Ухвала суду № 79881835, 13.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
13.02.2019
Номер справи
757/7163/19-к
Номер документу
79881835
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7163/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

13.02.2019 року прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Кожин Ю.Ю. подав до суду клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні за № 42018000000002085 від 23.08.2018.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37266296), ТОВ "ТМ БУД" (39135493), ТОВ "ПРОФІ ГРУП ПЛЮС" (39336349), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ТОВ «ГЕРМЕС-КС» (код ЄДРПОУ 37710148), ТОВ «ЮВЕНТА ОЙЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40961484), ТОВ «ШЛЯХБУД КР» (код ЄДРПОУ 39348841), ТОВ «БМ СЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39781472), ТОВ «БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40109330), ТОВ «СЕЛЕНА ФІЛМЗ» (код ЄДРПОУ 37507854), ТОВ «ПЕГАС АВТО» (код ЄДРПОУ 38439665), ТОВ «ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 38677589), ТОВ «ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК» (код ЄДРПОУ 39560684), ТОВ «ТЕХНОГОР КМ» (код ЄДРПОУ 41782260), ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» (код ЄДРПОУ 31454891), ТОВ «АГРОФУД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37443094), ТОВ «АЙ ДІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39315785), ТОВ «ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38151190), ТОВ «ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41334230), ТОВ "ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ" (код ЄДРПОУ 41489124), ТОВ "НАФТОГАЗ ПАРТНЕР" (39606702), ТОВ "ТЕРМ-ОЙЛ" (41959392) та інших суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, внаслідок проведення фінансово-господарської діяльності з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що вказані підприємства створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в штучному (незаконному) формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Сторона обвинувачення стверджує, що кошти - сума ліміту ПДВ зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на рахунку є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч.5ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначені кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках. Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Прокурором доведено, що є всі підстави вважати, що сума податку на додану вартість (далі - ПДВ) в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) вказаних юридичних осіб є предметом протиправної діяльності, отримані внаслідок проведення незаконної діяльності та на даний час є достатні підстави вважати, що сума ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по перелічених вище юридичних осіб може бути використана для надання безпідставного податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, що призведе до їх втрати і унеможливить відшкодування шкоди державі та встановлення причетних до злочину осіб.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладенню арешту на кошти, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому метою арешту грошових коштів є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на кошти - суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) ТОВ "ТРІУМФ-ІНВЕСТ 2012" (код ЄДРПОУ 40722518), ТОВ "ТЕХНОПАРК БЕЗПЕКИ" (код ЄДРПОУ 42142631), ТОВ "АЛЬФАМЕТПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ42473335), ТОВ "ЛОГІСТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41406027), ТОВ " ТЕА "ТРАНЗИТ-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41838627), ТОВ "АГРУС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41261257), ТОВ "АДЛЕР-ВЕНТ" (код ЄДРПОУ 41049477), ТОВ "АЛЬФАПРОМБУД" (код ЄДРПОУ 41043573), ТОВ "АЛЬЯНС ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 33742312), ТОВ "АРОНАТ" (код ЄДРПОУ 41722400), ТОВ "АТП-СТО" (код ЄДРПОУ 35876282), ТОВ "АЦСОПП» (код ЄДРПОУ 41838962), ТОВ "БАСТІОН-500" (код ЄДРПОУ 31985693), ТОВ "БК "ЕЛІТ БІЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 41849513), ТОВ "БК "ДЕЛЬТА-БУД" (код ЄДРПОУ 33147566), ТОВ "БП ""СИЛЬВАН" (код ЄДРПОУ 41839327), ТОВ "БП "КОНС" (код ЄДРПОУ 41842460), ТОВ "БП "САЛУС" (код ЄДРПОУ 41841949), ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "РЕЙТЕР" (код ЄДРПОУ 41049189), ТОВ "БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ" (код ЄДРПОУ 41837906), ТОВ "ВАН ДЕР МАК" (код ЄДРПОУ 40864127), ТОВ "ВКК "КРЕЧЕТ" (код ЄДРПОУ 41173240), ТОВ "ВКК "ЛІБЕРТА" (код ЄДРПОУ 41838302), ТОВ "ВКК "ПАЛЕСА" (код ЄДРПОУ 41838187), ТОВ "ВОЛЬФДАН" (код ЄДРПОУ 40673316), ТОВ "ГЛОБАЛ АВІЕЙШН" (код ЄДРПОУ 42522696), ТОВ "ГОЛДА-ВЕНТ" (код ЄДРПОУ 41838889), ТОВ "ГУДС СТОК" (код ЄДРПОУ 42056925), ТОВ "ЄВРОЕКОЛЕД" (код ЄДРПОУ 40650351), ТОВ "КАЙНС УКРПРО" (код ЄДРПОУ 41621384), ТОВ "КИЇВ БІЗНЕС КОНСОРЦІУМ" (код ЄДРПОУ 41443158), ТОВ "КОНКОРД ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 41450631), ТОВ "ЛАЙТВІНКА" (код ЄДРПОУ 40673075), ТОВ "МАСТЕРТРАНС" (код ЄДРПОУ 41938091), ТОВ "МУВІКС" (код ЄДРПОУ 41728182), ТОВ "НОРТВУД" (код ЄДРПОУ 41577461), ТОВ "НЬЮ ЛАЙВ" (код ЄДРПОУ 40673431), ТОВ "САН АЛЬТ" (код ЄДРПОУ 42364863), ТОВ "СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40535085), ТОВ "СТРОНГ ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42364968), ТОВ "ТАЙМ ТРАСТ" (код ЄДРПОУ 41063947), ТОВ "ТРАНСТОРГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41406231), ТОВ "ФЕСТ ДРІМ" (код ЄДРПОУ 41063896), ТОВ "ФЕСТ КОМ" (код ЄДРПОУ 42364858), ТОВ "ЮФ ""БЕЛЛОНА" (код ЄДРПОУ 41838689), ТОВ "БП "ФРЕЙР" (код ЄДРПОУ 41837424), ТОВ "СПЕКТР ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 42635325), ТОВ "ГББ "ЧОРНІ ЯСТРУБИ" (код ЄДРПОУ 41838810), ТОВ "ПРОМ ТОРГ ЖИТОМИР" (код ЄДРПОУ 41350975), ГО "АРФУ" (код ЄДРПОУ 40007237), ТОВ "СПЛЕНДЕЙТ" (код ЄДРПОУ 41269570), РФКО "Еталон-Сервіс" (код ЄДРПОУ 42297731), БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПРОФДОПОМОГА" (код ЄДРПОУ 25959169), ТОВ "АЙ-ТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 39825645), ТОВ "БП"Водан" (код ЄДРПОУ 41842607), ТОВ "АГРОФІРМА "ТЕЛУРА" (код ЄДРПОУ 41838461), ТОВ "ВКК"ФРЕЙЯ" (код ЄДРПОУ 41838056), ТОВ "АГРОГРУПА "ФЛАТРЕС АРВАЛЕС" (код ЄДРПОУ 41837534), ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "АНГРИФФ" (код ЄДРПОУ 41049126), ТОВ "СТУДІО МОТЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 39525461), ТОВ "БУД ТЕХНО СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 41350928), ГО"ЛМГО "10 цех" (код ЄДРПОУ 38943529), ГО "ВСІВАЛК" (код ЄДРПОУ 23181352), ТОВ "БП ""ПАНС" (код ЄДРПОУ 41842125), ТОВ "БП "ФИДЕС" (код ЄДРПОУ 41839168), ТОВ "СТРОНГ БУД" (код ЄДРПОУ 39808991), ТОВ ВКФ "ОПТИМА" (код ЄДРПОУ 30598201), ТОВ "НВКФ "ЕЛЕКТРОНСПЕЦСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31987659), ТОВ "ДІДЖИТАЛФЛАЙ ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 35760600), ТОВ "ПРОМЕТЕЙ ГРУП ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39829189), ТОВ "ТВОЯ РОБОТА" (код ЄДРПОУ 40007918), ТОВ "АСТРА ТРЕЙД ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 40262553), ТОВ "ЛЕЙТРОУ" (код ЄДРПОУ 40553848), ТОВ "ВОТАН-ПРАЙД" (код ЄДРПОУ 41049236), ТОВ "КУПРУМ-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 41055187), ПП"АГРОФІРМА "МЕРКУРІЙ" (код ЄДРПОУ 13558442), ПП "ЦЕНТРОЛІС" (код ЄДРПОУ 30432861), ТОВ "ТРЕЙДГУДС" (код ЄДРПОУ 38832955), ТОВ "АРТІС ТЕХНОЛОГІЇ 2015" (код ЄДРПОУ 39829435), ТОВ "НОРТРІК" (код ЄДРПОУ 40137829), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "ЕКСПО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40505050), ТОВ "ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (код ЄДРПОУ 40541921), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФУД ТРЕЙД ЛОДЖИСТІК" (код ЄДРПОУ 40719329), ТОВ "ФЕРУМ-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 41055248), ТОВ "ПРІНЦЕПС-ТРЕЙДІНГС" (код ЄДРПОУ 41400575), ТОВ "БСМ ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 38615166), ТОВ "АТІКА ХАУС" (код ЄДРПОУ 40853873), ТОВ "БП "БАЛЬДР" (код ЄДРПОУ 41837251), ГО "КОНГРЕС СХОДУ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 39771731), ТОВ "ЦГРЗ" (код ЄДРПОУ 38515913), ТОВ "ЕФЕКТ-2000" (код ЄДРПОУ 33346152), ТОВ "БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 38182736), із забороною використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею із обов'язковим зазначенням дати та часи при оголошенні Ухвали слідчого судді, а також, повідомляти правоохоронні органи усно та письмово, про суму ПДВ, що знаходяться в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміт ПДВ) за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді, виконання ухвали доручити Державній фіскальній службі України.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Зобов'язати слідчого/прокурора надати особі, на майно якої накладено арешт копію ухвали.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Часті запитання

Який тип судового документу № 79881835 ?

Документ № 79881835 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 79881835 ?

Дата ухвалення - 13.02.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79881835 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 79881835 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 79881815
Наступний документ : 79881885