Ухвала суду № 79889125, 13.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
13.02.2019
Номер справи
757/5584/19-к
Номер документу
79889125
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5584/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання адвоката Литвиненка Дмитра Олександровича, подане в інтересах ТОВ «СВІТКОМ ТРЕЙД» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01 листопада 2018 року у справі № 757/52803/18-к в рамках кримінального провадження № 42017000000003630 від 13.11.2017, -

ВСТАНОВИВ:

05.02.2019 до Печерського районного суду міста Києва надійшло адвоката Литвиненка Д.О., подане в інтересах ТОВ «СВІТКОМ ТРЕЙД» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01 листопада 2018 року у справі № 757/52803/18-к в рамках кримінального провадження № 42017000000003630 від 13.11.2017.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що 01.11.2018 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., у справі №757/52803/18-к, на підставі клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Дерези В.О., було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ "ДЕКАСТРОЙ" (41974170), ТОВ "ТОРГКОМПАНІ ПЛЮС" (40665519), ТОВ "ФОРТУН ХІЛС" (41974096), ТОВ "КИЇВФІНАНС ГРУП" (41964863), ТОВ "СОЛАР ПРАЙМ" (41958907), ФГ "ДЖЕНЕРАЛС КОРН" (41830429), ТОВ "НОМІГОЛД" (42185429), ТОВ "РУНІКОН ГРУП" (41389913), ТОВ "ПРЕМІУМ МАРКЕТ" (41712240), ТОВ "БІЗНЕС ДІВАР" (42406379), ТОВ "ТВОЯ МЕРЕЖА ПЛЮС" (41516880), ТОВ "ЛАКІНС" (42197550), ТОВ "ЛАЙТДЕН" (40389561), ТОВ "ІМПЕР ГРУП" (42188037), ТОВ "ЛАФТ" (41803128), ТОВ "ФРІКОМ-ЛТД" (41578973), ТОВ "САЙПРУС" (40416799), ТОВ "КАПРОС ПЛЮС" (41420350), ТОВ "МІДІЄНТ КОМПАНІ" (40840510), ТОВ "ГЛОБЕКС ТЕХНОЛОДЖИС" (40413295), ТОВ "ВІДІАНТ" (41428245), ТОВ "ЮТАС КОМ" (41425594), ТОВ "МІРІАЛ" (41423079), ТОВ "АЛДІС ТРЕЙД" (41719885), ТОВ "КАІНА КОМПАНІ" (40771106), ТОВ "ЦЕНТР СТІЛ" (ЄДРПОУ 40035479), ТОВ "РЕВАНШ-М" (ЄДРПОУ 40024561), ТОВ "ІНТЕНД ЛТД" (40037667), ТОВ "ВАДНЕР" (41705977), ТОВ "ДЖЕК-КСІ" (41691472), ТОВ "БІЛФОКС" (41612825), ТОВ "АЛЬТЕР-ПРОМ" (41709882), ТОВ "СВІТКОМ ТРЕЙД" (41585645), ТОВ "ГРАНАДАЦЕНТР" (41141726).

Накладення ж арешту на грошові кошти на рахунках ТОВ «СВІТКОМ ТРЕЙД» обмежує право власності товариства на належні йому грошові кошти, не встановлюючи та не зберігаючи при цьому жодної інформації, що може бути використана, як джерело доказування в кримінальному провадженні №42017000000003630.

Особа, що подала клопотання в судове засідання не з'явилися, про місце і час розгляду скарги повідомлялися належним чином. Проте адвокат Герасименко А.Ю. через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник Генеральної прокуратури України у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених частиною третьою статті 358, частиною третьою статті 209 та частиною другою статті 205 Кримінального кодексу України..

Ухвалою слідчого судді (справа № 757/52803/18-к) Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2018 було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «СВІТКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41585645), що відкриті у: АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунки №26008000163542, №26009013063542, № 26054013063542; АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), рахунок №26002024716301; АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунок №26004924432956.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об'єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Протягом досудового розслідування не встановлено, що джерело походження грошових коштів які перебувають арештованими на розрахунковому рахунку підприємства є предметом злочину чи отриманні незаконним шляхом.

Отже, відсутні обґрунтовані підстави накладення арешту на розрахунковий рахунок підприємства.

Проте за встановлених обставин слідчий суддя приходить до переконання, що майно, яке належить ТОВ «СВІТКОМ ТРЕЙД» не було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть буди використані як доказ факту чи обстави, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту майна накладеного на грошові кошти, що належать ТОВ «СВІТКОМ ТРЕЙД».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката Литвиненка Дмитра Олександровича, подане в інтересах ТОВ «СВІТКОМ ТРЕЙД» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01 листопада 2018 року у справі № 757/52803/18-к в рамках кримінального провадження № 42017000000003630 від 13.11.2017 - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01 листопада 2018 року у справі №757/52803/18-к у кримінальному провадженні №42017000000003630 від 13.11.2017 на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «СВІТКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41585645), що відкриті у: АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунки №26008000163542, №26009013063542, № 26054013063542; АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), рахунок №26002024716301; АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунок №26004924432956.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення, підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Часті запитання

Який тип судового документу № 79889125 ?

Документ № 79889125 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 79889125 ?

Дата ухвалення - 13.02.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79889125 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 79889125 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 79889084
Наступний документ : 79889134