Рішення № 79430386, 25.01.2019, Волинський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
25.01.2019
Номер справи
803/1209/18
Номер документу
79430386
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ВОЛИНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2019 року ЛуцькСправа № 803/1209/18

Волинський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого-судді Лозовського О.А.,

розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження (в письмовому провадженні) в місті Луцьку адміністративну справу за позовом Головного управління ДФС у Волинській області до Волинської обласної громадської організації «Волинська обласна лікарняна каса» про підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна платника податків,

ВСТАНОВИВ:

Головне управління ДФС у Волинській області (далі - ГУ ДФС у Волинській області, позивач) звернулося в суд з позовом до Волинської обласної громадської організації «Волинська обласна лікарняна каса» (далі - ВОГО «ВОЛК», відповідач) про підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна платника податків, застосованого рішенням Головного управління ДФС у Волинській області від 21.06.2018.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що у відповідності до положень статті 78 Податкового кодексу України (далі - ПК України) ГУ ДФС у Волинській області було надіслано відповідачу запит про надання пояснень та їх документального підтвердження від 05.05.2018 №7743/10/03-20-14-04-11 з метою з'ясування реальності та повноти відображення в бухгалтерському (податковому) обліку із відповідним відображенням у податкових деклараціях (розрахунках, звітах) результатів фінансово-господарських операцій відповідача за період з 01.01.2016 по 31.12.2017. Проте вказаний запит контролюючого органу платником податків не виконано. Надана відповідь від 18.05.2018 №18-05/18 не містила всіх витребовуваних документів та конкретних відповідей на поставлені питання, а тому не може розцінюватися як належне реагування на запит про надання інформації, а платник - як такий, що виконав обов'язок з надання запитуваної контролюючим органом інформації.

У випадку, коли сумніви не усунуті наданими поясненнями та документальними підтвердженнями, виявлені факти, які свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, можуть бути підставою для проведення перевірки.

Так, на підставі підпунктів 78.1.1, 78.1.4 пункту 78.1 статті 78, статті 75 ПК України ГУ ДФС у Волинській області було видано наказ від 15.06.2018 №2308 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ВОГО «ВОЛК» з 15.06.2018 тривалістю 5 робочих днів з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства у зв'язку з отриманням податкової інформації, що свідчить про порушення платником податків податкового та іншого законодавства та виявлення недостовірності даних при декларуванні показників звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з 01.01.2016 по 31.12.2017.

На виконання вищевказаних норм законодавства, на підставі наказу №2308 від 15.06.2018, направлень на проведення перевірки №2776, №2775 від 15.06.2018 головними державними ревізорами-інспекторами ГУ ДФС у Волинській області 15.06.2018 було здійснено виїзд за місцезнаходженням відповідача за адресою: м. Луцьк, вул. Шопена, 12-а/3.

Однак, відповідач не допустив посадових осіб контролюючого органу до проведення фактичної перевірки. При повторному виїзді 18.06.2018 керівник ВОГО «ВОЛК» був відсутній за фактичною адресою. При виїзді 19.06.2018 керівник ВОГО «ВОЛК» відмовився допустити працівників податкового органу до проведення перевірки, у зв'язку із чим було складено акт недопуску до проведення документальної позапланової виїзної перевірки від 19.06.2018 №388/14-04/26516787.

У зв'язку із відмовою від допуску посадових осіб контролюючого органу до перевірки, 21.06.2018 заступником начальника ГУ ДФС у Волинській області було прийнято рішення про застосування адміністративного арешту майна платника податків ВОГО «ВОЛК» на підставі підпункту 94.2.3 пункту 94.2 статті 94 ПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також з урахуванням наслідків недопуску до проведення перевірки, визначених пунктом 94.2.3 статті 94 ПК України, ГУ ДФС у Волинській області просить підтвердити обґрунтованість адміністративного арешту майна платника податків.

У поданому відзиві на позовну заяву від 03.07.2018 ВОГО «ВОЛК» відповідач не визнає заявлені позовні вимоги та просить відмовити в задоволенні позову з тих підстав, що відповідачем було надано обгрунтовану відповідь на податковий запит щодо надання пояснень та їх документального підтвердження від 05.05.2018 №7743/10/03-20-14-04-11 з метою з'ясування реальності та повноти відображення в бухгалтерському (податковому) обліку із відповідним відображенням у податкових деклараціях (розрахунках, звітах) результатів фінансово-господарських операцій ВОГО «ВОЛК» за період з 01.01.2016 по 31.12.2017. Також зазначає, що наказ на проведення перевірки від 15.06.2018 №2308 вважає протиправним, а тому оскаржив його в судовому порядку (а. с. 16-20).

У відповіді на відзив на позовну заяву від 05.07.2018 ГУ ДФС у Волинській області підтримало доводи та обгрунтування позовних вимог, викладені в позовній заяві (а. с. 34-35).

Ухвалою Волинського окружного адміністративного суду від 02.07.2018 відкрито провадження у дані справі та ухвалено розгляд справи проводити за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін суддею одноособово.

Ухвалою від 09.07.2018 провадження в адміністративній справі було зупинене до набрання законної сили судовим рішенням у справі №803/1132/18 за позовом ВОГО «ВОЛК» до Головного управління ДФС у Волинській області про визнання протиправним та скасування наказу №2308 від 15.06.2018 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки».

Постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 15.11.2018 апеляційну скарну ВОГО «ВОЛК» на рішення Волинського окружного адміністративного суду від 27.07.2018 у справі №803/1132/18, яким в задоволенні позову ВОГО «ВОЛК» відмовлено, залишено без задоволення, а рішення Волинського окружного адміністративного суду від 27.07.2018 без змін.

Згідно даних КП ДСС, справа №803/1132/18 повернулась на адресу суду після перегляду апеляційною інстанцією 21.01.2019.

Оскільки рішення Волинського окружного адміністративного суду від 27.07.2018 набрало законної сили 15.11.2018, провадження у даній справі поновлено згідно ухвали суду від 25.01.2019.

Дослідивши письмові докази і письмові пояснення сторін, викладені у заявах по суті справи, суд приходить до висновку, що позов слід задовольнити з таких мотивів та підстав.

Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено у порядку, визначеному статтею 42 ПК України, копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки, за наявності хоча б однієї з підстав, визначених підпунктами 78.1.1, 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 ПК України, а саме: отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків валютного, податкового та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються порушення цим платником податків відповідно валютного, податкового та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту (пп. 78.1.1); виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту (пп. 78.1.4).

Судом встановлено, що у відповідності до вищевказаних правових норм 05.05.2018 ГУ ДФС у Волинській області на адресу ВОГО «ВОЛК» було надіслано запит №7743/10/03-20-14-04-11 щодо надання пояснень та їх документального підтвердження з метою з'ясування реальності та повноти відображення в бухгалтерському (податковому) обліку із відповідним відображенням у податкових деклараціях (розрахунках, звітах) результатів фінансово-господарських операцій ВОГО «ВОЛК» за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 (а. с. 21).

Формування даного запиту було зумовлено тим, що згідно наявних матеріалів, використаних в ході проведення позапланової документальної перевірки ВОГО «ВОЛК» за період 2015 - 1 півріччя 2016 року, встановлено використання коштів, отриманих як членські внески на: оздоровлення, благодійну діяльність; лікування безпосередньо фізичним особам, в тому числі працівникам ВОГО «ВОЛК», виплату винагороди на співпрацю на утримання ВОГО «ВОЛК» (в т. ч. виплати на оренду приміщення, автомобіля) в межах 20% від надходжень. Також встановлено, що відповідачем укладено договір на безадресну доставку інформаційної листівки формату А5 в кількості 25000 примірників.

У зв'язку з вищевикладеним на підставі підпунктів 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7, 16.1.9 пункту 16.1 статті 16, підпунктів 20.1.2, 20.1.3, 20.1.6 пункту 20.1 статті 20, пункту 71.1 статті 71, підпунктів 72.1.1, 72.1.3 пункту 72.1 статті 72, пунктів 73.3, 73.5 статті 73 ПК України було повідомлено відповідача про необхідність надання інформації (пояснень та їх документальних підтверджень) протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту з приводу: за які кошти здійснювалось придбання безадресної доставки інформаційної листівки в кількості 25000 примірників; кому та в яких сумах здійснювались виплати на лікування (із зазначенням П.І.Б.), утримання ВОГО «ВОЛК» у 2016-2017 роках.

Однак, як слідує з матеріалів справи, вказаний запит контролюючого органу платником не виконано.

Надана відповідачем відповідь від 18.05.2018 №18-05/18 не містила всіх витребовуваних документів та конкретних відповідей на поставлені питання, а тому, на думку позивача, не може розцінюватися як належне реагування на запит про надання інформації, а платник - як такий, що виконав обов'язок з надання запитуваної контролюючим органом інформації.

Навіть отримання контролюючим органом відповіді платника податків на запит не виключає можливості призначення позапланової перевірки у випадку недостатності наданих відомостей або у випадку якщо надана інформація не спростовує виявлені факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового законодавства, та потребує подальшої перевірки. Адже у контролюючого органу є право на оцінку пояснень і їх документальних підтверджень. Якщо ці пояснення не обґрунтовані або документально не підтверджені, перевірка може бути призначена.

Тобто у випадку, коли сумніви не усунуті наданими поясненнями та документальними підтвердженнями, виявлені факти, які свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, можуть бути підставою для проведення перевірки.

Надання неякісної, неповної відповіді є формою бездіяльності платника, що нівелює реалізацію норм податкового законодавства, якими надаються повноваження контролюючого органу отримувати інформацію від платників податків з метою здійснення податкового контролю, та свідчить про свідоме ігнорування позивачем свого обов'язку таку інформацію надавати.

У зв'язку з ненаданням повної інформації та підтверджуючих документів на запит контролюючого органу, на підставі підпунктів 78.1.1, 78.1.4 пункту 78.1 статті 78, статті 75 ПК України ГУ ДФС у Волинській області було видано наказ від 15.06.2018 №2308 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ВОГО «ВОЛК» з 15.06.2018 тривалістю 5 робочих днів з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства у зв'язку з отриманням податкової інформації, що свідчить про порушення платником податків податкового та іншого законодавства та виявлення недостовірності даних при декларуванні показників звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, а також видано направлення на перевірку від 15.06.2018 №2775, №2776 (а. с. 8, 9,10).

З матеріалів справи встановлено, що 15.06.2018 на виконання вищевказаних правових норм на підставі наказу від 15.06.2018 №2308 та направлень на перевірку службовими особами ГУ ДФС у Волинській області з метою ознайомлення з вищезазначеними направленнями на перевірку та вручення наказу на проведення перевірки було здійснено виїзд за фактичною адресою ВОГО «ВОЛК»: місто Луцьк, вулиця Шопена, будинок 12-а, проте посадових осіб платника податків за вказаною адресою не було.

18.06.2018 при повторному виїзді за вказаною вище адресою керівник ВОГО «ВОЛК» був відсутній.

При виїзді 19.06.2018 керівник ВОГО «ВОЛК» Глазунов Д.В. відмовився допустити працівників податкового органу до проведення перевірки, у зв'язку із чим було складено акт недопуску до проведення документальної позапланової виїзної перевірки від 19.06.2018 №388/14-04/26516787 (а. с. 11).

Вищевказані факти унеможливлюють проведення документальної позапланової виїзної перевірки за наявності законних підстав для її проведення. Водночас контролюючим органом було дотримано всіх законодавчо визначених умов проведення перевірки відповідача.

У зв'язку із відмовою від допуску посадових осіб контролюючого органу до перевірки, 21.06.2018 заступником начальника ГУ ДФС у Волинській області було прийнято рішення про застосування адміністративного арешту майна платника податків ВОГО «ВОЛК» на підставі підпункту 94.2.3 пункту 94.2 статті 94 ПК України (а. с. 7).

Надаючи правову оцінку відносинам, що виникли між сторонами, суд враховує, що відповідно до пункту 75.1 статті 75 ПК України контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Відповідно до пункту 81.1 статті 81 ПК України посадові особи контролюючого органу мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред'явлення або надіслання у випадках, визначених цим Кодексом, таких документів: направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) або об'єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, що скріплений печаткою контролюючого органу; копії наказу про проведення перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, найменування та реквізити суб'єкта (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) та у разі проведення перевірки в іншому місці - адреса об'єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична перевірка), підстави для проведення перевірки, визначені цим Кодексом, дата початку і тривалість перевірки, період діяльності, який буде перевірятися. Наказ про проведення перевірки є дійсним за наявності підпису керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу та скріплення печаткою контролюючого органу; службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.

Непред'явлення або ненадіслання у випадках, визначених цим Кодексом, платнику податків (його посадовим (службовим) особам або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції) цих документів або пред'явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.

Відмова платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) від допуску до перевірки на інших підставах, ніж визначені в абзаці п'ятому цього пункту, не дозволяється.

При пред'явленні направлення платнику податків та/або посадовим (службовим) особам платника податків (його представникам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) такі особи розписуються у направленні із зазначенням свого прізвища, імені, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення.

У разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) розписатися у направленні на перевірку посадовими (службовими) особами контролюючого органу складається акт, який засвідчує факт відмови. У такому випадку акт про відмову від підпису у направленні на перевірку є підставою для початку проведення такої перевірки.

Пунктом 81.2 статті 81 ПК України встановлено, що у разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) у допуску посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення перевірки посадовими (службовими) особами контролюючого органу за місцем проведення перевірки, невідкладно складається у двох примірниках акт, що засвідчує факт відмови, із зазначенням заявлених причин відмови, один примірник якого вручається під підпис, відразу після його складання, платнику податків та/або уповноваженій особі платника податків.

Посадова (службова) особа платника податків (його представник або особа, яка фактично проводить розрахункові операції) має право надати свої письмові пояснення до складеного контролюючим органом акта.

У разі відмови платника податків та/або його посадових (службових) осіб (представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) підписати акт, що засвідчує факт відмови у допуску до проведення перевірки, посадовими (службовими) особами контролюючого органу складається акт, що засвідчує факт відмови в отриманні акта та/або наданні письмових пояснень до нього.

На думку суду, посадовими особами ГУ ДФС у Волинській області повністю дотримано вимоги статті 81 ПК України, що підтверджується матеріалами справи.

У відповідності до статті 94 ПК України, адміністративний арешт майна платника податків (далі - арешт майна) є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов'язків, визначених законом.

Відповідно до підпункту 94.2.3 пункту 94.2 статті 94 ПК України арешт майна може бути застосовано, якщо платник податків відмовляється від проведення документальної або фактичної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб контролюючого органу.

Згідно пункту 94.5 статті 94 ПК України арешт майна може бути повним або умовним. Повним арештом майна визнається заборона платнику податків на реалізацію прав розпорядження або користування його майном. У цьому випадку ризик, пов'язаний із втратою функціональних чи споживчих якостей такого майна, покладається на орган, який прийняв рішення про таку заборону. Умовним арештом майна визнається обмеження платника податків щодо реалізації прав власності на таке майно, який полягає в обов'язковому попередньому отриманні дозволу керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу на здійснення платником податків будь-якої операції з таким майном. Зазначений дозвіл може бути виданий керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу, якщо за висновком податкового керуючого здійснення платником податків окремої операції не призведе до збільшення його податкового боргу або до зменшення ймовірності його погашення.

Суд звертає увагу на те, що при прийнятті норми про можливість застосування адміністративного арешту майна платника податків, зокрема, в разі не допуску такою особою посадових осіб контролюючого органу до проведення перевірки, законодавець виходив з того, що застосування арешту є особливим видом забезпечення повноти та об'єктивності проведення податкової перевірки, оскільки ухилення платника податків від проведення перевірки може вказувати на його бажання приховати певні докази, що вказують на його недобросовісність.

В свою чергу, запровадження судової перевірки обґрунтованості адміністративного арешту майна платника податків вказує на необхідність контролю за діями контролюючого органу та захист прав платника податків від можливих зловживань з боку контролюючого органу.

Також суд вважає за необхідне вказати, що рішенням Волинського окружного адміністративного суду Волинського окружного адміністративного суду від 27.07.2018 у справі №803/1132/18 в задоволенні позову ВОГО «ВОЛК» до ГУ ДФС у Волинській області про визнання протиправним та скасування наказу №2308 від 15.06.2018 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки» відмовлено.

Постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 15.11.2018 апеляційну скарну ВОГО «ВОЛК» на рішення Волинського окружного адміністративного суду від 27.07.2018 залишено без задоволення, а рішення Волинського окружного адміністративного суду від 27.07.2018 без змін.

Частиною четвертою статті 78 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Таким чином, оскільки наказ ГУ ДФС у Волинській області №2308 від 15.06.2018 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ВОГО «ВОЛК» є чинним, а відтак, у податкового органу були законні підстави для проведення такої перевірки, відповідно у відповідача були відсутні правові підстави для недопуску до її проведення.

Оскільки, Податковим кодексом України на платника податків покладено обов'язок у допуску посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення перевірки за наявності законних підстав для її проведення, тому в разі такого протиправного не допуску, платник податків несе відповідальність, зокрема, у вигляді адміністративного арешту майна платника податків.

Таким чином, з врахуванням встановлених судом обставин, зокрема, факту відмови від допуску відповідачем посадових осіб контролюючого органу до проведення перевірки, суд приходить до висновку, що заступником начальника ГУ ДФС у Волинській області було правомірно застосовано умовний адміністративний арешт майна платника податків ВОГО «ВОЛК» на підставі рішення від 21.06.2018, тому вимога щодо підтвердження обґрунтованості умовного адміністративного арешту майна платника податків підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 243-246 Кодексу адміністративного судочинства України, на підставі Податкового кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Підтвердити обґрунтованість умовного адміністративного арешту майна платника податків Волинської обласної громадської організації «Волинська обласна лікарняна каса» (43025, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Степана Бандери, будинок 5, код ЄДРПОУ 26516787), застосованого на підставі рішення Головного управління ДФС у Волинській області від 21.06.2018 «Про застосування адміністративного арешту майна платника податків».

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку повністю або частково шляхом подання апеляційної скарги до Восьмого апеляційного адміністративного суду через Волинський окружний адміністративний суд протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Суддя О.А. Лозовський

Часті запитання

Який тип судового документу № 79430386 ?

Документ № 79430386 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 79430386 ?

Дата ухвалення - 25.01.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79430386 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 79430386 ?

В Волинський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 79430383
Наступний документ : 79430400