Рішення № 80107404, 19.02.2019, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
19.02.2019
Номер справи
910/10992/18
Номер документу
80107404
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

19.02.2019Справа № 910/10992/18

За позовом публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії - Харьківське обласне управління АТ "ОЩАДБАНК"

до приватного підприємства "Фармація 2011"

про стягнення 18 562,10 грн

Суддя: Шкурдова Л.М.

Секретар с/з Масна А.А.

Представники:

від позивача: Гімарі Р.А., за дов.

від відповідача: не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Господарським судом міста Києва розглядається справа за позовом публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії - Харьківське обласне управління АТ "ОЩАДБАНК" до приватного підприємства "Фармація 2011" про стягнення 18 562,10 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.12.2018р. призначено розгляд справи №910/10992/18 за правилами спрощеного позовного провадження.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов'язань по оплаті наданих позивачем послуг згідно Договору на інкасацію готівкових коштів №05-15 від 01.01.2015, в зв'язку з чим у відповідача перед позивачем виникла заборгованість в розмірі 17 127,01 грн. В зв'язку з порушенням відповідачем грошового зобов'язання за Договором позивач нарахував та просить суд стягнути з відповідача 128,05 грн - 3 % річних, 127,12 грн - інфляційні втрати, 1179,92 грн - пеню.

Відповідач у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був належним чином повідомлений, своїм правом на надання відзиву не скористався.

В судовому засіданні 19.02.2019 оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд м. Києва, -

ВСТАНОВИВ:

01 січня 2015 між публічним акціонерним товариством „Державний ощадний банк України» (виконавець) та приватним підприємством «Фармація 2011» (замовник) укладено Договір №05-15 від 01.01.2015 на інкасацію готівкових коштів (далі - Договір).

Відповідно до п.1.1. Договору виконавець на умовах, викладених у цьому Договорі, надає замовнику за плату послуги з інкасації готівкових коштів.

Виконавець, відповідно до п.2.1.2. Договору, зобов'язався надавати послуги власними силами та засобами, шляхом приймання інкасаторами опломбованих інкасаторських сумок (мішків) з готівковими коштами безпосередньо в касах замовника, в погоджені Сторонами дні та години.

Згідно з п.2.1.3. Договору виконавець в день проведення інкасації зобов'язався доставити прийняті інкасаторські сумки (мішки) з готівковими коштами до каси виконавця та не пізніше 16:00 години наступного після інкасації банківського дня переказати безготівкові кошти на рахунок замовника в сумі, вказаній у накладній до сумки (мішка) з готівкою.

Відповідно до п.2.2.4. Договору замовник зобов'язався своєчасно оплачувати надані послуги в розмірах і строки, передбачені цим Договором.

Розмір комісійної винагороди за надані послуги визначено в Додатку №1 до цього Договору (п.4.1. Договору).

Згідно з п.4.4. Договору виконавець щомісячно не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітнім, направляє замовнику Акт наданих послуг за цим Договором. Оплата за надані виконавцем послуги в розмірах, передбачених п.4.1. та п.4.2. Договору, проводиться замовником після отримання від виконавця акту наданих послуг, але не пізніше передостаннього банківського дня місяця, в якому було одержано Акт наданих послуг.

Сторонами Договору укладені Додаткові угоди, якими погоджені адреси розташування кас замовника та розмір комісійної винагороди.

Судом встановлено, що позивачем у період з 1 грудня 2016 по 31 грудня 2016 надані послуги на суму 785,58 грн, що підтверджується Актом надання послуг від 31.12.2016, який підписаний уповноваженими представника сторін та скріплений їх печатками, в зв'язку з чим судом приймається в якості належного доказу на підтвердження надання послуг, обумовлених Договором, на суму 785,58 грн.

Оскільки Акт надання послуг від 31.12.2016 підписаний 31.12.2016 суд приходить до висновку, що він отриманий не пізніше 31.12.2016, а відтак, враховуючи положення п.4.4. Договору повинен був бути оплачений не пізніше 30.01.2017, в зв'язку з чим прострочення має місце з 31.01.2017.

Акт надання послуг від 30.11.2016 за період з 01.11.16 по 30.11.16 на суму 16 341,43 грн замовником не підписаний.

Листом №118.15-12/15/47601/2018-20/внх від 22.05.2018 позивач звертався до відповідача із претензією про сплату суми боргу, до якої було долучені вищезазначені акти надання послуг.

У період спірних правовідносин діяла Постанова Правління Національного банку України №45 від 14.02.2007 «Про затвердження Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні», за змістом якої під час інкасації коштів використовується явочна картка за формою, викладеною в додатку №9 до даної інструкції.

Судом встановлено, що позивачем долучені до матеріалів справи явочні картки на підтвердження фактичного надання обумовлених договором послуг, за формою, викладеною в додатку №9 до вищезазначеної інструкції.

Згідно виписки банку заборгованість в розмірі 16 341,43 грн за листопад 2016 складається з сум:

- 400 грн (нарахування комісійних доходів «Фармація 2011 «Аптека 24 «Дергачівська 2», адреса: м.Дергачі, вул.Петровського, 2-А/ пл.Перемоги,23) - явочна картка №1223

- 1200 грн (ПП «Фармація 2011» Чаклун) - явочна картка №1755 (дві аналогічні копії)

- 1200 грн (ПП «Фармація 2011» Больниця №22) - явочна картка №1730

- 1200 грн (ПП «Фармація 2011» «Валки», адреса: м.Валки, пр.Радянської армії, 3 згідно Додаткового договору 31) - явочна картка №1564

- 1200 грн (ПП «Фармація 2011» Героїв Сталінграда-2) - явочна картка №1732

- 1200 грн (ПП «Фармація 2011» Аптека 911 Барвенково) - відсутня явочна картка

- 1200 грн (ПП «Фармація 2011» Больниця №22-2) - явочна картка №1731

- 1200 грн (ПП «Фармація 2011» «Люботинська», адреса: м.Люботин, вул.Шевченко 98) - явочна картка №757

- 1200 грн (ПП «Фармація 2011» Салтівське шосе-2) - явочна картка №1758

- 1200 грн (ПП «Фармація 2011», м.Краснодар, вул.Полтавська, 91-А) - відсутня явочна картка

- 1200 грн (ПП «Фармація 2011», м.Краснодар, вул.Шевченка, 107/2) - відсутня явочна картка

- 1200 грн (ПП «Фармація 2011», Аптека 911 Борова) - відсутня явочна картка

- 341,43 грн (ПП «Фармація 2011», «Ізюмська №2») - відсутня явочна картка

- 1200 грн (ПП «Фармація 2011», «Дергачівська», м.Дергачі, вул.Революції 61) - явочна картка №727

- 1200 грн (ПП «Фармація 2011», «Сахновщина») - відсутня явочна картка

Таким чином, вищезазначеними явочними картками підтверджується надання позивачем відповідачу послуг за листопад 2016р. в розмірі 10 000,00 грн.

Оскільки Акт надання послуг від 30.11.2016 було відправлено у травні 2018р., оплата наданих послуг згідно даного акту мала б бути здійснена не пізніше 30.05.2018р, а тому прострочення за вказаним актом має місце з 31.05.2018.

Інші явочні картки, які долучені позивачем, датуються за грудень 2017 року, а відтак не можуть підтверджувати заборгованість за надані послуги у листопаді, грудні 2016 року.

Відповідно ст.526 ЦК України та ч.1 ст.193 ГК України зобов'язання мають виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог законодавства, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 629 ЦК України передбачено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до статті 525 ЦК України, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно частини 1 статті 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст.74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ч. 2 ст. 74 ГПК України у разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов'язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

Матеріали справи не містять доказів виконання відповідачем зобов'язань щодо оплати наданих послуг за Договором в повному обсязі, наявність заборгованості в розмірі 10 785,58 грн., яка складається із вартості доведених позивачем наданих послуг за листопад 2016р. в розмірі 10 000,00 грн та за грудень 2016 в розмірі 785,58 грн, відповідачем не спростовано, в зв'язку з чим суд вважає за можливе задовольнити позовні вимоги в частині стягнення з відповідача 10 785,58 грн суму основного боргу.

В зв'язку з порушенням відповідачем грошового зобов'язання за Договором позивач нарахував та просить суд стягнути з відповідача 3 % річних в розмірі 128,05 грн. та інфляційні втрати в розмірі 127,12 грн за загальний період з 28.02.17 по 08.08.18р.

Згідно з ч.1 ст.610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України).

Згідно з ч.2 ст.625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Судом перевірено розрахунок 3 % річних та інфляційних втрат за заявлений позивачем період, враховуючи відсутність контррозрахунку відповідача, суд вважає за можливе стягнути з відповідача 3 % річних в розмірі 91,56 грн та інфляційні втрати в розмірі 120,73 грн.

Положеннями статті 611 ЦК України визначено, що у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Відповідно до п.5.5. Договору у разі невиконання або несвоєчасного виконання грошових зобов'язань, передбачених п.5.4. та розділом 4 цього Договору, замовник сплачує виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого грошового зобов'язання за кожний день прострочення.

Судом перевірено розрахунок пені за період з 28.02.2017 по 31.07.17 (в межах 6-місячного строку для нарахування пені за Актом надання послуг від 31.12.2016) та за період з 31.05.2018 по 08.08.2018 за Актом надання послуг від 30.11.2016, в зв'язку з чим суд вважає за можливе задовольнити позовні вимоги в частині стягнення з відповідача пені в розмірі 746,12 грн.

Відповідно до ч.1 ст.129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст. ст.74, 76-80, 129, 231, 236 - 240 ГПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з приватного підприємства "Фармація 2011" (01001, м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, будинок 2, код ЄДРПОУ 37658062) на користь публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (01001, м.Київ, вул.Госпітальна, будинок 12-Г, код ЄДРПОУ 00032129) в особі філії Харьківське обласне управління публічного акціонерного товариства "ОЩАДБАНК" (61003, м.Харків, вул.Конституції майдан, буд.22, код ЄДРПОУ 09351600) 10 785 (десять тисяч сімсот вісімдесят п'ять) грн. 58 коп - суму основного боргу, 746 (сімсот сорок шість) грн. 12 коп - пеню, 120 (сто двадцять) грн. 73 коп - інфляційні втрати, 91 (дев'яносто одну) грн. 56 коп - 3 % річних та 1114 (тисячу сто чотирнадцять) грн. 79 коп - витрати по сплаті судового збору.

3. В задоволенні іншої частини позову - відмовити.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили через 20 днів з моменту виготовлення повного тексту рішення в разі не оскарження його в установленому порядку. Рішення може бути оскаржене в 20-денний строк до суду апеляційної інстанції.

Суддя Л.М. Шкурдова

Дата складення тексту рішення: 25.02.19

Часті запитання

Який тип судового документу № 80107404 ?

Документ № 80107404 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 80107404 ?

Дата ухвалення - 19.02.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 80107404 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 80107404 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 80107404, Господарський суд м. Києва

Судове рішення № 80107404, Господарський суд м. Києва було прийнято 19.02.2019. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 80107404 відноситься до справи № 910/10992/18

Це рішення відноситься до справи № 910/10992/18. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 80107403
Наступний документ : 80107407