Ухвала суду № 79544625, 21.01.2019, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
21.01.2019
Номер справи
910/25953/14
Номер документу
79544625
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

21.01.2019Справа № 910/25953/14

За заявою Об'єднання підприємств "Український музичний альянс"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ангард" (код ЄДРПОУ 34349306)

про банкрутство

Суддя Чеберяк П.П.

Представники сторін:

Від заявника Лавриненко К.Л. - представник

Від боржника не з'явилися

Ліквідатор не з'явився

Арб. керуючий Реверук П.К.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Об'єднання підприємств "Український музичний альянс" звернулось до суду з заявою про порушення справи про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Ангард", оскільки останній має заборгованість в розмірі 1 468 678 грн. 92 коп. та не спроможний її погасити.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 26.11.2014 заяву прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання на 08.12.2014 та зобов'язано арбітражного керуючого Уманець Наталію Олегівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1389 від 05.08.2013р.), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 05.12.2014 надати до суду заяву про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ангард".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.12.2014 порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ангард", визнано розмір вимог ініціюючого кредитора - Об'єднання підприємств "Український музичний альянс" на суму 1 468 678 грн. 92 коп., розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Уманець Н.О. та призначено попереднє засідання суду на 18.02.2015.

30.01.2015 до Господарського суду м. Києва надійшли клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Уманець Н.О. про витребування доказів.

16.02.2015 до Господарського суду м. Києва надійшов на затвердження реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Ангард".

Ухвалою попереднього засідання від 18.02.2015 затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Ангард" та призначено підсумкове засідання на 23.03.2015.

23.03.2015 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Уманець Н.О. про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Уманець Н.О.

Постановою Господарського суду м. Києва від 23.03.2015 Товариство з обмеженою відповідальністю "Ангард" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Уманець Н.О.

30.11.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання заявника про усунення арбітражного керуючого Уманець Н.О. від виконання обов'язків ліквідатора банкрута.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.12.2018 розгляд справи призначено на 21.01.2019.

08.01.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Реверука П.К. про участь у справі.

У судовому засіданні 21.01.2019 розглядалось клопотання заявника про усунення арбітражного керуючого Уманець Н.О. від виконання обов'язків ліквідатора банкрута.

Представник заявника нажав пояснення по суті поданого клопотання.

Подане клопотання обґрунтоване неналежним, за переконанням заявника, виконанням арбітражним керуючим Уманець Н.О. покладених на неї обов'язків ліквідатора банкрута, оскільки останнім не вживаються заходи щодо виявлення майнових активів боржника, їх оцінки, реалізації, а також формування ліквідаційної маси та погашення кредиторської заборгованості.

Крім того, ліквідатором не надаються комітету кредиторів щомісячні звіт про проведену роботу та вжиті заходи в ліквідаційні процедурі Товариства з обмеженою відповідальністю "Ангард". З моменту відкриття ліквідаційної процедури ліквідатором банкрута жодного разу не скликалися та не проводилися засідання комітету кредиторів боржника.

З огляду на викладені обставини, заявник звернувся до суду з клопотанням в якому просив суд усунути арбітражного керуючого Уманець Н.О. від виконання обов'язків ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Ангард".

Ліквідатор у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з ч. 2 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Законом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному органу з питань банкрутства відповідну інформацію для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

Крім того, у ч. 1 ст. 42 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вказується, що усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу ліквідаційної маси.

Станом на 21.01.2019 арбітражний керуючий Уманець Н.О. не підтвердив документально вчинення описаних вище обов'язків і належної реалізації повноважень ліквідатора підприємства-банкрута.

У ст. 74 Господарського процесуального кодексу України вказується, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Станом на день розгляду справи арбітражний керуючий Уманець Н.О. не надав суду документів, які свідчать про належне звільнення працівників банкрута, повне припинення підприємством господарської діяльності, про проведення інвентаризації, аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, витребування майна у третіх осіб або про відсутність такого майна, належне формування ліквідаційної маси тощо.

У ч. 7 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» встановлено, що під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов'язаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором. Залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок боржника. Станом на 21.01.2019 арбітражний керуючий Уманець Н.О. не подав суду будь-якого підтвердження виконання зазначеного обов'язку.

Частиною 9 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що ліквідатор не рідше, ніж один раз на місяць надає комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів.

Станом на 21.01.2019 матеріали справи не містять належним чином оформлених поточних звітів ліквідатора.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов'язаний:

1) неухильно дотримуватися вимог законодавства;

2) здійснювати заходи щодо захисту майна боржника;

3) аналізувати фінансову, господарську, інвестиційну та іншу діяльність боржника, його становище на ринках та надавати результати таких аналізів господарському суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію;

4) подавати відомості, документи та інформацію щодо діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у порядку, встановленому законодавством;

5) створювати умови для проведення перевірки додержання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) вимог законодавства;

6) здійснювати заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці відповідно до встановлених законодавством вимог;

7) у порядку, встановленому законодавством, надавати державному органу з питань банкрутства інформацію, необхідну для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

7-1) вживати заходів до недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладно повідомляти суду про наявність такого конфлікту;

8) надсилати органам внутрішніх справ чи органам прокуратури повідомлення про факти порушення законності, виявлені в діяльності працівників підприємств та організацій, що містять ознаки дії (бездіяльності), переслідуваної у кримінальному чи адміністративному порядку;

9) виконувати інші повноваження, передбачені законодавством про банкрутство.

Відповідно до ч. 12 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у разі невиконання або неналежного виконання ліквідатором своїх обов'язків господарський суд за клопотанням комітету кредиторів або з власної ініціативи може припинити повноваження ліквідатора і призначити нового ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом.

Зважаючи на описані вище обставини, суд дійшов висновку про неналежне виконання арбітражним керуючим Уманець Н.О. обов'язків ліквідатора у справі № 910/25953/14, у зв'язку з чим вважає обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню клопотання заявника про усунення арбітражного керуючого Уманець Н.О. від виконання обов'язків ліквідатора банкрута.

За приписами ч. 1 ст. 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання - за ініціативою суду, крім випадків, передбачених цим Законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 97 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну або економічну освіту, стаж роботи за фахом не менше трьох років або одного року на керівних посадах після отримання повної вищої освіти, пройшов навчання та стажування протягом шести місяців у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства, володіє державною мовою та склав кваліфікаційний іспит.

Як вбачається з матеріалів справи, до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Реверука П.К. про участь у справі.

Із поданої заяви вбачається, що арбітражний керуючий Реверук П.К. має свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 783 від 08.04.2013, не є заінтересованою особою у цій справі, не здійснював раніше управління боржником, немає конфлікту інтересів, не належить до категорії осіб, яким відмовлено в допуску до державної таємниці, судимості за вчинення корисливих злочинів немає, має належні технічні та організаційні можливості для виконання обов'язків у даній справі, діяльність арбітражного керуючого здійснює з 2012 року, офіс арбітражного керуючого знаходиться у м. Києві, відповідальність арбітражного керуючого застрахована на підставі договору страхування відповідальності арбітражного керуючого № 3431847 від 18.09.2018.

Таким чином, розглянувши заяву арбітражного керуючого Реверука П.К. про участь у справі, враховуючи, що вказана кандидатура арбітражного керуючого відповідає вимогам, встановленим Законом, суд вважає за доцільне призначити ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Ангард" арбітражного керуючого Реверука П.К. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 783 від 08.04.2013).

Керуючись ст.ст. 38, 40, 41, 97, 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд м. Києва -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання заявника про усунення арбітражного керуючого Уманець Наталії Олегівни від виконання обов'язків ліквідатора банкрута задовольнити

2. Припинити повноваження ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Ангард" арбітражного керуючого Уманець Наталії Олегівни.

3. Призначити ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Ангард" арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 783 від 08.04.2013).

4. Зобов'язати ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича ознайомитись з матеріалами справи та виконати вимоги постанови Господарського суду м. Києва від 23.03.2015.

5. Копію ухвали направити сторонам, ліквідатору, кредиторам, арбітражному керуючому Уманець Н.О. та Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

СуддяП.П. Чеберяк

Часті запитання

Який тип судового документу № 79544625 ?

Документ № 79544625 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 79544625 ?

Дата ухвалення - 21.01.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79544625 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 79544625 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 79544624
Наступний документ : 79544626