вінницька область, 22512)

3 - відповідачу (вул. Аграрна, буд. 37 Е, с. Нова Прилука, Липовецький район, Вінницька область, 22512)

4 - Головному управлінню статистики у Вінницькій області (вул. Хмельницьке шосе, 15, м. Вінниця, 21000)

5 - Вінницькій філії Державного підприємства "Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин" (вул. Максимовича, 19, (5 поверх), м. Вінниця, 21036)

6 - Новоприлуцькій сільській раді Липовецького району Вінницької області (вул. Травнева, буд. 45, с. Нова Прилука, Вінницька обл., Липовецький р-н, 22512)

7 - Міністерству аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001)

Попередній документ : 80492146
Наступний документ : 80492162