Ухвала суду № 79431674, 25.01.2019, Київський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
25.01.2019
Номер справи
320/337/19
Номер документу
79431674
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про залишення позовної заяви без руху

25 січня 2019 року 320/337/19

Суддя Київського окружного адміністративного суду Балаклицький А.І., розглянувши у м. Києві позовну заяву Комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства "Бориспільводоканал" до Бориспільського управління Головного управління ДФС у Київській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення,

в с т а н о в и в:

Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства "Бориспільводоканал" звернулось до Київського окружного адміністративного суду з позовом Бориспільського управління Головного управління ДФС у Київській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 10.08.2018 №0038305101.

Частиною першою статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що суддя після одержання позовної заяви з’ясовує, зокрема, чи: відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 цього Кодексу; немає інших підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 Кодексу адміністративного судочинства України у позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування.

Згідно з п. 4 ч. 5 ст. 160 Кодексу адміністративного судочинства України в позовній заяві зазначаються зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів.

Пунктом 9 частини 1 статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що відповідач - це суб'єкт владних повноважень, а у випадках, визначених законом, й інші особи, до яких звернена вимога позивача.

Як вбачається з позовної заяви, в якості відповідача у справі позивачем визначено Бориспільське управління Головного управління ДФС у Київській області.

У той же час, з доданих до позовної заяви документів вбачається, що оскаржуване податкове повідомлення-рішення прийнято Головним управлінням ДФС у Київській області

Таким чином, враховуючи зазначене, належним відповідачем у даній справі є Головне управління ДФС у Київській області.

Отже, позивачу необхідно уточнити склад учасників справи, зокрема, відповідача, або у разі наявності позовних вимог саме до Бориспільського управління Головного управління ДФС у Київській області позивачу слід надати обґрунтування позовних вимог саме до вказаного податкового органу.

Відповідно до ч. 3 ст. 161 Кодексу адміністративного судочинства України до позовної заяви додається документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Згідно з ч. 2 ст. 132 Кодексу адміністративного судочинства України розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Правові засади справляння судового збору, платників, об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначено Законом України "Про судовий збір".

Статтею 4 Закону України "Про судовий збір" встановлено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Згідно з ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" за подання до адміністративного суду адміністративного позову майнового характеру, який подано юридичною особою, ставка судового збору становить 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що встановлений законом на 1 січня 2019 року, становить 1921,00 грн.

Як вбачається з позовної заяви, предметом позову є податкове повідомлення-рішення, згідно з яким позивачу визначено загальну суму штрафу в розмірі 54955,30 грн. Вказана вимога має очевидний майновий характер, оскільки впливає на склад майна позивача.

Таким чином, при зверненні до суду з даним адміністративним позовом позивачу слід було сплатити судовий збір у розмірі 1921,00 грн.

У якості доказу сплати судового збору позивачем до позовної заяви приєднано платіжне доручення від 12.12.2018 №2013 на суму 2705,50 грн.

Однак, як вбачається з відомостей програмного комплексу "Діловодство спеціалізованого суду" платіжне доручення від 12.12.2018 №2013 на суму 2705,50 грн. було додано позивачем на підтвердження сплати судового збору при зверненні до Київського окружного адміністративного суду в межах адміністративної справи №320/6741/18.

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 20.12.2018 у справі №320/6741/18 повернуто Комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства "Бориспільводоканал" позовну заяву до Бориспільського управління Головного управління ДФС у Київській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення.

Також, вказаною ухвалою суду повернуто Комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства "Бориспільводоканал" судовий збір у розмірі 2705 (дві тисячі сімсот п'ять) грн. 50 коп. відповідно до платіжного доручення від 12.12.2018 № 2013.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про судовий збір" судовий збір - збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом. Судовий збір включається до складу судових витрат.

Згідно з ч. 1 ст. 3 Закону України "Про судовий збір" судовий збір справляється, зокрема, за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством.

Таким чином, за подання кожного окремого позову, в разі відсутності пільг щодо сплати судового збору, необхідно сплатити судовий збір в розмірах та порядку, передбачених Законом України "Про судовий збір", а тому судовий збір, сплачений за подання одного адміністративного позову, не може бути використаний для підтвердження сплати судового збору за подання до суду іншого адміністративного позову, в тому числі адміністративного позову, поданого тим самим позивачем до того самого суду.

В той же час, чинним процесуальним законодавством не передбачено можливості використання суми судового збору сплаченої в межах подачі одного позову при поданні іншого позову, що є порушенням порядку сплати судового збору.

З огляду на викладене, платіжне доручення від 12.12.2018 №2013 про сплату судового збору в сумі 2705,50 грн. не може бути підтвердженням сплати судового збору в адміністративній справі №320/337/19, оскільки ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 20.12.2018 у справі №320/6741/18 повернуто позивачу сплачений судовий збір у сумі 2705,50 грн.

Отже, судовий збір за подачу даного адміністративного позову вважається не сплаченим у сумі 1921,00 грн.

Таким чином, зазначені вище обставини вказують на невідповідність позовної заяви вимогам статтям 160, 161 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 169 Кодексу адміністративного судочинства України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п’яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

Вказані недоліки повинні бути усунуті у десятиденний строк з дня отримання позивачем копії даної ухвали шляхом подання до суду: уточненої позовної заяви із зазначенням належного відповідача, а також копії уточненої позовної заяви відповідно до кількості учасників справи; оригіналу документу про сплату судового збору у розмірі 1921,00 грн.

Керуючись ст.ст. 160, 161, 169, 171, 243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя

у х в а л и в:

Позовну заяву Комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства "Бориспільводоканал" - залишити без руху.

Встановити позивачу десятиденний строк для усунення недоліків позовної заяви з дня отримання копії даної ухвали.

Роз’яснити позивачу, що якщо недоліки позовної заяви, яку залишено без руху, не будуть усунуті у встановлений судом строк, позовна заява буде повернута відповідно до пункту 1 частини 4 статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України.

Копію ухвали надіслати позивачу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Балаклицький А. І.

Часті запитання

Який тип судового документу № 79431674 ?

Документ № 79431674 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 79431674 ?

Дата ухвалення - 25.01.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79431674 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 79431674 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 79431674, Київський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 79431674, Київський окружний адміністративний суд було прийнято 25.01.2019. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 79431674 відноситься до справи № 320/337/19

Це рішення відноситься до справи № 320/337/19. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 79431672
Наступний документ : 79431680