Рішення № 80196023, 01.03.2019, Сумський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
01.03.2019
Номер справи
480/4848/18
Номер документу
80196023
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2019 р. Справа № 480/4848/18

Сумський окружний адміністративний суд у складі: головуючого судді - Шевченко І.Г., розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи в приміщенні суду в м. Суми адміністративну справу за позовом Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області до Боромлянського сільського споживчого товариства про стягнення податкового боргу,-

В С Т А Н О В И В:

Головне управління Державної фіскальної служби у Сумській області (далі – позивач, ГУ ДФС у Сумській області) звернулося до суду з позовною заявою до Боромлянського сільського споживчого товариства (далі – відповідач, Боромлянське ССТ), в якому просить стягнути з відповідача за рахунок коштів на рахунках у банках, обслуговуючих такого платника податків та готівки, що належить такому платнику податків податковий борг по земельному податку з юридичних осіб в сумі 31884,73грн.

Свої вимоги мотивував тим, що відповідачем, всупереч вимог Податкового кодексу України, було порушено строки та повнота сплати узгодженого грошового зобов’язання, визначеного самостійно у поданій податковій декларації, у зв’язку з чим станом на момент звернення з позовом до суду за відповідачем утворилась заборгованість в загальному розмірі 31884,73 грн., з яких: основний платіж - 29817,24 грн., пеня - 2067,49 грн., яка залишається не сплаченою.

Ухвалою суду від 02.01.2019 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі, ухвалено розгляд справи проводити за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення осіб.

Станом на сьогодні Боромлянським ССТ не подано до суду відзиву на позов.

Відповідно до частини восьмої статті 262 Кодексу адміністративного судочинства України при розгляді справи за правилами спрощеного позовного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи - також заслуховує їхні усні пояснення. Судові дебати не проводяться.

Дослідивши наявні матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини справи та об’єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Судом встановлено, що відповідач зареєстрований як юридична особа, є платником податків і зборів, що вбачається з позовної заяви та інформаційної довідки про позивача (а.с.9-10).

Згідно з приписами п.4.1.1 ст.4 Податкового кодексу України кожна особа зобов'язана сплачувати встановлені цим Кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями цього Кодексу. Податковим обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи (п. 36.1 ст. 36 Податкового кодексу України).

Згідно пп.16.1.4,16.1.3 п.16.1 ст.16 Податкового кодексу України платник податків зобов’язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи, подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Відповідно до п.54.1. ст.54, п.57.1 ст. 57 Податкового кодексу України крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою. Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до п.287.1 ст.287 Податкового кодексу України власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Відповідно до п.287.3 ст.287 Податкового кодексу України податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Як встановлено судом, відповідачем згідно самостійно поданої декларації було самостійно нараховано зобов’язання з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за 2018 рік, якою визначено до сплати щомісяця по 3606,50грн., у загальному розмірі 43277,99грн., що підтверджується податковою декларацією за вказаний період від 26.01.2018 (а.с.12-13). Однак, відповідачем були порушені строки та повнота обсягів його сплати за період лютий 2018р. – жовтень 2018р. у розмірі 29817,24грн., що підтверджується інтегрованою карткою відповідача по земельному податку з юридичних осіб (а.с.14-17), довідкою-розрахунком (а.с.7-8).

Відповідно до п.п.14.1.175 п. 14.1. ст. 14 Податкового кодексу України сума узгодженого грошового зобов’язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом вважається податковим боргом.

Зазначене грошове зобов’язання у розмірі 29817,24грн., згідно приписів п.54.1. ст.54 Податкового кодексу України вважається узгодженим, та відповідно до п.п. 14.1.175 п. 14.1. ст. 14 Податкового кодексу України набуло статусу податкового боргу.

Відповідно до п. 129.1.3. п. 129.1. ст. 129 Податкового кодексу України в редакції чинній на час виникнення спірних правовідносин, нарахування пені розпочинається при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, - після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання.

Враховуючи, що відповідачем не було сплачено у повному обсязі у встановлені строки узгоджене грошове зобов’язання по земельному податку з юридичних осіб, відповідачу, як вбачається з інтегрованої картки по земельному податку з юридичних осіб (а.с.14-17) та довідки-розрахунку податкової заборгованості (а.с.7-8), була нарахована пеня у загальному розмірі 2067,49грн., яка, також сплаченою не було.

Таким чином, станом на момент розгляду справи за відповідачем рахується заборгованість зі сплати земельному податку з юридичних осіб у загальному розмірі 31884,73грн., в т.ч. основний платіж – 29817,24грн. та пеня – 2067,49грн. Доказів на спростування вказаного, а також відзиву до суду надано не було.

Відповідно до п.59.1 ст. 59 Податкового кодексу України у разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

З метою погашення податкового боргу позивачем було сформовано податкову вимогу форми Ю від 25.09.2017 №3023-18 (а.с.18), яка була вручена представнику відповідача 10.10.2017, однак, вжиті заходи не сприяли погашенню податкового боргу у повному обсязі за узгодженим податковим зобов’язанням.

Згідно п. 95.1 ст. 95 Податкового Кодексу України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Відповідно до п. 95.3 ст. 95 Податкового кодексу України, стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Відповідно до п. 95.4 ст. 95 Податкового кодексу України, контролюючий орган на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків. Стягнення готівкових коштів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Враховуючи, що узгоджена сума грошового зобов’язання своєчасно та в повному обсязі не була сплачена, заборгованість перед бюджетом на момент розгляду справи не погашена та в загальному розмірі складає 31884,73грн., доказів сплати відповідачем не надано, суд приходить висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими та вважає за необхідне їх задовольнити.

Керуючись ст.ст. 90, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 255, 295, 297, п.15.5 Розділу VІІ Перехідні положення Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позовну заяву Головного управління ДФС у Сумській області (40009, м. Суми, вул. Іллінська, 13, код ЄДРПОУ 39456414) до Боромлянського сільського споживчого товариства (42621, Сумська область, Тростянецький район, с. Боромля, вул. Харківська, буд.3, код ЄДРПОУ 01766543) про стягнення податкового боргу – задовольнити.

Стягнути з Боромлянського сільського споживчого товариства (42621, Сумська область, Тростянецький район, с. Боромля, вул. Харківська, буд.3, код ЄДРПОУ 01766543) за рахунок коштів на рахунках у банках, обслуговуючих такого платника податків та готівки, що належить такому платнику податків податковий борг по земельному податку з юридичних осіб у розмірі 31884 (тридцять одна тисяча вісімсот вісімдесят чотири) грн. 73коп. на р/р 33210811018486, отримувач УК Тростянецьк.р/отг Боромля/18010500, код податку 18010500, код отримувача 37344688, банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), МФО банка одержувача: 899998.

Рішення може бути оскаржено до Другого апеляційного адміністративного суду через Сумський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст судового рішення складено 01.03.2019.

Суддя І.Г. Шевченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 80196023 ?

Документ № 80196023 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 80196023 ?

Дата ухвалення - 01.03.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 80196023 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 80196023 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 80196023, Сумський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 80196023, Сумський окружний адміністративний суд було прийнято 01.03.2019. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.

Судове рішення № 80196023 відноситься до справи № 480/4848/18

Це рішення відноситься до справи № 480/4848/18. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 80195905
Наступний документ : 80196027