Ухвала суду № 80418347, 28.02.2019, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
28.02.2019
Номер справи
910/17721/18
Номер документу
80418347
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaУХВАЛА

м. Київ

28.02.2019 р. Справа № 910/17721/18За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю " ТД " СКАЙ ПОЛІМЕР "

До Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНТЕРПОЛІТЕКС "

про стягнення 324310,98 грн.

Суддя Пінчук В.І.

Секретар судового засідання Дімітрова Ю.Ю.

Представники сторін:

від позивача не з'явився

від відповідача не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач - товариство з обмеженою відповідальністю " ТД " СКАЙ ПОЛІМЕР " звернувся до господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю " ІНТЕРПОЛІТЕКС " 324310,98 грн., з яких: 265000,02 грн. основний борг, 25156,74 грн. пеня, 25875,62 грн. - проценти за користування чужими грошовими коштами та 8278,60 грн. збитки від інфляції.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 22.01.2019 р. відкрите провадження у справі № 910/17721/18, ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження та призначення судового засідання на 28.02.2019 р.

15.02.2019 р. через канцелярію суду позивачем подана заява про затвердження мирової угоди у справі № 910/17721/18 та мирова угода, яка підписана обома сторонами.

У пункті 1 мирової угоди зазначено, що сторони домовились врегулювати спір у справі № 910/17721/18 шляхом підписання та виконання мирової угоди.

Згідно пункту 2 мирової угоди загальний розмір суми основного боргу, що підлягає сплаті відповідачем перед позивачем станом на 14.02.2019 р. становить 190000,00 грн.

Відповідно до п. 3 мирової угоди загальний розмір штрафних санкцій та судового збору, що підлягає сплаті відповідачем перед позивачем становить 64175,62 грн.

У пункті 4 мирової угоди сторони погодили, що розмір зобов'язань відповідача перед позивачем по сплаті суми основного боргу, штрафних санкцій та судового збору становить 190000,00 грн.

У пункті 5 мирової угоди відповідач зобов'язується та гарантує сплатити позивачу суму, зазначену в п. 4 цієї мирової угоди, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок позивача № 26002455025760 в АТ " ОТП Банк ", МФО300528, адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Згідно п. 6 мирової угоди відповідач сплачує суму, зазначену у п.4 цієї мирової угоди протягом 3 ( трьох ) банківських днів з дня затвердження цієї мирової угоди ухвалою Господарського суму м. Києва.

У пункті 7 мирової угоди передбачено, що якщо відповідач порушить строки виплати, зазначені у п. 6 цієї мирової угоди, відповідач зобов'язується сплатити позивачу пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми несвоєчасно виконаного зобов'язання, зазначеного у цій мировій угоді, за кожен день прострочення.

Згідно п. 8 мирової угоди ця мирова угода направляється сторонами до суду для її затвердження.

Ця мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження судом і діє до повного виконання зобов'язання, передбаченого цією мировою угодою. ( п. 9 мирової угоди ).

Ухвала господарського суду м. Києва про затвердження цієї мирової угоди є виконавчим документом, згідно з частиною 2 статті 193 Господарського процесуального кодексу України ( п. 10 мирової угоди ).

У разі несплати відповідачем сум боргу у порядку п. 6 цієї мирової угоди позивач має право направити ухвалу про затвердження цієї мирової угоди для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством про виконання судових рішень, для виконання шляхом стягнення з відповідача суми боргу за вирахуванням здійснених відповідачем платежів за цією мировою угодою, про що позивач вказує у заяві про відкриття виконавчого провадження. ( п. 11 мирової угоди ).

Пунктом 12 мирової угоди передбачено, що якщо в процесі виконання цієї мирової угоди відбудуться реорганізація, зміни підпорядкованості чи форми власності однієї із сторін, то ця угода зберігає силу для правонаступника такої сторони.

Згідно п. 13 мирової угоди сторони з цією мировою угодою ознайомлені, згодні та заперечень не мають.

Ця мирова угода набирає чинності з дня її затвердження господарським судом і є обов'язковою для сторін. Кожен аркуш цієї мирової угоди має бути засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою кожної із сторін. ( п. 14 мирової угоди ).

Ця мирова угода підписана у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, перший для позивача, другий - для відповідача, третій - для суду. ( п. 15 мирової угоди ).

Суд вивчивши мирову угоду, вважає, що вона складена відповідно до вимог чинного законодавства, не порушує інтереси третіх осіб, а тому у відповідності до ст. 192 ГПК України підлягає затвердженню, а провадження у справі, згідно п. 7 ч. 1 ст. 231 ГПК України підлягає закриттю.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 192, ч. 1 ст. 130, п. 7 ч. 1 ст. 231, ст.ст. 232,235 ГПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити мирову угоду у справі №910/17721/18, що укладена між товариством з обмеженою відповідальністю " ТД " СКАЙ ПОЛІМЕР " ( 02095, м. Київ, вул. Трускавецька, 2-А, приміщення 7, код 40735618 ) та товариством з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРПОЛІТЕКС" ( 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, код 35976991 ), оригінал якої знаходиться в матеріалах зазначеної справи, наступного змісту:

МИРОВА УГОДА

м. Київ 14.02.2019 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю " ТД " СКАЙ ПОЛІМЕР ", що є юридичною особою відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код юридичної особи 40735618, місцезнаходження: 02095, Україна, м. Київ, вул. Трускавецька, 2-А, приміщення 7, в особі директора ОСОБА_2, який діє на підставі Статуту та товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРПОЛІТЕКС", що є юридичною особою відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код юридичної особи 35976991, місцезнаходження: 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, в особі тимчасово виконуючого обов'язки директора ОСОБА_3, який діє на підставі Статуту,

які є сторонами у справі № 910/17721/18, враховуючи майнові інтереси один одного та з метою реального виконання відповідачем своїх обов'язків, уклали цю мирову угоду від 14.02.2019 р. на наступних умовах:

1. Сторони домовились врегулювати спір у справі № 910/17721/18 шляхом підписання та виконання мирової угоди.

2. Загальний розмір суми основного боргу, що підлягає сплаті відповідачем перед позивачем станом на 14.02.2019 р. становить 190000,00 грн.

3. Загальний розмір штрафних санкцій та судового збору, що підлягає сплаті відповідачем перед позивачем становить 64175,62 грн.

4. Сторони погодили, що розмір зобов'язань відповідача перед позивачем по сплаті суми основного боргу, штрафних санкцій та судового збору становить 190000,00 грн.

5. Відповідач зобов'язується та гарантує сплатити позивачу суму, зазначену в п. 4 цієї мирової угоди, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок позивача № 26002455025760 в АТ " ОТП Банк ", МФО300528, адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43

6. Відповідач сплачує суму, зазначену у п.4 цієї мирової угоди протягом 3 ( трьох ) банківських днів з дня затвердження цієї мирової угоди ухвалою Господарського суму м. Києва.

7. Якщо відповідач порушить строки виплати, зазначені у п. 6 цієї мирової угоди, відповідач зобов'язується сплатити позивачу пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми несвоєчасно виконаного зобов'язання, зазначеного у цій мировій угоді, за кожен прострочення.

8. Ця мирова угода направляється сторонами до суду для її затвердження.

9. Ця мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження судом і діє до повного виконання зобов'язання, передбаченого цією мировою угодою.

10. Ухвала господарського суду м. Києва про затвердження цієї мирової угоди є виконавчим документом, згідно з частиною 2 статті 193 Господарського процесуального кодексу України.

11.У разі несплати відповідачем сум боргу у порядку п. 6 цієї мирової угоди позивач має право направити ухвалу про затвердження цієї мирової угоди для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством про виконання судових рішень, для виконання шляхом стягнення з відповідача суми боргу за вирахуванням здійснених відповідачем платежів за цією мировою угодою, про що позивач вказує у заяві про відкриття виконавчого провадження.

12. Якщо в процесі виконання цієї мирової угоди відбудуться реорганізація, зміни підпорядкованості чи форми власності однієї із сторін, то ця угода зберігає силу для правонаступника такої сторони.

13. Сторони з цією мировою угодою ознайомлені, згодні та заперечень не мають.

14. Ця мирова угода набирає чинності з дня її затвердження господарським судом і є обов'язковою для сторін. Кожен аркуш цієї мирової угоди має бути засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою кожної із сторін.

15. Ця мирова угода підписана у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, перший для позивача, другий - для відповідача, третій - для суду.

Реквізити сторін:

Позивач Відповідач

ТОВ " ТД " СКАЙ ПОЛІМЕР " ТОВ " ІНТЕРПОЛІТЕКС "

місцезнаходження: 02095, Україна, місцезнаходження: 02094, Україна,

м. Київ, вул. Трускавецька, 2-А м. Київ, вул. Магнітогорська, 1

приміщення 7 код ЄДРПОУ: 35976991

код ЄДРПОУ: 40735618 ІПН: 359769926530

ІПН: 407356126510 р/р 26008513703004 в АТ " АСВІО БАНК "

р/р 26002455025760 в АТ " ОТП Банк ", МФО 353489

МФО 300528

директор т.в.о. директора ______ ОСОБА_2 _______ ОСОБА_3

Позивач ___ Відповідач _______

2. Провадження у справі закрити.

3. Ухвала набирає законної сили з дати її винесення, тобто з 28.02.2019 р. і може бути оскаржена до апеляційної інстанції у строки передбачені ст. 256 ГПК України.

4. Ухвала дійсна для пред'явлення до виконання відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України " Про виконавче провадження " до 28.02.2022 р.

5. Стягувач: товариство з обмеженою відповідальністю " ТД " СКАЙ ПОЛІМЕР " ( 02095, м. Київ, вул. Трускавецька, 2-А, приміщення 7, код 40735618 )

6. Боржник: товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРПОЛІТЕКС" ( 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, код 35976991 )

дата підписання повного тексту ухвали 12.03.2019 р.

Суддя В.І. Пінчук

Попередній документ : 80418346
Наступний документ : 80418348