Рішення № 79255580, 16.01.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Дата ухвалення
16.01.2019
Номер справи
243/9051/17
Номер документу
79255580
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

243/9051/17

провадження №2/243/329/2019

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2019 року Слов?янський міськрайонний суд Донецької області у складі:

Головуючого судді Мірошниченко Л.Є.

За участю

Секретаря судового засідання Плаксіної Є.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №7 м. Слов’янська, цивільну справу

за позовною заявою ОСОБА_1 національного університету імені ОСОБА_2

третьої особи на стороні позивача ОСОБА_3 офісу Держаудитслужби

до ОСОБА_4

вимоги позивача: про стягнення вартості навчання в докторантурі,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_5 виклад позиції позивача та заперечень відповідача.

1.У жовтні 2017 року до суду звернувся ОСОБА_1 національний університет імені ОСОБА_2, за участю третьої особи на стороні позивача ОСОБА_3 офісу Держаудитслужби з позовом до ОСОБА_4 про стягнення вартості навчання в докторантурі, обґрунтувавши позовні вимоги тим, що наказом ОСОБА_1 національного університету імені ОСОБА_2 від 10.10..2013 р. № 0302-3/526 ОСОБА_4 з 01.11.2013 р. було зараховано до докторантури університету на навчання за рахунок державного замовлення за спеціальністю №07.00.01 - Історія України по 31.10.2016 року. У відповідності до пункту 17 Положення про підготовку науково- педагогічних і наукових кадрів між університетом та ОСОБА_4 було укладено Угоду про підготовку докторанта денної форми навчання за рахунок державного замовлення від 20 листопада 2013 року №0302-045 строком до 01.11.2016 р. Відповідно до умов Угоди університет зобов'язався забезпечити, зокрема, якісну наукову підготовку докторанта згідно з програмою та індивідуальним планом, наукове керівництво та виплату відповідно до законодавства державної стипендії. Відповідач ОСОБА_4, в свою чергу, згідно з пунктом 2.3. Угоди взяв на себе зобов'язання виконати індивідуальний план роботи, до 01.11.2016 р. представити докторську дисертацію до захисту до Спецради; відповідно до пункту 2.1. Угоди - дотримуватися всіх умов Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів, згідно із законодавством України відшкодувати вартість навчання в разі відрахування за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин. Університет повністю виконав свої зобов'язання щодо наукової підготовки Відповідача та виплати йому стипендії. Наказом по університету від 22.09.2015 р. за №0302-3/523 Відповідача ОСОБА_4 було відраховано з докторантури університету за власним бажанням 30 вересня 2015 р. відповідно до його особистої заяви від 01.09.2015 року. Відповідно до розрахунку бухгалтерії університету відповідачу ОСОБА_4 за період навчання з грудня 2014 року по вересень 2015 pоку, протягом якого ним не виконувався індивідуальний план роботи докторанта, було виплачено стипендію у загальній сумі 33 200,82 грн. У зв’язку з чим просить суд стягнути з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_1 національного університету імені ОСОБА_2 з подальшим перерахуванням коштів до державного бюджету вартість навчання в докторантурі в розмірі отриманої стипендії за період з грудня 2014 р. по вересень 2015 р. в сумі 33 200,82 грн та стягнути з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_1 національного університету імені ОСОБА_2 судовий збір у сумі 1 600 грн. 00 коп.

2. 02.01.2019 року представником відповідача ОСОБА_6 подано Відзив на позовну заяву від 27.12.2018 року, відповідно до якого останній позовні вимоги не визнав, оскільки докторантом ОСОБА_4 протягом всього періоду навчання виконувався індивідуальний план роботи над докторською дисертацією, що підтверджується копіями витягів з протоколів засідань кафедри вченої ради університету. Таким чином стягнення з відповідача вартості навчання в докторантурі у розмірі, отриманої стипендії за період з грудня 2014 року по вересень 2015 року є безпідставним, а заявлені вимоги відповідно такими , що не підлягають задоволенню.

ІІ. Заяви (клопотання) учасників справи.

3.Представник позивача ОСОБА_1 національного університету імені ОСОБА_2 в судове засідання не з’явився, про час, дату та місце розгляду справи у суді повідомлявся належним чином, надав відповідь на відзив від 13.01.2019 року (а.с199-200), відповідно до якого вважає доводи представника позивача, щодо безпідставності позову не належними, просить позовну заяву задовольнити, справу розглянути за відсутності представника позивача.

4. Представник третьої особи ОСОБА_3 офісу Держаудитслужби, в судове засідання не з’явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, (а.с.181).

5. Відповідач ОСОБА_4 в судове засідання не з’явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, справу просив розглянути за своєї відсутності, у позові (а.с.190).

6. Представник відповідача ОСОБА_6, що діє на підставі довіреності від 15.03.2018 року (а.с.194), в судове засідання не з’явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Надав заяву про розгляд справи за своєї відсутності, у задоволенні позову просить відмовити (а.с.190).

ІІІ. Процесуальні дії у справі.

6. Ухвалою суду від 25.10.2017 року по справі проведено підготовче судове засідання (а.с.57).

7. Заочним рішенням від 23.11.2017 року позовні вимоги ОСОБА_1 національного університету імені ОСОБА_2, за участю третьої особи на стороні позивача ОСОБА_3 офісу Держаудитслужби до ОСОБА_4 про стягнення вартості навчання в докторантурі – задоволено (а.с.117-119).

8. Ухвалою суду від 28.11.2018 року, заочне рішення від 23.11.2017 року – скасовано (а.с.168), заяву ОСОБА_4 задоволено, справу призначено до розгляду за правилами загального позовного провадження.

ІV. Фактичні обставини, встановлені Судом та зміст спірних правовідносин.

9. Судом встановлено, що наказом ОСОБА_1 національного університету імені ОСОБА_2 від 10.10.2013 р. № 0302-3/526 ОСОБА_4 з 01.11.2013 р. було зараховано до докторантури університету на навчання за рахунок державного замовлення за спеціальністю №07.00.01 - Історія України по 31.10.2016 року. (а.с.8).

10. Між сторонами 20 листопада 2013 року укладено угоду про підготовку докторанта денної форми навчання за рахунок державного замовлення (а.с.141).

Відповідно до умов указаної угоди ОСОБА_4 зобов'язувався: дотримуватися всіх умов Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів; оволодіти науковими знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю згідно з обраною спеціальністю; повністю виконати план роботи над докторською дисертацією до 01 листопада 2016 року, представити дисертацію до захисту до спецради; щорічно звітувати про хід написання дисертації та виконання плану на кафедрі і Вченій раді; своєчасно подавати відділу аспірантури та докторантури результати атестації та інші необхідні документи.

Згідно до пункту 2.1 угоди відповідач зобов'язаний згідно із законодавством України відшкодувати вартість навчання в разі відрахування останнього за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.

У відповідність до пункту 3.2 угоди від 20 листопада 2013 року її дія припиняється за згодою сторін (оформляється протоколом).

11. Відповідно до розрахунку бухгалтерії університету, що підтверджується довідкою №0103-2007 (а.с.32) відповідачу ОСОБА_4 за період навчання з грудня 2014 р. по вересень 2015 p., протягом якого ним не виконувався індивідуальний план роботи докторанта, було виплачено стипендію у загальній сумі 33 200,82 грн., в тому числі: в грудні 2014 р. -3155,16 грн.; в січні 2015 р. -3181,96 грн.; в лютому 2015 р. - 3227,03 грн.; в березні 2015 р. - 3274,53 грн.; в квітні 2015 р. -3084,89 грн.; в травні 2015 р. -3219,26 грн.; в червні 2015 р. -3393,76 грн.; в липні 2015 р. -2914,00 грн.; в серпні 2015 р. -2914,00 грн.; в вересні 2015 р. -4836,23 грн.

12. 08.09.2015 року ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_1 національного університету імені ОСОБА_2 з заявою про своє відрахування з докторантури за власним бажанням (а.с.22).

13. Наказом по університету від 22.09.2015 р. за №0302-3/523 (а.с.23), ОСОБА_4 було відраховано з докторантури університету за власним бажанням 30 вересня 2015 р. відповідно до його особистої заяви від 01.09.2015 року.

14. Відповідно до витягу з протоколу засідання кафедри історії Східної Європи №1 від 03.09.2015 року (а.с.147) відповідач був відрахований з докторантури за власним бажанням з 30 вересня 2015 року.

15. У відповідність до ОСОБА_2 з протоколу №1 засідання Вченої ради історичного факультету ОСОБА_1 національного університету імені ОСОБА_2 від 11.09.2015 року (а.с.149), підтримано рішення кафедри історії Східної Європи та задоволено прохання докторанта другого року навчання ОСОБА_4 про відрахування його з цільової, очної докторантури за власним бажанням з 30.09.2015 року.

16. Згідно до ОСОБА_2 з протоколу №61П від 22.09.2015 року засідання президії профспілкового комітету Первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів ОСОБА_1 національного університету імені ОСОБА_2, ухвалено надати згоду на відрахування з 30.09.2015 року ОСОБА_4 за власним бажанням.

17. За змістом акту планової ревізії фінансово-господарської діяльності ОСОБА_1 національного університету імені ОСОБА_2 за період з 01 березня 2014 року до 31 грудня 2016 року, складеного 03 квітня 2017 року №03-11/04, ОСОБА_3 офісом Державної аудиторської служби, протягом вищевказаного періоду згідно з наказами по університету на основі поданих аспірантами і докторантами письмових заяв за власним бажанням було відраховано 41 аспіранта та 3 докторантів, які навчались за державним замовленням. Документів щодо підтвердження відрахування зазначених осіб з поважних причин до ревізії не надано (а.с.104-116).

V. Оцінка Суду.

18. Відповідно до частини третьої статті 3 ЦПК України провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.

19. Згідно пункту 3 частини другої статті 61 Закону України «Про вищу освіту» в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин, здобувачами вищої освіти є, зокрема, аспірант - особа, зарахована до вищого навчального закладу (наукової установи) для здобуття ступеня доктора філософії.

20. Згідно з частиною першою статті 46 Закону України «Про вищу освіту» в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин, підставами для відрахування здобувача вищої освіти є: завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою; власне бажання; переведення до іншого навчального закладу; невиконання навчального плану; порушення умов договору (контракту), укладеного між вищим навчальним закладом та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання; інші випадки, передбачені законом.

21. Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється за рахунок, зокрема, коштів Державного бюджету України - за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства (підпункт 1 пункту 4 Положення № 309).

22. Пунктом 13 Положення № 309 визначено, що особам, зарахованим за державним замовленням до аспірантури з відривом від виробництва або докторантури, стипендія призначається з дня їх зарахування, а тим, які навчаються в аспірантурі або докторантурі за контрактом, - відповідно до умов контракту.

23. Аспіранти і докторанти мають право на отримання державної стипендії встановленого розміру у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням (підпункт 4 пункту 15 Положення № 309).

24. Відповідно до підпункту 4 пункту 16 Положення № 309 аспіранти і докторанти зобов'язані виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією. Індивідуальний план роботи аспіранта передбачає складання кандидатських іспитів із спеціальності, іноземної мови та філософії, а у разі необхідності - додаткового іспиту, визначеного рішенням спеціалізованої вченої ради закладу, установи, де передбачається захист дисертації, і заліків з дисциплін, визначених рішенням вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи з урахуванням профілю підготовки, а також педагогічна практика.

25. Встановлено, що відповідача відраховано з докторантури за власним бажанням за згодою позивача. У наказі від 22.09.2015 р. за №0302-3/523 (а.с.23) зазначено підставу для відрахування - за власним бажанням.

26. Згідно з пунктом 22 Положення № 309, аспірант або докторант може бути відрахованим з аспірантури або докторантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу, наукової установи, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, передбачених пунктом 19 цього Положення. Рішення про відрахування аспіранта або докторанта приймає вчена рада вищого навчального закладу, наукової установи. На підставі рішення вченої ради аспірант або докторант відраховується з аспірантури або докторантури наказом керівника вищого навчального закладу, наукової установи. Аспірант або докторант, який був зарахований до аспірантури або докторантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання згідно із законодавством України.

27. Так, згідно з витягом з протоколу № 2 засідання кафедри історії Росії ОСОБА_1 національного університету імені ОСОБА_2 від 16.10.2014 року (а.с.142), ОСОБА_4 відзвітував про виконання індивідуального плану докторанта за 2013 - 2014 навчальні роки, виконання плану позитивно затверджено, рекомендовано ОСОБА_4 до продовження подальшого навчання.

Відповідно до витягу з протоколу № 8 засідання ради історичного факультету ОСОБА_1 національного університету імені ОСОБА_2 від 17.10.2014 року (а.с.143), індивідуальний план ОСОБА_4 за 2013 - 2014 навчальні роки, визнано виконаним. Рекомендовано ОСОБА_4 до продовження подальшого навчання.

Згідно з витягом з протоколу № 9 засідання кафедри історії Росії ОСОБА_1 національного університету імені ОСОБА_2 від 23.04.2015 року (а.с.144), ОСОБА_4 відзвітував про виконання індивідуального плану докторанта за 2013 - 2015 навчальні роки, виконання плану позитивно затверджено, рекомендовано ОСОБА_4 до продовження подальшого навчання.

Відповідно до витягу з протоколу № 6 засідання ради історичного факультету ОСОБА_1 національного університету імені ОСОБА_2 від 19.06.2015 року (а.с.145), індивідуальний план ОСОБА_4 за 2014 - 2015 навчальні роки, визнано виконаним. Рекомендовано ОСОБА_4 до продовження подальшого навчання.

28. Таким чином, вбачається що за період навчання в докторантурі, на час звільнення, відповідач повністю виконав індивідуальний план, надав відповідні звіти, які позитивно затверджено вченою радою історичного факультету університету.

Отже, у матеріалах справи відсутні належні та допустимі докази невиконання відповідачем індивідуального плану роботи без поважних причин, передбачених пунктом 19 Положення № 309.

29. В той же час, умовами укладеної між сторонами угоди та нормами законодавства, чинного на час виникнення спірних правовідносин, зокрема Положенням № 309, не передбачено відшкодування докторантом вартості навчання у разі відрахування за власним бажанням (за згодою сторін).

30. Аналогічна позиція викладена в Постанові Верховного суду від 01.08.2018 року по справі № 639/3566/17 провадження № 61-1435св17.

31. Узв’язку з наведеним суд ввжає, що вимоги про стягнення з ОСОБА_4 вартості навчання в докторантурі, необґрунтовані та задоволенню не підлягають.

VІ. Розподіл судових витрат між сторонами.

32. Відповідно до ч.1 ст.141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Враховуючи, що у задоволені позову відмовлено у повному обсязі, суд вважає, що також необхідно відмовити у стягненні судового збору з відповідача у розмірі 1600 грн. 00 коп. на користь позивача.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 526, 611, 615, 626 ЦК України, ст. ст. 58, 69 Законом України «Про вищу освіту», Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 01.08.1999 року № 309, ст.ст. 12,13,133, 141,206,259,263-265,268 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

У задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 національного університету імені ОСОБА_2, за участю третьої особи на стороні позивача ОСОБА_3 офісу Держаудитслужби до ОСОБА_4 про стягнення вартості навчання в докторантурі – відмовити, у зв’язку з відсутністю підстав.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Донецького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення, або в порядку п.15.5 Перехідних Положень ЦПК України. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складений 18.01.2019 року.

Суддя Слов’янського

міськрайонного суду ОСОБА_7

Часті запитання

Який тип судового документу № 79255580 ?

Документ № 79255580 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 79255580 ?

Дата ухвалення - 16.01.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79255580 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 79255580 ?

В Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
Попередній документ : 79255576
Наступний документ : 79255586