Ухвала суду № 80211237, 04.03.2019, Господарський суд Харківської області

Дата ухвалення
04.03.2019
Номер справи
922/3021/18
Номер документу
80211237
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________

УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

04.03.2019 м. ХарківСправа № 922/3021/18

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Рильової В.В.

при секретарі судового засідання Горбачовій О.В.

розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельне управління "Аеродорбуд, Харківська область, місто Мерефа до Товариства з обмеженою відповідальністю "АМКІФ Профіль", місто Харків про стягнення 390 405,37 грн. за участю представників:

позивача - ОСОБА_1 (НОМЕР_1 від 28.07.1999) керівник;

відповідача - не з'явився;

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельне управління "Аеродорбуд" (позивач) звернулось до господарського суду Харківської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "АМКІФ Профіль" (відповідач) про стягнення основної заборгованості за Договором поставки № АП18/1909-01 від 19.09.2018 в розмірі 169 201,76 грн., а також пені в розмірі 2 848,76 грн. і суми понесених позивачем збитків в розмірі 218 354,85 грн.

Також позивач просить суд покласти на відповідача витрати зі сплати судового збору в розмірі 5 856,08 грн.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 26.11.2018 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі № 922/3021/18; постановлено розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 18 грудня 2018 року.

Приймаючи до уваги те, що матеріали справи не містили доказів вручення відповідачу ухвали суду від 26 листопада 2018 року про відкриття провадження у справі № 922/3021/18, підготовче засідання у справі № 922/3021/18 відкладено на 22 січня 2019 року, про що судом постановлено відповідну ухвалу від 18.12.2018.

Представники сторін в підготовче засідання 22.01.2019 не з'явилися; доказів вручення учасникам справи ухвали суду від 18.12.2018 року про відкладення підготовчого засідання у справі № 922/3021/18 матеріали справи не містили; Товариство з обмеженою відповідальністю "АМКІФ Профіль" відзив на позовну заяву до суду не подало.

Враховуючи необхідність забезпечення принципу змагальності та реалізації прав сторін на повне та об'єктивне встановлення всіх обставин справи, а також з метою вирішення питань, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, суд ухвалив продовжити підготовче провадження у справі № 922/3021/18 на 30 днів – по 23 лютого 2019 року та відкласти підготовче засідання на 05 лютого 2019 року.

З причин довготривалої непрацездатності судді Рильової В.В. (перебування на лікарняному понад 14 днів з 04.02.2019 по 22.02.2019 включно) підготовче засідання у справі № 922/3021/18, призначене на 05 лютого 2018 року не проводилось.

У відповідності до положень розділу 5 ЗАСАД використання автоматизованої системи документообігу господарського суду Харківської області, затверджених рішенням зборів суддів господарського суду Харківської області № 6-1/2016 від 28.03.2016 (із змінами, внесеними рішеннями зборів суддів ГСХО №8-2/2016 від 16.05.2016; №9-2/2016 від 02.12.2016; №2-2/2017 від 20.02.2017; №3-3/2017 від 13.04.2017; №6-3/2017 від 14.11.2017, №5-2/2018 від 22.11.2018): у разі якщо в день слухання справи виявиться тимчасово неможливим виконання суддею, в провадженні якого перебуває справа, або який є головуючим у складі колегії суддів, обов’язків судді з причин (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, навчання тощо) – повторний автоматичний розподіл судової справи не здійснюється. В цьому разі: судове засідання не проводиться; секретар судового засідання пропонує сторонам заповнити явочний лист, подати до суду заяву передбачену ч. 9 ст. 120 Господарського процесуального кодексу України та повідомляє про неможливість проведення судового засідання у зв’язку з відсутністю судді; дата нового судового засідання доводиться до відома сторін та учасників судового процесу у спосіб, визначений статтею 120 Господарського процесуального кодексу України, після усунення обставини, які перешкоджали виконанню обов'язків судді.

Питання щодо призначення нової дати проведення підготовчого засідання у справі було вирішено судом 25 лютого 2019 року ( в перший робочий день після виходу з лікарняного, тобто одразу після усунення обставини, які перешкоджали виконанню обов'язків судді) з врахуванням положень ст. 120 ГПК України щодо необхіності належного повідомлення сторін про дату, час та місце судового засідання та надання достатнього часу, але не менше п'яти днів, для явки в суд і підготовки до участі в засідані, у зв'язку з чим, новою датою підготовчого засідання визначено 04 березня 2019 року (11:00 година), про що учасників справи повідомлено відповідною ухваою-повідомленням від 25.02.2019.

Представник позивача, який брав участь в підготовчому засіданні 04.03.2019, додаткових доказів в обґрунтування своєї правової позиції не надав; зазначив, що ним повідомлено суд про всі обставини справи та надані усі докази, на які він посилається у позові; позовні вимоги підтримував в повному обсязі.

Представник відповідача в підготовчі засідання не з'являвся, відзив на позовну заяву не надав, про причини неявки суд не повідомляв.

Відповідно до частини одинадцятої статті 242 ГПК України у випадку розгляду справи за матеріалами в паперовій формі судові рішення надсилаються в паперовій формі рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Всі копії ухвал господарського суду у справі № 922/3021/18 були направлені рекомендованими листами за адресою Товариства з обмеженою відповідальністю "АМКІФ Профіль", вказаною у позовній заяві, яка також співпадає з юридичною адресою згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 61035, місто Харків, вулиця Каштанова, будинок 1А. Однак, з поштових повідомлень Укрпошти вбачається, що жодне відправлення не було вручено адресатові, а всі копії ухвал повернулись до суду із позначкою "за закінченням встановленого терміну зберігання", про що свідчать довідки відділення поштового зв'язку.

Крім того суд, у відповідності до частини шостої статті 120 ГПК України, також намагався здійснити виклик відповідача телефонограмою, проте за номером, який вказаний у відомостях з реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань Міністерства Юстиції України станом на час розгляду справи телефонограма не була прийнята (телефон не обслуговується).

Пунктом 5 частини шостої статті 242 ГПК України визначено, що днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Отже, як вбачається з матеріалів справи, суд належним чином виконав вимоги Господарського процесуального кодексу України щодо направлення процесуальних документів учасникам справи з метою належного їх повідомлення про дату, час та місце проведення підготовчого засідання та вжив всіх передбачених законом заходів з метою повідомлення відповідача про дату, час та місце розгляду справи, а відповідач, в свою чергу, мав достатньо часу підготувати заперечення на позовну заяву та визнається таким, що був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи.

Відповідно до приписів статті 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з'ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Згідно з пунктом 3 частини другої статті 185 ГПК України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Частиною першою статті 195 ГПК України передбачено, що суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку.

Приймаючи до уваги обмежені строки на проведення підготовчого провадження, встановлені частиною третьою статті 177 ГПК України, враховуючи те, що під час підготовчого провадження у даній справі було остаточно визначено предмет спору та характер спірних правовідносин; позовні вимоги та склад учасників судового процесу; визначено обставини справи, які підлягають встановленню; вчинені усі дії з метою забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті, суд дійшов висновку про необхідність закриття підготовчого провадження у справі та призначення справи до судового розгляду по суті.

На підставі викладеного, керуючись статтями 177-185, 195, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України -

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження у справі № 922/3021/18.

2. Призначити справу № 922/3021/18 до судового розгляду по суті на 05.03.19 о (об) 15:30 год. у приміщенні Господарського суду Харківської області за адресою: 61022, місто Харків, майдан Свободи, 5, 8-й під'їзд, 1-й поверх, зал № 102.

Повідомити сторін про можливість одержання інформації по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду в порядку, передбаченому ГПК України.

Ухвалу підписано 04.03.2019.

Суддя ОСОБА_2

справа № 922/3021/18

Попередній документ : 80211234
Наступний документ : 80211238