Ухвала суду № 78842027, 22.12.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
22.12.2018
Номер справи
202/8119/18
Номер документу
78842027
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 202/8119/18

Провадження № 1-кс/202/9684/2018

УХВАЛА

Іменем України

22 грудня 2018 року слідчий суддяІндустріального районногосуду м.Дніпропетровська МачуськийО.М.,за участю:секретаря судовогозасідання РепіноїА.С.,розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 32018040040000072 від 30.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

20 грудня 2018 року доІндустріального районногосуду м.Дніпропетровська надійшлоклопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в ТОВ "РОСТ-ТРАСТ" (код 37384406), а саме: - первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ"РОСТ-ТРАСТ" (код 37384406) з підприємствами ТОВ "УНІВЕРСАЛ КОМПАНІ УКРАЇНА" (код ЄДР 40783169), ТОВ "ПАЛЕНТО ЛТД" (код ЄДР 41067130), ТОВ «СТОР.РБА» (код ЄДР 40719439), ТОВ «ДОР.ТОК» (код ЄДР 40528277), ТОВ «ФІЛОМЕЛЬ» (код ЄДР 39785828), ТОВ «АТІК.ТОВ» (код ЄДР 40343967), ТОВ «ТК.ТРЕЙД.СТ» (код ЄДР 40952710), ТОВ «БІК ТРЕЙД» (код ЄДР 40782893), ТОВ «ТВІН.КТ» (код 41231285), ТОВ «АЯКС-СИСТЕМ» (код ЄДР 40101530) та ТОВ «ФРИВОЛ ГРУПП» (код ЄДР 41018669) за період з 01.01.2015 року по 31.03.2018, в тому числі договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) по даним операціям. У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів вищевказаних документів, зобов'язати підприємство надати належно засвідчені копії вищевказаних документів. Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4, слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5, слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 групи або співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_1, відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України. Розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення, посилаючись на обставини викладенні в клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з'явився. Натомість, в матеріалах клопотання наявна заява, відповідно до якої слідчий підтримує подане клопотання в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріалиданого клопотання,слідчий суддяприходить довисновку,що клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно доч.1ст.160КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа,яка предявляєухвалу протимчасовий доступдо речейі оригіналівабо копійдокументів,зобовязана залишитиволодільцю речейі оригіналівабо копійдокументів описречей іоригіналів абокопій документів,які буливилучені навиконання ухвалислідчого судді,суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитися та зробити копії) старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4, слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5, слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 в ТОВ "РОСТ-ТРАСТ" (код 37384406), а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ "РОСТ-ТРАСТ" (код 37384406) з підприємствами ТОВ "УНІВЕРСАЛ КОМПАНІ УКРАЇНА" (код ЄДР 40783169), ТОВ "ПАЛЕНТО ЛТД" (код ЄДР 41067130), ТОВ «СТОР.РБА» (код ЄДР 40719439), ТОВ «ДОР.ТОК» (код ЄДР 40528277), ТОВ «ФІЛОМЕЛЬ» (код ЄДР 39785828), ТОВ «АТІК.ТОВ» (код ЄДР 40343967), ТОВ «ТК.ТРЕЙД.СТ» (код ЄДР 40952710), ТОВ «БІК ТРЕЙД» (код ЄДР 40782893), ТОВ «ТВІН.КТ» (код 41231285), ТОВ «АЯКС-СИСТЕМ» (код ЄДР 40101530) та ТОВ «ФРИВОЛ ГРУПП» (код ЄДР 41018669) за період з 01.01.2015 року по 31.03.2018 року, оскільки дані документи дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити чи спростувати факти фінансово-господарських взаємовідносин між даними підприємствами, зясувати сутність таких взаємовідносин, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаних підприємств, а також з метою відшукання документів й предметів, що свідчать про діяльність по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах, а також для всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в цій частині,у зв'язкуз тим,що данаінформація,має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В частині надання тимчасового доступу (вилучення (виїмки) оригіналів документів в ТОВ "РОСТ-ТРАСТ" (код 37384406), а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ "РОСТ-ТРАСТ" (код 37384406) з підприємствами ТОВ "УНІВЕРСАЛ КОМПАНІ УКРАЇНА" (код ЄДР 40783169), ТОВ "ПАЛЕНТО ЛТД" (код ЄДР 41067130), ТОВ «СТОР.РБА» (код ЄДР 40719439), ТОВ «ДОР.ТОК» (код ЄДР 40528277), ТОВ «ФІЛОМЕЛЬ» (код ЄДР 39785828), ТОВ «АТІК.ТОВ» (код ЄДР 40343967), ТОВ «ТК.ТРЕЙД.СТ» (код ЄДР 40952710), ТОВ «БІК ТРЕЙД» (код ЄДР 40782893), ТОВ «ТВІН.КТ» (код 41231285), ТОВ «АЯКС-СИСТЕМ» (код ЄДР 40101530) та ТОВ «ФРИВОЛ ГРУПП» (код ЄДР 41018669) за період з 01.01.2015 року по 31.03.2018 року, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів даних документів.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

Таким чином, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 групи або співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_1, відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України не підлягає задоволенню, оскільки слідчим до свого клопотання не надано доказів того, що слідчий Мережко К.О. входить до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, а також враховуючи положення вищезазначених норм, тимчасовий доступ не може бути проведено за дорученням слідчого.

В іншій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки це не передбачено КПК України.

Керуючись ст.ст.110,131-132,159-160,162-166,309КПК України,слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчогоз ОВСтретього ВРКПСУ ФРГУ ДФСу Дніпропетровськійобласті ОСОБА_1,погоджене прокуроромвідділу прокуратуриДніпропетровської областіОСОБА_2,про тимчасовийдоступ доречей ідокументів задовольнити частково.

Зобов'язати ТОВ "РОСТ-ТРАСТ" (код 37384406), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Ливарна, 2, оф. 3, надати старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4, слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5, слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися та зробити копії) в ТОВ "РОСТ-ТРАСТ" (код 37384406), а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ "РОСТ-ТРАСТ" (код 37384406) з підприємствами ТОВ "УНІВЕРСАЛ КОМПАНІ УКРАЇНА" (код ЄДР 40783169), ТОВ "ПАЛЕНТО ЛТД" (код ЄДР 41067130), ТОВ «СТОР.РБА» (код ЄДР 40719439), ТОВ «ДОР.ТОК» (код ЄДР 40528277), ТОВ «ФІЛОМЕЛЬ» (код ЄДР 39785828), ТОВ «АТІК.ТОВ» (код ЄДР 40343967), ТОВ «ТК.ТРЕЙД.СТ» (код ЄДР 40952710), ТОВ «БІК ТРЕЙД» (код ЄДР 40782893), ТОВ «ТВІН.КТ» (код 41231285), ТОВ «АЯКС-СИСТЕМ» (код ЄДР 40101530) та ТОВ «ФРИВОЛ ГРУПП» (код ЄДР 41018669) за період з 01.01.2015 року по 31.03.2018 року, в тому числі договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) по даним операціям.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «20» січня 2019 року включно.

Відповідно доч.1ст.166КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Мачуський

Попередній документ : 78842014
Наступний документ : 78842074