Рішення № 79286016, 16.01.2019, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

Дата ухвалення
16.01.2019
Номер справи
233/1250/18
Номер документу
79286016
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

233 № 233/1250/18

ЗАОЧНЕ Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2019 року Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області у складі:

головуючого судді Мартиненко В. С.

за участю секретаря судового засідання Петріщевої А.В.,

розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні в м. Костянтинівка цивільну справу за позовом акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

В С Т А Н О В И В:

До Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області із вказаним позовом звернулось АТ КБ «Приватбанк», в якому просило стягнути з ОСОБА_1 на його користь заборгованість за кредитним договором № б/н від 07.12.2010 року в загальному розмірі 82415,21 грн., яка включає заборгованість за кредитом - 3112,31 грн., заборгованість за процентами за користування кредитом - 70629,52 грн., заборгованість за пенею та комісію - 4272,66 грн., штраф (фіксована частина) в розмірі 500,00 грн., штраф (процентна складова) в розмірі 3900,72 грн., а також судові витрати у розмірі 1762,00 грн. В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що 07.12.2010 р. між ним та відповідачем було укладено кредитний договір шляхом підписання анкети-заяви приєднання, який складається із самої заяви, «Умов та правил надання банківських послуг», «Правил користування платіжною карткою», «Тарифів банку», які викладені на банківському сайті та були запропоновані АТ КБ «Приватбанк». Відповідач отримав кредит у розмірі 3200,00 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою відсотків за користування кредитом в розмірі 36,00% на рік на суму залишку заборгованості за кредитом з кінцевим терміном повернення, що відповідає строку дії картки. Проте кредитні зобов'язання відповідач не виконує, у зв'язку з чим станом на 28.02.2018 р. утворилась вказана заборгованість.

Крім того, позивач надав розрахунок сум, що стягується, зокрема, процентів. Так, нарахування процентів на поточну та на прострочену заборгованість здійснювалось до 04.2014 року за формулою:

- нарахування процентів на поточну заборгованість: N*M/365*Y=Z, де N - поточне тіло кредиту, M - процентна ставка, 360/365 - кількість днів у році, Y - кількість днів за які здійснюється нарахування, Z - сума нарахованих процентів;

- нарахування процентів на прострочену заборгованість: N*M/365*Y=Z, де N - поточне тіло кредиту, M - процентна ставка, 360/365 - кількість днів у році, Y - кількість днів за які здійснюється нарахування, Z - сума нарахованих процентів;

З 04.2014 року нарахування процентів здійснюється за формулою:

- нарахування процентів на поточну заборгованість: N*M/365*(2 або 1)*Y=Z, де N - заборгованість за кредитом (поточне тіло кредиту, нараховані відсотки та санкції (в попередньому місяці), M - процентна ставка, 360/365 - кількість днів у році, 2 або 1 - коефіцієнт процентної ставки (1 - застосовується у разі належного виконання зобов'язань, 2 - підвищення процентної ставки за несвоєчасне погашення кредитної заборгованості), Y - кількість днів за які здійснюється нарахування, Z - сума нарахованих процентів;

- нарахування процентів на прострочену заборгованість: N*M/365*2*Y=Z, де N - заборгованість за кредитом (поточне тіло кредиту, виставлені до сплати та не погашені проценти та санкції станом на перше число попереднього місяця), M - процентна ставка, 360/365 - кількість днів у році, 2 - коефіцієнт підвищення процентної ставки за несвоєчасне погашення кредитної заборгованості, Y - кількість днів за які здійснюється нарахування, Z - сума нарахованих процентів.

Представник позивача в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, надав клопотання про розгляд справи за відсутності представника позивача та не заперечував проти ухвалення заочного рішення.

Відповідач в судове засідання повторно не з'явився, про час і місце його проведення був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відзив на позов та клопотання про розгляд справи за його відсутності не надав.

Ухвалою Костянтинівського мiськрайонного суду Донецької області від 12.09.2018 року постановлено провести заочний розгляд зазначеної справи.

З'ясувавши обставини справи, дослідивши докази, подані на їх підтвердження, суд дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що 07.12.2010 р. між ОСОБА_1 та ПАТ КБ «ПриватБанк» було укладено кредитний договір шляхом підписання анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в ПриватБанку, копія якої долучена до матеріалів справи, відповідно до якого відповідач за рахунок кредитного ліміту, користуючись платіжними картками, строк дії останньої - 08/17, здійснював витрати та платежі на погашення заборгованості, в результаті чого за відповідачем утворилась заборгованість за тілом кредиту в розмірі 3112 грн. 31 коп., що підтверджується випискою з особового рахунку ОСОБА_1

З 21 травня 2018 року публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (скорочена назва - ПАТ КБ «ПриватБанк») змінило назву на акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (скорочена назва - АТ КБ «ПриватБанк»).

Відповідно до ч.1 ст. 634 ЦК України договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Згідно з ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ст.ст.526, 527, 530 ЦК України зобов'язання повинні виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог закону.

Згідно з статті 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст.610 ЦК України порушення зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Згідно з ч. 1 ст.612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов'язань настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

З розрахунку заборгованості, наданого позивачем, вбачається, що відповідач систематично користувався кредитною карткою в межах встановленого банку кредитного ліміту та здійснював платежі на погашення заборгованості.

Проте в порушення умов Кредитного договору, ст.ст.509, 526, 1054 ЦК України відповідач кредитні зобов'язання за договором в повному обсязі не виконав, у зв'язку з чим станом на 28.02.2018 р. позивачем нарахована заборгованість в розмірі 82415,21 грн., яка складається з:

- 3112,31 грн. - заборгованість за кредитом,

- 70629,52 грн. - заборгованість за процентами за користування кредитом.

- 4272,66 грн. - заборгованість за пенею та комісією,

а також штрафи відповідно до п. 2.1.1.7.6 Умов і Правил надання банківських послуг: - 500 грн. - фіксована частина, - 3900,72 грн. - процентна складова.

Суд, вирішуючи питання обґрунтованості вимог за наведеним розрахунком, виходить з того, що відповідачем не спростовано отримання ним кредитних коштів та наявності заборгованості за тілом кредиту в сумі 3112,31 грн. Проте позивачем не обґрунтовано розрахунок в частині заборгованості за процентами за користування кредитними коштами з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Згідно з ч. 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Оскільки судом встановлено, що остання кредитна картка, на підставі якої відповідач користувався кредитним лімітом, мала строк дії до 31 серпня 2017 року, що відповідає строку кредитування, іншого строку дії договору та інших умов виконання зобов'язань сторони не передбачили, суд дійшов висновку про те, що нарахування процентів за кредитним договором після спливу вказаного строку припиняється, що відповідає висновку, викладеному у постанові Великої Палати Верховного Суду від 28 березня 2018 року у справі № 444/9519/12.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про те, що вимоги позивача щодо стягнення з відповідача на його користь заборгованості за процентами, що виникла з 01 вересня 2017 року по 28 лютого 2018 року задоволенню не підлягають.

Крім того, з розрахунку кредитної заборгованості, наданої позивачем вбачається, що позивачем збільшувався розмір процентної ставки за кредитним договором. Проте позивачем не надані докази щодо погодження з відповідачем таких змін умов кредитного договору.

Суд не бере до уваги умови кредитного договору, викладені в Умовах та правилах надання банківських послуг, долучених до матеріалів справи, зокрема, щодо порядку погодження з позичальником збільшення розміру процентної ставки шляхом направлення відповідного повідомлення, оскільки вони не підписані відповідачем, що відповідає правовій позиції Верховного Суду України у справі № 6-2320цс16 від 22 березня 2017 року, відповідно до якої Умови надання банківських послуг застосовуються при наявності підпису позичальника, який відсутній на «Умовах та Правилах надання банківських послуг», наданих позивачем як частину кредитного договору, укладеного з відповідачем.

З наведеного випливає, що розмір процентної ставки, який має бути застосований до спірних правовідносин дорівнює 30,00 % річних, оскільки саме за таким розміром процентної ставки відповідачем здійснювалось погашення заборгованості, а отже вказаний розмір процентної ставки визнавався сторонами, що підтверджується розрахунком, наданим позивачем.

Судом встановлено, що з 04.2014 року банком запроваджена формула нарахування процентів, яка суперечить умовам договору, вимогам, передбаченим ч. 1 ст. 1048 ЦК України, зі змісту яких випливає, що проценти нараховуються лише на суму позики, а також вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 550 ЦК України, відповідно до яких проценти на неустойку не нараховуються.

Крім того, позивачем залишилось не доведеним факт повідомлення та узгодження з відповідачем запровадження іншого порядку (формули) нарахування поточних та прострочених процентів.

Вказаний висновок відповідає правовій позиції, викладеної в постанові Верховного Суду від 06 червня 2018 року у справі №325/1163/16-ц.

В зв'язку з тим, що судом встановлена необґрунтованість вказаного розрахунку процентів, та жодна із сторін не скористалась своїм правом самостійно подати до суду висновок експерта або заявити клопотання про призначення судово-бухгалтерської експертизи, суд дійшов висновку про те, що розмір процентів за користування кредитом, має вираховуватися, виходячи з формули, яка діяла на час укладання договору та до квітня 2014 року, виходячи з наступного.

З розрахунку заборгованості вбачається, що станом на 31.03.2014 року заборгованість за процентами за користування кредитом склала 219,76 грн. Заборгованість за тілом кредиту, на яку нараховувались проценти у період з 01.04.2014 року по 10.04.2014 року (10 днів) складала 2925,71 грн., у період з 11.04.2014 року по 24.04.2014 року (14 днів) - 2675,01 грн., у період з 25.04.2014 року по 02.05.2014 року (8 днів) - 2785,46 грн., у період з 03.05.2014 року по 09.05.2014 року (7 днів) - 2851,75 грн., у період з 10.05.2014 року по 31.08.2017 року (1210 днів) - 3112,31 грн.

Застосовуючи формулу N*M/365*Y=Z, яку запроваджено банком для розрахунку процентів поточної та простроченої заборгованості, та яка діяла до 04.2014 року, де N - тіло кредиту (в грн.), M - процентна ставка, 365 - кількість днів у році, Y - кількість днів за які здійснюється нарахування, Z - сума нарахованих процентів (в грн.), отримуємо наступний розрахунок заборгованості за процентами:

За період з 01.04.2014 року по 10.04.2014 року включно: 2925,71*30,00% / 365*10=24,05 (грн.).

За період з 11.04.2014 року по 24.04.2014 року включно: 2675,01*30,00% / 365*14=30,78 (грн.).

За період з 25.04.2014 року по 02.05.2014 року включно: 2785,46*30,00% / 365*8=18,32 (грн.).

За період з 03.05.2014 року по 09.05.2014 року включно: 2851,75*30,00% / 365*7=16,41 (грн.).

За період з 10.05.2014 року по 31.08.2017 року включно: 3112,31*30,00% / 365*1210=3095,26 (грн.).

А за підсумком сума заборгованості за процентами складає 3404 грн. 58 коп., що утворена шляхом додавання вищевказаних доданків (процентів за період з 01.04.2014 року по 31.08.2017 року включно та процентів, які нараховані станом на 31.03.2014 р.).

Крім того, з наданого позивачем розрахунку заборгованості вбачаться, що у період з 01.04.2014 року по 31.08.2017 року включно відповідачем в рахунок погашення заборгованості за процентами були внесені платежі на загальну суму 217,18 грн.

Позовні вимоги щодо наявності заборгованості за комісією, пенею та штрафом є необґрунтованими з наступних підстав.

Судом не встановлено наявність умов кредитного договору щодо можливості нарахування банком комісії, крім того, в своїх розрахунках позивач не відокремлює суми заборгованості за пенею та комісією, ототожнюючи їх з неустойкою (пенею).

Відповідно до ч. 2 ст. 551 ЦК України якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Судом не встановлено наявність умов кредитного договору щодо розміру неустойки. Посилання позивача про те, що вказаний розмір передбачений Умовами та правилами надання банківських послуг не спростовує висновок суду, оскільки вони не беруться до уваги судом з підстав, що зазначені вище.

Крім того, при нарахуванні відповідачу заборгованості за пенею та штрафом позивачем не враховані положення Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02 вересня 2014 року та який набув чинності з 15 жовтня 2014 року (далі - Закон № 1669 -УП).

Відповідно до ст. 2 Закону № 1669-УП на час проведення антитерористичної операції забороняється нарахування пені та/або штрафів на основну суму заборгованості із зобов'язань за кредитними договорами та договорами позики з 14 квітня 2014 року громадянам України, які зареєстровані та постійно проживають або переселилися у період з 14 квітня 2014 року з населених пунктів, визначених у затвердженому КМУ переліку, де проводилася антитерористична операція, а також юридичним особам та фізичним особа підприємцям, що провадять (провадили) свою господарську діяльність на території населених пунктів, визначених у затвердженому КМУ переліку, де проводилася антитерористична операція. Банки та інші фінансові установи, а також кредитори зобов'язані скасувати зазначеним у цій статті особам пеню та/або штрафи, нараховані на основну суму заборгованості із зобов'язань за кредитними договорами і договорами позики у період проведення антитерористичної операції.

Відповідно до ч.ч.1,2,3 ст.11 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1669 -УП цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування і втрачає чинність через шість місяців з дня завершення антитерористичної операції, крім пункту 4 ст.11 «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону.

На виконання абзацу 3 п.5 ст.11 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 р. № 1053-р затверджено перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 р. № 1079-р зупинено дію розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 р. у № 1053 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція».

02 грудня 2015 року Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження № 1275-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».

Пунктом 1 та 3 вказаного Розпорядження, затверджено перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, згідно з додатком та визнано такими, що втратили чинність: розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 року № 1053 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція»; розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року № 1079 «Про зупинення дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 року № 1053».

Судом встановлено, що зареєстрованим місцем проживання ОСОБА_1 є м. Костянтинівка Донецької області.

Місто Костянтинівка Донецької області відповідно до розпоряджень КМУ від 30.10.2014 р. та від 02.12.2015 р. входить до переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція.

З урахуванням викладеного суд дійшов висновку про те, що вимоги стягнення пені та комісії, а також штрафів є необґрунтованими. А отже, в цій частині позовних вимог слід відмовити.

Крім того, всупереч вимогам Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» позивачем у період з 01.04.2014 року по 31.08.2017 року неправомірно було віднесено платежі відповідача в загальному розмірі 227,34 грн. в рахунок погашення заборгованості за пенею та комісією, які відповідно до ч. 2 ст. 534 ЦК України мають бути спрямовані на погашення процентів.

Підсумовуючи наведене, заборгованість за процентами за користування кредитом станом на 31.08.2017 року, що підлягає стягненню з відповідача на користь позивача складає 2960 грн. 06 коп. (3404,58 - 217,18 - 227,34).

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку, що ОСОБА_1 станом на 28.02.2018 р. має заборгованість за кредитним договором в розмірі 6072,37 грн.:

- 3112,31 грн. - заборгованість за кредитом,

- 2960,06 грн. - заборгованість за процентами за користування кредитом.

В цій частині позовні вимоги підлягають задоволенню.

В задоволенні позовних вимог в частині стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ КБ «ПриватБанк» заборгованості за кредитним договором № б/н від 07.12.2010 року станом на 28.02.2018 року, яка включає: 67669 грн. 46 коп. - заборгованість за процентами за користування кредитом; 4272 грн. 66 коп. - заборгованість за пенею та комісією, 4400 грн. 72 коп. - заборгованість за штрафами, а всього 76342 гривні 84 копійки слід відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 141 ЦПК України у зв'язку із частковим задоволенням позову з відповідача на користь позивача слід стягнути понесені ним судові витрати зі сплати судового збору пропорційно до розміру задоволених позовних вимог, що дорівнює 129,82 грн.

Керуючись ст.ст. 141, 259, 264-265, 273, 279, 280-282, 289, п.п.15.5 розділу ХІІІ Перехідних положень ЦПК України,-

В И Р І Ш И В:

Позов акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» заборгованість за кредитним договором № б/н від 07.12.2010 року станом на 28.02.2018 року, яка включає: 3112 грн. 31 коп. - заборгованість за кредитом; 2960 грн. 06 коп. - заборгованість за процентами за користування кредитом, а всього 6072 (шість тисяч сімдесят дві) гривні 37 копійок.

В задоволенні позовних вимог в частині стягнення з ОСОБА_1 на користь акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» заборгованості за кредитним договором № б/н від 07.12.2010 року станом на 28.02.2018 року, яка включає: 67669 грн. 46 коп. - заборгованість за процентами за користування кредитом; 4272 грн. 66 коп. - заборгованість за пенею та комісією, 4400 грн. 72 коп. - заборгованість за штрафами, а всього 76342 (сімдесят шість тисяч триста сорок дві) гривні 84 копійки - відмовити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» судові витрати, пов'язані зі сплатою судового збору, в розмірі 129 (ста двадцяти дев'яти) гривень 82 копійки.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених ЦПК України, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Донецького апеляційного суду через Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Позивач: акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк», місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, ЄДРПОУ 14360570; відповідач: ОСОБА_1, зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1, РНОКПП НОМЕР_1.

Суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 79286016 ?

Документ № 79286016 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 79286016 ?

Дата ухвалення - 16.01.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79286016 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 79286016 ?

В Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
Попередній документ : 79286001
Наступний документ : 79286130