Ухвала суду № 79393027, 23.01.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
23.01.2019
Номер справи
755/9970/18
Номер документу
79393027
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/9970/18

Провадження №: 1-кс/755/230/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" січня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Стороженка С.В., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018000000000039 від 30.05.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018000000000039 від 30.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350), за адресою: м. Дніпро, пл. Троїцька, 2, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що у продовж 2015-2018 років невстановленими особами створено та придбано ряд юридичних осіб, серед яких ТОВ «Нутіва» (код ЄДРПОУ 42072507) та інші, з метою прикриття протиправної діяльності, спрямованої на формування безпідставного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.

Під час досудового розслідування встановлено, що підприємства - імпортери, реального сектору економіки здійснюють реалізацію імпортованих товарів, фізичним особам за готівкові кошти без відображення зазначених операцій в бухгалтерському та податковому обліку, при цьому надають послуги по формуванню незаконного податкового кредиту для підприємств, які мають ознаки фіктивності та які задіяні в схемах по ухиленню від сплати податків та незаконній конвертації грошових коштів, вказаним суб'єктам господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, шляхом відображення у податковій звітності операції по реалізації імпортованих товарів зазначеним вище підприємствам, які фактично не відбувались, тим самим формуючи незаконний податковий кредит з податку на додану вартість, який в подальшому використовується суб'єктами господарювання реального сектору економіки для мінімізації податкових зобов'язань та ухилення від сплати податків.

Також вказано, що в результаті аналізу фінансово-господарської діяльності зазначених суб'єктів господарювання встановлено, що вони: не мають виробничих потужностей та складських приміщень; не мають автотранспорту для перевезення вантажів: кількість співробітників на вказаних підприємствах - 1-2 робітники, що фізично унеможливлює виконання договірних умов у задекларованих обсягах; наявність «пересортиці» (в документах бухгалтерського обліку зазначених СГД з ознаками фіктивності зазначається надходження одного виду товару, а в наступному підприємствами у облікових документах відображується реалізація іншого виду товару); мають однакові ІР-адреси та розрахункові рахунки в одних банківських установах, одні й ті ж самі особи підприємств є службовими особами відразу на декількох підприємствах, що свідчить про їх підконтрольність одній групі осіб.

Під час досудового слідства по кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Нутіва» (код ЄДРПОУ 42072507) відкрито рахунок №26005000521801 (код валюти 980) в АТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350), за адресою: м. Дніпро, пл. Троїцька, 2.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Прокурор у судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Постановою виконувача обов'язків Генерального прокурора України Сторожука Д.А. про визначення місця проведення досудового розслідування від 23.10.2018 року визначено місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №32018000000000039 - ГСУ ФР ДФС України, м. Київ, Львівська пл., 8, а також СУФР ДПІ у Дніпровському районі у м. Києві, м. Київ, вул. Пожарського, 4-А та створено слідчу групу до складу якої включено слідчих з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України та з ОВС четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Стороженка С.В. - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Лисенку Олександру Олександровичу або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32018000000000039 від 30.05.2018 року: Овчарову К.В.., Шершенькову Д.М., Іванчуку О.М., Махньову В.В., Журбі К.О., Поповичуку В.О., Синицькому І.С., Буркалю В.В., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350), за адресою: м. Дніпро, пл. Троїцька, 2, а саме: до документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Нутіва» (код ЄДРПОУ 42072507) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26005000521801 (код валюти 980) в АТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350) у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразкам підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами; інформації щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування рахунком №26005000521801 (код валюти 980) в АТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350) за допомогою системи «Клієнт-Банк» з ідентифікацією часу сесії/з'єднання (години, хвилини, секунди); інформації, як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини, секунди), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку №26005000521801 (код валюти 980) за період з 01.01.2018 по день оголошення Ухвали, які відкрито ТОВ «Нутіва» (код ЄДРПОУ 42072507) в АТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350); доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зарахування готівки, договорів щодо використання системи «Клієнт-Банк», листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ТОВ «Нутіва» (код ЄДРПОУ 42072507) банківських операцій по розрахунках з АТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350), та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 79393027 ?

Документ № 79393027 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 79393027 ?

Дата ухвалення - 23.01.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79393027 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 79393027 ?

В Дніпровський районний суд міста Києва
Попередній документ : 79393024
Наступний документ : 79393030