Рішення № 80233717, 19.02.2019, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
19.02.2019
Номер справи
910/15114/18
Номер документу
80233717
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

19.02.2019Справа № 910/15114/18

За позовомДочірнього підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю спільного українсько-американсько-англійсько-угорського підприємства "Трайдент Консалтінг та інвестиції"доТовариства з обмеженою відповідальністю "Шик Тревел"простягнення 272 713,26 грн.Суддя Бойко Р.В.

Секретар судового засідання Баринова О.І.

Представники сторін:

від позивача:Сарахман Т.В.від відповідача:не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Дочірнє підприємство Товариства з обмеженою відповідальністю спільного українсько-американсько-англійсько-угорського підприємства "Трайдент Консалтінг та інвестиції" (надалі - "Підприємство") звернулось до господарського суду міста Києва із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Шик Тревел" (надалі - "Товариство") про стягнення 272 713,26 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що Товариством на підставі субагентського договору №136/17T-LV від 01.08.2018 у серпні-вересні 2018 року здійснено ряд бронювань турів загальною вартістю 423 445,26 грн., за які ним було перераховано суму авансу у розмірі 150 732,00 грн. Позивач стверджує, що в порушення умов субагентського договору №136/17T-LV від 01.08.2018 відповідачем не виконано свого зобов'язання з оплати заброньованих ним турів в повному обсязі за 14 днів до початку туру, у зв'язку з чим у Товариства виникла заборгованість перед Підприємством у розмірі 272 713,26 грн.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.11.2018 за вказаним позовом відкрито провадження у справі №910/15114/18, вирішено здійснювати її розгляд за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 11.12.2018.

Протокольною ухвалою господарського суду міста Києва від 11.12.2018 у зв'язку з першою неявкою представника відповідача відкладено підготовче засідання на 15.01.2019.

14.01.2019 до суду через відділ діловодства надійшло клопотання відповідача про перенесення судового засідання, у зв'язку із хворобою директора Товариства.

Протокольною ухвалою господарського суду міста Києва від 15.01.2019 задоволено клопотання відповідача та відкладено підготовче засідання на 29.01.2019, а ухвалою господарського суду міста Києва від 21.01.2019 призначено підготовче судове засідання на 05.02.2019.

Протокольною ухвалою господарського суду міста Києва від 05.02.2019 закінчено підготовче провадження у справі №910/15114/18 та призначено її до розгляду по суті на 19.02.2019.

В судове засідання 19.02.2019 представник позивача з'явився, позовні вимоги підтримав та просив задовольнити їх повністю.

Відповідач, своїх повноважних представників в судове засідання не направив, про причини неявки суд не повідомив, хоча про місце, дату та час судового засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується наступним.

Частиною 5 статті 176 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що ухвала про відкриття провадження у справі надсилається учасникам справи, а також іншим особам, якщо від них витребовуються докази, в порядку, встановленому статтею 242 цього Кодексу, та з додержанням вимог частини четвертої статті 120 цього Кодексу.

Ухвала господарського суду міста Києва від 19.11.2018 про відкриття провадження у справі, як і послідуючі ухвали суду (про повідомлення про дату, час і місце судового засідання) були направленні відповідачу рекомендованим листом з повідомленням про вручення, що підтверджується відтиском печатки про відправлення на зворотному боці таких ухвал, на адресу його місцезнаходження, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 01001, м. Київ, вул. Лютеранська/Заньковецької, буд. 7/10, літера "А", нежиле приміщення №71.

Однак, всі поштові відправлення, якими було направлено на адресу відповідача ухвали суду, були повернуті Публічним акціонерним товариством "Укрпошта" до суду без вручення з поміткою: "за закінченням терміну зберігання".

В той же час, із матеріалів справи вбачається, що 10.01.2019 директор Товариства звертався до суду із заявою про ознайомлення з матеріалами справи, а 14.01.2019 було ним було подано клопотання про перенесення судового засідання, яке було задоволено судом.

Таким чином, суд приходить до висновку, що відповідач був належним чином повідомлений про існування судової справи №910/15114/18 та про день, час і місце її розгляду.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги відсутність будь-яких повідомлень відповідача про причини неявки його представників в судові засідання, не реалізацію відповідачем свого права на подання відзиву у визначений строк, суд приходить до висновку про можливість розгляду справи за відсутності представників Товариства та за наявними в ній матеріалами.

В судовому засіданні 19.02.2019 судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

У судових засіданнях здійснювалася фіксація судового процесу технічним засобами у відповідності до статті 222 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

10.03.2017 між Підприємством (турагент) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Джоін Ап!" (туроператор) було укладено агентський договір №3669/16 на реалізацію турпродукту, у відповідності до якого сторони погодили, що за попереднім письмовим погодженням з туроператором турагент може укладати субагентські договори, пов'язані із реалізацією туристичного продукту туроператора.

01.08.2018 між Підприємством (турагент) та Товариством (субагент) було укладено субагентський договір №136/17 T-LV (надалі - "Договір"), у відповідності до п.п. 1.1, 1.4 якого турагент, який діє від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок туроператора, доручає, а субагент зобов'язується за винагороду надати послуги туроператору з реалізації турпродукту (замовленого комплексу туристичних послуг шляхом укладання договорів на туристичне обслуговування на умовах даного договору в інтересах, під контролем, за рахунок та від імені туроператора. Субагент в рамках та на умовах цього договору через турагента діє від імені туроператорів, зокрема, ТОВ "Джоїн Ап!".

Згідно із п. 2.1 Договору на підставі даного договору субагент самостійно здійснює пошук туристів та від імені обраного туроператора укладає договори на туристичне обслуговування з клієнтами (туристами або юридичними особами), відповідно до форми, встановленої обраним туроператором. На підставі замовлення туриста (юридичної особи) субагент належним чином та в повному обсязі формує замовлення та направляє його тур агенту. Договори на туристичне обслуговування укладені субагентом від імені туроператора вступають в силу тільки після підтвердження замовлення туроператором. Субагент повинен особисто виконати дії, на які він уповноважений туроператором/турагентом.

Положеннями п.п. 2.2.14 - 2.2.17 Договору встановлено, що субагент зобов'язаний: запропонувати туристу одну із форм оплати турпродукту, запропонованих туроператором, а саме: турист самостійно сплачує рахунок турагента, про що субагент повинен сповістити письмово турагента в момент бронювання; турист сплачує вартість турпродукту субагенту; передати рахунок турагента туристу або приймати від туриста плату за надання турпродукту шляхом безготівкового розрахунку або готівкою; незалежно від обраної туристом форми оплати сплатити турагенту вартість турпродукту в строк, встановлений п. 4.2 Договору, та нести повну відповідальність за сплату заброньованого турпродукту; якщо від субагента не надійшло повідомлення про платника, турагент виписує рахунок на субагента.

У відповідності до п. 3.2 Договору оплата туристичних послуг здійснюється субагентом протягом одного банківського дня з моменту отримання рахунку від турагента. Фактом здійснення оплати є наявність коштів на рахунку турагента. При цьому, ризик затримки здійснення банківських операцій, та пов'язану з цим курсову різницю у випадку зміни валютних курсів оплачує субагент.

Пунктом 4.3.5 Договору встановлено, що субагент зобов'язаний сплатити 100% вартість турпродукту в строк, встановлений згідно з п. 4.2 договору, та незалежно від розміру та строку фактичного одержання субагентом оплати від туриста і незалежно від дати фактичної реалізації субагентом турпродукту.

На підставі Договору, згідно заявок №№1253516, 1237604, 1237598, 1237588, 1237572, 1237551, 1237564, 1242026, 1270611 в серпні 2018 року відповідачем було здійснено бронювання турпродуктів туроператора на загальну суму 423 445,26 грн., в якості авансування яких було перераховано на користь позивача кошти у розмірі 150 732,00 грн.

З метою погашення залишку вартості заброньованих згідно Договору тур продуктів позивачем було виставлено для оплати відповідачем рахунки №5654, №5655, №5656, №5657, №5658, №5659, №5660 від 25.10.2018 та №5661, №5662 від 26.10.2018 на загальну суму 272 713,26 грн.

Листом №259/1 від 31.10.2018 Підприємство звернулося до Товариства з вимогою погасити заборгованість за Договором у розмірі 272 713,26 грн. до 02.11.2018.

Спір у справі стосується наявності правових підстав для стягнення з відповідача заборгованості за Договором по оплаті заброньованих в серпні 2018 року турпродуктів туроператора ТОВ "Джоїн Ап!".

Спірний договір є підставою для виникнення у його сторін господарських зобов'язань, а саме майново-господарських зобов'язань згідно ст. ст. 173, 174, 175 Господарського кодексу України, ст. ст. 11, 202, 509, 901 Цивільного кодексу України, і згідно ст. 629 Цивільного кодексу України є обов'язковим для виконання сторонами.

Частиною 1 ст. 173 Господарського кодексу України визначено, що господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

У відповідності до ст. 295 Господарського кодексу України комерційне посередництво (агентська діяльність) є підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб'єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє. Комерційним агентом може бути суб'єкт господарювання (громадянин або юридична особа), який за повноваженням, основаним на агентському договорі, здійснює комерційне посередництво.

За змістом ст.ст. 296, 297 Господарського кодексу України агентські відносини виникають у разі: надання суб'єктом господарювання на підставі договору повноважень комерційному агентові на вчинення відповідних дій; схвалення суб'єктом господарювання, якого представляє комерційний агент, угоди, укладеної в інтересах цього суб'єкта агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням наданого йому повноваження. За агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов'язується надати послуги другій стороні (суб'єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і за його рахунок. Агентський договір повинен визначати сферу, характер і порядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг, права та обов'язки сторін, умови і розмір винагороди комерційному агентові, строк дії договору, санкції у разі порушення сторонами умов договору, інші необхідні умови, визначені сторонами. Агентський договір укладається в письмовій формі. У договорі має бути визначено форму підтвердження повноважень (представництва) комерційного агента.

Матеріалами справи підтверджується та не заперечується сторонами факт бронювання відповідачем згідно заявок №№1253516, 1237604, 1237598, 1237588, 1237572, 1237551, 1237564, 1242026, 1270611 на підставі Договору туристичних продуктів туроператора ТОВ "Джоін Ап!" в серпні 2018 року на загальну суму 423 445,26 грн., погодження їх туроператором шляхом виставлення рахунків на оплату №1237604 від 01.08.2018, №1237598 від 01.08.2018, №1237588 від 01.08.2018, №1237572 від 01.08.2018, №1237551 від 01.08.2018, №1242026 від 04.08.2018, №1253516 від 13.08.2018, №1237564 від 16.08.2018, №1270611 від 27.08.2018, здійснення відповідачем авансування вартості таких продуктів у розмірі 150 732,00 грн. та здійснення повної їх оплати Підприємством на користь туроператора.

Враховуючи викладене, за відсутності будь-яких заперечень відповідача щодо дійсності спірних правовідносин сторін за Договором та визначених позивачем в поданому позові обставин їх існування, в силу приписів ст.ст. 13, 74-76, 79 Господарського процесуального кодексу України суд приходить до висновку, що матеріалами справи належним чином підтверджується існування обов'язку Товариства по сплаті на користь Підприємства залишку вартості замовлених в серпні 2018 року згідно заявок №№1253516, 1237604, 1237598, 1237588, 1237572, 1237551, 1237564, 1242026, 1270611 на підставі Договору туристичних продуктів туроператора ТОВ "Джоін Ап!", розмір якої становить 272 713,26 грн.

Згідно із ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Отже, з урахуванням положень ст. 530 Цивільного кодексу України, приписів п.п. 2.2.14 - 2.2.17, 3.2, 4.3.5 Договору і п. 9.1.4 додатку №4 до Договору та наявних в матеріалах справи рахунків Підприємства і листа останнього №259/1 від 31.10.2018 строк виконання грошового зобов'язання відповідача по оплаті заброньованих спірних туристичних продуктів туроператора ТОВ "Джоін Ап!", яке мало бути виконано не в залежності від фактичного отримання коштів від туристів в якості оплати відповідних турів протягом одного банківського дня з моменту отримання рахунку від турагента, на момент вирішення спору настав.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно із статтями 525, 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватись належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту та інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Частиною 1 ст. 625 Цивільного кодексу України визначено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

За змістом ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Частиною 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За змістом ст.ст. 76-79 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Матеріалами справи підтверджується наявність у відповідача простроченого грошового зобов'язання по сплаті на користь позивача заборгованості у розмірі 272 713,26 грн. в якості оплати заброньованих на підставі Договору спірних туристичних продуктів туроператора ТОВ "Джоін Ап!", яка не спростована відповідачем і доказів її погашення не надано.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Товариством обставин, з якими чинне законодавство пов'язує можливість звільнення його від відповідальності за порушення зобов'язання, не наведено.

За таких обставин, позовні вимоги про стягнення з Товариства на користь Підприємства заборгованості у розмірі 272 713,26 грн. є правомірними та обґрунтованими, а тому підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

На підставі викладеного та керуючись статтями 13, 74, 76-79, 129, 232, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги Дочірнього підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю спільного українсько-американсько-англійсько-угорського підприємства "Трайдент Консалтінг та інвестиції" задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Шик Тревел" (01001, м. Київ, вул. Лютеранська/Заньковецької, буд. 7/10, літера "А", нежиле приміщення №71; ідентифікаційний код 38005801) на користь Дочірнього підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю спільного українсько-американсько-англійсько-угорського підприємства "Трайдент Консалтінг та інвестиції" (79000, м. Львів, вул. Коперніка, буд. 18; ідентифікаційний код 25225585) заборгованість у розмірі 272 713 (двісті сімдесят дві тисячі сімсот тринадцять) грн. 26 коп. та судовий збір у розмірі 4 090 (чотири тисячі дев'яносто) грн. 70 коп. Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Відповідно до п.17.5 ч.1 ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ Господарського процесуального кодексу України апеляційна скарга подається до Північного апеляційного господарського суду або через господарський суд міста Києва.

Повний текст рішення складено 01.03.2019.

Суддя Р.В. Бойко

Часті запитання

Який тип судового документу № 80233717 ?

Документ № 80233717 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 80233717 ?

Дата ухвалення - 19.02.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 80233717 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 80233717 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 80233715
Наступний документ : 80233718