Рішення № 79012192, 20.12.2018, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

Дата ухвалення
20.12.2018
Номер справи
233/6765/18
Номер документу
79012192
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

233 № 233/6765/18

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2018 року Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області у складі:

головуючої судді Бєлостоцькій О.В.,

за участю:

секретаря Теліціної О.О.

заявника -

представника заінтересованої особи -

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костянтинівка цивільну справу за заявою ОСОБА_1, який діє від імені а в інтересах ОСОБА_2, заінтересована особа - Костянтинівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області, про встановлення факту смерті особи в певний час, -

В С Т А Н О В И В:

20 грудня 2018 року ОСОБА_1 звернувся до суду від імені та в інтересах ОСОБА_2, з заявою про встановлення факту смерті в певний час фізичної особи - бабусі ОСОБА_2 - ОСОБА_3, в якій заявник зазначив, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, померла ІНФОРМАЦІЯ_8 в м. Макіївка Донецької області та була похована у вказаному населеному пункті, тобто на тимчасово неконтрольованій території України. Про смерть ОСОБА_3 було видано лікарське свідоцтво з довідкою про причину смерті, а також свідоцтво про смерть останньої, при цьому у зв'язку з тим, що вищевказані документи видані закладом охорони здоров'я та реєстраційним органом на тимчасово непідконтрольній державі Україна території, вони є недійсними та не створюють юридичних наслідків. У проведенні державної реєстрації факту смерті ОСОБА_3 Костянтинівським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області відмовлено, тому підтвердити її смерть у встановленому законом порядку заявник позбавлений можливості. Враховуючи, що встановлення даного факту має для заявника юридичне значення просив встановити факт смерті особи в певний час.

Заявник ОСОБА_1 в судове засідання не з'явився, просив розглянути справу за його відсутності та за відсутності ОСОБА_2

Представник заінтересованої особи - Костянтинівського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецької області, в судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час і місце розгляду справи.

З'ясувавши позицію заявника, дослідивши обставини справи та перевіривши їх доказами, суд встановив такі факти та відповідні їм правовідносини.

Згідно з Розпорядженням Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 27/0/38-14 від 02 вересня 2014 року розгляд справ, підсудних Червоногвардійському районному суду м. Макіївки Донецької області, здійснюється Костянтинівським міськрайонним судом Донецької області.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 315 ЦПК України суд розглядає справи про встановлення факту смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», державна реєстрація смерті проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану на підставі: документа встановленої форми про смерть, виданого закладом охорони здоров'я або судово-медичною установою; рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час або про оголошення її померлою.

Відповідно до абзацу першого п. 13 постанови Пленуму ВСУ від 31 березня 1995 року № 5 «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» з наступними змінами та доповненнями, заяви про встановлення факту смерті особи в певний час приймаються до провадження суду і розглядаються за умови подання заявниками документів про відмову органів реєстрації актів громадянського стану в реєстрації події смерті. Заявник зобов'язаний обґрунтувати свою заяву посиланнями на докази, що достовірно свідчать про смерть особи у певний час і за певних обставин.

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, є громадянином України, згідно паспортних даних зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 5), що належить до території Червоногвардійського району м. Макіївки.

ОСОБА_2 є онуком ОСОБА_3, що підтверджується копією свідоцтва про народження матері заявника ОСОБА_4 серії НОМЕР_3, актовий запис Червоногвардійського районного бюро ЗАГС м. Макіївка Сталінської області № 2311 від 24 грудня 1959 року (а.с. 7), копією свідоцтва про укладення шлюбу серії НОМЕР_4, актовий запис Палацу шлюбу м. Макіївка Донецької області № 4000 від 20 листопада 1982 року (а.с. 8), копією свідоцтва про народження ОСОБА_2, виданого10 грудня 1983 року (а.с. 8).

ОСОБА_3 померла ІНФОРМАЦІЯ_8 в м. Макіївка Донецької області, про що було видано одержано лікарське свідоцтво з довідкою про причину смерті № 153, що зазначена як «Атеросклероз артерій нижніх кінцівок» (а.с. 12), видане закладом охорони здоров'я на тимчасово непідконтрольній державі Україна території, а також свідоцтво про смерть останньої (а.с. 13), видане реєстраційним органом на тимчасово непідконтрольній державі Україна території, які є недійсними та не створюють юридичних наслідків.

Костянтинівським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецької області, листом за вих. № 15.19-64/2913 від 20 грудня 2018 року (а.с. 14) заявнику за наявними у нього документами було відмовлено у проведенні державної реєстрації факту смерті ОСОБА_3, оскільки пред'явлено документ, форма якого не відповідає формі, визначеній наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.08.2006 року № 545 «Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті».

Даючи оцінку допустимості вищезазначених доказів, як документів, що видані органами та установами на тимчасово окупованій території України, суд керується ч. 2 ст. 19 Конституції України, якою передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України. Крім того, суд враховує норму статті 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», якою встановлено, що будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом. Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків.

Разом з тим, вирішуючи питання щодо оцінки наданих доказів, суд приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), яка відповідно до українського законодавства має застосовуватися судами при розгляді справ як джерело права. Так, суд враховує висновки ЄСПЛ у справах проти Туреччини, зокрема «Loizidou v.Turkev», «Cyprus v.Turkev», а також Молдови та Росії (зокрема, «Mozer v.the Republik of Moldova and Russia»), де ґрунтуючись на Консультативному висновку Міжнародного суду (ООН) у справі Намібії (Namibia case), ЄСПО наголосив, що першочерговим завданням щодо прав, передбачених Конвенцією, завжди маж бути їх ефективна захищеність на території всіх Договірних Сторін, навіть якщо частина цієї території знаходиться під ефективним контролем іншої Договірної Сторони.

Такий висновок ЄСПЛ слід розуміти в контексті сформульованого у згаданому Консультативному висновку Міжнародного суду (ООН) у справі Намібії так званого «намібійського винятку», який є винятком із загального принципу щодо недійсності актів, у тому числі нормативних, які видані владою не визнаного на міжнародному рівні державного утворення. Зазначений виняток полягає в тому, що не можуть визнаватися недійсними всі документи, видані на окупованій території, оскільки це може зашкодити правам мешканців такої території. Зокрема, недійсність може бути застосована до таких дій як, наприклад, реєстрація народжень, смертей і шлюбів, невизнання яких може завдати лише шкоди особам, які проживають на такій території. Застосовуючи «намібійський виняток» у справі «Кіпр проти Туреччини», ЄСПЛ зокрема, зазначив, що виходячи з інтересів мешканців, що проживають на окупованій території, треті держави та міжнародні організації, особливо суди, не можуть просто ігнорувати дії фактично існуючих на такій території органів влади. Протилежний висновок означав би цілковите нехтування всіма правами мешканців цієї території при будь-якому обговоренні їх у міжнародному контексті, а це становило б позбавлення їх наймінімальніших прав, що їм належать.

В силу вимог ч.ч. 1, 2 ст. 317 ЦПК України заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана родичами померлого або їхніми представниками до суду за межами такої території України. Справи про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 317 ЦПК України ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, підлягає негайному виконанню.

Приймаючи до уваги викладене, суд дійшов висновку про наявність достатніх підстав для встановлення факту смерті особи в певний час на тимчасово неконтрольованій території України, оскільки в судовому засіданні знайшов своє підтвердження факт смерті ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що мало місце ІНФОРМАЦІЯ_8 в м. Макіївка Донецької області, Україна. Встановлення даного факту має юридичне значення для заявника та іншим шляхом встановити цей факт неможливо, у проведенні державної реєстрації факту смерті за наявними у заявника документами Костянтинівським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецької області, відмовлено.

Тому, суд вважає за необхідне задовольнити заяву ОСОБА_1, який діє від імені а в інтересах ОСОБА_2, та встановити факт смерті ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки с. Коловерть Корецького району Ровенської області, - ІНФОРМАЦІЯ_8 в м. Макіївка Донецької області, Україна.

Керуючись ст.ст. 2, 4, 95, 259, 263-265, 268, 293-294, 315-317, 319ЦПК України, -

В И Р І Ш И В:

Заяву ОСОБА_1 (зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_2, фактичне місце проживання: АДРЕСА_3, РНОКПП НОМЕР_1), який діє від імені а в інтересах ОСОБА_2 (зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1, РНОКПП НОМЕР_2), заінтересована особа - Костянтинівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області (місцезнаходження: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Театральна, 5, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 22021072), - задовольнити.

Встановити факт, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка с. Коловерть Корецького району Ровенської області, яка значилася зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4, померла ІНФОРМАЦІЯ_8 в м. Макіївка Донецької області, Україна.

Рішення суду підлягає негайному виконанню.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Донецького Апеляційного суду через Костянтинівський міськрайонний суд шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Вступна та резолютивна частини рішення прийняті у нарадчій кімнаті та проголошені 20 грудня 2018 року, повний текст рішення виготовлений 28 грудня 2018 року.

Суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 79012192 ?

Документ № 79012192 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 79012192 ?

Дата ухвалення - 20.12.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 79012192 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 79012192 ?

В Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
Попередній документ : 79012187
Наступний документ : 79012202