Ухвала суду № 79669599, 07.02.2019, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
07.02.2019
Номер справи
910/10935/18
Номер документу
79669599
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про заміну сторони виконавчого провадження

м. Київ

07.02.2019Справа № 910/10935/18

Господарський суд міста Києва у складі судді Курдельчука І.Д., за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер Глобал ПК», м. Київ,

про заміну сторони виконавчого провадження

по справі № 910/10935/18

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР ГЛОБАЛ», м. Київ,

до товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬТЕР ГАЗ», м. Київ,

про стягнення 657 718,26 грн.,

за участі представників учасників справи,

позивача - Сергєєва П.О. (довіреність від 17.08.2018 №1, адвокат);

відповідача - не з'явився;

товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер Глобал ПК» - Сергєєва П.О. (довіреність від 14.01.2019 №1, адвокат),

ВСТАНОВИВ:

16.08.2018 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР ГЛОБАЛ» (далі - Товариство) до товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬТЕР ГАЗ» (далі - ТОВ «АЛЬТЕР ГАЗ») про стягнення: заборгованості за договором поставки скрапленого газу від 01.08.2017 №211/2017 (далі - Договір поставки): 523 188 грн. основного боргу; 47 964,91 грн. втрат від інфляції; 72 901,35 грн. пені та 13 664 грн. 3% річних, а всього 657 718,26 грн.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 09.10.2018 зі справи № 910/10935/18 позов було задоволено повністю, стягнуто з ТОВ «АЛЬТЕР ГАЗ» на користь Товариства: 523 188 грн. основного боргу; 47 964,91 грн. втрат від інфляції; 72 901,35 грн. пені та 13 664 грн. 3% річних і 9 865,77 грн. судового збору.

13.11.2018 Господарським судом міста Києва на виконання вказаного судового рішення було видано наказ.

01.02.2019 від товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер Глобал ПК» (далі - ТОВ «Інтер Глобал ПК») надійшла заява про заміну сторони у виконавчому провадженні, в якій заявник просив суд замінити стягувача у справі № 910/10935/18 з Товариства на ТОВ «Інтер Глобал ПК».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2019 розгляд заяви призначено на 07.02.2019.

06.02.2019 ТОВ «Інтер Глобал ПК» та Товариство подало суду клопотання про долучення до матеріалів справи копії платіжного доручення від 12.12.2018 №329 на суму 667 584,03 грн., копії виписки з рахунку Товариства від 12.12.2018 на виконання вимог ухвали від 04.02.2019, що підтверджують здійснення та отримання оплати за договором від 10.12.2018 № 225/2018-ІГ про відступлення права вимоги (далі - Договір).

У судове засідання 07.02.2019 представник відповідача не з'явився, про причини неявки суд не повідомив; про дату, час і місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

У судове засідання 07.02.2019 з'явився представник заявника та позивача, який підтримав подану заяву. Також, представник стягувача і Товариства подав суду заяву, в якій просив вважати правильним призначення платежу у платіжному дорученні від 12.12.2018 № 329 «Оплата згідно договору № 225/2018-Г від 10.12.18р».

Відповідно до статті 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб.

Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається (надається) учасникам справи, а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому статтею 242 цього Кодексу.

Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Розглянувши заяву ТОВ «Інтер Глобал ПК» про заміну стягувача за наказом від 13.11.2018 у справі №910/10935/18 виданого на виконання рішення Господарського суду міста Києва від 09.10.2018 зі справи № 910/10935/18, суд дійшов висновку про її задоволення, з огляду на таке.

В обґрунтування поданої заяви ТОВ «Інтер Глобал ПК» зазначає, що:

- 10.12.2018 Товариство (первісний кредитор) та ТОВ «Інтер Глобал ПК»; новий кредитор) укладено Договір № 225/2018-ІГ про відступлення права вимоги (далі - Договір), за умовами якого:

первісний кредитор в порядку та на умовах, визначених Договором, передає новому кредиторові, а новий кредитор приймає право вимоги, що належить первісному кредиторові і виникло за Договором поставки, укладеним первісним кредитором та ТОВ «АЛЬТЕР ГАЗ» (боржник) та рішенням Господарського суду міста Києва від 09.10.2018 зі справи № 910/10935/18 (пункт 1.1 Договору);

за Договором новий кредитор одержує право (замість первісного кредитора) вимагати від боржника належного виконання всіх зобов'язань за Договором поставки та рішенням Господарського суду міста Києва від 09.10.2018 зі справи № 910/10935/18, зокрема в сумі: 523 188 грн. основного боргу; 47 964,91 грн. втрат від інфляції; 72 901,35 грн. пені та 13 664 грн. 3% річних і 9 865,77 грн. судового збору (пункт 1.2 Договору);

згода боржника на відступлення права вимоги від первісного кредитора до нового кредитора згідно з Договором не вимагається, у зв'язку з чим заміна кредитора у зобов'язанні за Договором поставки здійснюється без згоди боржника (пункт 1.3 Договору);

за відступлення права вимоги за Договором новий кредитор сплачує первісному кредитору 667 584,03 грн. протягом 3 днів з моменту укладення Договору, якщо інше не погоджено сторонами окремо (пункт 2.1 Договору);

новий кредитор зобов'язаний сплатити первісному кредитору у повному обсязі винагороду за відступлення права вимоги, в порядку та на умовах, передбачених Договором (пункт 3.4 Договору).

Отже, з урахуванням умов Договору, право вимоги перейшло до нового кредитора - ТОВ «Інтер Глобал ПК».

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 512 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно з частиною третьою статті 512 ЦК України кредитор у зобов'язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

В частині першій статті 516 ЦК України визначено, що заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (стаття 513 ЦК України).

Відповідно до статті 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Положеннями статті 52 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Таким чином, до ТОВ «Інтер Глобал ПК» перейшло право вимоги відповідно до умов Договору.

Отже, враховуючи те, що викладені в заяві обставини є достатніми та документально підтвердженими, Товариство як стягувача за наказом від 13.11.2018 у справі №910/10935/18, виданого на виконання рішення Господарського суду міста Києва від 09.10.2018 зі справи № 910/10935/18 слід замінити на ТОВ «Інтер Глобал ПК».

Керуючись статтями 234, 235, 240 та 334 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер Глобал ПК» про заміну стягувача за наказом від 13.11.2018 у справі №910/10935/18, виданого на виконання рішення Господарського суду міста Києва від 09.10.2018 зі справи № 910/10935/18 задовольнити повністю.

2. Замінити позивача по справі № 910/10935/18 та стягувача за наказом від 13.11.2018 у справі №910/10935/18, виданого на виконання рішення Господарського суду міста Києва від 09.10.2018 зі справи № 910/10935/18, а саме - товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР ГЛОБАЛ» (02156, м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, буд.15; ідентифікаційний код 40710305) на правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер Глобал ПК» (02222, м. Київ, проспект Володимира Маяковського, будинок 49, приміщення 3; ідентифікаційний код 41721412).

Ухвала набрала законної сили 07.02.2019 та може бути оскаржена протягом десяти днів з моменту її підписання до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва.

Суддя І.Д. Курдельчук

Попередній документ : 79669587
Наступний документ : 79669630