Рішення № 80425322, 06.03.2019, Чортківський районний суд Тернопільської області

Дата ухвалення
06.03.2019
Номер справи
608/2215/18
Номер документу
80425322
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Копія

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" березня 2019 р. Справа № 608/2215/18

Номер провадження2/608/141/2019

Чортківський районний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді Квятковської Л. Й.

з участю секретаря Маришевої Г.М.,

позивачки ОСОБА_1,

представника позивачки ОСОБА_1 - ОСОБА_2,

представників відповідача ОСОБА_3 гуманітарно-педагогічного коледжу імені ОСОБА_4 - ОСОБА_5, ОСОБА_6,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в місті Чорткові цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3 гуманітарно-педагогічного коледжу імені ОСОБА_4 про визнання неправомірною зміну істотних умов праці, -

ВСТАНОВИВ:

В листопаді 2018 року позивачка ОСОБА_1 звернулася в суд з позовом до відповідача ОСОБА_3 гуманітарно-педагогічного коледжу імені ОСОБА_4 про визнання неправомірною зміну істотних умов праці. В позовній заяві позивачка вказала, що наказом №309 від 16 серпня 1999 року по ОСОБА_3 педагогічному училищі її прийнято на посаду викладача іноземної мови ( німецької). З часу прийняття на посаду викладача німецької мови в Чортківське педагогічне училище, та до початку 2018-2019 навчального року її постійно забезпечували річним педагогічним навантаженням в обсязі не менше окладу (720 годин), проте на 2018-2019 навчальний рік адміністрацією училища було встановлено без її згоди неповне педагогічне навантаження в обсязі 655 годин. Під час формування педагогічного навантаження до початку навчального 2018-2019 року вона двічі із заявою зверталась до адміністрації педагогічного коледжу з вимогою надати їй повне педагогічне навантаження, але заяви керівництвом коледжу були проігноровані. Вважає, що адміністрація педагогічного коледжу порушила законні права на працю, що призвело до моральних страждань. 6 червня 2018 року адміністрацією коледжу їй було попереджено про зміни істотних умов праці та можливе вивільнення у зв'язку з можливим зменшенням набору контингенту студентів у 2018-2019 навчальному році. Однак вона із вказаним попередженням не згідна, а тому підпису свого про ознайомлення не поставила. Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці. Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 ст. 36 КЗпП України. Окрім того адміністрацією педагогічного коледжу порушено ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту», якою визначено педагогічне навантаження вчителя закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, встановлюється тільки за його згодою. Вважає також, що при розподілі навантаження між педагогічними працівниками було порушено п. п. 6.3.3, п. 4.2.7 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки. Просить визнати неправомірним встановлення адміністрацією ОСОБА_3 гуманітарно-педагогічного коледжу імені ОСОБА_4 річного педагогічного навантаження ОСОБА_1 на 2018-2019 навчальний рік в обсязі 655 годин; зобов'язати адміністрацію ОСОБА_3 гуманітарно-педагогічного коледжу імені ОСОБА_4 забезпечити ОСОБА_1 річним педагогічним навантаженням на 2018-2019 навчальний рік в обсязі 720 годин; стягнути із ОСОБА_3 гуманітарно-педагогічного коледжу імені ОСОБА_4 в її користь 10000 гривень моральної шкоди; стягнути із ОСОБА_3 гуманітарно-педагогічного коледжу імені ОСОБА_4 судові витрати понесені за сплату судового збору, та витрати на правничу допомогу.

Відповідач представник ОСОБА_3 гуманітарно-педагогічного коледжу імені ОСОБА_4 подав відзив на позов, в якому вказав, що відповідно до вимог ст. 56 ЗУ «Про вищу освіту» передбачено, що максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік. Педагогічне навантаження в ОСОБА_3 гуманітарно-педагогічному коледжі імені ОСОБА_4 формується після завершення вступних іспитів із зарахуванням певної кількості студентів і формуванням визначеної кількості груп. Специфіка формування навантаження конкретно викладачів німецької мови полягає у кількості прийнятих студентів, які вивчали іноземну (німецьку) мову. У 2018-2019 навчальному році від загальної кількості студентів І курсу (160) тільки 7 студентів вивчали німецьку мову, з яких сформовано групу. ОСОБА_1 прийнята на посаду вчителя іноземної (німецької) мови відповідно до наказу № 309 від 16.08.1999 року. Кількість годин, розмір ставки в наказі не зазначено. З часу прийняття на роботу до 01.09.2018 року в навчальному закладі позивачка не проводила жодного уроку іншої іноземної мови та атестувалась тільки як викладач німецької мови, також не проходила стажування курсів з підвищення кваліфікації з іншої іноземної мови, крім німецької. ОСОБА_7 наказу від 23.08.2000 року в коледжі працює викладач іноземної мови ОСОБА_8, якій згідно наказу від 31.08.2018 року № 503 надано 628 годин навантаження (355 німецька мова, 253 педагогічна практика). ОСОБА_7 цього ж Наказу від 31.08.2018 року ОСОБА_1 надано 655 годин педагогічного навантаження (411 німецької мови, 244 педагогічної практики). В 2017-2018 навчальному році навантаження позивачки становило 724 години, із яких 120 годин педагогічна практика, тобто 16,6% від загального навантаження. У 2018-2019 навчальному році її було доповнено навантаження педагогічною практикою 244 години, що становить 31,3% від загального навантаження, тобто на 124 збільшено кількість годин педагогічної практики порівняно із попереднім навчальним роком, що становить 44,5%. Викладач ОСОБА_8 у 2017-2018 навчальному році мала навантаження 723 години, тобто їй також зменшено навантаження на 95 годин, що свідчить про об'єктивний підхід до всіх педагогічних працівників, тому надати години англійської мови було неможливе у зв'язку відсутності наявних вільних годин та забезпечення спеціалістами, які пройшли стажування підвищення кваліфікації та атестовані як викладачі англійської мови. Адміністрацією ОСОБА_3 гуманітарно-педагогічного коледжу імені ОСОБА_4 були дотримані вимоги трудового законодавства, про що свідчать додані до відзиву документи. Формування педагогічного навантаження 2018-2019 навчального року було завершено 28.08.2018 року і всі викладачі одержали його особисто. Позивач у період формування педагогічного навантаження із заявами до адміністрації не зверталась. Остання звернулась із заявою 31.08.2018 року в кінці робочого дня та 03.09.2018 року. На вказані заяви їй було надано відповіді. Також на заяву до комісії з трудових спорів коледжу позивачці було надано відповідь. Крім того, позивач продовжує працювати на роботі в нових умовах по даний час. Просять в позові відмовити.

В судовому засіданні позивачка ОСОБА_1 та її представник ОСОБА_2 уточнені позовні вимоги підтримують, просять задовольнити, ними також надані додаткові пояснення. Зокрема ОСОБА_1 пояснила, що при зменшенні їй річного педагогічного навантаження порушено вимоги ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту», Галузеву угоду (п. 6.3.3, п. 4.2.7), Колективний договір, ст. 24 Конституції України (про рівність прав), ст. 36 Конституції України (дискримінація у правах за неналежність до профспілки). Педагогічне навантаження, обсягом менше тарифної ставки, встановлюється тільки за згодою працівника, а вона на це не погодилась, а у колективному договорі, як і в Галузевій угоді, зазначено, що залучати до викладацької діяльності сумісників можна лише за умови забезпечення штатних працівників. В той день, коли вона дізналася про обсяг свого педагогічного навантаження, вона написала заяву, правда, спочатку в усній бесіді попросила директора про повне навантаження, коли зустріла його на подвір’ї коледжу. Вона не атестувалась з англійської мови, годинами якої пропонує її довантажити, тому що щодо підвищення кваліфікації з англійської мови, то згідно п. 1.8 Типового положення про атестацію педагогічних працівників вона б мала можливість таке пройти впродовж 5 років. Щодо пояснень директора, що у наказі про прийняття її на роботу не вказана кількість годин і розмір ставки, то загальновідомо, що такі дані вказуються з прийняттям на роботу якраз на неповне педагогічне навантаження або за сумісництвом. У такому випадку з працівником укладається трудовий договір, що й відображено у заяві працівника та у наказі. Її ж прийнято на основне місце роботи згідно направлення і від початку роботи вона працювала на повне педагогічне навантаження. Вважає, що їй завдано і моральну шкоду, яка полягає в душевних стражданнях, яких вона зазнала. Має двоє дітей 12 і 14 років. 31.08.2018 вона ознайомилась з навантаженням і написала заяву про довантаження. 06 червня 2018 року не була на зборах. 08.06.2018 року була ознайомлена і був складений акт. Не заперечує, що її було попереджено.

Представник позивачки ОСОБА_1 – ОСОБА_2 вважає, що позов підлягає до задоволення, суду додатково пояснив, що 30 травня 2018 року за підписом директора коледжу видано наказ №320 «Про можливу зміну істотних умов праці та можливе вивільнення», знаючи про цей наказ ОСОБА_1, не дуже стала турбуватися, оскільки в наказі зазначено слово «Можливу зміну», «Можливе вивільнення». Позивачка вказане попередження не підписала, тому що вона не була згідна звільнятись з роботи, її фактично цим наказом попереджали про можливе знову ж таки звільнення з роботи. Якщо б у попередженні було зазначено, що ОСОБА_1 буде зменшено педагогічне навантаження, то позивачка ОСОБА_1 в цей же час зразу була б звернулась із заявою на ім'я директора про надання її повного навантаження за спеціалізацією згідно диплома, в якому зазначено, що вона може викладати англійську мову. 31 серпня 2018 року виданий наказ №503 про призначення педагогічного навантаження на 2018-2019 навчальний рік, в якому ОСОБА_1 надано педагогічне навантаження 655 педагогічних годин. 31 серпня 2018 року позивачка, знаючи вже проте, що її зменшили педагогічне навантаження, звертається із заявою до директора і просить його надати її повне педагогічне навантаження, врахувати при цьому, що вона може викладати англійську мову, вказана заява зареєстрована в коледжі під №312 від 31.08.2018 року в журналі вхідної кореспонденції. В наказі № 503 від 31 серпня 2018 року про призначення педагогічного навантаження на 2018-2019 навчальний рік, де зазначено про сумісників, значиться прізвище ОСОБА_9, якій згідно наказу надано педагогічне навантаження в кількості 234 години як вчителю англійської мови. Позивачка не надавала згоди на зменшення педагогічного навантаження, кількість годин із 720 було зменшено до 655 годин без її згоди. Вважає, що відповідачем порушено п. 4.2.7, 6.3.3 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки. Зі сторони адміністрації педагогічного коледжу пропозиції для позивачки щодо донавантаження іншими видами навчально-виховної роботи не поступало. Внаслідок неправомірних дій адміністрації педагогічного коледжу та порушення законних прав позивачці завдано моральної шкоди, яка полягає у перенесенні суттєвих емоційних страждань, приниженні авторитету та ділової репутації викладача двох іноземних мов англійської та німецької з неповним 20-річним стажем роботи. Вона довший час вже перебуває в стані морального пригнічення та дискомфорту, відчуває болі в області серця, приймає заспокійливі ліки. Правовою підставою відшкодування відповідачем завданої позивачу ОСОБА_1 моральної шкоди є положення ст. 23 Цивільного кодексу України.

В судовому засіданні представник відповідача ОСОБА_6 позов не визнає, вважає його безпідставним, не обґрунтованим згідно викладених в відзиві аргументів. Вважає, що з боку відповідача не було порушення трудових прав ОСОБА_1, тому позовні вимоги останньої є безпідставними і підлягають відхиленню з наступних обставин. Педагогічне навантаження в ОСОБА_3 гуманітарно-педагогічному коледжі імені ОСОБА_4 формується після завершення вступних іспитів із зарахуванням певної кількості студентів і формуванням визначеної кількості груп. Специфіка формування навантаження конкретно викладачів німецької мови полягає у кількості прийнятих студентів, які вивчали іноземну (німецьку) мову. У 2018-2019 навчальному році від загальної кількості студентів І курсу (160) тільки 7 студентів вивчали німецьку мову, з яких сформовано групу. ОСОБА_1 прийнята на посаду вчителя іноземної (німецької) мови відповідно до Наказу № 309 від 16.08.1999 року. Кількість годин, розмір ставки в наказі не зазначено. З часу прийняття на роботу до 01.09.2018 року в навчальному закладі позивачка не проводила жодного уроку іншої іноземної мови, не проходила стажування курсів з підвищення кваліфікації з іншої іноземної мови, крім німецької. ОСОБА_7 цього ж Наказу від 31.08.2018 року ОСОБА_1 надано 655 годин педагогічного навантаження (411 німецької мови, 244 педагогічної практики). В 2017-2018 навчальному році навантаження позивачки становило 724 години, із яких 120 годин педагогічна практика, тобто 16,6% від загального навантаження. У 2018-2019 навчальному році її було доповнено навантаження педагогічною практикою 244 години, що становить 31,3% від загального навантаження, тобто на 124 збільшено кількість годин педагогічної практики порівняно із попереднім навчальним роком, що становить 44,5%. Вимоги Кодексу законів про працю України адміністрацією ОСОБА_3 гуманітарно-педагогічного коледжу імені ОСОБА_4 були дотримані, про що свідчать документи: лист голові профспілкового комітету працівників коледжу від 30.05.2018 року; наказ директора ОСОБА_3 гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О. Барвінського № 320 від 30.05.2018 року; лист від 06.06.2018 року №343, адресований ОСОБА_1; протокол засідання зборів викладацького колективу ОСОБА_3 гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О. Барвінського від 06.06.2018 року; акт від 08.08.2018 року про ознайомлення з попередженням про можливі зміни істотних умов праці від 06.06.2018 року та відмову ОСОБА_1 від підпису; наказ директора ОСОБА_3 гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О. Барвінського № 503 від 31.08.2018 року про призначення педагогічного навантаження 2018-2019 навчальний рік, який погоджено з головою профспілкового комітету коледжу. Формування педагогічного навантаження 2018-2019 навчального року було завершено 31.08.2018 року і всі викладачі одержали його особисто. Позивач у період формування педагогічного навантаження із заявами до адміністрації не зверталась. Остання звернулась із заявою 31.08.2018 року в кінці робочого дня та 03.09.2018 року вже після затвердження педагогічного навантаження. На вказані заяви їй було надано відповіді. Позивачка ОСОБА_1 продовжує працювати на роботі в нових умовах по даний час. При розподілі річного педагогічного навантаження в зв’язку із зменшенням кількості студентів були враховані інтереси позивачки, порушень з боку відповідача не було, ним дотримані вимоги Кодексу законів про працю України та Галузевої угоди, тому вважає, що в позові слід відмовити.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10, суду пояснив, що він працює юрисконсультом обласного відділу. Директор педколеджу звертався до нього за консультацією в зв’язку зі зменшенням кількості учнів. Він роз’яснював йому, що повинен попередити викладачів про зміну істотних умов праці і профспілку. Директор виконав його рекомендації. На початку навчального року директор повторно звернувся і повідомив, що ОСОБА_1 не погодилась. Просив надати документи, вивчив їх, проаналізував і вказав, що позивачка не має переваг. Ст.55 Закону України «Про вищу освіту» п. 6, ОСОБА_1 атестувалась, як вчитель німецької мови від 06.10. 2010 №930 п. 3.25 Положення про атестацію педагогічних працівників. Підвищувала кваліфікацію, як вчитель німецької мови. Переваги щодо інших сумісників, а саме ОСОБА_9, то ОСОБА_9 викладає англійську мову, а не німецьку, а позивчака тільки німецьку. Години німецької мови мала ОСОБА_8, її навантаження теж зменшилось. За наявності вільних годин її могли б довантажити. Нових сумісників не було прийнято, про зміну істотних умов праці повинен був попередити вчасно. Атестація проводиться згідно Положення про атестацію педагогічних працівників, обов’язковою умовою якої є курси підвищення кваліфікації. ОСОБА_9 атестована. Позивачка проходила курси і атестувалась, як вчитель німецької мови. Ніхто не заперечував позивачці пройти курси і атестуватись. Це є вищий навчальний заклад, на атестацію поширюється як Закон "Про середню освіту"(стаття 25), так і Закон України "Про вищу освіту" (стаття 56 "Про вищу освіту", що передбачає педагогічне навантаження 600 годин). По ст. 25 Закону України «Про середню освіту" береться навантаження для позивачки. П. 6.33 Галузевої угоди передбачено, що може до навантажуватись тільки тими годинами, які може виконувати, але не було з чого до навантажувати. Іншому викладачу ОСОБА_8, теж було знято навантаження. Директор об’єктивно підійшов до вирішення даного питання. Директор дотримався вимог трудового законодавства з представлених документів. По наказу прийнята на посаду вчителя німецької мови. В наказі про прийняття на роботу ОСОБА_1 не зазначено, на яку кількість годин була прийнята. Вони роз’яснюють в даний час, щоб в наказі була вказана кількість годин. Не є порушенням ст. 25 ЗУ «Про середню освіту» директором без згоди працівника. Позивачка була попереджена, це було перед початком навчального року. Перерозподіл не допускається всередині навчального року. П. 6.3.3. Галузевої угоди не порушено, сумісники вже працювали до того. Сам працівник повинен дбати про свою кваліфікацію. Ознайомлений зі скаргою поданою ОСОБА_1, готується відповідь. Підставою для зміни істотних умов праці було зменшення набору учнів. Основне попередити за два місяці, якщо є вільні години, то можна донавантажити.

Свідок ОСОБА_11 суду пояснила, що з вересня 2017 року працює заступником директора з навчальної частини ОСОБА_3 гуманітарно-педагогічного коледжу. Коли формується навантаження, то воно обчислюється відповідно до континенту студентів. Зменшилось на 147 чоловік. Всі працівники були попереджені про зміну істотних умов праці. Навантаження остаточно формується після завершення вступної компанії. ОСОБА_1 31 серпня 2018 року було затверджено навантаження 655 годин (411 годин німецької мови плюс 244 годин педагогічної практики), перед тим позивачка мала 724 годин, з яких 604 годин німецької мови, а 120 годин – практики, 31,3% становить від педагогічної практики. 7 студентів виявило бажання вивчати німецьку, у минулому навчальному році було 30. ОСОБА_1 прийнята на посаду викладача іноземної мови (німецької). Позивачка не підвищувала кваліфікацію і не викладала інших мов. В коледжі працює ще викладачем німецької мови ОСОБА_8. Положення про організацію навчального процесу в навчальному закладі регулює навантаження. Не передбачено зміну навантаження посеред навчального року. Атестація проходить згідно положення від 2010 року зі змінами. ОСОБА_1атестувалась в минулому році та проходила курси підвищення кваліфікації з німецької мови. Довантажили її педагогічною практикою, мала 120 годин педагогічної практики. ОСОБА_8 має 628 годин, тобто менше ніж ОСОБА_1 За сумісництвом працює 7 працівників, але з німецької мови немає. Є тільки один працівник з англійської мови, яка вже третій рік працює. ОСОБА_1 не зверталась, щоб додати їй донавантантаження до 31 серпня 2018 року, а тільки тоді звернулась із заявою. Відповідальність за завантаженість несе керівник закладу. Згоду на зменшення навантаження ОСОБА_1 не надавала (згідно ст. 25 Закону). П. 4.26 Галузевої угоди між Міністерством освіти дозоляє необхідність у закладі таких працівників. Р. 3 п. 5 Колективного договору сумісники педагогічною практикою не довантажуються. Атестація ОСОБА_1 для педагогічної практики не потрібна. ОСОБА_1 протягом всіх років праці не виявляла бажання викладати англійську мову. Не зверталась за тим, що буде проводити англійську мову. Могли довантажити практикою іншою. Кадрові питання вирішує керівник. ОСОБА_7 1.8 Типового положення – раз на 5 років проходять атестацію. 06.06. 2018 року була попереджена про зміну істотних умов праці в загальному, а конкретно дізналась про години 31 серпня 2018 року. Атестація проходить раз на 5 років з основного виду навантаження. Є ще викладач педагогічних дисциплін, могла б викладати методику. Про заяву, подану 03.09.2018 року, їй було відомо. Їй було попереджено 06.06.2018 року про зміну істотних умов праці. 06.06.2018 року були збори, де розглядалось питання зменшення навантаження.

Свідок ОСОБА_12 суду пояснила, що працює заступником директора з виховної роботи. До 12 вересня 2018 року очолювала профспілку коледжу. 30 травня 2018 року директор попередив її про зміни істотних умов праці. Було проведено засідання профспілки 06 червня 2018 року, були збори і всіх попередили. ОСОБА_1 відмовилась підписати лист. Профспілковий комітет завжди затверджує навантаження. ОСОБА_1 не є членом профспілкової організації та не була на засіданні профспілки. 06.06.2018 року вона була присутня. Попереджені всі були про зміну істотних умов і можливе звільнення. Конкретно було зменшення континенту студентів. Довантажили ОСОБА_1 годинами скільки могли. Була головою профспілки та завучем. В її службові обов’язки не входить формування навантаження. ОСОБА_1 не зверталась до неї, як до голови профспілки.

Свідок ОСОБА_5 суду пояснив, що з 19 травня 2009 року працює директором навчального закладу. На той час навчалось 850-855 студентів. На даний час навчається 718 студентів. Протягом восьми років кількість працюючих є на рівні 130. Ті студенти, які вивчали німецьку мову зменшилось до 7 чоловік. Двоє є викладачів німецької мови - ОСОБА_1 і ОСОБА_8 Проаналізувавши демографічну ситуацію, проконсультувавшись з юристом обласного відділу, зрозумів, що необхідно обговорити ситуацію. 30 травня 2018 року ним був виданий наказ про можливу зміну істотних умов праці, який направив голові профспілки. 06 червня 2018 року були збори трудового колективу, де обговорювалось дані питання і 06 червня було вручено викладачам попередження, в тому числі ОСОБА_1, яка відмовилась від підпису. В кінці року навантаження формується приблизно. Була сформована одна група студентів німецької мови, яку віддали ОСОБА_1, а викладачів було двоє. 16,6 % в ОСОБА_1 була педагогічна практика, а цього року 31,3 % стала. Це свідчить про довантаження ОСОБА_1. Прийнята на посаду викладача іноземної мови. Кількість годин в наказі про прийняття на роботу не вказано. На рік пізніше від ОСОБА_1М прийшла на роботу ОСОБА_8 В неї менше навантаження, ніж в ОСОБА_1 31 серпня 2018 року ОСОБА_1М звернулась із заявою, але наказ був виданий і 03.09.2018 року знову подала повторну заяву. Нових викладачів не було прийнято в минулому році. ОСОБА_1 не проходила курсів підвищення кваліфікації з англійської мови за 19 років жодного разу. Відносно годин, то потрібно в когось забрати, а їй дати. Голова предметно-циклової комісії у ОСОБА_1 – ОСОБА_13 і вони формують навантаження. Орієнтовне навантаження вже знає кожен перед початком нового навчального року. 06.06.2018 року були збори і була присутня ОСОБА_1 Запитань з приводу навантаження на зборах не було. ОСОБА_1 не зверталась до того. Нею було подані дві заяви уже після видачі наказу. Цього року збільшилось донавантаження ОСОБА_1 30 травня 2018 року видав наказ про можливу зміну істотних умов праці. За роз’ясненням змісту наказу не зверталась ОСОБА_1 Відносно ОСОБА_9, то вона 4 рік працює, 3% має навантаження, є один з кращих працівників, її навантаження на навантаження ОСОБА_1 не впливає. Немає з його боку порушень ст. 25 Закону України "Про середню освіту". ОСОБА_1 погодилась з навантаженням, яке є. Посилання позивачки на порушення відносно неї п. 4.2.7 Галузевої угоди, то сумісники не мають тих годин, якими б могла бути довантажена ОСОБА_1 На виконання п.6.3.3 Галузевої угоди ОСОБА_1М довантажена 240 годин. Розділ 3 п. 5 Колективного договору він не порушив. 23 роки працює в коледжі і жодного разу не мав повного навантаження. Керівник має право на 360 годин навантаження. Мав години німецької мови. Крім того, не було звернення ОСОБА_1 щодо навантаження її годинами англійської мови. Жоден з сумісників немає годин німецької мови, а є вузьким спеціалістом. Є викладач педагогіки, який є висококваліфікований і працює 40 років. Коли прийшов на роботу, то вона вже мала години навантаження.

Вислухавши пояснення позивачки, її представника, представників відповідача, свідків, дослідивши письмові докази, суд приходить до висновку, що позовні вимоги ОСОБА_1 є безпідставні і не підлягають до задоволення.

Позивачка ОСОБА_1 (дошлюбне прізвище – ОСОБА_14) ОСОБА_15 згідно наказу №309 по ОСОБА_3 педагогічному училищу від 16 серпня 1999 року «Про прийняття на посаду викладача німецької мови» на підставі направлення на роботу ректорату Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти за №58 від 08.07.1999 року та заяви ОСОБА_14, остання прийнята на посаду викладача іноземної мови (німецької) з 16.08.1999 року.

Наказом №320 ОСОБА_3 гуманітарно-педагогічного коледжу імені ОСОБА_4 від 30 травня 2018 року «Про можливу зміну істотних умов праці та можливе вивільнення» попереджено голову профспілкового комітету працівників коледжу ОСОБА_12 про можливі зміни істотних умов праці та можливе вивільнення відповідно до ст. 32, п. 6 ст. 36, п. 1 ст. 40, ст. 42, ст. 43, ст. 49-2, ст. 103 Кодексу законів про працю України, ст. 34 Закону України «Про вищу освіту» у 2018-2019 н. р. Наказано також попередити працівників під підпис про можливі зміни істотних умов праці та можливе вивільнення відповідно до ст. 32, п. 6 ст. 36, п. 1 ст. 40, ст. 42, ст. 43, ст. 49-2, ст. 103 Кодексу законів про працю України, ст. 34 Закону України «Про вищу освіту» у 2018-2019 н. р. У випадку незгоди педагога зі змінами істотних умов праці, діяти згідно кодексу Законів про працю України.

Попередженням №242 від 30.05.2018 року попереджено голову профспілкового комітету працівників колледжу ОСОБА_12 і членів пофспілкового комітету про те, що у зв'язку з можливим зменшенням контингенту студентів у 2018-2019 н. р. можливі зміни істотних умов праці та можливе вивільнення відповідно до ст. 32, п. 6 ст. 36, п. 1 ст. 40, ст. 42, ст. 43, ст. 49-2, ст. 103 Кодексу законів про працю України, ст. 34 Закону України «Про вищу освіту».

06 червня 2018 року на засіданні зборів викладацького колективу ОСОБА_3 гуманітарно-педагогічного коледжу імені ОСОБА_16, на якому були присутні 121 членів викладацького коллективу, а відсутні 6 осіб, ознайомлювали викладачів із попередженням про зміни істотних умов праці та можливе вивільнення. Директор коледжу ОСОБА_5 попередив викладачів із можливими змінами істотних умов праці та можливе вивільнення у зв'язку з можливим зменшенням контингенту студентів у 2018-2019 навчальному році відповідно до ст. 32, п. 6 ст. 36, п. 1 ст. 40, ст. 42, ст. 43, ст. 49-2, ст. 103 Кодексу законів про працю України, ст. 34 Закону України «Про вищу освіту» та запропонував членам педагогічного колективу коледжу ознайомитися із попередженням у відділі кадрів під підпис. На засіданні ухвалили, що інформацію про зміни істотних умов праці та можливе вивільнення у зв'язку з можливим зменшенням контингенту студентів у 2018-2019 навчальному році взяти до відома; у разі відмови від проставлення підпису про ознайомлення створити комісію для кожного із відділів для укладання відповідного акту.

У зв'язку з можливим зменшенням контингенту студентів у 2018-2019 навчальному році попереджено ОСОБА_1 про зміни істотних умов праці та можливе вивільнення відповідно до ст. 32, п. 6 ст. 36, п. 1 ст. 40, ст. 42 ст. 43, ст. 49-2, ст. 103 Кодексу законів про працю України, ст. 34 Закону України «Про вищу освіту», про що вказується у попередженні №343 від 06 червня 2018 року.

08 червня 2018 року в ОСОБА_3 гуманітарно-педагогічному коледжі імені ОСОБА_4 складено акт секретарем навчальної частини ОСОБА_17 в присутності директора коледжу ОСОБА_5, заввідділенням «Початкова освіта» ОСОБА_18, оператора комп'ютерного набору ОСОБА_19, провідного фахівця з комп'ютерної техніки ОСОБА_20 про те, що ОСОБА_1 ознайомилась з попередженням про можливі зміни істотних умов праці або вивільнення №343 від 06 червня 2018 року та відмовилась від проставлення підпису про ознайомлення.

Наказом від 31 серпня 2019 року за №503 ОСОБА_3 гуманітарно-педагогічного колледжу імені ОСОБА_4 «Про призначення педагогічного навантаження на 2018-2019 навчальний рік» на підставі матеріалів розподілу педагогічного навантаження викладачів на 2018-2019 навчальний рік при погодженні з прфспілковим комітетом викладачів і працівників колледжу наказано: 1) призначити викладачам і педагогічним працівникам колледжу річне навчальне педагогічне навантаження на 2018-2019 навчальний рік з 01.09.2018 року згідно з тарифікаційними списками; встановити з 01.09.2018 року усі види тарифікаційних доплат, передбачених інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти та діючими нормативними документами; оплату за інші види навчальної роботи, передбачені робочим навчальним планом, провести за фактично проведені години відповідно до облікових документів у межах фонду заробітної плати.

ОСОБА_7 річного педагогічного навантаження викладачів ОСОБА_3 гуманітарно-педагогічного коледжу імені ОСОБА_4 на 2018-2019 навчальний рік, яке 31 серпня 2018 року затверджене директором ОСОБА_3 гуманітарно-педагогічного коледжу імені ОСОБА_4 ОСОБА_5, ОСОБА_1, яка в списку під №31, визначено річне педагогічне навантаження в кількості 655 годин.

Після затвердження річного навантаження в заяві від 31 серпня 2019 року, поданій директору ОСОБА_3 гуманітарно-педагогічного коледжу імені ОСОБА_4 ОСОБА_5, викладач ОСОБА_1 просила надати їй повне педагогічне навантаження, беручи уваги спеціалізацію згідно диплома (німецька мова та література, англійська мова), оскільки вона не погоджувалася зі встановленим їй неповним педагогічним навантаженням.

ОСОБА_7 звернення позивачки від 31.08.2018 р. відповідач інформував, що відповідно до ст. 32, п.6 ст. 36, п.1 ст. 40, ст. 42, ст. 43, ст. 49-2, ст. 103 Кодексу законів про працю України, ст. 34 Закону України «Про вищу освіту» 6 червня 2018 року ОСОБА_1 була попереджена (Попередження №343 від 06.06.2018 року) про зміни істотних умов праці та можливе вивільнення у зв'язку з можливим зменшенням набору контингенту студентів у 2018-2019 н. р. Після ознайомлення з попередженням від 06.06.2018 р. № 343 ОСОБА_1 відмовилася від проставлення підпису про ознайомлення, про що 8 червня 2018 року комісією у складі ОСОБА_21, ОСОБА_5, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_22 складено відповідний акт. ОСОБА_7 заяви позивачки від 31.08.2018 року (вх. № 312) ОСОБА_1 не погоджується з наданим педагогічним навантаженням на 2018-2019 н.р., а саме - 655 годин. ОСОБА_7 заяви від 07.07.1999 року наказом по ОСОБА_3 педагогічному училищу від 16 серпня 1999 року «Про прийняття на посаду викладача німецької мови» вона прийнята на посаду викладача іноземної мови (німецької). Кількість годин, розмір ставки (неповна, повна) в наказі не вказано. Щодо спеціалізації згідно диплома - «Німецька мова та література, англійська мова» констатовано: від 01.09.1999 року до 01.09.2019 року протягом 19 (дев'ятнадцяти!) років в навчальному закладі позивачка не провела жодного уроку іншої іноземної мови, крім німецької; від 01.09.1999 року до 01.09.2019 року ОСОБА_1 атестувалася лише як викладач німецької мови; від 01.09.1999 року до 01.09.2019 року позивачка не проходила стажування, курсів підвищення кваліфікації з іншої іноземної мови, крім німецької; П(Ц)К викладачів іноземної мови забезпечена висококваліфікованими спеціалістами з викладання англійської мови; вакансій годин англійської мови станом на 31.08.2018 року немає. Всі студенти у кількості 7 (сім) осіб, які вивчали німецьку мову у школах, віддано ОСОБА_1, як окрему академічну групу на 2018-2019 н. р. Попереджено, що у випадку відмови від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці, змушені будуть припинити з нею трудовий договір згідно п.6 ст. 36 Кодексу законів про працю України.

В заяві від 03 вересня 2019 року, поданій директору ОСОБА_3 гуманітарно-педагогічного коледжу імені ОСОБА_4 ОСОБА_5, викладач ОСОБА_1 просила розглянути законність надання їй неповного педагогічного навантаження та з'ясувати підстави порушення Галузевої угоди на 2016-2020 роки п. 6.3.3, та просила рекомендувати роботодавцю надати їй повне педагогічне навантаження за спеціалізацією згідно диплома (німецька мова та література, англійська мова).

На заяву від 03.09.2018 р. відповідач проінформував ОСОБА_1, що нормами статті 124 Конституції України передбачено, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами і делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Виходячи із реального правового поля у існуванні комісії по трудових спорах у ОСОБА_3 гуманітарно-педагогічному коледжі імені ОСОБА_4 немає змісту, через що вона не створена як така.

В довідці №692 від 17 грудня 2018 року, виданій ОСОБА_3 гуманітарно-педагогічним коледжем імені ОСОБА_4, вказується, що у 2015-2016 н. р. у коледж вступило 37 (тридцять сім) абітурієнтів (студентів), які вивчають німецьку мову і з яких сформовано 3 навчальні групи, згідно з специфікою навчання іноземної мови; у 2016-2017 н. р. у коледж вступило 37 (тридцять сім) абітурієнтів (студентів), які вивчають німецьку мову і з яких сформовано 3 навчальні групи, згідно з специфікою навчання іноземної мови; у 2017-2018 н. р. у коледж вступило 30 (тридцять) абітурієнтів (студентів), які вивчають німецьку мову і з яких сформовано 3 навчальні групи, згідно з специфікою навчання іноземної мови; у 2018-2019 н. р. у коледж вступило 7 (сім) абітурієнтів (студентів), які вивчають німецьку мову і з яких сформовано 1 навчальну групу, згідно з специфікою навчання іноземної мови.

В довідці №1201, виданій 17 грудня 2018 року ОСОБА_3 гуманітарно-педагогічним коледжем імені ОСОБА_4, вказується, що викладач колледжу ОСОБА_1 в період з 30.05.2018 року по 31.08. 2018 року не зверталась.

ОСОБА_7 сертифікату серії КК №20001908, виданого 19 березня 2008 року Міністерством освіти і науки України, галузь знань та спеціальність /напрям 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота у ОСОБА_3 гуманітарно-педагогічному коледжі імені ОСОБА_4 визнано акредитованою (акредитованим) за рівнем вищої освіти – молодший спеціаліст, строк дії сертифіката до 1 липня 2024 року, відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 25 листопада 2014 року протокол №113 (наказ МОН України від 05.12.2014 №3090л), (на підставі наказу МОН України від 19.12.2016 №1565). Враховуючи рівень акредитації, на відповідача поширюється і Закон України «Про вищу освіту», Зкон України «Про середню освіту».

ОСОБА_7 ст. 1 Кодексу законів про працю України зазначений Кодекс регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної людини. Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну охорону трудових прав працівників.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 2 вищезазначеного Кодексу працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою.

Відповідно до ст. 21 КЗпП України, трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

ОСОБА_7 ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV, педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності - час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу. Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності. Розподіл педагогічного навантаження у загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється його керівником і затверджується відповідним органом управління освітою.

Педагогічне навантаження вчителя встановлюється на один навчальний рік, що підтверджується передбаченим законом обов’язком керівника навчального закладу доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році (п. е ст. 20 Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених наказом Міністра освіти України від 20.12.1993 року №455).

Відповідно до статті 56 Закону України «Про вищу освіту» робочий час науково-педагогічних працівників становить 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу). Робочий час науково-педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових обов’язків. Робочий час наукового працівника включає час виконання ним наукової, дослідницької, консультативної, експертної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків. Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків. Норми часу навчальної роботи у закладах вищої освіти державної та комунальної форми власності (крім закладів вищої освіти, що мають статус національного або дослідницького) визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за погодженням із заінтересованими державними органами. Норми часу методичної, наукової, організаційної роботи визначаються закладом вищої освіти. Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік. Рекомендований перелік видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Види навчальної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників відповідно до їх посад встановлюються закладом вищої освіти за погодженням з виборними органами первинних організацій профспілки (профспілковим представником). Залучення науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників до роботи, не передбаченої трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою згодою або у випадках, передбачених законодавством.

Відповідно до вимог ст. ст. 31, 32 КЗпП України, власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором, а також, не допускається переведення працівника на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, без його письмової згоди, за винятком випадків, передбачених у статті 33 цього Кодексу та в інших випадках, передбачених законодавством.

Відповідно до ч. 3 , 4 ст. 32 Кодексу законів про працю України у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці. Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за п. 6 ст. 36 цього Кодексу «за відмову від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці».

Позивачка ОСОБА_1 була завчасно повідомлена про зміну істотних умов праці, за два місяці до їх фактичного проведення, про що свідчить складений акт від 08 червня 2018 року, з заявою про довантаження вона звернулась 31 серпня 2018 року, вже після затвердження річного навантаження працівників коледжу з врахуванням зменшення кількості студентів, з довантаженням їй більшої кількості годин педагогічної практики, а трудовим договором була обумовлена робота викладача іноземної (німецької) мови.

Відповідно до п. 4.2.7. Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки з метою створення педагогічним, науково-педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії: - при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження; - залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладів освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних, науково-педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку; - передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в т. ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, інформатики лише спеціалістам за наявності об'єктивних причин та обов'язкової письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п. 74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

Відповідно до п. 6.3.3. Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки вживати заходів для забезпечення учителів, викладачів викладацькою роботою в обсязі не менше ставки заробітної плати. За відсутності такої можливості довантажувати їх до встановленої норми годин іншими видами навчально-виховної роботи.

Відповідно до п. 63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої Міністерством освіти України від 15.04.1993р. за № 102 визначено, що навчальне навантаження між вчителями, викладачами та іншими педагогічними працівниками розподіляється керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі. Пунктом 4 зазначеної Інструкції передбачено, що ставки заробітної плати й посадові оклади педагогічних працівників встановлюються керівниками закладів та установ освіти при тарифікації за наслідками атестації.

ОСОБА_7 з ст. 23 ЦК України, особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода полягає: 1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я; 2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів; 3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Відповідно п. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України №4 від 31.03.1995 р. «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» до загальних підстав цивільно-правової відповідальності обов'язковому з'ясуванню при вирішенні спору про відшкодування моральної (немайнової) шкоди підлягають: наявність такої шкоди, протиправність діяння її заподіювача, наявність причинного зв'язку між шкодою і протиправним діянням заподіювача та вини останнього в її заподіянні. Суд, зокрема, повинен з'ясувати, чим підтверджується факт заподіяння позивачеві моральних чи фізичних страждань або втрат немайнового характеру, за яких обставин чи якими діями (бездіяльністю) вони заподіяні, в якій грошовій сумі чи в якій матеріальній формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду.

Відповідно до роз'яснень Пленуму Верховного Суду України, даних у п. 9 постанови «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» за № 4 від 31.03.1995 року з подальшими змінами та доповненнями, розмір відшкодування моральної шкоди визначається в межах заявлених позовних вимог залежно від характеру та обсягу заподіяних позивачеві моральних та фізичних страждань, з урахуванням в кожному конкретному випадку ступеню вини відповідача та інших обставин.

Позивачкою ОСОБА_1 не наведено жодного доказу щодо завдання їй моральної шкоди.

Відповідно до вимог ст. ст. 12, 81 Цивільного процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

ОСОБА_7 ч. 1 ст. 76 вищезазначеного Кодексу доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

ОСОБА_7 ст. 77 цього ж Кодексу належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень.

ОСОБА_7 ст. 89 Цивільного процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Позивачка ОСОБА_1 була прийнята на роботу як викладач іноземної (німецької) мови, без зазначення в наказі кількості годин, вона не атестувалась як викладач англійської мови та за весь період роботи у відповідача не підвищувала кваліфікацію, як вчитель англійської мови, за винятком минулого року, коли проходила переатестацію, вона була попереджена про зміну істотних умов праці за два місяці, про що свідчить долучений акт до матеріалів справи. Підставою для зміни істотних умов стало значне зменшення контингенту студентів в 2018-2019 навчальному році, кількість студентів, які почали вивчати німецьку мову в 2018-2019 році, становить 7 осіб, річне навантаження встановлюється на кожен навчальний рік з 01 вересня, тому в червні 2018 року працівники коледжу були попереджені про можливу зміну істотних умов праці, інші працівники, на які вказується позивачка та її представник, прийняті на роботу раніше. Крім того, згідно Наказу від 31.08.2018 року ОСОБА_1 надано 655 годин педагогічного навантаження (411 німецької мови, 244 педагогічної практики). В 2017-2018 навчальному році навантаження позивачки становило 724 години, із яких 120 годин педагогічна практика, тобто 16,6% від загального навантаження. У 2018-2019 навчальному році її було доповнено навантаження педагогічною практикою 244 години, що становить 31,3% від загального навантаження, тобто на 124 збільшено кількість годин педагогічної практики порівняно із попереднім навчальним роком, що становить 44,5%. Зазначене свідчить, що відповідачем були враховані інтереси позивачки при розподілі педагогічного навантаження та їй було надано максимальну кількість годин, які вона могла виконувати. Таким чином, в ході судового розгляду справи відповідними доказами не підтверджено, що відповідачем порушені права позивачки , а тому суд не знаходить підстав для задоволення позову.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 3, 4, 21, 31, 32, 33 Кодексу Законів про працю України, ст.56 Закону України "Про вищу освіту", ст. 25 Закону України "Про загальну середню освіту",ст. ст. 5, 12, 13, 76, 77, 81, 89, 258, 259, 263, 265, 268 Цивільного процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

В позові ОСОБА_1 до ОСОБА_3 гуманітарно-педагогічного коледжу імені ОСОБА_4 про визнання неправомірною зміну істотних умов праці відмовити.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги Тернопільському апеляційному суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Дата складання повного рішення 13 березня 2019 року.

Суддя:/підпис/

Копія вірна

Рішення набрало законної сили "____"______2019 р.

Оригінал рішення знаходиться в матеріалах справи №608/2215/18.

Суддя: Л. Й. Квятковська

Попередній документ : 80425298
Наступний документ : 80426215